ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและแก้ไขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและแก้ไขเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Word 2016 กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่ออ่านและข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร Word 2016 ของคุณได้ คุณยังสามารถเพิ่มเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องใหม่ และปรับเปลี่ยน แปลง และนำเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ออกได้ โดยปกติ เชิงอรรถจะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องจะแสดงอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านเชิงอรรถ

เมื่ออ่านหรือนำทางในเอกสารของคุณ การอ้างอิงเชิงอรรถจะถูกอ่านพร้อมกับข้อความโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถนำทางและอ่านเฉพาะเชิงอรรถในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถ กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกถัดไปเชิงอรรถ กด O, N เพื่อไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถถัดไปในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่หมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถก่อนหน้า ให้กด P

 3. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความเชิงอรรถที่ส่วนท้ายของหน้า ให้กด Alt + S, H. ถ้าคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ หน้าต่างบันทึกย่อที่แสดง ปรากฏขึ้น กด Enter เพื่อไปยังเชิงอรรถ

 4. เมื่อต้องการเริ่มอ่านเชิงอรรถ กด Caps lock + M

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถปัจจุบันในเนื้อความเอกสาร ให้กด Alt + S, H.

อ่านอ้างอิงท้ายเรื่อง

เมื่ออ่านหรือนำทางในเอกสารของคุณ อ้างอิงท้ายเรื่องจะถูกอ่านพร้อมกับข้อความโดยอัตโนมัติ คุณสามารถนำทางและอ่านเฉพาะอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีการอ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกถัดไปเชิงอรรถ O กด X เพื่อไปยังเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่องถัดไปในเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการไปที่เครื่องหมายการอ้างอิงเชิงอรรถก่อนหน้า ให้กด V

 3. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร ให้กด alt + S, H. ถ้าคุณมีทั้งเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ หน้าต่างบันทึกย่อที่แสดง ปรากฏขึ้น กด Shift + Tab + ลูกศร แล้วกด Enter เพื่อไปที่การอ้างอิงท้ายเรื่อง

 4. เมื่อต้องการเริ่มการอ่านการอ้างอิงท้ายเรื่อง กด Caps lock + M

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเครื่องหมายอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องปัจจุบันในเนื้อความเอกสาร ให้กด Alt + S, H.

ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างการอ้างอิงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องขณะที่อ่านเอกสารด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง วางเคอร์เซอร์บนเชิงอรรถหรืออ้างอิงแบบอ้างอิงท้ายเรื่อง โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "การอ้างอิงเชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง"

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อความอ้างอิงเชิงอรรถที่ส่วนท้ายของหน้า กด Caps ล็อก + แทรก โปรแกรมผู้บรรยายทราบตัวเชิงอรรถหรืออ้างอิง เช่น "เชิงอรรถ 1"

 3. เมื่อต้องการอ่านเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Caps lock + M

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเครื่องหมายต้นฉบับของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารเนื้อความ กด Caps lock + Shift + Insert

เพิ่มเชิงอรรถ

Word 2016 แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในเนื้อหาข้อความ และเพิ่มข้อความอ้างอิงเชิงอรรถไว้ที่ด้านล่างของหน้า

 1. หลังจากเปิดเอกสารของคุณ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกเชิงอรรถ

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ อ้างอิง ให้กด Alt+S

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกแทรกเชิงอรรถ กด F. Narrator ทราบหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายถูกเพิ่มไปยังข้อความ และย้ายโฟกัสไปยังด้านล่างของหน้า

 4. เขียนข้อความการอ้างอิงเชิงอรรถ

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว มีข้อความอ้างอิง กด Alt + S, H เพื่อกลับไปยังจุดแทรกเครื่องหมายอ้างอิงเชิงอรรถในเนื้อความของเอกสาร

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

Word 2016 แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในเนื้อความ แล้วเพิ่มข้อความอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 1. หลังจากเปิดเอกสารของคุณ วางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ อ้างอิง ให้กด Alt+S

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการแทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง กด E. Narrator ทราบหมายเลขที่ถูกเพิ่มไปยังข้อความหรือเครื่องหมายอ้างอิง และโฟกัสย้ายไปยังจุดสิ้นสุดของเอกสาร

 4. เขียนข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว มีข้อความอ้างอิง กด Alt + S, H เพื่อกลับไปยังจุดแทรกเครื่องหมายอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารเนื้อความ

กำหนดเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องของคุณเอง

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขหรือตำแหน่งที่ข้อความการอ้างอิงแสดงในเอกสารของคุณ

