ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายขากรรไกรและ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆได้ตราบเท่าที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของWord ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนและแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของหน้าจอ

 • แถวของแท็บ ribbon ภายใต้แถบเครื่องมือด่วนซึ่งมีแท็บเช่นไฟล์หน้าแรกแทรกเค้าโครงรีวิวและมุมมองรวมถึงเขตข้อมูลการค้นหาและการแชร์ ปุ่ม Ribbon ที่มีตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงไปยังแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ด้านล่างของแท็บ ribbon

 • พื้นที่เนื้อหาหลักอยู่ด้านล่าง ribbon และมีเนื้อหาของเอกสาร นอกจากนี้ยังมีบานหน้าต่างตัวเลือกที่สามารถเปิดได้ที่ด้านข้างของพื้นที่เนื้อหาหลักหรือที่อยู่ด้านล่าง

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอซึ่งมีสถิติของเอกสารเช่นการนับจำนวนหน้าการนับจำนวนคำภาษาของข้อความและระดับการย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างองค์ประกอบมุมมองหลักให้กดแป้น F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แท็บ Ribbon" ชื่อของเอกสารของคุณชื่อของบานหน้าต่างที่เปิดอยู่หรือ "แถบสถานะ" ตามลำดับ

เมื่อต้องการนำทางไปยังแถบเครื่องมือด่วนและแถบชื่อเรื่องให้กด Alt หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "แท็บ Ribbon" จากนั้นกด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

เมื่อต้องการนำทางไปยังแท็บ ribbon ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อย้ายไปมาระหว่างแท็บ ribbon ได้อีกด้วย

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยินชื่อของตัวเลือกแรกใน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างตัวเลือกต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเลือกตัวเลือกได้โดยตรง

เมื่อต้องการนำทางไปยังแถบสถานะให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้วWord จะมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีคำสั่งเช่นใหม่เปิดและบันทึก

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้กด Alt + F คุณจะได้ยิน "ไฟล์, ข้อมูล," และแท็บข้อมูลจะถูกเปิด เมื่อต้องการนำทางเมนูไฟล์ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนูที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บ เมื่อต้องการนำทางภายในแท็บเมนูไฟล์ให้กด Tab หรือ Shift + tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการออกจากเมนูไฟล์และกลับไปยังมุมมองหลักให้กด Esc

 • หน้าต่างตัวเลือกซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าWord เช่นการตั้งค่าส่วนบุคคลการตั้งค่าการพิสูจน์อักษรและการกำหนดลักษณะภาษา

  เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างตัวเลือกให้กด Alt + F, T คุณจะได้ยิน: "ตัวเลือกของ Word" เมื่อต้องการนำทางประเภทตัวเลือกให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของชื่อประเภทที่คุณต้องการจากนั้นกดแป้น Tab เพื่อย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างเนื้อหาของหน้าต่าง เมื่อต้องการนำทางภายในบานหน้าต่างเนื้อหาให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  เมื่อต้องการออกจากหน้าต่างตัวเลือกและกลับไปยังมุมมองหลักให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" แล้วกด Enter เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังมุมมองหลักโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงให้กด Esc

 • มุมมองโหมดการอ่านซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้นและมีเครื่องมือสำหรับการอ่านแทนการเขียน

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดการอ่านให้กด Alt + W, F สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โหมดการอ่านให้ดูที่ใช้โหมดการอ่าน

  เมื่อต้องการออกจากโหมดการอ่านให้กด Esc

 • บานหน้าต่างนำทางซึ่งทำให้คุณสามารถย้ายจากส่วนหนึ่งของเอกสารไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายไปรอบๆเอกสารได้โดยยึดตามหัวเรื่องหน้าหรือผลลัพธ์การค้นหา

  เมื่อต้องการสลับเปิดหรือปิดบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + W, K สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บานหน้าต่างนำทางให้ดูที่ใช้บานหน้าต่างนำทาง

