ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนร่วมเอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเขียนร่วมเอกสารใน Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแปพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป้นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อทำงานร่วมกันในเอกสารแบบออนไลน์ ทำได้ทั้งการเขียนร่วมแบบทั่วไปและแบบเรียลไทม์ ตัวเลือกหลังจะให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงของอีกฝ่ายได้ทันทีที่มีการทำการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณและ OneDrive พร้อมใช้งาน

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารออนไลน์

ก่อนที่คุณจะสามารถเขียนร่วมเอกสารใน Word 2016 กับผู้อื่น คุณจะต้องบันทึกไปยัง OneDrive หรือ SharePoint Online

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

 1. หลังจากการสร้างเอกสารที่คุณต้องการแชร์ใน Word 2016 ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บข้อมูล" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage ไฟล์ แท็บข้อมูล”

 2. กด H เพื่อเปิดเมนู แชร์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บแชร์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "แท็บแชร์"

 3. กด C เพื่อบันทึกเอกสารไปยังระบบคลาวด์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บบันทึกเป็น” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บบันทึกเป็นชนิด”

 4. กด K เพื่อบันทึกเอกสารไปยัง OneDrive คุณจะได้ยิน: "เลือก OneDrive – รายการแท็บส่วนบุคคล" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “OneDrive - แท็บส่วนบุคคล” ชื่อบัญชี OneDrive ของคุณอาจแตกต่างกัน

  • ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกเอกสารของคุณภายในเครื่อง หรือต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใส่ชื่อไฟล์ที่นี่" หรือชื่อไฟล์ปัจจุบัน พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" กด Spacebar เพื่อบันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

  • ถ้าคุณบันทึกเอกสารของคุณแล้วและต้องการใช้ชื่อไฟล์เดียวกันใน OneDrive ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Spacebar เพื่อบันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

บันทึกเอกสารลงใน SharePoint

 1. หลังจากการสร้างเอกสารที่คุณต้องการแชร์ใน Word 2016 ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บข้อมูล" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage ไฟล์ แท็บข้อมูล”

 2. กด H เพื่อเปิดเมนู แชร์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บแชร์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "แท็บแชร์"

 3. กด C เพื่อบันทึกเอกสารไปยังระบบคลาวด์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บบันทึกเป็น” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บบันทึกเป็นชนิด”

 4. กด S เพื่อบันทึกเอกสารไปยังไซต์ SharePoint คุณจะได้ยิน: "ไซต์” ตามด้วยชื่อของไซต์

 5. กด Tab แล้วกด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึก โปรแกรมอ่านหน้าจอจะระบุชื่อไฟล์ปัจจุบัน หรือบางคำจากส่วนเริ่มต้นของข้อความ ถ้ายังไม่ได้บันทึกไฟล์

  • ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกเอกสารของคุณภายในเครื่อง หรือต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ทุกตำแหน่ง, ปุ่มแยก” แล้วกดลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินที่อยู่ของไซต์ SharePoint ของคุณ กดลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีหรือเวิร์กสเปซที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกเอกสาร

  • ถ้าคุณยังไม่ได้บันทึกเอกสารของคุณและต้องการใช้ชื่อไฟล์เดียวกันใน SharePoint ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ทุกตำแหน่ง, ปุ่มแยก” แล้วกดลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินที่อยู่ของไซต์ SharePoint ของคุณ กดลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีหรือเวิร์กสเปซที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกเอกสาร

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกแบบออนไลน์

OneDrive จะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อคุณเริ่มใช้ Word 2016 แต่คุณอาจต้องเพิ่มไซต์ SharePoint ด้วยตนเองก่อนที่คุณจะสามารถบันทึกที่ตำแหน่งนั้น

 1. ใน Word 2016 ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บข้อมูล" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage ไฟล์ แท็บข้อมูล”

 2. กด A เพื่อเปิดเมนู บันทึกเป็น คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บบันทึกเป็น” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บบันทึกเป็นชนิด”

 3. กด A เพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบันทึก คุณจะได้ยิน: "เลือก รายการแท็บเพิ่มสถานที่" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บเพิ่มสถานที่”

 4. กด 1 เพื่อเพิ่มไซต์ SharePoint

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้กับไซต์ SharePoint ของคุณ แล้วกด Enter

