ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยังไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออัปโหลดไฟล์ลงในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online ที่เป็นเครื่องมือยอดเยี่ยมในการแชร์เอกสารภายในทีมขององค์กรของคุณ

หมายเหตุ: 

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออัปโหลดไฟล์ลงในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังลิงก์ อัปโหลด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “อัปโหลด” จากนั้นให้กด Enter (หรือกด Alt+U)

 3. เมื่อกล่องโต้ตอบ เพิ่มเอกสาร เปิดขึ้น ใน JAWS คุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบเพิ่มเอกสาร” เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม เรียกดู ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเลือกไฟล์” จากนั้นให้กด Spacebar

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้ทำตามต่อไปนี้

  • กดแป้น Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่ในโฟลเดอร์และไฟล์ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาและเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์แต่ละรายการ คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์

  • เมื่อคุณได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ ให้กด Enter ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะพบโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการไปที่ระดับในลำดับชั้นของโฟลเดอร์ ให้กด Backspace

 5. เมื่อต้องการแทรกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน ให้ใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

  • ให้เลือกโฟลเดอร์และไฟล์ต่อไปจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไฟล์ของคุณ จากนั้นกด Enter

  • ถ้าคุณรู้ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด ให้กด F6 จนกว่าโฟกัสจะอยู่ในกล่อง ชื่อไฟล์ และคุณจะได้ยิน “ชื่อไฟล์” จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์แล้วกด Enter

 6. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเอกสาร เมื่อคุณต้องการย้ายโฟกัสไปยังปุ่ม ตกลง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตกลง” จากนั้นให้กด Enter (หรือกด Alt+Q)

 7. หลังจากอัปโหลดไฟล์ลงในไลบรารีเอกสารแล้ว ใน JAWS คุณจะได้ยิน “อัปโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์” ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ศูนย์จากหนึ่งเสร็จสมบูรณ์”

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×