ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออัปโหลดเอกสารและตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของเอกสารบน Docs.com

คุณสามารถใช้คีย์ลัดและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออัปโหลดเอกสารไปยัง Docs.com ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับแสดงและค้นหาเอกสาร Office ได้ฟรี

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ Docs.com เราขอแนะนำให้ใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดของ Internet Explorer

ในหัวข้อนี้

ย้ายไปยังหน้าการเผยแพร่บน Docs.com

 1. นำทางไปยัง Docs.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ของคุณ แล้วเปิดแอป Docs.com

 2. เมื่อต้องการเปิดมุมมองการช่วยสำหรับการเข้า ให้กดแป้น Tab จนได้ยิน “ลิงก์มุมมองการช่วยสำหรับการเข้า” กด Enter

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังลิงก์ เผยแพร่ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เผยแพร่, ลิงก์” แล้วกด Enter

อัปโหลดเอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ย้ายไปยังหน้าการเผยแพร่บน Docs.com

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "นำเข้าจากคอมพิวเตอร์ ปุ่ม" กด Enter

 3. ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้ทำตามต่อไปนี้

  • กดปุ่ม Tab จนกว่าโฟกัสจะอยู่ในโฟลเดอร์และไฟล์ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์หรือไฟล์

  • เมื่อต้องการย้ายไปมาและเลือกโฟลเดอร์และไฟล์ ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์แต่ละรายการ คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์

  • เมื่อคุณได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ ให้กด Enter ทำขั้นตอนนี้ซ้ำจนกว่าคุณจะพบโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการไปที่ระดับบนในลำดับชั้นของโฟลเดอร์ ให้กดปุ่ม Backspace

 4. เมื่อต้องการอัปโหลดไฟล์จากโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน ให้ใช้หนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้

  • ให้เลือกโฟลเดอร์และไฟล์ต่อไปจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อไฟล์ของคุณ จากนั้นกด Enter

  • ถ้าคุณทราบชื่อไฟล์ที่คุณต้องการอัปโหลด ให้กด F6 จนกว่าโฟกัสจะอยู่ในกล่องชื่อ ไฟล์ และคุณจะได้ยิน “ชื่อไฟล์” จากนั้น ให้พิมพ์ชื่อไฟล์แล้วกด Enter

 5. เมื่อ Docs.com อัปโหลดเอกสาร คุณจะได้ยิน “เผยแพร่” ตามด้วยชื่อของเอกสาร

 6. ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเอกสารทันทีที่คุณอัปโหลด

อัปโหลดเอกสารจากเว็บไซต์

คุณสามารถอัปโหลดเอกสาร Word สเปรดชีต Excel งานนำเสนอ PowerPoint หรือไฟล์ PDF จากเว็บไซต์ และเผยแพร่บน Docs.com ได้

 1. ย้ายไปยังหน้าการเผยแพร่บน Docs.com

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ป้อนหรือวาง URL”

 3. พิมพ์ URL ที่คุณต้องการใช้ กด Enter

 4. เมื่อ Docs.com อัปโหลดเอกสาร คุณจะได้ยิน “เผยแพร่” ตามด้วยชื่อของเอกสาร

 5. ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเอกสารทันทีที่คุณอัปโหลด

อัปโหลดเอกสารจาก Office Mix

 1. ย้ายไปยังหน้าการเผยแพร่บน Docs.com

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "นำเข้าจาก Office Mix ปุ่ม" กด Enter

 3. เมื่อต้องการเลือกเอกสาร Office Mix ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารที่คุณต้องการอัปโหลด กด Enter

 4. เมื่อ Docs.com อัปโหลดเอกสาร คุณจะได้ยิน “เผยแพร่” ตามด้วยชื่อของเอกสาร

 5. ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเอกสารทันทีที่คุณอัปโหลด

อัปโหลดเอกสารจาก Sway

 1. ย้ายไปยังหน้าการเผยแพร่บน Docs.com

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "นำเข้าจาก Sway ปุ่ม" แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการเลือกเอกสาร Sway ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารที่คุณต้องการอัปโหลด กด Enter