 6. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

ไซต์พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Word_2016 แล้ว

แชร์เอกสารกับคนอื่น

หลังจากที่คุณบันทึกเอกสารออนไลน์ ให้แชร์เอกสารกับบุคคลที่คุณต้องการร่วมงานด้วย

 1. กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บข้อมูล" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage ไฟล์ แท็บข้อมูล”

 2. กด H เพื่อเปิดเมนู แชร์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บแชร์” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "แท็บแชร์"

 3. กด A เพื่อแชร์เอกสารบันทึกไว้กับบุคคลอื่น คุณจะได้ยินชื่อเอกสาร ตามด้วย "ใส่ชื่อสำหรับที่อยู่อีเมล" หรือ "สิ้นสุดบรรทัด" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างแชร์ ใส่ชื่อสำหรับที่อยู่อีเมล" พิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการร่วมงานด้วย ถ้ามีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกที่อยู่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "มอบสิทธิ์ให้กับการเอกสารนี้" ถ้าตามด้วย “สามารถแก้ไข” สิทธิ์จะรับรองการเขียนร่วมอยู่แล้ว ถ้าไม่ ให้กด Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือกจนกว่าคุณจะได้ยิน "สามารถแก้ไข" แล้วกด Enter

 5. ถ้าคุณต้องการเขียนข้อความสั้นๆ สำหรับผู้เขียนร่วมของคุณ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใส่ข้อความ (ไม่บังคับ)” แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแชร์" แล้วกด Enter เพื่อส่งอีเมลแชร์ถึงผู้ร่วมงานของคุณ

เปลี่ยนตัวเลือกการแชร์

คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการแชร์การเปลี่ยนแปลงของคุณกับผู้เขียนร่วมของคุณตลอดเวลา หรือให้ถามทุกครั้งเมื่อคุณเปิดเอกสารที่มีบุคคลอื่นกำลังแชร์การเปลี่ยนแปลงของพวกเขา

 1. กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บข้อมูล" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มุมมอง Backstage ไฟล์ แท็บข้อมูล”

 2. กด T เพื่อเปิดเมนู ตัวเลือก คุณจะได้ยิน: "หน้าต่างตัวเลือกของ Word ทั่วไป 1 จาก 10" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก Word" ใน JAWS โฟกัสอาจไม่อยู่บนแท็บ ทั่วไป เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่บนแท็บที่ถูกต้องหรือไม่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บจนกว่าคุณจะได้ยิน "ทั่วไป"

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เมื่อทำงานกับผู้อื่น ฉันต้องการแชร์การเปลี่ยนแปลงของฉันโดยอัตโนมัติ” ตามด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้กด Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือก จนกว่าคุณจะได้ยิน "ทุกครั้ง" หรือ "ถามฉัน” โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณ แล้วกด Enter

 4. เมื่อต้องการปิดเมนู ตัวเลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วกด Enter

การตั้งค่านี้จะมีผลกับเอกสารทั้งหมดที่คุณแชร์ ไม่ใช่เพียงเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือก ไม่เคย คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอื่น และพวกเขาจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ทำงานร่วมกันในเอกสารที่แชร์

Word 2016 มีการเขียนร่วมสองชนิด: การเขียนร่วมแบบปกติและการเขียนร่วมแบบเรียลไทม์ ทั้งสองชนิดจะช่วยให้ผู้คนร่วมงานกันและทำงานร่วมกันบนเอกสาร มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสิ่งเหล่านี้:

 • การเขียนร่วมแบบปกติคือเวลาที่คุณและผู้อื่นทำงานร่วมกันบนเอกสารโดยใช้ล็อกกัน ย่อหน้าที่บุคคลอื่นกำลังทำงานอยู่จะถูกล็อก เมื่อคุณบันทึก คุณจะสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นทำตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่คุณบันทึก

 • การเขียนร่วมแบบเรียลไทม์คือเวลาที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปพิมพ์พร้อมกัน และเห็นการเปลี่ยนแปลงข้อความของทุกคนโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเขียนร่วมกับบุคคลที่ใช้เวอร์ชันที่สนับสนุนเฉพาะการเขียนร่วมแบบปกติ คุณจะเห็นว่าพวกเขาทำงานกับเอกสาร แต่คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะบันทึกเอกสาร

เมื่อคุณใช้ Word 2016 ในการทำงานกับเอกสารที่แชร์ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณ ผู้เขียนร่วมของคุณสามารถทำตามลิงก์ที่คุณส่ง และเอกสารของคุณจะเปิดขึ้นในเวอร์ชันของ Word หรือ บน Word Online ของพวกเขา ถ้าพวกเขากำลังใช้ Word Online หรือ Word 2016 และยินยอมให้แชร์การเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ งานของพวกเขาจะถูกแสดงตามสิ่งที่เกิดขึ้น และคุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่ออ่านข้อความที่ปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องรอจนกว่าผู้อื่นจะบันทึกเอกสาร

ข้อความประกาศของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เมื่อคุณกำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอขณะทำงานร่วมกันบนเอกสารใน Word 2016 คุณจะได้ยินเสียงประกาศเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง:

 • เมื่อคุณได้ยิน "การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ถูกซิงโครไนซ์" หมายความว่ามีผู้เขียนกำลังแก้ไขย่อหน้า (ด้วยการเขียนร่วมแบบปกติ) แต่ยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลง พื้นที่ถูกล็อกสำหรับการเขียนร่วมกัน

 • เมื่อคุณได้ยิน “กำลังแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่ล็อก” หมายความว่าผู้เขียนท่านอื่นได้ล็อกพื้นที่นี้ โดยปกติจะเป็นย่อหน้า และคุณไม่สามารถแก้ไขได้

 • เมื่อคุณได้ยิน "การเปลี่ยนแปลงภายนอก" หมายความว่ามีผู้เขียนเพิ่งบันทึกเอกสารและผู้เขียนร่วมได้เพิ่มเนื้อหาใหม่ ในการเขียนร่วมแบบปกติ พื้นที่จะถูกเน้นเป็นสีเขียวสำหรับบุคคลที่มองเห็น

 • เมื่อคุณได้ยิน "การเปลี่ยนแปลงขัดแย้งกัน" หมายความว่ามีผู้เขียนที่มีย่อหน้าขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงที่ผู้เขียนร่วมนั้นทำ พื้นที่นี้จะถูกเน้นเป็นสีแดงสำหรับบุคคลที่มองเห็น

 • เมื่อคุณได้ยิน "ผู้เขียน" หมายความว่ามีผู้เขียนกำลังทำงานในย่อหน้านั้น (ด้วยการเขียนร่วมแบบเรียลไทม์) ซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียนร่วมหลีกเลี่ยงการสร้างข้อขัดแย้งโดยการแก้ไขส่วนเดียวกัน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเริ่มต้นทำงานบนเอกสารกับบุคคลอื่น กล่องโต้ตอบจะปรากฎขึ้นและถามประเภทของประสบการณ์การเขียนร่วมที่คุณต้องการ กด F6 เพื่อนำทางไปยังกล่องโต้ตอบ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารออนไลน์

ก่อนที่คุณจะสามารถเขียนร่วมเอกสารใน Word for Mac กับผู้อื่น คุณจะต้องบันทึกไฟล์ของคุณไปยัง OneDrive หรือ SharePoint Online

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

 1. หลังจากการสร้างเอกสารที่คุณต้องการแชร์ใน Word for Mac ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ OneDrive แล้ว

 2. พิมพ์ชื่อของเอกสาร แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์”

 3. กด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยินชื่อเอกสาร

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตำแหน่ง, ตาราง, <ชื่อของตำแหน่งบันทึกแบบออนไลน์แรก>, เลือก”

 5. กด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “OneDrive, <ชื่อของบัญชี OneDrive>” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกเริ่มต้น” แล้วกด Control+Option+Spacebar โฟกัสจะย้อนกลับไปที่หน้าต่างการแก้ไขเอกสาร

บันทึกเอกสารลงใน SharePoint

 1. หลังจากการสร้างเอกสารที่คุณต้องการแชร์ใน Word for Mac ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ SharePoint แล้ว

 2. พิมพ์ชื่อของเอกสาร แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์”

 3. กด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยินชื่อเอกสาร

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตำแหน่ง, ตาราง, <ชื่อของตำแหน่งบันทึกแบบออนไลน์แรก>, เลือก”

 5. กด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “SharePoint Online, <ชื่อของบัญชี SharePoint>” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกเริ่มต้น” แล้วกด Control+Option+Spacebar โฟกัสจะย้อนกลับไปที่หน้าต่างการแก้ไขเอกสาร