สำรวจเอกสาร

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายโฟกัสอย่างรวดเร็วไปยังรูปร่างลอยแรก เช่น กล่องข้อความหรือรูปภาพ ให้กด Ctrl+Alt+5 จากนั้น เมื่อต้องการวนดูรูปร่างลอยต่างๆ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

ใช้โหมดการสแกน

เมื่อต้องการนำทางข้อความของเอกสารของคุณให้เปิดใช้งานโหมดการสแกนในโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ ด้วยโปรแกรมผู้บรรยายให้กด Caps lock + Spacebar

เมื่อเปิดใช้งานโหมดการสแกนคุณสามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงเพื่อนำทางไปยังเอกสารของคุณและเพื่อวนรอบระหว่างย่อหน้าและองค์ประกอบอื่นๆ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านการจัดรูปแบบใดๆในข้อความจากนั้นย่อหน้านั้นเอง

ใช้โหมดการอ่าน

โหมดการอ่านในWord มีฟีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการอ่านข้อความรวมถึงการอ่านออกเสียง

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานโหมดการอ่านให้กด Alt + W, F

 • เมื่อต้องการนำทางไปยังเมนูการอ่านแบบเต็มหน้าจอในโหมดการอ่านให้กด Alt จากนั้นกดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บเมนูที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

 • เมื่อต้องการใช้การอ่านออกเสียงให้กด Alt + W, R ในโหมดการอ่าน เมื่อต้องการเข้าถึงตัวควบคุมการอ่านให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการจากนั้นกด Enter เพื่อเลือก

  หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเป็นประโยชน์ในการปิดโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณก่อนที่จะใช้การอ่านออกเสียง

ใช้บานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อนำทางไปมาระหว่างหัวเรื่องหรือผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารได้อย่างรวดเร็ว

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + W, K

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสจากมุมมองหลักไปยังบานหน้าต่างนำทางให้กดแป้น F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "การนำทาง"

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวเรื่องที่ต้องการให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อส่งกลับโฟกัสไปยังเอกสารในมุมมองหลักที่จุดที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้เขตข้อมูลการค้นหาในบานหน้าต่างนำทางให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน "เอกสารการค้นหา" จากนั้นพิมพ์คำที่ใช้ค้นหาของคุณแล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "ผลลัพธ์ถัดไป" เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างผลลัพธ์การค้นหาให้กด Enter จนกว่าคุณจะไปยังพื้นที่ที่คุณต้องการ

ซูมเพื่อขยายหรือลดขนาดสิ่งที่คุณเห็น

ขยายเพื่อรับมุมมองระยะใกล้ของเอกสารของคุณหรือย่อเพื่อดูหน้าเพิ่มเติมที่มีขนาดเล็กลง

 1. กด Alt + W, Q ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบการย่อ/ขยาย" หรือ "หน้าต่างการย่อ/ขยาย"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงสปินเนอร์เปอร์เซ็นต์แล้วพิมพ์เปอร์เซ็นต์หรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มตกลงแล้วกด Enter

ใช้การค้นหา

เพื่อหาตัวเลือกหรือดำเนินการอย่างรวดเร็ว ให้ใช้เขตข้อมูลข้อความ Search เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ Search ให้ไปที่ ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการด้วย Microsoft Search ใน Office

 1. เลือกรายการหรือตำแหน่งในเอกสาร งานนำเสนอ หรือสเปรดชีตของคุณที่คุณต้องการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น เลือกช่วงของเซลล์ในสเปรดชีต Excel

 2. เพื่อไปที่เขตข้อมูลข้อความ Search ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำค้นหาสำหรับการดำเนินการที่คุณต้องการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้พิมพ์ว่า สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 4. กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา

 5. เมื่อคุณพบผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ให้กด Enter เพื่อเลือกและดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้Word for Mac กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

