ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และ Narrator ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอ PowerPoint 2016 ของคุณ ด้วยบันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเพิ่มตัวเตือนหรือจุดสำคัญสำหรับผู้นำเสนอ เมื่อบานหน้าต่าง บันทึกย่อ หรือบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่ในมุมมอง โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะสามารถอ่านบันทึกย่อและข้อคิดเห็นได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน

 1. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+W, P, N

 2. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อของสไลด์หรือบันทึกย่อของสไลด์"

 3. พิมพ์บันทึกย่อของคุณ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ให้กด F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. เมื่อต้องการฟังว่าสไลด์มีบัญทึกย่อหรือไม่ ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 และแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเรื่องของหมายเลขสไลด์และตำแหน่งในรายการสไลด์ ถ้ามีบันทึกย่อของผู้บรรยายบนสไลด์ของคุณ คุณจะได้ยิน: “มีบันทึกย่อ”

  เคล็ดลับ: โฟกัสจะเริ่มต้นที่สไลด์เสมอ ทุกครั้งที่คุณกด F6 โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น แถบสถานะและปุ่มการย่อ/ขยาย Ribbon บานหน้าต่าง บันทึกย่อ และรูปภาพขนาดย่อ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านพื้นที่ต่างๆ ไปยังทิศทางอื่น ให้กด Shift+F6

 2. เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+W, P, N

 3. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “บานหน้าต่างหน้าบันทึกย่อ” หรือ “บันทึกย่อของสไลด์” แล้วกด Caps Lock+M เพื่อฟังบันทึกย่อ

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ ตัวอย่างเช่น ตรวจทานงานของผู้อื่น

ถ้าคุณต้องการใส่ข้อคิดเห็นในส่วนเฉพาะของข้อความหรือวัตถุ ให้เลือก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเลือกใน PowerPoint 2016 โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด ให้ดู ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอของคุณ

 1. บนสไลด์ ในมุมมอง ปกติ เมื่อคุณได้ยินส่วนของข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการใส่ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, C บานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น จะเปิดขึ้น

 2. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อคิดเห็นใหม่อย่างรวดเร็ว ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่" แล้วกด Spacebar พิมพ์ข้อคิดเห็นใหม่ของคุณ

 4. เมื่อต้องการออกจากบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Esc

 5. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P

อ่านข้อคิดเห็น

 1. เมื่อต้องการฟังว่าสไลด์มีข้อคิดเห็นหรือไม่ ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 และแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อเรื่องของหมายเลขสไลด์และตำแหน่งในรายการสไลด์ ถ้ามีข้อคิดเห็นบนสไลด์ของคุณ คุณจะได้ยิน: “มีข้อคิดเห็น”

 2. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P คุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่”

  ถ้าบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น เปิดอยู่แล้ว ให้กด F6 หรือ Shift+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่"

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มถัดไป"

 4. เมื่อต้องการย้ายและฟังข้อคิดเห็นแรก ให้กด Spacebar เมื่อต้องการย้ายและฟังข้อคิดเห็นและตอบกลับข้อคิดเห็นนี้ ให้กด Tab

 5. ถ้ามีหลายข้อคิดเห็นบนหนึ่งสไลด์ เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อคิดเห็นถัดไปหรือเธรดข้อคิดเห็น ให้กดแป้นลูกศรลง

 6. เมื่อต้องการปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้กด Alt+R, P, P

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้ชมของคุณทราบ นอกเหนือจากเนื้อหาของสไลด์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของเนื้อหาสไลด์ได้เช่นกัน คุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมอง ปกติ ถ้าคุณจะเพิ่มบันทึกย่อสั้นๆ หรือบนหน้า บันทึกย่อ ถ้าคุณต้องการเขียนบันทึกย่อเพิ่มเติมสำหรับแต่ละสไลด์

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองปกติ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: " บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณสำหรับสไลด์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการย้ายออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด F6

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าบันทึกย่อ

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ในมุมมอง ปกติ ให้กด Command+3 คุณจะได้ยิน: "หน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ในหน้า บันทึกย่อ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ" แล้วพิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยายของคุณ

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อบนสไลด์อื่น บนหน้า บันทึกย่อ ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" แล้วกด Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถฟังบันทึกย่อโดยใช้หูฟัง แล้วพูดกับผู้ชมของคุณ หรือให้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านบันทึกย่อออกเสียง คุณสามารถฟังบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมอง ปกติ หรือ หน้า บันทึกย่อ เมื่อคุณสร้างหรือแก้ไขงานนำเสนอของคุณ เมื่อคุณกำลังนำเสนอสไลด์ คุณสามารถใช้มุมมอง ผู้นำเสนอ

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองปกติ

 1. บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ใน บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด Control+Command+แป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, การแทรกที่จุดเริ่มต้นของข้อความ, <ข้อความบันทึกย่อของผู้บรรยาย>"