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Q

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสามารถเลือก ตัวอย่างเช่น:

  • ตำแหน่งเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องของคุณจะปรากฏในเอกสาร

  • จัดรูปแบบลำดับเลขไปใช้สำหรับแต่ละรายการ

  • จำนวนที่คุณต้องการเริ่มต้นที่

  • เลือกว่าต้องการใช้ลำดับเลขแบบต่อเนื่องสำหรับเอกสารทั้งหมด หรือเริ่มต้นในแต่ละส่วน

  • ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดถูกนำไปใช้กับเอกสารทั้งหมดหรือเพียงแค่ส่วนของ คุณอยู่ใน

  เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในกล่องโต้ตอบและปุ่ม กดแป้น Tab ใช้แป้นลูกศรเพื่อมาดูตัวเลือกในเขตข้อมูล และกด Enter เพื่อเลือกตัวเลือก

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับเอกสารที่มีอยู่เชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศปุ่มนำไปใช้ กด Spacebar เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงไปยังเอกสาร และปิดกล่องโต้ตอบ

  เมื่อต้องการตั้งค่าการนำไปใช้กับเอกสารโดยไม่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่มีอยู่ กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศปุ่มแทรก กด Spacebar เพื่อแทรกเชิงอรรถหรืออ้างอิงไปยังเอกสาร และปิดกล่องโต้ตอบ

แปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

คุณสามารถแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องหรือในทางกลับกัน

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด Q

 3. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของผู้บรรยายประกาศปุ่มแปลง แล้วกด Spacebar เพื่อเลือกตำแหน่งนั้น กล่องโต้ตอบบันทึกย่อการแปลง เปิดขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบการแปลงบันทึกย่อ ใช้แป้นลูกศรเพื่อเปลี่ยนจนกว่าจะมีเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่มตกลง และกด Spacebar เพื่อเลือก ปิดกล่องโต้ตอบการแปลงบันทึกย่อ และโฟกัสส่งกลับไปยังกล่องโต้ตอบเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ปุ่ม แทรก จะถูกเลือก กด Spacebar เพื่อทำการแปลงและปิดกล่องโต้ตอบ

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

ถ้าคุณต้องการลบเชิงอรรถหรืออ้างอิง ลบหมายเลขการอ้างอิง หรือทำเครื่องหมายในเนื้อความของข้อความอ้างอิงข้อความ ไม่เชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของหน้า ส่วน หรือเอกสาร ถ้าคุณเอาข้อความอ้างอิง หมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ เมื่อคุณเอาหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมาย บันทึกย่อจะถูกเอาออกทั้งหมด และหมายเลขการอ้างอิงที่เหลือหรือเครื่องหมายจะถูกอัปเดตามไปด้วย

 1. หลังจากเปิดเอกสารที่มีเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Alt + S เพื่อเปิดแท็บการอ้างอิง

 2. เมื่อต้องการเลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง ให้กด O แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศแป้นสำหรับรายการเมื่อคุณเลื่อน

 3. เมื่อต้องการเลือกเชิงอรรถหรืออ้างอิง กดแป้นสอดคล้องกัน เช่น N สำหรับเชิงอรรถถัดไป ขณะนี้มีวางเคอร์เซอร์ด้านหน้าของเครื่องหมายอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องในเนื้อความ

 4. เมื่อต้องการนำการอ้างอิงออก ให้กด Delete สองครั้ง (โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ลบ”)

  ใน JAWS ให้กด Delete (JAWS จะประกาศ: “เลือกช่องว่าง”) แล้วกด Delete อีกครั้ง เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องถูกนำออกแล้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณWord คุณสามารถเพิ่มใหม่เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องตลอดจนปรับเปลี่ยน แปลง และเอาไฟล์ที่มีอยู่ โดยปกติ เชิงอรรถปรากฏที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องมาที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มเชิงอรรถ

 1. ในเอกสารของคุณ ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ

 2. กดสั่ง + เลือก + F ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "เชิงอรรถ ตาม ด้วยหมายเลขของบันทึกย่อ แล้ว"แก้ไขข้อความ " ย้ายโฟกัสไปยังส่วนเชิงอรรถ

 3. เขียนข้อความเชิงอรรถ

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. กดสั่ง + เลือก + E คุณได้ยินเสียง: "อ้างอิงท้ายเรื่อง ตาม ด้วยหมายเลขของบันทึกย่อ แล้ว"แก้ไขข้อความ " ย้ายโฟกัสไปยังส่วนการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 3. เขียนข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