เมื่อต้องการนำทางในมุมมองหลักในWord ให้กด F6 (ไปข้างหน้า) และ Shift + F6 (ย้อนหลัง) โฟกัสจะย้ายผ่านพื้นที่ต่อไปนี้ในมุมมองหลัก:

 • พื้นที่เนื้อหาของเอกสาร

 • แท็บที่เลือกในปัจจุบันบน ribbon

 • แถบเครื่องมือด่วน

 • แถบสถานะ

 • บานหน้าต่างนำทางถ้าเปิดใช้งาน

การนำทางแท็บ ribbon

แท็บ ribbon เป็นแถบเมนูหลักของWord เมื่อต้องการเข้าถึงแท็บ ribbon ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบันบน ribbon ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก, เลือก, แท็บ" เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างแท็บให้ใช้แป้นลูกศรซ้ายและขวา เมื่อต้องการเลือกแท็บให้กด Spacebar Ribbon เฉพาะแท็บจะปรากฏขึ้นด้านล่าง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเรียกดู ribbon ที่เลือกให้ไปที่นำทางใน ribbon

ต่อไปนี้คือรายการของแท็บที่ใช้บ่อยที่สุดและตัวอย่างของสิ่งที่คุณสามารถทำได้บนแต่ละแท็บ:

 • หน้าแรก

  จัดรูปแบบและจัดแนวข้อความและตัวเลข

 • Insert

  แทรกตารางรูปภาพรูปร่างและแผนภูมิลงในเอกสารของคุณ

 • วาด

  ใช้เครื่องมือการวาดแบบอิสระ

 • การออกแบบ

  เลือกธีมปรับระยะห่างย่อหน้าและเพิ่มลายน้ำหรือขอบของเพจเจอร์

 • เค้าโครง

  ตั้งค่าระยะขอบการวางแนวและขนาดของหน้า

 • การอ้างอิง

  เพิ่มตารางเนื้อหาเชิงอรรถและการอ้างอิงโยง

 • ส่งจดหมาย

  สร้างป้ายจ่าหน้าจดหมายหรือเอกสารที่คุณสามารถส่งไปยังบุคคลหลายคนโดยตรงจากWord

 • รีวิว

  ตรวจสอบการสะกดและการช่วยสำหรับการเข้าถึงเอกสารของคุณและทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ข้อคิดเห็นและบันทึกย่อ

 • มุมมอง

  เลือกมุมมองเช่นเค้าโครงเหมือนพิมพ์ตั้งค่าระดับการย่อ/ขยายของหน้าและเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้

นำทางใน ribbon

หลังจากนำทางไปยังแท็บ ribbon ขวาตามที่อธิบายไว้ในนำทางในแท็บ ribbonให้กดแป้น tab เพื่อย้ายไปยัง ribbon แล้วเรียกดูคำสั่งและตัวเลือก กด Shift + Tab เพื่อย้ายไปข้างหลัง กด Spacebar เพื่อทำการเลือกหรือกด F6 เพื่อออกจาก ribbon

เคล็ดลับ: บ่อยครั้งที่คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัดในการเข้าถึงคำสั่งและตัวเลือกบน ribbon แต่ละรายการได้เร็วขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Word For Mac

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้วWord จะมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมื่อคุณเปิดแอปWord คุณที่ดินบนหน้าเริ่มต้น จากหน้าเริ่มต้นคุณสามารถสร้างเอกสารใหม่เรียกดูเทมเพลตเปิดเอกสารที่มีอยู่และเข้าถึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณได้

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเมนูเริ่มในภายหลังให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้นกด Spacebar คุณจะได้ยิน: "เปิดไฟล์ใหม่และไฟล์ล่าสุด" เมื่อต้องการนำทางในเมนูให้กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศรขวาหรือซ้าย เมื่อต้องการทำการเลือกให้กด Spacebar

