ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้PowerPoint ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม และอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณPowerPoint เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายในการเพิ่มตัวเตือนหรือประเด็นที่ต้องพูดสำหรับผู้นำเสนอ และใช้ข้อคิดเห็นเพื่อส่งคำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอของพวกเขาเพื่อนร่วมงานของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน

 1. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+W, P, N

 2. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ ให้กด F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สไลด์บันทึกย่อ"

 3. พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ให้กด F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณจะได้ยินเสียงว่า สไลด์มีบันทึกย่อ และฟังบันทึกย่อ

 1. ในมุมมองปกติ ให้กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "รูปขนาดย่อ"

 2. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟังชื่อหรือหมายเลขของภาพนิ่งและตำแหน่งในรายการของสไลด์ ถ้ามีบันทึกย่อของผู้บรรยายบนภาพนิ่ง คุณฟัง: "มีบันทึกย่อ"

 3. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด Alt + W, P, N.

 4. กด F6 จนกว่าคุณได้ยิน "สไลด์บันทึกย่อ" จากนั้น กด SR คีย์ + R เพื่อฟังบันทึกย่อ

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ ตัวอย่างเช่น ตรวจทานงานของผู้อื่น

ถ้าคุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนข้อความหรือวัตถุชิ้นเฉพาะ เลือกอันดับแรก เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเลือกในการใช้แป้นพิมพ์ลัดPowerPoint อ้างอิงเพื่อใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

 1. บนสไลด์ ในมุมมอง ปกติ เมื่อคุณได้ยินส่วนของข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, C บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ และกด Enter เพื่อบันทึกเอกสารนั้น

 3. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Esc

 4. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P

อ่านข้อคิดเห็น

คุณจะได้ยินเสียงว่า ภาพนิ่งมีข้อคิดเห็น และฟังข้อคิดเห็น

 1. ในมุมมองปกติ ให้กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "รูปขนาดย่อ"

 2. กด F6 และขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟังชื่อหรือหมายเลขของภาพนิ่งและตำแหน่งในรายการของสไลด์ ถ้ามีข้อคิดเห็นบนสไลด์ คุณฟัง: "มีข้อคิดเห็น"

 3. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้กด Alt + R, P แป้น p คุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็นบนสไลด์"

  ถ้าบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ได้เปิดอยู่ กด F6 หรือ Shift + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็นบนสไลด์"

 4. กด SR คีย์ + ขวาหรือซ้ายแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตามข้อคิดเห็น โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อคิดเห็น ตามที่คุณเข้ามาได้

 5. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint สำหรับ macOS ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเพิ่ม และอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมอง ปกติ ถ้าคุณจะเพิ่มบันทึกย่อสั้นๆ หรือบนหน้า บันทึกย่อ ถ้าคุณต้องการเขียนบันทึกย่อเพิ่มเติมสำหรับแต่ละสไลด์

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองปกติ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: " บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณสำหรับสไลด์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการย้ายออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด F6

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าบันทึกย่อ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ในมุมมอง ปกติ ให้กด Command+3 คุณจะได้ยิน: "หน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ในหน้า บันทึกย่อ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ" แล้วพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อบนสไลด์อื่น บนหน้า บันทึกย่อ ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" แล้วกด Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถฟังบันทึกย่อบนชุดหูฟังของคุณแล้วส่งเหล่านั้นไปยังผู้ชมของคุณ verbally หรือให้อ่านบันทึกย่อดัง ๆ สถานี คุณยังสามารถฟังบันทึกย่อของผู้บรรยายได้ทั้ง ในมุมมองปกติ หรือหน้าบันทึกย่อ ได้เมื่อคุณกำลังสร้าง หรือแก้ไขงานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณกำลังนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้มุมมองผู้นำเสนอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองปกติ

 1. บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ในหน้าต่างบานหน้าต่างบันทึกย่อ กดแป้นลูกศรควบคุม + สั่ง + ขวา คุณได้ยินเสียง: "แก้ไขข้อความ แทรกไว้ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ ตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 3. เมื่อต้องการย้ายออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าบันทึกย่อ

 1. บนสไลด์ ให้กด Command+3 คุณจะได้ยิน: "หน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. บนหน้าบันทึกย่อ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขข้อความ ตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อบนสไลด์อื่น บนหน้า บันทึกย่อ ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" แล้วกด Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมอง ผู้นำเสนอ บนสไลด์ในมุมมอง ปกติ ให้กด Option+Return คุณจะได้ยิน: "มุมมองของผู้นำเสนอ"

 2. ในมุมมอง ผู้นำเสนอ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 3. เมื่อต้องการอ่านข้อความบันทึกย่อ ในบานหน้าต่างบันทึกย่อ กดควบคุม + เลือก + Shift + ลูกศรลง คุณได้ยินเสียง: "ในการแก้ไขข้อความ ตาม ด้วยข้อความบันทึกย่อ > เมื่อต้องการหยุดการอ่าน กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาในเวลาเดียวกัน

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ได้ถ้าคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ หรือคุณกำลังรีวิวงานของบุคคลอื่น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บปัจจุบันบน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "กดรีวิว, เลือกอยู่, แท็บ"

 2. บนแท็บ รีวิว ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ" โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็นบนขอบกระดาษ

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการออกจากบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินรายการหรือองค์ประกอบที่คุณต้องการเลือก

อ่านข้อคิดเห็น

คุณสามารถใช้สถานี เพื่อฟังข้อคิดเห็นของผู้อื่น และ เพื่อตรวจสอบว่าใครมี commented บนงานนำเสนอของคุณ และเมื่อได้

 1. ในมุมมอง ปกติ บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบันบน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แท็บรีวิว"

 2. บนแท็บ รีวิว ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเมนูแสดงข้อคิดเห็น"

 3. เมื่อต้องการขยายรายการเมนู แสดงข้อคิดเห็น ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. ในรายการเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องหมายถูก, บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" หรือ "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ถ้าคุณได้ยิน "เครื่องหมายถูก, บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ให้กด Esc และดำเนินการขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณได้ยิน "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บข้อคิดเห็น, คุณกำลังอยู่ในแท็บภายในบานหน้าต่างงาน"

 6. บนแท็บข้อคิดเห็น ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แสดงข้อคิดเห็นเธรด" โฟกัสอยู่ในขณะนี้ข้อคิดเห็นแรกของเธรด เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็น กดแป้น Tab สถานีทราบเวลาเมื่อมีการเพิ่มข้อคิดเห็น และผู้เขียนได้

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเธรดข้อคิดเห็นถัดไป ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน: "ไม่มีเธรดข้อคิดเห็น" แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินเธรดถัดไป

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ iOS เพื่อเพิ่ม และอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถในการสัมผัสในPowerPoint ไปPowerPoint for iPhone คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint จะเปิดในมุมมอง ปกติ ซึ่ง VoiceOver สามารถอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสไลด์มีบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ เมื่อคุณอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และสไลด์มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย VoiceOver จะประกาศ: "สไลด์ 1 จาก 8, <ชื่อเรื่องสไลด์>, มีบันทึกย่อ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มบันทึกย่อ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อสไลด์, กล่องข้อความ, <บันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์>"

 4. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูล บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน "บันทึกย่อ" แทนที่จะเป็น "ปุ่มบันทึกย่อ" แสดงว่าเขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ เปิดใน PowerPoint อยู่แล้ว

 2. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อสไลด์, กล่องข้อความ, เขตข้อมูลข้อความ"

 3. เมื่อต้องการเริ่มต้นการเพิ่มบันทึกย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์บันทึกย่อของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q"

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ซ่อนคีย์บอร์ด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ เมื่อใช้บันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอได้ เมื่อใช้ข้อคิดเห็น คุณสามารถส่งคำติชมถึงเพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับงานนำเสนอของพวกเขาได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บันทึกย่อของสไลด์”

 3. เมื่อต้องการเริ่มการเพิ่มบันทึกย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อคุณเรียกดูรายการสไลด์ในมุมมอง รูปขนาดย่อ TalkBack จะบอกคุณว่าสไลด์มีบันทึกย่อหรือไม่ คุณจะได้ยินหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ ตามด้วย “มีบันทึกย่อ” เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ คุณต้องเปิดสไลด์ในมุมมอง การแก้ไข เมื่อคุณกำลังนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้มุมมอง ผู้นำเสนอ เพื่ออ่านบันทึกย่อของคุณ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองการแก้ไข

 1. เมื่อต้องการเปิดสไลด์ที่มีข้อคิดเห็นในมุมมอง การแก้ไข ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกย่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกย่อของสไลด์” ตามด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์

 5. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูล บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายขณะกำลังนำเสนอสไลด์

 1. ในมุมมอง รูปขนาดย่อ หรือ การแก้ไข ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำเสนอ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกย่อของสไลด์” ตามด้วยบันทึกย่อสำหรับสไลด์

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ได้ เช่น ถ้าคุณกำลังทำงานกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ หรือคุณกำลังตรวจทานงานของผู้อื่น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อคิดเห็นใหม่, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 2. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 3. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูลข้อความเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

อ่านข้อคิดเห็น

เมื่อคุณเรียกดูรายการสไลด์ในมุมมอง รูปขนาดย่อ TalkBack จะบอกคุณว่าสไลด์มีข้อคิดเห็นหรือไม่ คุณจะได้ยินหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ ตามด้วย “มีข้อคิดเห็น” เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็น คุณต้องเปิดสไลด์ในมุมมอง การแก้ไข

 1. เมื่อต้องการเปิดสไลด์ที่มีข้อคิดเห็นในมุมมอง การแก้ไข ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเมื่ออยู่บนสไลด์ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมอง การแก้ไข

