ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหน้าใน OneNote

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ OneNote 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่ออ่านหน้า OneNote 2016 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote 2016 for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้าใน OneNote 2016

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote 2016 ประกาศรูปภาพ รายการ ตารางและเนื้อหาของตาราง หัวเรื่อง และไฮเปอร์ลิงก์

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอสำหรับการนำทางที่ง่ายขึ้น ให้กด F11

 2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ถ้าคุณไม่ได้ยิน: "บล็อกเนื้อหา แก้ไข" เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะทำสำเร็จ แล้วกด Caps Lock+M โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือ กดแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหรือบรรทัดก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น ในชื่อหน้า OneNote 2016

  • ใน JAWS ให้กดแป้น Insert+แป้นลูกศรลงเพื่อฟังทั้งหน้า หรือ ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังองค์ประกอบที่อ่านได้ทีละหนึ่งรายการ สำหรับคำสั่งการอ่านอื่นๆ ของ JAWS ให้ดูที่ คำสั่งการอ่านของ JAWS

 3. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Ctrl หรือให้คำสั่งอื่นๆ

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote 2016 ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง และคำอธิบาย โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านคำอธิบายเมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพด้วยแป้นลูกศร ในโหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง โปรแรกมผู้บรรยายจะประกาศวัตถุรูปภาพ แต่จะไม่ประกาศหัวเรื่องหรือคำอธิบาย JAWS จะประกาศเฉพาะวัตถุรูปภาพและหัวเรื่อง แต่จะไม่อ่านข้อความแสดงแทน

 1. นำทางไปยังกราฟิก แล้วกด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความแสดงแทน” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “ข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่องแบบกำหนดเอง การแก้ไข <ข้อความชื่อเรื่อง>”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ออกจากเมนู ข้อความแสดงแทน <ข้อความชื่อเรื่อง> ชื่อเรื่อง แก้ไข”

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังคำอธิบายข้อความแสดงแทน ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “<ข้อความอธิบาย>”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “คำอธิบาย แก้ไข<ข้อความอธิบาย>”

 4. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ข้อความแสดงแทน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่ม ตกลง” แล้วกด Enter

ใช้โหมดการสแกน

ถ้า OneNote 2016 ไม่สนับสนุนคำสั่งในพื้นที่ที่โฟกัส โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุว่า: “ไม่ใช่ข้อความที่ตรวจค้นได้” ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โหมดสแกนของโปรแกรมผู้บรรยายเพื่อนำทางและอ่านข้อความ

เมื่อต้องการเปิดโหมดสแกน ให้กด Caps Lock+Spacebar สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดสแกน ให้ดูที่ การใช้โหมดสแกน

ปรับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่เป็นลักษณะข้อความของหน้า OneNote 2016

ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณสามารถเลือกระดับต่างๆ ได้หกระดับ จากการฟังข้อความเท่านั้นจนถึงการฟังข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดูที่ การอ่านข้อความ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+A จนกว่าคุณจะได้ยินระดับคุณต้องการ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของ JAWS ให้กด Insert+V แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อนำทางไปยังการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote 2016

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote 2016 for Windows

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานพื้นฐานใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อช่วยให้คุณอ่านหน้า ด้วยโปรแกรมอ่านหน้า คุณสามารถระบุรายการ ไฮเปอร์ลิงก์ และหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกและไฟล์ที่แนบมาในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for Mac ประกาศข้อความ รูปภาพ และคำอธิบายข้อความแสดงแทน (ถ้ามี) ตารางและเนื้อหาของตาราง รายการ หัวเรื่อง และไฮเปอร์ลิงก์ คุณยังสามารถฟังได้ถ้ามีไฟล์แนบมาบนหน้า และคำอธิบายข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