 • เมนูแอปจะมีเมนูและคำสั่งเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นการแก้ไขข้อความและการจัดรูปแบบตาราง เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูแอปให้กด Control + Option + M จากนั้นกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเมนูที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่นในเมนูไฟล์คุณสามารถเริ่มเอกสารใหม่ได้ให้เปิดเอกสารที่มีอยู่บันทึกแชร์หรือพิมพ์ไฟล์ที่คุณกำลังทำงานอยู่และเข้าถึงตัวเลือกWord เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้กด Control + Option + M กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" จากนั้นกด Spacebar เมื่อต้องการนำทางเมนูไฟล์ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการเปิดเมนูย่อยให้กดแป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการเลือกให้กด Spacebar

  เมื่อต้องการปิดเมนูไฟล์และกลับไปยังเวิร์กชีตของคุณให้กด Esc

 • ในหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Wordคุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่าWord เช่นตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติและ ribbon

  เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Wordให้กด Command + เครื่องหมายจุลภาค (,) กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปในหน้าต่าง เมื่อต้องการเลือกการตั้งค่าให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบการตั้งค่าจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการนำทางในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าให้กดแป้น Tab หรือแป้นลูกศร เมื่อต้องการทำการเลือกให้กด Spacebar

  เมื่อต้องการปิดหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Wordแล้วย้อนกลับไปยังเวิร์กชีตของคุณให้กด Esc

สำรวจเอกสาร

เมื่อคุณเปิดเอกสารWord โฟกัสจะอยู่บนพื้นที่เนื้อหา ถ้าคุณย้ายโฟกัสออกจากพื้นที่เนื้อหาแล้วให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขข้อความ" ตามด้วยจุดแทรกในเอกสาร มีหลายวิธีในการนำทางภายในพื้นที่เนื้อหา:

ใช้คีย์ลัด

สำหรับรายการทั้งหมดของทางลัดการนำทางให้ไปที่แป้นพิมพ์ลัดใน Word For Mac

เมื่อโฟกัสอยู่บนเนื้อหาของเอกสารให้กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลงเพื่อโต้ตอบกับเนื้อหา:

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสารให้กด Command + Home หรือ Fn + Command + แป้นลูกศรซ้าย

 • เมื่อต้องการย้ายไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคำให้กด Option + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

 • เมื่อต้องการย้ายขึ้นหรือลงหนึ่งย่อหน้าให้กด Command + แป้นลูกศรลงหรือขึ้น

 • เมื่อต้องการย้ายไปยังจุดแทรกก่อนหน้าให้กด Shift + F5

 • เมื่อต้องการหยุดการโต้ตอบกับเนื้อหาให้กด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรขึ้น

ใช้ตัวเลือกการนำทางของ VoiceOver, การนำทางด่วนหรือตัวเลือกรายการ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ VoiceOver เช่นโรเตอร์, การนำทางด่วนหรือตัวเลือกรายการเพื่อนำทางไปยังรายการได้โดยตรง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถไปยังส่วนหัวหรือลิงก์ของส่วนได้โดยตรง

 • เมื่อต้องการเปิดโรเตอร์ให้กด Control + Option + U

 • เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกรายการให้กด Control + Option + I

 • เมื่อต้องการเปิดใช้งานการนำทางด่วนให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาในเวลาเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์ VoiceOver ให้ไปที่คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน voiceover

ใช้บานหน้าต่างการนำทาง

คุณสามารถย้ายไปมาระหว่างหน้าทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้บานหน้าต่างนำทางซึ่งจะเปิดทางด้านซ้ายของเนื้อหาของเอกสาร

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณอยู่ตัวอย่างเช่น "หน้าแรก, เลือก, แท็บ"

 2. กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "มุมมอง, แท็บ" จากนั้นกด Control + Option + Spacebar

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “บานหน้าต่างการนำทาง, ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมาย” จากนั้นกด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดบานหน้าต่าง คุณจะได้ยิน: "แถบด้านข้างบานหน้าต่างงาน" โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างนำทาง

 4. กดปุ่ม Control + Option + Shift + แป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน: "มุมมอง, ribbon"