ข้ามไปยัง และอ่านเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

สถานีทราบเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องเมื่ออ่านเอกสาร

 1. เมื่อสถานีทราบเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่อง number หยุดโหมดการอ่าน และกดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณได้ยินจำนวนของบันทึกย่อ

 2. เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด และควบคุม + เลือก + Shift ค้างไว้ และ กด Spacebar สองอย่างรวดเร็ว

  สถานีอ่านข้อความบันทึกย่อ ถ้าสถานีไม่เริ่มการอ่านข้อความบันทึกย่อโดยอัตโนมัติ กดควบคุม + เลือก + A ได้ด้วย

นำทางเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

คุณสามารถย้ายจากเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องหนึ่งได้อย่างง่ายดายไปยังอีก

 1. กด F6 จนกว่าคุณได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "Home เลือกแท็บ"

 2. กดแป้นลูกศรขวาหรือควบคุม + เลือก + ซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "การอ้างอิง tab แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เชิงอรรถถัดไป ปุ่มเมนู จาก นั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar ย้ายโฟกัสไปยังบันทึกย่อที่เลือก สถานีอ่านข้อความบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการเก็บย้ายบันทึกย่อถัดไป หรือก่อนหน้า กดควบคุม + เลือก + Shift + M แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

แปลงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด

คุณสามารถแปลงเชิงอรรถให้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องหรือในทางกลับกัน

 1. กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู, Apple”

 2. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจน กระทั่งคุณได้ยิน "แทรก" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "เชิงอรรถ ไข่ปลา แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง"

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "แปลงปุ่ม" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar คุณได้ยินเสียง: "แปลงบันทึกย่อ โต้ตอบ"

 5. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการ

 6. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

การลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเนื้อความ ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่คุณต้องการลบ

 2. กด Backspace จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง ส่วนที่เลือกถูกลบ" ทั้งสองเครื่องหมายบันทึกย่อในข้อความบันทึกย่อและเนื้อความจะถูกลบออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การอ่าน และข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณWord นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มใหม่เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง หรือเอาไฟล์ที่มีอยู่ โดยปกติ เชิงอรรถปรากฏที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องมาที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มเชิงอรรถ

 1. ในเอกสารของคุณ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก แท็บ"

 3. แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูแท็บ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน แท็บแทรก แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แทรกเชิงอรรถ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หมายเลขเชิงอรรถทราบสถานี และย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความเชิงอรรถในเนื้อความของเอกสาร

 6. ภาพนิ่งหนึ่งนิ้วด้านขวาของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ด้านบนหน้าจอคีย์บอร์ดปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์เชิงอรรถข้อความ

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มการอ้างอิงท้ายเรื่อง นั้นแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก แท็บ"

 3. แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูแท็บ

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน แท็บแทรก แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "อ้างอิงท้ายเรื่องแทรก ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หมายเลขการอ้างอิงท้ายเรื่องทราบสถานี และย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องในเนื้อความของเอกสาร

 6. ภาพนิ่งหนึ่งนิ้วด้านขวาของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ด้านบนหน้าจอคีย์บอร์ดปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องออก

ข้ามไปยัง และอ่านเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเนื้อหาเอกสาร ปัดขวาจนกว่าสถานีทราบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง คุณได้ยินเสียง ตัวอย่างเช่น "เชิงอรรถอ้างอิง ตาม ด้วยหมายเลขเชิงอรรถ

 2. แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง และสถานีอ่านบันทึกย่อ

การลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเนื้อหาเอกสาร ปัดขวาจนกว่าสถานีทราบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง คุณได้ยินเสียง ตัวอย่างเช่น "เชิงอรรถอ้างอิง ตาม ด้วยหมายเลขเชิงอรรถ

 2. แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 3. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการลบข้อความจากเขตข้อมูลเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การอ่าน และข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณWord คุณสามารถเพิ่มใหม่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง รวมถึงรูปแบบ และเอาไฟล์ที่มีอยู่ โดยปกติ เชิงอรรถปรากฏที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องมาที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มเชิงอรรถ

 1. ในเอกสารของคุณ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" นั้นแล้วแตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "แท็บ "ตาม ด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "Home เลือกเมนู"

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูแท็บจะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บแทรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ชิงอรรถปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความเชิงอรรถและบนหน้าจอคีย์บอร์ดปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

 6. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์เชิงอรรถข้อความ

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มการอ้างอิงท้ายเรื่อง นั้นแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" นั้นแล้วแตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "แท็บ "ตาม ด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "Home เลือกเมนู"

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูแท็บจะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บแทรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "อ้างอิงท้ายเรื่องปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องและบนหน้าจอคีย์บอร์ดปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ

 6. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องออก

ข้ามไปยัง และอ่านเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. TalkBack ทราบเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องเมื่ออ่านเอกสาร คุณได้ยินเสียง ตัวอย่างเช่น "เชิงอรรถอ้างอิง ตาม ด้วยหมายเลขบันทึกย่อ เมื่อต้องการข้ามไปยังข้อความเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง แตะสองครั้งหน้าจอ

  TalkBack อ่านบันทึกย่อโดยอัตโนมัติ

การลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ย้ายไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องเครื่องหมายอ้างอิงคุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทภายในเครื่อง ปัดขึ้นจากนั้นขวา คุณได้ยินเสียง: "การแจ้งเตือน Local เมนูบริบท"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "การดำเนินการ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "การแจ้งเตือน แอคชัน"

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เมนูบริบทเปิดใช้งาน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ตัดปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ การอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องและข้อความบันทึกย่อจะถูกเอาออก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสาร Word ของคุณ คุณสามารถจะเพิ่มใหม่เชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ตลอดจนเอาอยู่ โดยปกติ เชิงอรรถปรากฏที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องมาที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word สำหรับ Windows Phone 10 ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

 • ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 • เพิ่มเชิงอรรถ

 • เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 • ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในขณะอ่านเอกสาร Word ปัดขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เชิงอรรถ" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่อง ตาม ด้วยหมายเลขเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง แตะหน้าจอการตั้งค่าจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องสองครั้ง

เพิ่มเชิงอรรถ

Word Mobile แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในเนื้อหาข้อความ และเพิ่มข้อความอ้างอิงเชิงอรรถไว้ที่ด้านล่างของหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกเชิงอรรถ

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "บ้านปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง ขณะนี้มีขยายเมนูหลัก

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ชิงอรรถปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์การอ้างอิงเชิงอรรถข้อความ

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

Word Mobile แทรกเครื่องหมายอ้างอิงในเนื้อความ แล้วเพิ่มข้อความอ้างอิงอ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของเอกสาร

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการแทรกการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่ม” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "บ้านปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง ขณะนี้มีขยายเมนูหลัก

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "อ้างอิงท้ายเรื่องปุ่ม" และแตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่องออก

ลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

ถ้าคุณต้องการลบเชิงอรรถหรืออ้างอิง ลบหมายเลขการอ้างอิง หรือทำเครื่องหมายในเนื้อความของข้อความอ้างอิงข้อความ ไม่เชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่ส่วนท้ายของหน้า ส่วน หรือเอกสาร ถ้าคุณเอาข้อความอ้างอิง หมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมายยังคงอยู่ในเอกสารของคุณ เมื่อคุณเอาหมายเลขการอ้างอิงหรือเครื่องหมาย บันทึกย่อจะถูกเอาออกทั้งหมด และหมายเลขการอ้างอิงที่เหลือหรือเครื่องหมายจะถูกอัปเดตามไปด้วย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และข้ามไปยังเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณWord คุณสามารถเพิ่มใหม่เชิงอรรถ และอ้างอิงท้ายเรื่อง รวมถึงรูปแบบ และเอาไฟล์ที่มีอยู่ โดยปกติ เชิงอรรถปรากฏที่ด้านล่างของหน้า และอ้างอิงท้ายเรื่องมาที่ส่วนท้ายของเอกสารหรือส่วน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

อ่านเชิงอรรถ

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + Windows โลโก้ F. N, S คีย์ + คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขเชิงอรรถ"

 2. กด Caps lock + M เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดในบานหน้าต่างเชิงอรรถ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเชิงอรรถในเอกสารของคุณ ให้กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "เชิงอรรถก่อนหน้า ปุ่ม" หรือ "ถัดชิง อรรถ ปุ่ม แล้วกด Enter แล้ว

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างเชิงอรรถ กด Esc

อ่านการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + Windows โลโก้ E. N, S คีย์ + คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขอ้างอิงท้ายเรื่องออก"

 2. กด Caps lock + M เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดในบานหน้าต่างการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 3. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างการอ้างอิงท้ายเรื่องในเอกสารของคุณ ให้กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "อ้างอิงท้ายเรื่องก่อนหน้า ปุ่ม" หรือ "อ้างอิงท้ายเรื่องถัดไป ปุ่ม แล้ว กด Enter

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างการอ้างอิงท้ายเรื่อง กด Esc

ข้ามไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

โปรแกรมผู้บรรยายทราบเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่องเมื่ออ่านเอกสาร

