ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านและตอบกลับการคำขอการประชุมใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุม คุณสามารถส่งการตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยตรงจากรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้าOutlook หรือเปิดคำขอสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นเสนอเวลาการประชุมใหม่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ตอบกลับการเรียกประชุมจากรายการข้อความของกล่องจดหมายเข้า

การเรียกประชุมมาถึงไปยังโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าของคุณOutlook คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่นอน หรือปฏิเสธการประชุมได้ โดยไม่ต้องเปิดคำขอนั้น

 1. ในOutlook นำทางไปยังกล่องจดหมายเข้า ของคุณเพื่อค้นหาในการเรียกประชุม คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น กด Ctrl + Shift + I เพื่อไปยังของกล่องจดหมายเข้า แล้ว ใช้ลูก และลูกศรลงเพื่อวางโฟกัสบนการเรียกประชุม

  ถ้าคุณต้องการฟังเนื้อหาของการเรียกประชุม กด F6 ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างการอ่าน เมื่อต้องการย้ายไปตามข้อความ ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการย้ายกลับไปยังการเรียกประชุมในกล่องจดหมายเข้า กด Shift + F6

 2. กด Shift + F10 เปิดเมนูบริบท และผู้บรรยายทราบ: "บริบทเมนู เมนู" ใน JAWS คุณฟัง: "เมนู" เมื่อต้องการตอบกลับการร้องขอ ใช้ทางลัดต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ กด C, C และ Enter

  • เมื่อต้องการตอบรับอย่างไม่แน่นอน ให้กด N, Enter

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ กด e

 3. เปิดกล่องโต้ตอบMicrosoft Outlook ที่ มีโฟกัสบนปุ่มตกลง

  • เมื่อต้องการแก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง กด E, Enter เปิดข้อความอีเมตอบกลับประชุม และโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของข้อความที่คุณสามารถพิมพ์คำตอบของคุณ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Alt + S เพื่อส่ง

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยไม่ต้องแก้ไข กด S, Enter

  • เมื่อต้องการเลือกไม่ส่งการตอบสนอง กด D, Enter

  ดำเนินการการกระทำที่เลือก เชิญเข้าร่วมประชุมจะถูกลบออก และถ้ายอมรับ การประชุมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทิน ของคุณ

เปิด และตอบกลับการเรียกประชุม

เมื่อต้องการตอบกลับทั้งหมดการเข้าถึง ตัวเลือก เช่นเสนอเวลาการประชุมใหม่ เปิดการเรียกประชุม

 1. ในOutlook ไปยังกล่องจดหมายเข้า และนำทางไปยังการเรียกประชุม เมื่อต้องการเปิดกล่องจดหมายเข้า กด ตัวอย่างเช่น Ctrl + Shift + ฉันแล้วใช้ลูก และลูกศรลงเพื่อนำทางรายการกล่องจดหมายเข้า เมื่ออยู่ในการเรียกประชุม กด Enter เพื่อเปิดสมุดงาน

 2. ตัวอ่านหน้าจอทราบชื่อเรื่องของการเรียกประชุม กด Alt + H เพื่อไปยังแท็บการประชุม

 3. เมื่อต้องการยอมรับ หรือปฏิเสธ ใช้ทางลัดต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ ให้กด C

  • เมื่อต้องการตอบรับอย่างไม่แน่นอน ให้กด J

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ ให้กด N

 4. เมื่อคุณได้ยิน "เมนู แก้ไขคำตอบก่อนที่จะส่ง" ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้เพื่อเลือกตอบกลับของคุณ:

  • เมื่อต้องการแก้ไขการตอบกลับก่อนส่ง ให้กด E

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับโดยไม่แก้ไข ให้กด S

  • เมื่อต้องการเลือกที่จะไม่ส่งการตอบกลับ ให้กด D

  ดำเนินการการกระทำที่เลือก เชิญเข้าร่วมประชุมจะถูกลบออก และถ้ายอมรับ การประชุมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทิน ของคุณ