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างนำทางให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบด้านข้าง, บานหน้าต่างงาน" จากนั้นกด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลง

 6. กดปุ่ม Control + Option + ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปขนาดย่อของเอกสาร" จากนั้นกด Control + Option + Shift + แป้นลูกศรลง VoiceOver จะบอกจำนวนหน้าและหน้าที่คุณอยู่

 7. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างหน้าให้กดปุ่ม Control + Option + แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินหน้าที่คุณต้องการแล้วกด Control + Option + Spacebar เพื่อนำทางไปยัง

โฟกัสจะย้ายไปยังข้อความของหน้าที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้Word for iOS กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของWord ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเมนูด้านบนที่มีตัวเลือกเช่นปิดแชร์และไฟล์

 • พื้นที่เนื้อหาของเอกสารซึ่งจะปรากฏภายใต้เมนูด้านบนและใช้ค่าส่วนใหญ่ของหน้าจอ

 • แถบเครื่องมือด่วนซึ่งมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเอกสารเช่นตัวหนาขีดเส้นใต้และรายการจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อมีการเลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่เนื้อหา

 • เมนู ribbon ซึ่งจะปรากฏขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอตามที่ต้องการและมีหลายแท็บที่มีเครื่องมือที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการไปที่แถบเมนูด้านบนจากเนื้อหาของเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกแถบเมนูด้านบนให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการไปที่แถบเครื่องมือด่วนให้เลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในเอกสารแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เมื่อต้องการไปที่เมนู ribbon ให้นำทางไปยังแถบเมนูด้านบนปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดง ribbon" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บเมนู ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแท็บให้แตะสองครั้งบนหน้าจอปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนู ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้วWord จะมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีตัวเลือกเช่นบันทึกสำเนาส่งออกและพิมพ์

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากเมนูให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • มุมมองการค้นหาซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารของคุณได้

  เมื่อต้องการใช้มุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์คำค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ผลลัพธ์การค้นหาถัดไป" หรือ "ผลลัพธ์การค้นหาก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางขวาจนกว่าโฟกัสจะอยู่บนเนื้อหาของเอกสารแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สำรวจเอกสาร

เมื่อต้องการสำรวจข้อความของเอกสารให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศหน้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันตามด้วย "เนื้อหา" ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดการนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่นหัวเรื่องย่อหน้าเส้นหรือคำแล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อนำทาง

ใช้โรเตอร์ VoiceOver เพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการย้ายไปยังเอกสารเมื่อคุณปัดขึ้นหรือลง ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเลือกคำจุดแทรกของคุณจะย้ายผ่าน word เอกสารโดย word ด้วยการปัดแต่ละครั้ง

เมื่อต้องการเลื่อนดูเอกสารให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วสามนิ้ว เมื่อคุณยกนิ้วของคุณจากหน้าจอ VoiceOver จะระบุหน้าที่คุณอยู่

ใช้มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษเพื่อเพิ่มจำนวนข้อความบนหน้าทำให้ง่ายต่อการอ่านแก้ไขข้อความและเพิ่มข้อคิดเห็นบนหน้าจอขนาดเล็กของโทรศัพท์ของคุณ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มเค้าโครงหน้าแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ข้อควรพิจารณาพิเศษสำหรับการทำงานกับ Word สำหรับ iPhone

ใช้ VoiceOver กับคีย์บอร์ดภายนอก

ถ้าคุณใช้ VoiceOver กับคีย์บอร์ดภายนอก และคุณต้องการใช้แป้นพิมพ์ลัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การนำทางด่วน ถูกปิดใช้งาน บนคีย์บอร์ดภายนอกของคุณ ให้กดแป้นลูกศรซ้ายและขวาพร้อมกัน VoiceOver จะประกาศว่า การนำทางด่วนถูกปิดใช้งาน กดแป้นลูกศรอีกครั้งเพื่อเปิด การนำทางด่วน

สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Word for iPhone

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Word for iPhone

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้Word for Android กับแป้นพิมพ์และ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสำรวจและนำทางไปยังมุมมองที่แตกต่างกันและย้ายไปมาระหว่างไฟล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของWord ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเมนูด้านบนที่มีตัวเลือกเช่นบันทึกและปิดเลิกทำและเมนู

 • พื้นที่เนื้อหาของเอกสารซึ่งจะปรากฏภายใต้เมนูด้านบนและใช้ค่าส่วนใหญ่ของหน้าจอ

 • แถบเครื่องมือด่วนซึ่งมีตัวเลือกการจัดรูปแบบเอกสารเช่นตัวหนาขีดเส้นใต้และรายการ จะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอเมื่อมีการเลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่เนื้อหา

 • เมนู ribbon ซึ่งจะปรากฏขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอตามที่ต้องการและมีหลายแท็บที่มีเครื่องมือที่แตกต่างกัน

เมื่อต้องการไปที่แถบเมนูด้านบนจากเนื้อหาของเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนู" เมื่อต้องการเลือกปุ่มแถบด้านบนให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการไปที่แถบเครื่องมือด่วนให้เลือกองค์ประกอบที่สามารถแก้ไขได้ในเอกสารแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เมื่อต้องการไปที่เมนู ribbon ให้นำทางไปยังแถบเครื่องมือด่วนปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บเมนู ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแท็บให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนู ribbon ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้วWord จะมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีคำสั่งไฟล์เช่นบันทึกสำเนาส่งออกและพิมพ์

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากเมนูให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "เสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • แถบค้นหาซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารของคุณได้

  เมื่อต้องการใช้แถบค้นหาให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใส่คำที่คุณต้องการค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาก่อนหน้า" หรือ "ค้นหาถัดไป" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการปิดแถบค้นหาให้ปัดไปทางขวาคุณจะได้ยิน "ปิดแถบค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สำรวจเอกสาร

เมื่อต้องการสำรวจข้อความของเอกสารให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศหน้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันแล้ว "เนื้อหา" ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดการนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่นหัวเรื่องย่อหน้าเส้นหรือคำแล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อนำทาง

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ TalkBack และรูปแบบการสัมผัส

Word for Android ทำงานร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android TalkBack เมื่อเปิด TalkBack คุณจะได้ยินคำอธิบายแบบอ่านออกเสียงของอะไรก็ตามที่คุณเลือกหรือเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคำสั่ง ตำแหน่งที่ตั้ง รายการ และปุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าจอ เมนู และหน้าต่างป็อปอัพของ Word

ใช้เมนูตามบริบทส่วนกลางและภายใน

เมือคุณนำทางโดยใช้ TalkBack เมนูตามบริบทมีพร้อมใช้งานสองรายการเพื่อช่วยคุณค้นหาการตั้งค่าและควบคุม เมนูตามบริบทส่วนกลางมีคำสั่งต่างๆ ที่ทำงานจากที่ใดก็ได้ คำสั่งเมนูตามบริบทภายในจะขึ้นอยู่กับรายการที่โฟกัส

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูบริบทส่วนกลางและภายใน ให้ดู ใช้เมนูตามบริบทส่วนกลางและภายใน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้Word Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยายซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของWord ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบเมนูด้านบนซึ่งมีคำสั่งต่างๆเช่นค้นหามุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่และแชร์

 • เนื้อหาเอกสารซึ่งจะปรากฏอยู่ภายใต้เมนูด้านบนและใช้ค่าส่วนใหญ่ของหน้าจอ

 • แถบสีคำสั่งซึ่งจะปรากฏขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอและประกอบด้วยการสร้างเอกสารและการจัดรูปแบบคำสั่งที่เกี่ยวข้องเช่นตัวหนาขีดเส้นใต้และรายการจะแบ่งออกเป็นแท็บ ribbon ต่างๆ