 1. เมื่อผู้บรรยายทราบเชิงอรรถ หรืออ้างอิงท้ายเรื่อง number หยุดโหมดการอ่าน และกดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณได้ยินจำนวนของบันทึกย่อ ตามด้วย "กลุ่ม เชิงอรรถ หรือ"กลุ่ม การอ้างอิงท้ายเรื่อง แล้วบันทึกย่อเลขอีกครั้ง

 2. เมื่อต้องการข้ามไปยังบานหน้าต่างเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง กด Ctrl + F8

เพิ่มเชิงอรรถ

 1. ในเอกสารของคุณ ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มเชิงอรรถ

 2. กด Alt + Windows โลโก้ F. N, R คีย์ + คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขเชิงอรรถ"

 3. พิมพ์ เชิงอรรถข้อความ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างเชิงอรรถ กด Esc

เพิ่มอ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. ในเอกสารของคุณ ย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มการอ้างอิงท้ายเรื่อง

 2. กด Alt + Windows โลโก้ E. N, R คีย์ + คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขอ้างอิงท้ายเรื่องออก"

 3. พิมพ์ข้อความอ้างอิงท้ายเรื่อง

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างการอ้างอิงท้ายเรื่อง กด Esc

รูปแบบเชิงอรรถ

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดฟอนต์ และขนาด และการเยื้องของเชิงอรรถ เปลี่ยนแปลงสามารถใช้เป็นเชิงอรรถหนึ่ง หรือทั้งหมด

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + Windows โลโก้ F. N, S คีย์ + คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขเชิงอรรถ"

 2. กด Caps lock + แป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "จัดรูปแบบเชิงอรรถ ปุ่ม แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" โฟกัสอยู่บนเมนูชนิดฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดฟอนต์ กด Alt + ลูกศร ขยายเมนูชนิดฟอนต์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินชนิดฟอนต์คุณต้อง จากนั้น กด Enter

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ขนาดฟอนต์" แล้วกด Alt + ลูกศร กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินขนาดฟอนต์คุณต้อง จากนั้น กด Enter

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้อง กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายยังทราบถ้า ตัวเลือกที่จะเปิด หรือปิด เมื่อต้องการเลือก กด Enter

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับเชิงอรรถปัจจุบันเท่านั้น กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "นำไปใช้ปุ่ม" จากนั้น กด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับทั้งหมดเชิงอรรถ กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "นำไปใช้กับทั้งหมด ปุ่ม" แล้ว กด Enter

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อความ กด Esc

รูปแบบการอ้างอิงท้ายเรื่อง

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดฟอนต์ และขนาด และการเยื้องของการอ้างอิงท้ายเรื่อง เปลี่ยนแปลงสามารถใช้การอ้างอิงท้ายเรื่องเดียว หรือทั้งหมด

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + Windows โลโก้ E. N, S คีย์ + คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขอ้างอิงท้ายเรื่องออก"

 2. กด Caps lock + แป้นลูกศรขวาจน กระทั่งคุณได้ยิน "จัดรูปแบบอ้างอิงท้ายเรื่อง" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการจัดรูปแบบ" โฟกัสอยู่บนเมนูชนิดฟอนต์

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดฟอนต์ กด Alt + ลูกศร ขยายเมนูชนิดฟอนต์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินชนิดฟอนต์คุณต้อง จากนั้น กด Enter

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ขนาดฟอนต์" แล้วกด Alt + ลูกศร กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินขนาดฟอนต์คุณต้อง จากนั้น กด Enter

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้อง กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการ โปรแกรมผู้บรรยายยังทราบถ้า ตัวเลือกที่จะเปิด หรือปิด เมื่อต้องการเลือก กด Enter

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับอ้างปัจจุบันเท่านั้น กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "นำไปใช้ปุ่ม" จากนั้น กด Enter

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงนำไปใช้กับการอ้างอิงท้ายเรื่องทั้งหมด กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "นำไปใช้กับทั้งหมด ปุ่ม" แล้ว กด Enter

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อความ กด Esc

การลบเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 1. การนำทางไปยังเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องที่คุณต้องการลบ

 2. กด Ctrl + F8 เพื่อข้ามไปยังบานหน้าต่างเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 3. ลบข้อความในเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่อง

 4. กด Esc เพื่อกลับไปยังหมายเลขการอ้างอิงเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องในเนื้อความ

 5. กด Shift +ลูกศรซ้ายหรือแป้นลูกศรขวาเพื่อเลือกหมายเลขการอ้างอิงในเนื้อความ นั้นแล้ว กด Delete

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×