ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ OneNote 2016 กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมผู้บรรยายซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่ออ่านหน้า OneNote 2016 คุณสามารถจดจำรายการและหัวเรื่องได้โดยง่าย คุณยังสามารถดูคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทนได้ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้าใน OneNote 2016

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote 2016 ประกาศรูปภาพ รายการ ตารางและเนื้อหาของตาราง หัวเรื่อง และไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอสำหรับการนำทางที่ง่ายขึ้น ให้กด F11

 2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ถ้าคุณไม่ได้ยิน: "บล็อกเนื้อหา แก้ไข" เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะทำสำเร็จ แล้วกด Caps Lock+M โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือ กดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหรือบรรทัดก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ในชื่อหน้า OneNote 2016

  • ใน JAWS ให้กดแป้น Insert+แป้นลูกศรลงเพื่อฟังทั้งหน้า หรือ ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังองค์ประกอบที่อ่านได้ทีละหนึ่งรายการ สำหรับคำสั่งการอ่านอื่นๆ ของ JAWS ให้ดูที่ คำสั่งการอ่านของ JAWS

 3. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Ctrl หรือให้คำสั่งอื่นๆ

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote 2016 ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง และคำอธิบาย โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านคำอธิบายเมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพด้วยแป้นลูกศร ในโหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง โปรแรกมผู้บรรยายจะประกาศวัตถุรูปภาพ แต่จะไม่ประกาศหัวเรื่องหรือคำอธิบาย JAWS จะประกาศเฉพาะวัตถุรูปภาพและหัวเรื่อง แต่จะไม่อ่านข้อความแสดงแทน

 1. นำทางไปยังกราฟิก แล้วกด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความแสดงแทน” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “ข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่องแบบกำหนดเอง การแก้ไข <ข้อความชื่อเรื่อง>”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ออกจากเมนู ข้อความแสดงแทน <ข้อความชื่อเรื่อง> ชื่อเรื่อง แก้ไข”

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังคำอธิบายข้อความแสดงแทน ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “<ข้อความอธิบาย>”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “คำอธิบาย แก้ไข<ข้อความอธิบาย>”

 4. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่ม ตกลง” แล้วกด Enter

ใช้โหมดการสแกน

ถ้า OneNote 2016 ไม่สนับสนุนคำสั่งในพื้นที่ที่โฟกัส โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุว่า: “ไม่ใช่ข้อความที่ตรวจค้นได้” ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โหมดสแกนของโปรแกรมผู้บรรยายเพื่อนำทางและอ่านข้อความ

เมื่อต้องการเปิดโหมดสแกน ให้กด Caps Lock+Spacebar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดสแกน ให้ดูที่ การใช้โหมดสแกน

ปรับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่เป็นลักษณะข้อความของหน้า OneNote 2016

ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณสามารถเลือกระดับต่างๆ ได้หกระดับ จากการฟังข้อความเท่านั้นจนถึงการฟังข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดูที่ การอ่านข้อความ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+A จนกว่าคุณจะได้ยินระดับคุณต้องการ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของ JAWS ให้กด Insert+V แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อช่วยให้คุณอ่านหน้า ด้วยโปรแกรมอ่านหน้า คุณสามารถระบุรายการ ไฮเปอร์ลิงก์ และหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกและไฟล์ที่แนบมาในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for Mac ประกาศข้อความ รูปภาพ และคำอธิบายข้อความแสดงแทน (ถ้ามี) ตารางและเนื้อหาของตาราง รายการ หัวเรื่อง และไฮเปอร์ลิงก์ คุณยังสามารถฟังได้ถ้ามีไฟล์แนบมาบนหน้า และคำอธิบายข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดเต็มพื้นที่สำหรับการนำทางที่ง่ายขึ้น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเลิกทำการพิมพ์” แล้วกดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเข้าสู่โหมดเต็มพื้นที่” แล้วกด Control+Option+Spacebar ในตอนนี้ บานหน้าต่างส่วนและหน้าถูกซ่อนอยู่

 2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่านตามที่แนะนำใน นำทางภายในสมุดบันทึก และบนหน้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการอ่านทั้งหน้าโดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งปัจจุบัน ให้กด Control+Option+A

  • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดหรือรายการถัดไป ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรลง

  • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดหรือรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรลง

  • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไป ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการอ่านคำก่อนหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรซ้าย

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านทุกอย่างที่มองเห็นในหน้าต่าง เช่น องค์ประกอบทั้งหมดและคอนเทนเนอร์ ให้กด Control+Option+Shift+W

 3. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Control หรือให้คำสั่งอื่นๆ

ปรับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่เป็นลักษณะข้อความของหน้า OneNote for Mac ใน VoiceOver คุณสามารถเลือกระดับต่างๆ ได้สามระดับ จากการฟังข้อความเท่านั้นจนถึงการฟังข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของ VoiceOver ให้กด Control+Option+V คุณจะได้ยิน: “ปรับระดับการใช้คำพูดมากเกินไป” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

สำหรับคำอธิบายของตัวเลือกการใช้คำฟุ่มเฟือย ให้ดู การกำหนดค่า VoiceOver

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่ออ่านหน้า OneNote 2016 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถระบุรายการและส่วนหัวได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจดูคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for iOS ประกาศรูปภาพ และลิงก์

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อหน้า” ตามด้วยข้อความชื่อเรื่อง

 2. ปัดลงด้วยสองนิ้วเพื่อเริ่มอ่านทั้งหน้าตั้งแต่ชื่อเรื่องปัดลงด้วย 2 นิ้วเพื่อเริ่มอ่านทั้งหน้าตั้งแต่ชื่อเรื่อง