เมื่อต้องการไปที่แถบเมนูด้านบนจากเนื้อหาของเอกสารให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไฟล์" เมื่อต้องการเลือกปุ่มแถบด้านบนให้ปัดไปทางซ้ายและขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เมื่อต้องการไปที่ชุดคำสั่งให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกสีคำสั่งตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนแท็บให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้วWord จะมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • มุมมองBackstageซึ่งมีคำสั่งไฟล์เช่นเปิดบันทึกและพิมพ์

  เมื่อต้องการเปิดมุมมองBackstageให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไฟล์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการนำทางเมนูให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองBackstageให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • แถบค้นหาซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกดูผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารของคุณได้

  เมื่อต้องการใช้มุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ใส่คำที่คุณต้องการค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบผลลัพธ์การค้นหาในเอกสารให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ค้นหาถัดไป" หรือ "ค้นหาก่อนหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการออกจากมุมมองการค้นหาให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดแถบค้นหา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

สำรวจเอกสาร

เมื่อต้องการสำรวจข้อความของเอกสารให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศหน้าที่เปิดอยู่ในขณะนี้ตามด้วย "เนื้อหา" ปัดขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนโหมดการนำทางของโปรแกรมอ่านหน้าจอเช่นหัวเรื่องย่อหน้าเส้นหรือคำแล้วปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อนำทาง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

ใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยคีย์บอร์ดภายนอกใน Word Mobile สำหรับ Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ใช้Word Online กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางในมุมมองต่างๆและย้ายไปมาระหว่างมุมมองต่างๆ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายขากรรไกรและ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆได้ตราบเท่าที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เนื่องจาก Word Online ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

นำทางไปยังมุมมองหลัก

การนำทางระหว่างมุมมอง

สำรวจเอกสาร

ใช้ บอกฉัน

นำทางไปยังมุมมองหลัก

มุมมองหลักของWord Online ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้:

 • แถบชื่อเรื่องซึ่งมีรายการของปุ่มบริการของ Microsoftสำหรับการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆและชื่อและเส้นทางของไฟล์ที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

 • แท็บ ribbon ที่ด้านบนของหน้าจอซึ่งรวมถึงไฟล์หน้าแรกแทรกเค้าโครงหน้ากระดาษอ้างอิงรีวิวมุมมองและวิธีใช้รวมถึงสิ่งที่คุณต้องการทำ ฟิลด์ . Ribbon ที่มีปุ่มเฉพาะสำหรับแท็บที่เลือกในปัจจุบันจะอยู่ใต้แถวของแท็บ ribbon

 • พื้นที่เนื้อหาหลักที่ด้านล่าง ribbon ซึ่งมีเนื้อหาของเอกสาร

 • แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าจอซึ่งมีสถิติของเอกสารเช่นการนับจำนวนหน้าการนับจำนวนคำภาษาของข้อความและระดับการย่อ/ขยาย

เมื่อต้องการวนไปมาระหว่างองค์ประกอบมุมมองหลักให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "รายชื่อบริการของ Microsoft" แท็บ ribbon ที่เลือกในปัจจุบัน "พื้นที่การแก้ไข" หรือหมายเลขหน้าปัจจุบันตามลำดับ

เมื่อต้องการนำทางในแถบชื่อเรื่องแท็บ ribbon หรือแถบสถานะให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิด

เมื่อต้องการนำทางจากแท็บ ribbon ไปยัง ribbon ให้กด Ctrl + Enter คุณจะได้ยินชื่อของปุ่มแรกใน ribbon เมื่อต้องการนำทางไปมาระหว่างปุ่มต่างๆบน ribbon ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของปุ่มที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

การนำทางระหว่างมุมมอง

นอกจากมุมมองหลักแล้วWord จะมีมุมมองที่ใช้โดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • เมนูไฟล์ที่มีคำสั่งเช่นใหม่เปิดและบันทึก