 1. เมื่อต้องการสลับไปยังโหมดเต็มพื้นที่สำหรับการนำทางที่ง่ายขึ้น ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเลิกทำการพิมพ์” แล้วกดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเข้าสู่โหมดเต็มพื้นที่” แล้วกด Control+Option+Spacebar ในตอนนี้ บานหน้าต่างส่วนและหน้าถูกซ่อนอยู่

 2. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่านตามที่แนะนำใน นำทางภายในสมุดบันทึก และบนหน้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการอ่านทั้งหน้าโดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่งปัจจุบัน ให้กด Control+Option+A

  • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดหรือรายการถัดไป ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรลง

  • เมื่อต้องการอ่านบรรทัดหรือรายการก่อนหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรลง

  • เมื่อต้องการอ่านคำถัดไป ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการอ่านคำก่อนหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรซ้าย

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการอ่านทุกอย่างที่มองเห็นในหน้าต่าง เช่น องค์ประกอบทั้งหมดและคอนเทนเนอร์ ให้กด Control+Option+Shift+W

 3. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Control หรือให้คำสั่งอื่นๆ

ปรับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่เป็นลักษณะข้อความของหน้า OneNote for Mac ใน VoiceOver คุณสามารถเลือกระดับต่างๆ ได้สามระดับ จากการฟังข้อความเท่านั้นจนถึงการฟังข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของ VoiceOver ให้กด Control+Option+V คุณจะได้ยิน: “ปรับระดับการใช้คำพูดมากเกินไป” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

สำหรับคำอธิบายของตัวเลือกการใช้คำฟุ่มเฟือย ให้ดู การกำหนดค่า VoiceOver

ดูเพิ่มเติม

ย่อ/ขยายหน้าใน OneNote 2016 for Mac

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote 2016 for Mac

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่ออ่านหน้า OneNote 2016 ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจดูคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for iOS ประกาศรูปภาพ และลิงก์

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อหน้า” ตามด้วยข้อความชื่อเรื่อง

 2. ปัดลงด้วยสองนิ้วเพื่อเริ่มอ่านทั้งหน้าตั้งแต่ชื่อเรื่องปัดลงด้วย 2 นิ้วเพื่อเริ่มอ่านทั้งหน้าตั้งแต่ชื่อเรื่อง

 3. เมื่อต้องการหยุดการอ่าน ให้แตะหนึ่งครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote for iOS ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง หรือคำอธิบาย VoiceOver จะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายและพูด “รูปภาพ” เมื่อคุณพบกับรูปภาพในโหมดการอ่าน

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานพื้นฐานใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote for Windows 10 กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อช่วยให้คุณอ่านหน้า ด้วยโปรแกรมอ่านหน้า คุณสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote for Windows 10 ประกาศรูปภาพ รายการ และหัวเรื่อง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อออกจาก OneNote for Windows 10 ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้ แอปจะเปิดขึ้นโดยไม่มีพร้อมท์ให้คุณลงชื่อเข้าใช้

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ถ้าคุณไม่ได้ยิน: "บล็อกเนื้อหา แก้ไข" เมื่อคุณเปิดสมุดบันทึก ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะทำสำเร็จ แล้วกด Caps Lock+M โปรแกรมผู้บรรยายจะเริ่มอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือ กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหรือบรรทัดก่อนหน้า

   หมายเหตุ: ถ้า OneNote for Windows 10 ไม่สนับสนุนคำสั่งในพื้นที่ที่โฟกัส โปรแรกมผู้บรรยายจะระบุว่า: “ไม่ใช่ข้อความที่ตรวจค้นได้” ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้โหมดสแกนของโปรแกรมผู้บรรยายเพื่อนำทางและอ่านข้อความ เมื่อต้องการเปิดโหมดสแกน ให้กด Caps Lock+Spacebar

  • ใน JAWS ให้กดแป้น Insert+แป้นลูกศรลงเพื่อฟังทั้งหน้า หรือ ใช้แป้นลูกศรเพื่อนำทางไปยังองค์ประกอบที่อ่านได้ทีละหนึ่งรายการ สำหรับคำสั่งการอ่านอื่นๆ ของ JAWS ให้ดูที่ คำสั่งการอ่านของ JAWS