เสนอเวลาการประชุมใหม่

 1. ด้วยการเรียกประชุมเปิดในOutlook กด Alt + H เพื่อไปยังแท็บการประชุม

 2. เมื่อต้องการยอมรับอย่างไม่แน่นอน และเสนอเวลาใหม่ กด P, T ยอมรับ

  เมื่อต้องการปฏิเสธเสนอเวลาใหม่ กด P, T, d ซึ่งเป็น

 3. กล่องโต้ตอบเสนอเวลาใหม่ เปิดขึ้น เมื่อต้องการตั้งค่าวันและเวลาที่คุณต้องการนำเสนอ กดแป้น Tab จนกระทั่งตัวอ่านหน้าจอทราบเกี่ยวข้องเขตข้อมูล เช่น "วันเริ่มต้นการประชุม" หรือ "ประชุมเวลาเริ่มต้น และพิมพ์วันที่ใหม่หรือเวลา (เช่น "25 17 oct" หรือ" 1230 pm ") เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด Alt + O ได้อีกด้วย

 4. ปิดกล่องโต้ตอบ และข้อความอีเมเสนอเวลาใหม่ เปิดขึ้นมา เวลาการประชุมปัจจุบันและเวลาใหม่คุณจะเสนอจะแสดงด้านล่างเขตข้อมูลชื่อเรื่องของข้อความ โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของเนื้อความข้อความที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์การตอบสนองใด ๆ เพิ่มเติม เมื่อพร้อมที่จะส่ง กด Alt + S ส่งอีเมล และคุณกลับไปยังกล่องจดหมายเข้า

กาเครื่องหมายผู้รับเชิญการประชุม

เมื่อคุณได้รับการยอมรับการเรียกประชุม คุณสามารถตรวจสอบใครได้รับเชิญ

 1. ในOutlook กด Ctrl + 2 เพื่อไปยังปฏิทิน

 2. โฟกัสอยู่บนวันนี้ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเหตุการณ์ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อการประชุมที่คุณต้อง กด Ctrl + O เพื่อเปิดไฟล์นั้น

 3. เมื่อต้องการไปยังผู้ช่วยจัดกำหนดการ บนแท็บการประชุม ให้กด Alt + H แสดง

 4. โปรแกรมผู้บรรยายทราบ: "ทั้งหมดผู้เข้าร่วมประชุม <ชื่อของผู้จัดการประชุม > " ใน JAWS คุณฟัง: "กล่องรายการ <ชื่อของผู้จัดการประชุม >" เมื่อต้องการได้ยินเสียงของผู้ถูกเชิญอื่น ๆ กดแป้นลูกศรลง

ทำให้การเรียกประชุมในกล่องจดหมายเข้า

หลังจากยอมรับ หรือปฏิเสธ เรียกประชุมจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการเก็บอีเมลที่การเรียกประชุมในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าOutlook ได้

 1. ในOutlook กด Alt + F, T เพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือกของ Outlook

 2. เมื่อต้องการไปที่ตัวเลือกสำหรับจดหมาย กด M

 3. กด Alt + D สองครั้ง ในโปรแกรมผู้บรรยายของ คุณได้ยินเสียง: "ส่งข้อความ การตรวจสอบ ลบเรียกประชุมและการแจ้งให้ทราบจากกล่องจดหมายเข้าหลังจากการตอบสนอง กล่องกาเครื่องหมาย" ใน JAWS คุณฟัง: "ลบเรียกประชุมและการแจ้งให้ทราบจากกล่องจดหมายเข้าหลังจากการตอบสนอง กล่องกาเครื่องหมายการตรวจสอบ"

 4. เมื่อต้องการเอาส่วนที่เลือก กด Spacebar ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณฟัง: "Unchecked" ใน JAWS คุณฟัง: "ไม่ถูกเลือก" กด Enter เพื่อบันทึกการตั้งค่า และปิดกล่องโต้ตอบ คุณกลับไปยังOutlook