 4. เมื่อ Docs.com อัปโหลดเอกสาร คุณจะได้ยิน “เผยแพร่” ตามด้วยชื่อของเอกสาร

 5. ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเอกสารทันทีที่คุณอัปโหลด

อัปโหลดเอกสารจาก OneNote

 1. ย้ายไปยังหน้าการเผยแพร่บน Docs.com

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "นำเข้าจาก OneNote ปุ่ม" แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการเลือกเอกสาร OneNote ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของเอกสารที่คุณต้องการอัปโหลด กด Enter

 4. เมื่อ Docs.com อัปโหลดเอกสาร คุณจะได้ยิน “เผยแพร่” ตามด้วยชื่อของเอกสาร

 5. ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเอกสารทันทีที่คุณอัปโหลด

ตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับเอกสารทันทีที่คุณอัปโหลด

 1. เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ สำหรับเอกสารทันทีหลังจากที่คุณอัปโหลด ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินแต่ละรายการต่อไปนี้:

  • “ชื่อเรื่อง” พิมพ์ชื่อเรื่องของเอกสาร

  • “ผู้เขียน” พิมพ์ชื่อของผู้เขียนเอกสาร

  • “คำอธิบาย” พิมพ์คำอธิบายสำหรับเอกสาร

  • “รูปภาพพื้นหลัง” เมื่อต้องการเลือก จากเอกสารนี้ค่าเริ่มต้น หรือ แบบกำหนดเอง ให้กดปุ่มลูกศร เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกรูปภาพ" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน "คอมพิวเตอร์ ปุ่ม" กด Enter ในกล่องโต้ตอบ เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้นำทางไปยังรูปภาพและแทรก

  • “การมองเห็น” กด Spacebar กดปุ่มลูกศรเพื่อเลือก องค์กรสาธารณะส่วนตัว หรือ จำกัด กด Spacebar

   เคล็ดลับ: คุณสมบัติการมองเห็นจะแตกต่างกันไปตามชนิดของบัญชีผู้ใช้ Office 365

  • "อนุญาตข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารของคุณ" ถ้ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับคุณสมบัตินี้ถูกเลือกอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน "ถูกเลือก" ถ้าไม่ คุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก" เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่าง ถูกเลือก และ ไม่ได้เลือก ให้กด Spacebar

  • "อนุญาตให้ผู้อื่นดาวน์โหลดเอกสารของคุณ" ถ้ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับคุณสมบัตินี้ถูกเลือกอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน "ถูกเลือก" ถ้าไม่ คุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก" เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่าง ถูกเลือก และ ไม่ได้เลือก ให้กด Spacebar

  • "Creative Commons Attribution – สิทธิ์การใช้งานสำเนาถึงโดย" ถ้ากล่องกาเครื่องหมายสำหรับคุณสมบัตินี้ถูกเลือกอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน "ถูกเลือก" ถ้าไม่ คุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือก" เมื่อต้องการสลับไปมาระหว่าง ถูกเลือก และ ไม่ได้เลือก ให้กด Spacebar

  • “สิทธิ์การใช้งาน” กดปุ่มลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของสิทธิ์การใช้งานที่คุณต้องการเลือก

  • “แท็ก” พิมพ์แท็ก (คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค) สำหรับเอกสาร

  • “ภาษา” กดปุ่มลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินภาษาที่คุณต้องการเลือก

 2. เมื่อต้องการบันทึกคุณสมบัติเอกสาร ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึก ปุ่ม” แล้วกด Enter

 3. ถ้าคุณไม่ได้เลือกสิทธิ์การใช้งาน คุณจะได้ยิน "เลือกสิทธิ์การใช้งาน" ถ้าคุณต้องการใช้ Creative Commons Attribution – สิทธิ์การใช้งานสำเนาถึงโดย แล้วกด Enter ถ้าไม่ ให้กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ใช่ตอนนี้” กด Enter

 4. ขณะที่คุณย้ายไปยังโฮมเพจของ Docs.com ของคุณ คุณจะได้ยิน "Docs.com"

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคุณสมบัติของเอกสาร ให้ดู งานพื้นฐานบน Docs.com

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×