 3. เมื่อต้องการหยุดการอ่าน ให้แตะหนึ่งครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote for iOS ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง หรือคำอธิบาย VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายและพูด “รูปภาพ” เมื่อคุณพบกับรูปภาพในโหมดการอ่าน

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่ออ่านหน้า OneNote 2016 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจดูคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิด TalkBack ก่อนที่จะเปิดใช้ OneNote for Android

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for Android พร้อมกับประกาศรูปภาพและลิงก์

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ชื่อเรื่องของหน้า, <ชื่อเรื่อง>, กล่องแก้ไข” แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินวันที่ของหน้า

 2. เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมดบนหน้า ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะเริ่มอ่านข้อความหรือลิงก์ของหน้า

  • เมื่อต้องการอ่านรูปภาพ ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะประกาศเป็น “<ข้อความแสดงแทน>, รูปภาพ” ถ้าข้อความแสดงแทนพร้อมใช้งาน หรือ “<ชื่อไฟล์>, รูปภาพ” ถ้าข้อความแสดงแทนไม่พร้อมใช้งาน

  • เมื่อต้องการหยุดอ่าน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้ว

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote for Android ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง หรือคำอธิบาย TalkBack จะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายตามด้วย “รูปภาพ” เมื่อคุณพบกับรูปภาพในโหมดการอ่าน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ OneNote for Windows 10 ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อช่วยให้คุณอ่านหน้า เมื่อใช้โปรแกรมอ่านหน้า คุณจะสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for Windows 10 ประกาศรูปภาพ รายการ และหัวเรื่อง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก OneNote for Windows 10 ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้ แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ถ้าคุณไม่ได้ยิน: "บล็อกเนื้อหา แก้ไข" เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะทำสำเร็จ แล้วกด Caps Lock+M โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือ กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหรือบรรทัดก่อนหน้า

   หมายเหตุ: ถ้า OneNote for Windows 10 ไม่สนับสนุนคำสั่งในพื้นที่ที่โฟกัส โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุว่า: “ไม่ใช่ข้อความที่ตรวจค้นได้” ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โหมดสแกนของโปรแกรมผู้บรรยายเพื่อนำทางและอ่านข้อความ เมื่อต้องการเปิดโหมดสแกน ให้กด Caps Lock+Spacebar

  • ใน JAWS ให้กดแป้น Insert+แป้นลูกศรลงเพื่อฟังทั้งหน้า หรือ ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังองค์ประกอบที่อ่านได้ทีละหนึ่งรายการ สำหรับคำสั่งการอ่านอื่นๆ ของ JAWS ให้ดูที่ คำสั่งการอ่านของ JAWS

 2. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Ctrl หรือให้คำสั่งอื่นๆ

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote for Windows 10 ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง และคำอธิบาย โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายเมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพด้วยแป้นลูกศร หรือเมื่อคุณใช้โหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

JAWS จะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายเมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพ แต่จะข้ามรูปภาพในโหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

ปรับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่เป็นลักษณะข้อความของหน้า OneNote for Windows 10

ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณสามารถเลือกระดับต่างๆ ได้หกระดับ จากการฟังข้อความเท่านั้นจนถึงการฟังข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดูที่ การอ่านข้อความ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+A จนกว่าคุณจะได้ยินระดับคุณต้องการ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของ JAWS ให้กด Insert+V แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: "การใช้คำฟุ่มเฟือยของผู้ใช้" ตามด้วยระดับปัจจุบัน แล้วกด Spacebar จนกว่าคุณจะได้ยินระดับที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อปิดเมนู ตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีการนำทางใน OneNote โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ OneNote Online กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่ออ่านหน้า OneNote Online ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote Online ประกาศรูปภาพ รายการ และหัวเรื่อง

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน เมื่อคุณเปิดหน้า คุณจะได้ยินชื่อสมุดบันทึก ตามด้วย “พื้นที่แก้ไข แก้ไข จุดสังเกตหลัก ชื่อเรื่อง” ซึ่งจะบอกคุณว่าโฟกัสอยู่บนพื้นที่ชื่อเรื่อง

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปบล็อกเนื้อหาแรก Narrator อ่านบรรทัดแรกของข้อความ

 3. กด Caps Lock+M เพื่อให้โปรแกรมผู้บรรยายเริ่มอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือ กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหรือบรรทัดก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Ctrl หรือให้คำสั่งอื่นๆ

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote Online ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน และคำอธิบาย โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านคำอธิบายและพูด “รูปภาพ” เมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพด้วยแป้นลูกศร หรือเมื่อคุณใช้โหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ใน OneNote 2016 และ OneNote for Windows 10 คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนสองชนิดลงรูปภาพได้คือ ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ใน OneNote Online ข้อความแสดงแทนที่คุณเพิ่มจะเป็นคำอธิบายเสมอ โปรแกรมผู้บรรยายอาจไม่อ่านชื่อเรื่องของข้อความแสดงแทนใน OneNote Online

อ่านรายการและหัวเรื่อง

ถ้าหน้า OneNote Online ของคุณมีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขหรือหัวเรื่อง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการหรือระดับหัวเรื่องเมื่อคุณนำทางไปยังรายการหรือหัวเรื่องด้วยแป้นลูกศร ซึ่งจะยังประกาศหัวเรื่องเมื่อคุณใช้โหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติมที่

ขยายและย่อบันทึกย่อใน OneNote Online

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×