 3. เมื่อต้องการย้ายออกจาก บานหน้าต่างบันทึกย่อ ให้กด F6

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายบนหน้าบันทึกย่อ

 1. บนสไลด์ ให้กด Command+3 คุณจะได้ยิน: "หน้าบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 2. ในหน้า บันทึกย่อ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, <ข้อความบันทึกย่อ>"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังบันทึกย่อบนสไลด์อื่น บนหน้า บันทึกย่อ ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง" แล้วกด Option+แป้นลูกศรขวาหรือซ้าย

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในมุมมองผู้นำเสนอ

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมอง ผู้นำเสนอ บนสไลด์ในมุมมอง ปกติ ให้กด Option+Return คุณจะได้ยิน: "มุมมองของผู้นำเสนอ"

 2. ในมุมมอง ผู้นำเสนอ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างบันทึกย่อ, พื้นที่เค้าโครง"

 3. เมื่อต้องการอ่านข้อความบันทึกย่อ ในบานหน้าต่าง บันทึกย่อ ให้กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: "ในการแก้ไขข้อความ, <ข้อความบันทึกย่อ>" เมื่อต้องการหยุดการอ่าน ให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาพร้อมกัน

เพิ่มข้อคิดเห็น

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นบนสไลด์ได้ถ้าคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ หรือคุณกำลังรีวิวงานของบุคคลอื่น

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มข้อคิดเห็น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บปัจจุบันบน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "กดรีวิว, เลือกอยู่, แท็บ"

 2. บนแท็บ รีวิว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มข้อคิดเห็นใหม่" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, คุณกำลังอยู่ในพื้นที่ข้อความ" โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างข้อคิดเห็นบนขอบกระดาษ

 3. พิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว และต้องการออกจากบานหน้าต่างข้อคิดเห็น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินรายการหรือองค์ประกอบที่คุณต้องการเลือก

อ่านข้อคิดเห็น

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อฟังข้อคิดเห็นของบุคคลอื่น และเพื่อตรวจสอบว่าใครแสดงข้อคิดเห็นบนงานนำเสนอของคุณและเมื่อใด

 1. ในมุมมอง ปกติ บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บปัจจุบันบน Ribbon แล้วกดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บรีวิว" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: "แท็บรีวิว"

 2. บนแท็บ รีวิว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเมนูแสดงข้อคิดเห็น"

 3. เมื่อต้องการขยายรายการเมนู แสดงข้อคิดเห็น ให้กด Control+Option+Shift+M

 4. ในรายการเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องหมายถูก, บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" หรือ "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ถ้าคุณได้ยิน "เครื่องหมายถูก, บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ให้กด Esc และดำเนินการขั้นตอนถัดไป ถ้าคุณได้ยิน "บานหน้าต่างข้อคิดเห็น" ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. บนสไลด์ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บข้อคิดเห็น, คุณกำลังอยู่ในแท็บภายในบานหน้าต่างงาน"

 6. บนแท็บ ข้อคิดเห็น ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "เธรดข้อคิดเห็น" ในตอนนี้ โฟกัสจะอยู่บนข้อคิดเห็นแรกของเธรด เมื่อต้องการอ่านข้อคิดเห็น ให้กด Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศเวลาเมื่อมีการเพิ่มข้อคิดเห็นและผู้เขียน

  เมื่อต้องการย้ายไปยังเธรดข้อคิดเห็นถัดไป ให้กด Option+Control+Shift+แป้นลูกศรขึ้น คุณจะได้ยิน: "ไม่มีเธรดข้อคิดเห็น" แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินเธรดถัดไป

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint 2016 for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่มและอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยายในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

อ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint จะเปิดในมุมมอง ปกติ ซึ่ง VoiceOver สามารถอ่านบันทึกย่อของผู้บรรยาย

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าสไลด์มีบันทึกย่อของผู้บรรยายหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของสไลด์ เมื่อคุณอยู่บนบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และสไลด์มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย VoiceOver จะประกาศ: "สไลด์ 1 จาก 8, <ชื่อเรื่องสไลด์>, มีบันทึกย่อ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มบันทึกย่อ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น เมื่อต้องการอ่านบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อสไลด์, กล่องข้อความ, <บันทึกย่อของผู้บรรยายสำหรับสไลด์>"

 4. เมื่อต้องการปิดเขตข้อมูล บันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปิด, ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย

คุณสามารถใช้บันทึกย่อของผู้บรรยายเป็นตัวเตือนส่วนบุคคลของสิ่งที่กำลังพูดเมื่อนำเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้ชม

 1. บนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ จะเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้ยิน "บันทึกย่อ" แทนที่จะเป็น "ปุ่มบันทึกย่อ" แสดงว่าเขตข้อมูลข้อความ บันทึกย่อ เปิดใน PowerPoint อยู่แล้ว

 2. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลข้อความ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บันทึกย่อสไลด์, กล่องข้อความ, เขตข้อมูลข้อความ"

 3. เมื่อต้องการเริ่มต้นการเพิ่มบันทึกย่อ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วพิมพ์บันทึกย่อของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q"

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ซ่อนคีย์บอร์ด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×