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ตัวเลือกเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน “เมนูแท็บ” ตามด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูแท็บ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มก่อนหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 7. ปัดไปทางขวาเรื่อยๆ เพื่ออ่านข้อคิดเห็นทั้งหมดทีละรายการในสไลด์ที่เลือก

 8. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเพิ่ม และอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอเป็นประเด็นที่ต้องพูดหรือตัวเตือนสำหรับผู้นำเสนอ คุณยังสามารถอ่านข้อคิดเห็นให้เพื่อนร่วมงานของคุณเกี่ยวกับงานนำเสนอ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. ขณะแก้ไขสไลด์ในPowerPoint Mobile ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกย่อ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ บานหน้าต่างบันทึกย่อ เปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังบานหน้าต่างบันทึกย่อ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เลื่อนบันทึกย่อ" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างบันทึกย่อ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณยังสามารถฟังบันทึกย่อที่ถูกเพิ่มลงในสไลด์

 1. ขณะแก้ไขสไลด์ในPowerPoint Mobile ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บันทึกย่อ" แล้วแตะสองครั้งหน้าจอ บานหน้าต่างบันทึกย่อ เปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังบานหน้าต่างบันทึกย่อ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เลื่อนบันทึกย่อ" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ปัดลง ด้วยสามนิ้ว

 4. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างบันทึกย่อ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

อ่านข้อคิดเห็น

คุณสามารถอ่านข้อคิดเห็นที่ผู้อื่นกรอกสำหรับคุณในงานนำเสนอ เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นลงในงานนำเสนอ สลับไปยังเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบของPowerPoint หรือใช้PowerPoint Online

 1. ขณะแก้ไขสไลด์ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แท็บตัวเลือก ตาม ด้วยแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น "หน้าแรก"

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูแท็บ แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ตรวจทาน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ถัดไป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่ออ่านข้อคิดเห็นทั้งหมดในภาพนิ่งที่เลือกทีละหนึ่ง เริ่มต้นจากข้อคิดเห็นล่าสุด

 7. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปิด" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม และอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้บันทึกย่อของผู้บรรยาย การเพิ่มตัวเตือนหรือประเด็นที่ต้องพูดสำหรับผู้นำเสนอ และใช้ข้อคิดเห็นเพื่อส่งคำติชมเกี่ยวกับงานนำเสนอของพวกเขาเพื่อนร่วมงานของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน

 1. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อ ในมุมมองปกติ ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, W, P, N.

 2. บนภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สไลด์บันทึกย่อ"

 3. พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างบันทึกย่อ กด Ctrl + F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณจะได้ยินเสียงว่า สไลด์มีบันทึกย่อ และฟังบันทึกย่อ

 1. ในมุมมองปกติ กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของสไลด์และตำแหน่งในรายการของสไลด์

 2. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูไปตามรายการของสไลด์ ถ้ามีบันทึกย่อของผู้บรรยายบนภาพนิ่ง คุณฟัง: "มีบันทึกย่อ"

 3. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, W, P, N.

 4. กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยิน "สไลด์บันทึกย่อ" จากนั้น กด SR คีย์ + R เพื่อฟังบันทึกย่อ

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ ตัวอย่างเช่น ตรวจทานงานของผู้อื่น

 1. บนสไลด์ ในมุมมองปกติ เมื่อคุณฟังข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการแสดงข้อคิดเห็นบนชิ้น กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, R, C1 ได้อีกด้วย บานหน้าต่างข้อคิดเห็น เปิดขึ้น คุณได้ยินเสียง: "@mention หรือเริ่มการสนทนา"

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ คุณสามารถกด Enter เพื่อเริ่มบรรทัดใหม่

 3. เมื่อต้องการบันทึกข้อคิดเห็น กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "โพสต์" แล้ว กด Enter

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่างข้อคิดเห็น กด Ctrl + F6

 5. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, R, P แป้น p

อ่านข้อคิดเห็น

คุณจะได้ยินเสียงว่า ภาพนิ่งมีข้อคิดเห็น และฟังข้อคิดเห็น

 1. ในมุมมองปกติ กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของสไลด์และตำแหน่งในรายการของสไลด์

 2. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูไปตามรายการของสไลด์ ถ้ามีบันทึกย่อของผู้บรรยายบนภาพนิ่ง คุณฟัง: "มีข้อคิดเห็น"

 3. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, R, P แป้น p คุณได้ยินเสียง: "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น"

  ถ้าบานหน้าต่างข้อคิดเห็น จะเปิด แล้วกด Ctrl + F6 หรือ Ctrl + Shift + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น"

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ข้อคิดเห็นบัตร" ใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างข้อคิดเห็นบัตร และแป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่อย้ายไปตามข้อคิดเห็นภายในแต่ละบัตร โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อคิดเห็น ตามที่คุณเข้ามาได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×