  เมื่อต้องการเปิดเมนูไฟล์ให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, F คุณจะได้ยิน "ปิดเมนู" และเมนูไฟล์จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสบนปุ่มเมนูปิด เมื่อต้องการนำทางเมนูไฟล์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินรายการเมนูที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเปิดแท็บ เมื่อต้องการนำทางภายในแท็บเมนูไฟล์ให้กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการออกจากเมนูไฟล์ให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดเมนู" จากนั้นกด Enter

 • มุมมองการอ่านที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

  นอกจากนี้ในมุมมองการอ่านWord Online มีโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงซึ่งช่วยให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นมาก ในโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงWord Online จะนำเสนอไฟล์รูปแบบเอกสารแบบพกพา (PDF) ที่มีการแท็กในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอ่านข้อความและการจัดรูปแบบจากเวอร์ชัน PDF ในเบราว์เซอร์

  เมื่อต้องการเปิดใช้งานมุมมองการอ่านให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, W, F เมื่อต้องการนำทางไปยังแถบเครื่องมือมุมมองการอ่านให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

  ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยายใน Microsoft Edge Word Online จะสลับไปยังโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดมุมมองการอ่าน เมื่อต้องการสลับเปิดหรือปิดโหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึงด้วยตนเองให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "โหมดการช่วยสำหรับการเข้าถึง" แล้วกด Enter

  เมื่อต้องการออกจากมุมมองการอ่านให้กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แก้ไขเอกสาร" แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "แก้ไขใน Word" เมื่อต้องการเปิดเอกสารในWord ให้กด Enter เมื่อต้องการกลับไปยังWord Online ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: "แก้ไขในเบราว์เซอร์" กด Enter

 • บานหน้าต่างนำทางซึ่งทำให้คุณสามารถย้ายจากส่วนหนึ่งของเอกสารไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถย้ายไปรอบๆเอกสารได้โดยยึดตามหัวเรื่องหน้าหรือผลลัพธ์การค้นหา

  เมื่อต้องการสลับเปิดหรือปิดบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, W, K สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บานหน้าต่างนำทางให้ดูที่ใช้บานหน้าต่างนำทาง

สำรวจเอกสาร

ใช้บานหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างนำทางเพื่อนำทางไปมาระหว่างหัวเรื่องในเอกสารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 1. เมื่อต้องการเปิดใช้งานบานหน้าต่างนำทางให้กด Alt + แป้นโลโก้ Windows, W, K

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสจากมุมมองหลักไปยังบานหน้าต่างนำทางให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปิด"

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวเรื่องให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวเรื่อง" จากนั้นกด Enter เมื่อต้องการนำทางไปยังหัวเรื่องให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อส่งกลับโฟกัสไปยังเอกสารในมุมมองหลักที่จุดที่ต้องการ

การย่อ/ขยายเอกสาร

 1. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะให้กด Ctrl + F6 คุณจะได้ยินหน้าปัจจุบัน

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายปัจจุบันและ "ระดับการย่อ/ขยาย" จากนั้นกด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบการย่อ/ขยาย

 3. เมื่อคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินระดับการย่อ/ขยายที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเลือกเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง

 5. เมื่อคุณได้ยินเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตกลง" จากนั้นกด Enter

ใช้ บอกฉัน

เมื่อต้องการค้นหาคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ใช้ บอกฉัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ บอกฉัน ให้ดูวิดีโอนี้: การใช้ บอกฉัน เพื่อทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จเร็วขึ้นด้วยตัวอ่านหน้าจอ และคีย์บอร์ด

เมื่อต้องการใช้ บอกฉัน เพื่อค้นหาคำสั่ง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการดำเนินการ

 2. ข้ามไปยังเขตข้อมูลแก้ไข บอกฉัน โดยการกด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ เช่น พิมพ์ “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย”

 4. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านผลลัพธ์ กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใน Word Online

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ทำให้เอกสาร Word ของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ทุพพลภาพ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×