ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยัง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางไปยัง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ Windows 10 กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ สิ่งที่ต้องทำ มีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • เมนูแถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอซึ่งรวมเมนูผู้ใช้และค้นหาปุ่มงานของคุณรายการของงานที่มีวันของฉันสิ่งสำคัญแผนงานและรายการใดๆที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเองตามด้วยปุ่มรายการใหม่

 • พื้นที่เนื้อหาหลักซึ่งมีรายการงานที่เลือกในปัจจุบัน

เมื่อต้องการนำทางภายในมุมมองหลักให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) เมื่อต้องการนำทางภายในเมนูแถบด้านข้างให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง กด Enter เพื่อเลือกองค์ประกอบ

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่า สิ่งที่ต้องทำ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเมนูผู้ใช้" จากนั้นกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" จากนั้นกด Enter เมื่อต้องการนำทางในมุมมองการตั้งค่าให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการออกจากมุมมองการตั้งค่าให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วกด Enter

นำทางในรายการงาน

พื้นที่เนื้อหาหลักในมุมมองหลักของ สิ่งที่ต้องทำ ประกอบด้วยรายการของงานที่เลือกในขณะนี้ซึ่งเป็นรายการที่มีอยู่แล้วภายในเช่นวันของฉัน,สำคัญ,วางแผนหรืองานหรือรายการที่คุณได้สร้างขึ้นด้วยตัวคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในการทำงาน

รายการงานในพื้นที่เนื้อหาหลักมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ปุ่มเปลี่ยนชื่อและรายการที่ใช้ร่วมกัน(สำหรับรายการที่สร้างโดยผู้ใช้เท่านั้น)

 • ปุ่มfor วันนี้(สำหรับรายการวันของฉันเท่านั้น)

 • ปุ่มแก้ไขรายการ

 • รายการของงานแต่ละรายการตามด้วยการเสร็จสมบูรณ์และทำเครื่องหมายว่าเป็นกล่องกาเครื่องหมายที่สำคัญ

 • ปุ่มเพิ่มงาน

เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างองค์ประกอบให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab กด Enter เพื่อเลือกองค์ประกอบ เมื่อต้องการนำทางระหว่างงานในรายการงานให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดสำหรับงานให้กดแป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการนำทางในมุมมองรายละเอียดให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการออกจากมุมมองรายละเอียดให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "มุมมองรายละเอียดการยกเลิก" แล้วกด Enter

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับงานให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

นำทางในรายการคำแนะนำ

รายการของงานที่แนะนำในบานหน้าต่างFor วันนี้มีรายการของงานที่แนะนำที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายการวันของฉันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

เมื่อต้องการนำทางในรายการข้อเสนอแนะให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อเปิดมุมมองรายละเอียดสำหรับงาน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในสิ่งที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายงานระหว่างหรือภายในรายการที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีในการทำงาน

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของ สิ่งที่ต้องทำ มีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • เมนูแถบด้านข้างทางด้านซ้ายของหน้าจอซึ่งรวมถึงการค้นหาเขตข้อมูลงานของคุณรายการงานที่มีวันของฉัน,สำคัญ,วางแผน,งานและรายการใดๆที่คุณสร้างขึ้นด้วยตัวคุณเองตามด้วยปุ่มรายการใหม่

 • พื้นที่เนื้อหาหลักซึ่งมีรายการงานที่เลือกในปัจจุบัน

เมื่อต้องการนำทางภายในมุมมองหลักให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการนำทางระหว่างรายการงานให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง กด Return หรือ Spacebar เพื่อเลือกองค์ประกอบ

นำทางในรายการงาน

พื้นที่เนื้อหาหลักในมุมมองหลักของ สิ่งที่ต้องทำ ประกอบด้วยรายการของงานที่เลือกในขณะนี้ซึ่งเป็นรายการที่มีอยู่แล้วภายในเช่นวันของฉัน,สำคัญ,วางแผนหรืองานหรือรายการที่คุณได้สร้างขึ้นด้วยตัวคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในการทำงาน

รายการงานในพื้นที่เนื้อหาหลักมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

 • ปุ่มเขตข้อมูลข้อความชื่อรายชื่อและปุ่มแชร์รายการ(สำหรับเฉพาะรายการที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเท่านั้น)

 • ปุ่มคำแนะนำ(สำหรับรายการวันของฉันเท่านั้น)

 • ปุ่มตัวเลือกรายการ

 • ตารางที่มีรายการของงาน

 • เขตข้อมูลเพิ่มงานข้อความสำหรับการเพิ่มงานใหม่

เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างองค์ประกอบให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab กด Return หรือ Spacebar เพื่อเลือกองค์ประกอบ เมื่อต้องการนำทางระหว่างงานในรายการงานให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการ เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองรายละเอียดสำหรับงานให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่องานตามด้วย "ชื่องาน" เมื่อต้องการนำทางในมุมมองรายละเอียดให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการออกจากมุมมองรายละเอียดให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วกด Enter

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับงานให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

นำทางในรายการคำแนะนำ

รายการของงานที่แนะนำในบานหน้าต่างFor วันนี้มีรายการของงานที่แนะนำที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายการวันของฉันได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

เมื่อต้องการนำทางในรายการข้อเสนอแนะให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการ กด Enter เพื่อเปิดมุมมองรายละเอียดสำหรับงาน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในสิ่งที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายงานระหว่างหรือภายในรายการที่ต้องทำ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

นำทางในมุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด สิ่งที่ต้องทำ เป็นครั้งแรกมุมมองวันของฉันจะแสดงขึ้น เมื่อต้องการนำทางระหว่างองค์ประกอบในมุมมองวันของฉันให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่า สิ่งที่ต้องทำ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของคุณตามด้วย "เปิดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองการตั้งค่าให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