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกแบบออนไลน์

OneDrive จะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อคุณเริ่มใช้ Word for Mac แต่คุณอาจต้องเพิ่มไซต์ SharePoint ด้วยตนเองก่อนที่คุณจะสามารถบันทึกที่ตำแหน่งนั้น

 1. กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตำแหน่งแบบออนไลน์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มตำแหน่ง, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่ม SharePoint" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. พิมพ์หรือวาง URL ของโฟลเดอร์ SharePoint ของคุณ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มถัดไป”

 6. กด Control+Option+Spacebar เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้กับไซต์ SharePoint ของคุณ แล้วกด Spacebar

 7. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Spacebar

ตอนนี้ไซต์จะพร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน WordforMac

แชร์เอกสารกับคนอื่น

หลังจากที่คุณบันทึกเอกสารออนไลน์ ให้แชร์เอกสารกับบุคคลที่คุณต้องการร่วมงานด้วย

เชิญบุคคลอื่นเพื่อทำงานร่วมกัน

คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้ทำงานร่วมกับคุณบนเอกสาร ส่งอีเมลคำเชิญให้ทำงานร่วมกันโดยตรงจาก Word for Mac ด้วยที่มีลิงก์ไปยังเอกสารของคุณ

 1. กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไฟล์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. คุณจะได้ยิน “เชิญบุคคล จุดไข่ปลา” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. พิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการร่วมงานด้วย ถ้ามีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกที่อยู่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 6. ถ้าคุณต้องการเขียนข้อความถึงผู้รับ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใส่ข้อความ” แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

 7. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “สามารถแก้ไข, ทำเครื่องหมายแล้ว, กล่องกาเครื่องหมาย” ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ร่วมงานของคุณแก้ไขเอกสาร ให้กด Spacebar

 8. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแชร์” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อส่งอีเมลแชร์ถึงผู้ร่วมงานของคุณ

แชร์ลิงก์ไปยังเอกสารของคุณ

คุณสามารถคัดลอกลิงก์ไปยังเอกสารของคุณ และวางลงในไฟล์ที่แชร์อื่น ตัวอย่างเช่น งานนำเสนอ PowerPoint

 1. กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไฟล์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แชร์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กด Control+Option+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “คัดลอกลิงก์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. วางลิงก์ เช่น ไฟล์ที่แชร์อื่นๆ

ทำงานร่วมกันในเอกสารที่แชร์

เมื่อคุณใช้ Word for Mac ในการทำงานกับเอกสารที่แชร์ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณ ผู้เขียนร่วมของคุณสามารถทำตามลิงก์ที่คุณส่ง และเอกสารของคุณจะเปิดขึ้นในเวอร์ชันของ Word หรือ บน Word Online ของพวกเขา

เมื่อต้องการรีเฟรชเอกสารที่มีการอัปเดตที่ทำโดยผู้เขียนรายอื่น ให้กด Command+S

ตรวจสอบเอกสาร

ถ้าคุณต้องการล็อกเอกสารสำหรับการอัปเดตของคุณเท่านั้น คุณสามารถทำเช็คเอาท์ไฟล์ได้ เมื่อไฟล์ถูกเช็คเอาท์ให้คุณ ผู้อื่นจะไม่สามารถอัปเดตหรือดูการแก้ไขที่คุณทำได้ จนกว่าคุณจะบันทึกและเช็คอินเอกสาร

 1. เมื่อเปิดเอกสารอยู่ ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไฟล์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เช็คเอาท์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. แก้ไขเอกสาร และเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Control+Option+M

 5. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไฟล์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “เช็คอิน” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 7. คุณจะได้ยิน: “ข้อคิดเห็นของเวอร์ชัน” พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ ของการอัปเดตของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เช็คอิน” แล้วกด Control+Option+Spacebar

บล็อกผู้เขียนรายอื่น

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้เขียนรายอื่นเปลี่ยนแปลงส่วนของเอกสาร

 1. ในเอกสาร ให้เลือกส่วนที่คุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นแก้ไข

 2. กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เครื่องมือ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “บล็อกผู้เขียน” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการยกเลิกการบล็อกผู้เขียน ให้กด Control+Option+M

 6. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เครื่องมือ” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 7. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ยกเลิกการบล็อกพื้นที่ที่บล็อกไว้ทั้งหมดของฉัน” แล้วกด Control+Option+Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×