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook 2016 for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุม คุณสามารถเปิดคำขอสำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่นเสนอเวลาการประชุมใหม่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เปิด และตอบกลับการเรียกประชุม

คุณสามารถยอมรับ ยอมรับอย่างไม่แน่ใจ หรือปฏิเสธคำเชิญโดยตรงได้อย่างง่ายดายจาก ปฏิทิน ใน Outlook 2016 for Mac VoiceOver จะประกาศคำขอการประชุมใหม่เมื่อมาถึง

 1. ในมุมมองปฏิทินใด ๆ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อเรียกดูเหตุการณ์สำหรับเวลาแสดงอยู่รอบระยะเวลา เมื่อคุณย้าย สถานีทราบเหตุการณ์ที่เป็น " <วัน >, <ชั่วโมง >, <เหตุการณ์เรื่อง > > ตำแหน่งที่ตั้งของเหตุการณ์ <"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดปฏิทิน ในOutlook กดคำสั่ง + 2

 2. เมื่อมีการเรียกประชุมคุณต้องการเปิด กดสั่ง + O ได้อีกด้วย

 3. เมื่อต้องการตอบกลับการเรียกประชุม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ยอมรับเมนูปุ่ม" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ กด Shift + Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปฏิเสธเมนูปุ่ม" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมได้ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูไม่แน่นอน” แล้วกด Spacebar

 4. รายการของตัวเลือกการตอบกลับจะเปิดขึ้น เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตอบกลับ ด้วยข้อคิดเห็น กดแป้นลูกศรลง คุณได้ยินเสียง: "ตอบกลับ ด้วยข้อคิดเห็น" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือก เปิดหน้าต่างการตอบกลับที่ มีโฟกัสในเขตข้อมูลข้อความข้อคิดเห็น พิมพ์ข้อคิดเห็น จากนั้น กดสั่ง + Enter ส่งการตอบกลับ

  • เมื่อต้องการตอบกลับ โดยไม่มีข้อคิดเห็น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ตอบกลับ โดยไม่มีข้อคิดเห็น" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ส่งการตอบกลับ

  โฟกัสย้ายกลับไปยังปฏิทิน

เสนอเวลาการประชุมใหม่

 1. ด้วยการประชุมการร้องขอเปิด กด Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "เสนอเวลาใหม่ ปุ่มเมนู แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับอย่างไม่แน่นอน และเสนอเวลาใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ไม่แน่นอน และเสนอเวลาใหม่, " แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

  • เมื่อต้อง การปฏิเสธเสนอเวลาใหม่ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปฏิเสธ และเสนอเวลาใหม่, " แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 3. ในกล่องโต้ตอบเปิด มีโฟกัสบนเขตข้อมูลวันเริ่มต้น "เมื่อต้องการตั้งค่าวันและเวลาที่คุณต้องการนำเสนอ กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบเขตข้อมูลเกี่ยวข้อง เช่นเวลาเริ่มต้น" หรือ "วันสิ้นสุด" และพิมพ์วันที่ใหม่หรือเวลาออก

 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เสนอเวลาใหม่ ปุ่มค่าเริ่มต้น จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 5. ปิดกล่องโต้ตอบ และข้อความอีเมเสนอเวลาใหม่ เปิดขึ้นมา เวลาการประชุมปัจจุบันและเวลาใหม่คุณจะเสนอจะแสดงด้านล่างเขตข้อมูลชื่อเรื่องของข้อความ โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของเนื้อความข้อความที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์การตอบสนองใด ๆ เพิ่มเติม เมื่อพร้อมที่จะส่ง กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar ส่งอีเมล และคุณกลับไปยังปฏิทิน

