ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอ PowerPoint 2016 ของคุณ ด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอ เมื่อบานหน้าต่าง บันทึกย่อ หรือบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่ในมุมมอง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะสามารถอ่านบันทึกย่อและข้อคิดเห็นได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน

 1. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+W, P, N

 2. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อของสไลด์หรือบันทึกย่อของสไลด์"

 3. พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ให้กด F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. เมื่อต้องการฟังว่าสไลด์มีบัญทึกย่อหรือไม่ ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 และแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเรื่องของหมายเลขสไลด์และตำแหน่งในรายการสไลด์ ถ้ามีบันทึกย่อของผู้บรรยายบนสไลด์ของคุณ คุณจะได้ยิน: “มีบันทึกย่อ”

  เคล็ดลับ: โฟกัสจะเริ่มต้นที่สไลด์เสมอ ทุกครั้งที่คุณกด F6 โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น แถบสถานะและปุ่มการย่อ/ขยาย Ribbon บานหน้าต่าง บันทึกย่อ และรูปภาพขนาดย่อ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านพื้นที่ต่างๆ ไปยังทิศทางอื่น ให้กด Shift+F6

 2. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+W, P, N

 3. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “บานหน้าต่างหน้าบันทึกย่อ” หรือ “บันทึกย่อของสไลด์” แล้วกด Caps Lock+M เพื่อฟังบันทึกย่อ

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ ตัวอย่างเช่น ตรวจทานงานของผู้อื่น

ถ้าคุณต้องการใส่ข้อคิดเห็นในส่วนที่ระบุของข้อความหรือวัตถุ ให้เลือกข้อความหรือวัตถุ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเลือกใน PowerPoint 2016 โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด ให้ดู ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

 1. บนสไลด์ ในมุมมอง ปกติ เมื่อคุณได้ยินส่วนของข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, C บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่อย่างรวดเร็ว ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่” แล้วกด Spacebar แล้วพิมพ์ข้อคิดเห็นใหม่ของคุณ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Esc

 5. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P

อ่านข้อคิดเห็น

 1. เมื่อต้องการฟังว่าสไลด์มีข้อคิดเห็นหรือไม่ ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 และแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเรื่องของหมายเลขสไลด์และตำแหน่งในรายการสไลด์ ถ้ามีข้อคิดเห็นบนสไลด์ของคุณ คุณจะได้ยิน: “มีข้อคิดเห็น”

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P คุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่”

  ถ้าบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่แล้ว ให้กด F6 หรือ Shift+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่"

 3. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มถัดไป”

 4. เมื่อต้องการย้ายและฟังข้อคิดเห็นแรก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการย้ายและฟังข้อคิดเห็นและตอบกลับข้อคิดเห็นนี้ ให้กดปุ่ม Tab

 5. ถ้ามีหลายข้อคิดเห็นบนหนึ่งสไลด์ เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไปหรือเธรดข้อคิดเห็น ให้กดแป้นลูกศรลง

 6. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมอง ปกติ ถ้าคุณจะเพิ่มบันทึกย่อสั้นๆ หรือบนหน้า บันทึกย่อ ถ้าคุณต้องการเขียนบันทึกย่อเพิ่มเติมสำหรับแต่ละสไลด์

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองปกติ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: " บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณสำหรับสไลด์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการย้ายออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด F6

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าบันทึกย่อ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ในมุมมอง ปกติ ให้กด Command+3 คุณจะได้ยิน: "หน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ในหน้า บันทึกย่อ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ" แล้วพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อบนสไลด์อื่น บนหน้า บันทึกย่อ ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" แล้วกด Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถฟังบันทึกย่อบนชุดหูฟังของคุณแล้วส่งเหล่านั้นไปยังผู้ชมของคุณ verbally หรือให้อ่านบันทึกย่อดัง ๆ สถานี คุณยังสามารถฟังบันทึกย่อของผู้บรรยายได้ทั้ง ในมุมมองปกติ หรือหน้าบันทึกย่อ ได้เมื่อคุณกำลังสร้าง หรือแก้ไขงานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณกำลังนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้มุมมองผู้นำเสนอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองปกติ

 1. บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างบันทึกย่อ กดแป้นลูกศรควบคุม + สั่ง + ขวา คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขข้อความ แทรกไว้ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ ตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 3. เมื่อต้องการย้ายออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าบันทึกย่อ

 1. บนสไลด์ ให้กด Command+3 คุณจะได้ยิน: "หน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. บนหน้าบันทึกย่อ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขข้อความ ตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อบนสไลด์อื่น บนหน้า บันทึกย่อ ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" แล้วกด Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมอง ผู้นำเสนอ บนสไลด์ในมุมมอง ปกติ ให้กด Option+Return คุณจะได้ยิน: "มุมมองของผู้นำเสนอ"