 2. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Ctrl หรือให้คำสั่งอื่นๆ

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote for Windows 10 ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน ชื่อเรื่อง และคำอธิบาย โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายเมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพด้วยแป้นลูกศร หรือเมื่อคุณใช้โหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

JAWS จะอ่านชื่อเรื่องและคำอธิบายเมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพ แต่จะข้ามรูปภาพในโหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

ปรับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนระดับรายละเอียดของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณที่เป็นลักษณะข้อความของหน้า OneNote for Windows 10

ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณสามารถเลือกระดับต่างๆ ได้หกระดับ จากการฟังข้อความเท่านั้นจนถึงการฟังข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้ดูที่ การอ่านข้อความ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมผู้บรรยาย ให้กด Caps Lock+A จนกว่าคุณจะได้ยินระดับคุณต้องการ

เมื่อต้องการปรับการใช้คำฟุ่มเฟือยของ JAWS ให้กด Insert+V แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: "การใช้คำฟุ่มเฟือยของผู้ใช้" ตามด้วยระดับปัจจุบัน แล้วกด Spacebar จนกว่าคุณจะได้ยินระดับที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อปิดเมนู ตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ OneNote Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่ออ่านหน้า OneNote Online ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณสามารถระบุรายการและหัวเรื่องได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตรวจสอบคำอธิบายของกราฟิกในข้อความแสดงแทน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

ในหัวข้อนี้

อ่านหน้า

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านออกเสียงหน้าใน OneNote Online ประกาศรูปภาพ รายการ และหัวเรื่อง

 1. นำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการอ่าน เมื่อคุณเปิดหน้า คุณจะได้ยินชื่อสมุดบันทึก ตามด้วย “พื้นที่แก้ไข แก้ไข จุดสังเกตหลัก ชื่อเรื่อง” ซึ่งจะบอกคุณว่าโฟกัสอยู่บนพื้นที่ชื่อเรื่อง

 2. กด Tab เพื่อย้ายไปยังข้อความหลัก โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านบรรทัดแรกของข้อความ

 3. กด Caps Lock+M เพื่อให้โปรแกรมผู้บรรยายเริ่มอ่านอย่างต่อเนื่องจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ หรือ กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อย้ายไปยังบรรทัดถัดไปหรือบรรทัดก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการหยุดการอ่านแบบต่อเนื่อง ให้กด Ctrl หรือให้คำสั่งอื่นๆ

อ่านข้อความแสดงแทนของรูปภาพ

ถ้าหน้า OneNote Online ของคุณมีรูปภาพที่มีข้อความแสดงแทน และคำอธิบาย โปรแกรมผู้บรรยายจะอ่านคำอธิบายและพูด “รูปภาพ” เมื่อคุณนำทางไปยังรูปภาพด้วยแป้นลูกศร หรือเมื่อคุณใช้โหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

หมายเหตุ: ใน OneNote 2016 และ OneNote for Windows 10 คุณสามารถเพิ่มข้อความแสดงแทนสองชนิดลงรูปภาพได้คือ ชื่อเรื่องและคำอธิบาย ใน OneNote Online ข้อความแสดงแทนที่คุณเพิ่มจะเป็นคำอธิบายเสมอ โปรแกรมผู้บรรยายอาจไม่อ่านชื่อเรื่องของข้อความแสดงแทนใน OneNote Online

อ่านรายการและหัวเรื่อง

ถ้าหน้า OneNote Online ของคุณมีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลขหรือหัวเรื่อง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการหรือระดับหัวเรื่องเมื่อคุณนำทางไปยังรายการหรือหัวเรื่องด้วยแป้นลูกศร ซึ่งจะยังประกาศหัวเรื่องเมื่อคุณใช้โหมดการอ่านแบบต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติมที่

ขยายและย่อบันทึกย่อใน OneNote Online

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×