กาเครื่องหมายผู้รับเชิญการประชุม

เมื่อคุณได้รับการยอมรับการเรียกประชุม คุณสามารถตรวจสอบใครได้รับเชิญ

 1. ในมุมมองปฏิทินใด ๆ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อเรียกดูเหตุการณ์สำหรับเวลาแสดงอยู่รอบระยะเวลา เมื่อคุณย้าย สถานีทราบเหตุการณ์ที่เป็น " <วัน >, <ชั่วโมง >, <เหตุการณ์เรื่อง > > ตำแหน่งที่ตั้งของเหตุการณ์ <"

 2. เมื่อมีการเรียกประชุมคุณต้องการเปิด กดสั่ง + O ได้อีกด้วย

 3. เมื่อต้องการไปเมนูจัดกำหนดการ Shift + Tab จน กว่าคุณได้ยิน "จัดกำหนดการ ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 4. เมื่อต้องการไปรายการของผู้เข้าร่วมประชุม ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ผู้เข้าร่วมประชุม ตาราง แถว 1 (...), รูป <ชื่อของผู้จัดการประชุม > "

 5. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวา คุณได้ยินเสียงชื่อของผู้จัดการประชุม เมื่อต้องการเรียกดูชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมกดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลง เมื่อคุณย้าย สถานีทราบชื่อสำหรับคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมได้โดยตรงจากปฏิทิน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 1. ในมุมมองปฏิทิน ใด ๆ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงเหตุการณ์แรกสำหรับวัน สถานีทราบชื่อเรื่องเหตุการณ์ วัน และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และระยะเวลา ตามที่คุณเลื่อนเหตุการณ์ เมื่อต้องการเรียกดูเหตุการณ์อื่น ๆ ในอนาคต ปัดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเปิดการประชุมการร้องขอรายละเอียด การ แตะสองครั้งหน้าจอเมื่อใช้งานการร้องขอ การร้องขอการประชุมเปิดรายละเอียดในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูการประชุมรายละเอียดหน้าต่าง ปัดขวา หรือซ้าย สถานีทราบรายละเอียดเมื่อคุณย้าย รวมถึงการประชุมที่เสนอวัน และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และชื่อ และที่ติดต่อของผู้เข้าร่วมการประชุม

 4. เมื่อต้องการตอบกลับการเชิญเข้าร่วม เหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "RSVP ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ รายการของตัวเลือกคำตอบเปิดขึ้น

 5. ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการยอมรับไม่แน่นอน หรือปฏิเสธ ), แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตอบกลับของคุณ ในการประชุมหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขปุ่ม RSVP" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วไปยังตัวเลือกใหม่ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังปฏิทิน ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "กลับปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมได้โดยตรงจากปฏิทิน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 1. ในปฏิทิน เพื่อเรียกดูเหตุการณ์ในอนาคต เช่นการเรียกประชุม ปัดขวา TalkBack ทราบวัน และเวลา ชื่อเรื่องเหตุการณ์ และตำแหน่งที่ ตั้ง ตามที่คุณเลื่อนเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการเปิดการประชุมการร้องขอรายละเอียด การ แตะสองครั้งหน้าจอเมื่อใช้งานการร้องขอ การร้องขอการประชุมเปิดรายละเอียดในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูการประชุมรายละเอียดหน้าต่าง ปัดขวา หรือซ้าย TalkBack ทราบรายละเอียดเมื่อคุณย้าย รวมถึงการประชุมที่เสนอวัน และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และชื่อ และที่ติดต่อของผู้เข้าร่วมการประชุม

 4. เมื่อต้องการตอบกลับการเชิญเข้าร่วม เหตุการณ์ในหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "RSVP ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ รายการของตัวเลือกคำตอบเปิดขึ้น

 5. ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการยอมรับไม่แน่นอน หรือปฏิเสธ ), แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนการตอบกลับของคุณ ในการประชุมหน้าต่างรายละเอียด ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แก้ไขปุ่ม RSVP" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วไปยังตัวเลือกใหม่ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังปฏิทิน ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "กลับปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้ปฏิทิน Outlook ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุม

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

 1. ในมุมมองวาระการประชุม ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "รายการ แล้วปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเหตุการณ์แรก เพื่อเรียกดูเหตุการณ์อื่น ๆ ในอนาคต เช่นประชุมเป็นร้องขอ ปัดขวา โปรแกรมผู้บรรยายทราบชื่อเรื่องเหตุการณ์ วัน และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และตัวจัดระเบียบ ตามที่คุณเลื่อนเหตุการณ์

 2. เมื่อต้องการเปิดการประชุมการร้องขอรายละเอียด การ แตะสองครั้งหน้าจอเมื่อใช้งานการร้องขอ การร้องขอการประชุมเปิดรายละเอียดในหน้าต่างใหม่

 3. เมื่อต้องการเรียกดูการประชุมรายละเอียดหน้าต่าง ปัดขวา หรือซ้าย Narrator ทราบรายละเอียดเมื่อคุณย้าย รวมถึงการประชุมที่เสนอวัน และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และชื่อ และที่ติดต่อของผู้เข้าร่วมการประชุม

 4. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการยอมรับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยอมรับยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปฏิเสธยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าร่วมได้ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไม่แน่นอนยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการส่งการตอบกลับ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่งการตอบกลับทันที” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. การตอบกลับถูกส่งแล้ว หน้าต่างกิจกรรมจะปิดลง และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง วาระการประชุม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ใช้Outlook Web App โดยใช้คีย์บอร์ดของคุณด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การอ่าน และตอบกลับการเรียกประชุมในปฏิทิน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

 1. ในมุมมองปฏิทิน ใด ๆ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เพื่อเรียกดูเหตุการณ์สำหรับเวลาแสดงอยู่รอบระยะเวลา เมื่อคุณย้าย Narrator ทราบเหตุการณ์ที่เป็น "เหตุการณ์จาก <วัน >, <ชั่วโมง >, <ชื่อเรื่องเหตุการณ์ >, <เหตุการณ์ตำแหน่งที่ตั้ง >, <ตัวจัดระเบียบ > "

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดปฏิทิน ในOutlook Web App กด Ctrl + Shift + 2

 2. เมื่อต้องการเปิดการเรียกประชุมรายละเอียด กด Enter บนการร้องขอ หน้าต่างรายละเอียด เปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเรียกดูรายละเอียดและตัวเลือก กดแป้น Tab Narrator ทราบรายละเอียดและตัวเลือก ตามที่คุณย้าย รวมถึงการประชุมที่เสนอวัน และเวลา ตำแหน่งที่ตั้ง และชื่อ และที่ติดต่อของผู้เข้าร่วมการประชุม

 4. เมื่อต้องการตอบกลับคำเชิญ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องยอมรับ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยอมรับยุบอยู่” แล้วกด Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ส่งการตอบกลับทันที” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการปฏิเสธ กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มยอมรับยุบ" แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปฏิเสธ" กด Spacebar เพื่อเลือก แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ส่งการตอบกลับในขณะนี้" แล้วกด Spacebar

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าร่วม กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มยอมรับยุบ" แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ไม่แน่นอน" กด Spacebar เพื่อเลือก กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ส่งการตอบกลับในขณะนี้" จากนั้น กด Spacebar

  • เมื่อต้องการส่งการตอบกลับเพิ่มเติมโดยละเอียด กด Shift + Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มยอมรับยุบ" แล้ว กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ยุบ ปุ่มตอบกลับ (ทั้งหมด) " กด Spacebar เพื่อเลือก เปิดหน้าต่างการตอบกลับที่ มีโฟกัสในเขตข้อมูลข้อความเนื้อความของข้อความ พิมพ์ข้อความคุณต้องการส่ง จาก นั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" แล้วกด Spacebar

 5. การตอบกลับจะถูกส่ง และโฟกัสจะย้ายกลับไปยัง ปฏิทิน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่จัดกำหนดการการนัดหมายหรือการประชุมใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางปฏิทิน Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×