 2. ในมุมมอง ผู้นำเสนอ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 3. เมื่อต้องการอ่านข้อความบันทึกย่อ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ กดควบคุม + เลือก + Shift + ลูกศรลง คุณได้ยินเสียง: "ในการแก้ไขข้อความ ตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อ > เมื่อต้องการหยุดการอ่าน กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาในเวลาเดียวกัน

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ได้ถ้าคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ หรือคุณกำลังรีวิวงานของบุคคลอื่น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บปัจจุบันบน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "กดรีวิว, เลือกอยู่, แท็บ"

 2. บนแท็บ รีวิว ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ" โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็นบนขอบกระดาษ

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการออกจากบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินรายการหรือองค์ประกอบที่คุณต้องการเลือก

อ่านข้อคิดเห็น

คุณสามารถใช้สถานี เพื่อฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น และ เพื่อตรวจสอบว่าใครมี commented บนงานนำเสนอของคุณ และเมื่อได้

 1. ในมุมมอง ปกติ บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบันบน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แท็บรีวิว"

 2. บนแท็บ รีวิว ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเมนูแสดงข้อคิดเห็น"

 3. เมื่อต้องการขยายรายการเมนู แสดงข้อคิดเห็น ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. ในรายการเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องหมายถูก, บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" หรือ "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ถ้าคุณได้ยิน "เครื่องหมายถูก, บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ให้กด Esc และดำเนินการขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณได้ยิน "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บข้อคิดเห็น, คุณกำลังอยู่ในแท็บภายในบานหน้าต่างงาน"

 6. บนแท็บข้อคิดเห็น ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แสดงข้อคิดเห็นเธรด" โฟกัสอยู่ในขณะนี้ข้อคิดเห็นแรกของเธรด เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็น กดแป้น Tab สถานีทราบเวลาเมื่อมีการเพิ่มข้อคิดเห็น และผู้เขียนได้

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเธรดข้อคิดเห็นถัดไป ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน: "ไม่มีเธรดข้อคิดเห็น" แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินเธรดถัดไป

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint จะเปิดในมุมมอง ปกติ ซึ่ง VoiceOver สามารถอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสไลด์มีบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ เมื่อคุณอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และสไลด์มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย VoiceOver จะประกาศ: "สไลด์ 1 จาก 8, <ชื่อเรื่องสไลด์>, มีบันทึกย่อ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มบันทึกย่อ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อสไลด์, กล่องข้อความ, <บันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์>"

 4. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูล บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน "บันทึกย่อ" แทนที่จะเป็น "ปุ่มบันทึกย่อ" แสดงว่าเขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ เปิดใน PowerPoint อยู่แล้ว

 2. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อสไลด์, กล่องข้อความ, เขตข้อมูลข้อความ"

 3. เมื่อต้องการเริ่มต้นการเพิ่มบันทึกย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์บันทึกย่อของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q"

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ซ่อนคีย์บอร์ด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ เมื่อใช้บันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอได้ เมื่อใช้ข้อคิดเห็น คุณสามารถส่งคำติชมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับงานนำเสนอของพวกเขาได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อของสไลด์”

 3. เมื่อต้องการเริ่มการเพิ่มบันทึกย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อคุณเรียกดูรายการสไลด์ในมุมมอง รูปขนาดย่อ TalkBack จะบอกคุณว่าสไลด์มีบันทึกย่อหรือไม่ คุณจะได้ยินหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ ตามด้วย “มีบันทึกย่อ” เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ คุณต้องเปิดสไลด์ในมุมมอง การแก้ไข เมื่อคุณกำลังนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้มุมมอง ผู้นำเสนอ เพื่ออ่านบันทึกย่อของคุณ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองการแก้ไข

 1. เมื่อต้องการเปิดสไลด์ที่มีข้อคิดเห็นในมุมมอง การแก้ไข ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกย่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกย่อของสไลด์” ตามด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์

 5. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูล บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายขณะกำลังนำเสนอสไลด์

 1. ในมุมมอง รูปขนาดย่อ หรือ การแก้ไข ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำเสนอ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกย่อของสไลด์” ตามด้วยบันทึกย่อสำหรับสไลด์

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ได้ เช่น ถ้าคุณกำลังทำงานกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ หรือคุณกำลังตรวจทานงานของผู้อื่น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อคิดเห็นใหม่, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 2. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 3. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

อ่านข้อคิดเห็น

เมื่อคุณเรียกดูรายการสไลด์ในมุมมอง รูปขนาดย่อ TalkBack จะบอกคุณว่าสไลด์มีข้อคิดเห็นหรือไม่ คุณจะได้ยินหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ ตามด้วย “มีข้อคิดเห็น” เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็น คุณต้องเปิดสไลด์ในมุมมอง การแก้ไข