นำทางในมุมมองคำแนะนำ

เมื่อต้องการไปที่มุมมองคำแนะนำในมุมมองวันของฉันให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เข้าถึงงานที่แนะนำผ่านทางคำแนะนำ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการคำแนะนำให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา VoiceOver จะประกาศสถานะของแต่ละรายการในรายการ เมื่อต้องการออกจากมุมมองคำแนะนำให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยคำแนะนำให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

นำทางในมุมมองแถบด้านข้าง

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองแถบด้านข้างในมุมมองวันของฉันหรือรายการงานให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูที่แสดงรายการงานทั้งหมดของคุณจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการที่ต้องทำ

การนำทางในมุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองรายการงานในมุมมองแถบด้านข้างให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการงานที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการย้ายไปตามงานในรายการงานให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา VoiceOver จะประกาศงานและสถานะ เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองรายละเอียดให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสิ่งที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองรายละเอียดให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงมุมมองรายละเอียด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในสิ่งที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายงานระหว่างหรือภายในรายการที่ต้องทำ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสำรวจและนำทางไปยังมุมมองที่แตกต่างกันและย้ายไปมาระหว่างไฟล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

นำทางในมุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด สิ่งที่ต้องทำ เป็นครั้งแรกมุมมองวันของฉันจะแสดงขึ้น เมื่อต้องการนำทางระหว่างองค์ประกอบในมุมมองวันของฉันให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินองค์ประกอบที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

นำทางในมุมมองคำแนะนำ

เมื่อต้องการไปที่มุมมองคำแนะนำให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สำหรับวันนี้" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "คำแนะนำ" เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการคำแนะนำให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา TalkBack จะประกาศสถานะของแต่ละรายการในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยคำแนะนำให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

นำทางในมุมมองแถบด้านข้าง

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองแถบด้านข้างในมุมมองวันของฉันหรือรายการงานให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูที่แสดงรายการงานทั้งหมดของคุณจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการย้ายไปยังเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการเลือกรายการให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการที่ต้องทำ

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่า สิ่งที่ต้องทำ ให้ปัดไปทางขวาในแถบด้านข้างจนกว่าคุณจะได้ยินบัญชีผู้ใช้ที่เลือกในปัจจุบันแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "จัดการบัญชีผู้ใช้และไปที่การตั้งค่า" ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองการตั้งค่าให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "นำทางขึ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การนำทางในมุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองรายการงานในมุมมองแถบด้านข้างให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแก้ไขแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการย้ายไปตามงานในรายการงานให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา TalkBack จะประกาศงานและสถานะของพวกเขา เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางในมุมมองรายละเอียดให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวา เมื่อต้องการออกจากมุมมองรายละเอียดให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "มุมมองรายละเอียดการยกเลิกและแตะสองครั้งบนหน้าจอ" เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในสิ่งที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายงานระหว่างหรือภายในรายการที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีในการทำงาน

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับเว็บ กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ สิ่งที่ต้องทำสำหรับเว็บ กับผู้บรรยายเราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ในหัวข้อนี้

นำทางในมุมมองวันของฉัน

เมื่อคุณเปิด สิ่งที่ต้องทำ เป็นครั้งแรกมุมมองวันของฉันจะแสดงทางด้านขวาของแถบด้านข้าง จะแสดงรายการที่ต้องทำของคุณหรืองานสำหรับวัน เมื่อต้องการนำทางระหว่างองค์ประกอบต่างๆในแถบด้านข้างและองค์ประกอบในมุมมองวันของฉันให้กดแป้น Tab (ไปข้างหน้า) หรือ Shift + Tab (ย้อนกลับ) โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศรายการต่างๆในรายการและสถานะ เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานให้กด Spacebar หรือ Enter

ถ้าคุณมีตัวอย่างเช่นงานที่ครบกำหนดในวันนี้หรือเหลือจากเมื่อวานนี้จะมีการแสดงการแจ้งเตือนคำแนะนำที่อยู่ด้านบนของมุมมองวันของฉัน เมื่อต้องการตรวจสอบงานให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "รีวิว" จากนั้นกด Enter

เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่า สิ่งที่ต้องทำ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการตั้งค่า" จากนั้นกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมื่อต้องการตั้งค่า" จากนั้นกด Enter เมื่อต้องการนำทางในมุมมองการตั้งค่าให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการออกจากมุมมองการตั้งค่าให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วกด Enter

นำทางในมุมมองคำแนะนำ

เมื่อต้องการไปที่มุมมองคำแนะนำในมุมมองวันของฉันให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สำหรับวันนี้" จากนั้นกด Enter เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการคำแนะนำให้กดแป้น Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศสถานะของแต่ละรายการในรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยคำแนะนำให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

การนำทางในมุมมองรายการงาน

เมื่อต้องการนำทางไปยังมุมมองรายการงานให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการงานที่คุณต้องการแก้ไขแล้วกด Enter

เมื่อต้องการนำทางผ่านรายการให้กดแป้น Tab โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะประกาศรายการต่างๆในรายการและสถานะ เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานให้กด Spacebar หรือ Enter เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานให้ดูที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

นำทางในมุมมองรายละเอียด

เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานในมุมมองรายการงานหรือในมุมมองวันของฉันให้กด Enter ในขณะที่งาน มุมมองจะเปิดขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอ ในมุมมองนี้คุณสามารถตั้งค่าตัวแจ้งเตือนหรือเขียนบันทึกย่อให้กับงานได้ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเขตข้อมูลในมุมมองให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อต้องการปิดมุมมองรายละเอียดให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ซ่อนมุมมองรายละเอียด" จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการในสิ่งที่ต้องทำ

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำในการทำงาน

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายงานระหว่างหรือภายในรายการที่ต้องทำ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×