 1. เมื่อต้องการเปิดสไลด์ที่มีข้อคิดเห็นในมุมมอง การแก้ไข ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “เมนูแท็บ” ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูแท็บ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มก่อนหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 7. ปัดไปทางขวาเรื่อยๆ เพื่ออ่านข้อคิดเห็นทั้งหมดทีละรายการในสไลด์ที่เลือก

 8. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ เมื่อใช้บันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอได้ เมื่อใช้ข้อคิดเห็น คุณสามารถส่งคำติชมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับงานนำเสนอของพวกเขาได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อของสไลด์”

 3. เมื่อต้องการเริ่มการเพิ่มบันทึกย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อของสไลด์, บานหน้าต่าง”

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางมุมขวาบนของหน้าจอด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อต้องการค้นหาว่าสไลด์มีบันทึกย่อหรือไม่ แล้วอ่านบันทึกย่อ คุณต้องเปิดสไลด์ในมุมมอง การแก้ไข

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมอง การแก้ไข ในมุมมอง รูปขนาดย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบท ป็อปอัพ ปุ่มแก้ไข”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกย่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. บานหน้าต่าง บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการไปยังบานหน้าต่าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อของสไลด์, แตะสองครั้งเพื่อวางข้อความในจุดแทรก”

 5. เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดลงด้วยสามนิ้ว เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น และโปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านบันทึกย่อ

 6. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ได้ เช่น ถ้าคุณกำลังทำงานกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ หรือคุณกำลังตรวจทานงานของผู้อื่น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อคิดเห็น ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางมุมขวาบนของหน้าจอด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อ่านข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็น คุณต้องเปิดสไลด์ในมุมมอง การแก้ไข

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมอง การแก้ไข ในมุมมอง รูปขนาดย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบท ป็อปอัพ ปุ่มแก้ไข”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่ออ่านข้อคิดเห็นทั้งหมดทีละรายการในสไลด์ที่เลือก โดยเริ่มต้นจากข้อคิดเห็นสุดท้าย

 5. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Online กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ เมื่อใช้บันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอได้ เมื่อใช้ข้อคิดเห็น คุณสามารถส่งคำติชมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับงานนำเสนอของพวกเขาได้

เมื่อบานหน้าต่าง บันทึกย่อ หรือบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่ในมุมมอง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะสามารถอ่านบันทึกย่อและข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอได้เฉพาะในมุมมอง การแก้ไข สำหรับคำแนะนำ ให้ไปที่ เปิดงานนำเสนอ

 1. ใน PowerPoint Online กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกย่อของสไลด์, จุดสังเกตหลัก” ถ้าคุณไม่ได้ยิน “บันทึกย่อของสไลด์, จุดสังเกตหลัก” ให้กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, W, P, N เพื่อเปิดบานหน้าต่าง บันทึกย่อ

 2. พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณสำหรับสไลด์ปัจจุบัน

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขและส่วนหัวของสไลด์ปัจจุบัน กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการ ถ้าสไลด์มีบันทึกย่อ คุณจะได้ยิน: “มีบันทึกย่อ”

 2. เมื่อบานหน้าต่าง บันทึกย่อ เปิดขึ้น ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อของสไลด์, จุดสังเกตหลัก”

 3. กด Caps Lock+M โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านบันทึกย่อ

 4. เมื่อต้องการหยุดการอ่านอย่างต่อเนื่อง ให้กด Ctrl

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถแก้ไขงานนำเสนอได้เฉพาะในมุมมอง การแก้ไข สำหรับคำแนะนำ ให้ไปที่ เปิดงานนำเสนอ

 1. ใน PowerPoint Online ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแทรกข้อคิดเห็น” ถ้าคุณไม่ได้ยิน “ปุ่มแทรกข้อคิดเห็น” ให้กด Alt+ปุ่มโลโก้ Windows, W, S, P, P เพื่อเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น

 2. กด Enter คุณจะได้ยิน: "ใหม่, กำลังแก้ไข"

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณสำหรับสไลด์ปัจจุบัน แล้วกด Enter

อ่านข้อคิดเห็น

 1. กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขและส่วนหัวของสไลด์ปัจจุบัน กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการ ถ้าสไลด์มีข้อคิดเห็น คุณจะได้ยิน: “มีข้อคิดเห็น”

 2. เมื่อบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดขึ้น ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรกข้อคิดเห็น, ปุ่ม”

 3. กดปุ่ม Tab เพื่อย้ายไปยังข้อคิดเห็นแรก โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านข้อคิดเห็น กดปุ่ม Tab เพื่อเลื่อนดูและฟังข้อคิดเห็น

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×