ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจรายการไซต์ต่อไปนี้และล่าสุดใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจรายการไซต์ต่อไปนี้และล่าสุดใน SharePoint Online

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ SharePoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสำรวจไซต์ที่คุณติดตามและไซต์ที่คุณเข้าชมล่าสุด ไซต์จะแสดงเป็นรายการในบานหน้าต่าง การนำทาง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มไซต์ ที่เข้าชมบ่อย หรือไซต์ ที่แนะนำ ไปยังรายการ ติดตาม ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ SharePoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก SharePoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ SharePoint Online

ในหัวข้อนี้

สำรวจรายการไซต์ที่ติดตาม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office 365 ขององค์กรของคุณ แล้วเริ่มใช้งานแอป SharePoint

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “สร้างไซต์ กด Enter เพื่อสร้างปุ่มไซต์ใหม่” แล้วกดแป้น Tab อีกครั้ง คุณจะได้ยินชื่อของไซต์ที่ติดตามไซต์แรกและ “ลิงก์” หรือ “ลิงก์ที่เข้าชม”

 3. เมื่อต้องการฟังชื่อของแต่ละไซต์และย้ายไปยังไซต์ถัดไป

  • ใน JAWS ให้กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง

  • ใน โปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง

  สำหรับแต่ละไซต์ คุณจะได้ยินชื่อของไซต์และ “ลิงก์”

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ไซต์ที่ติดตาม สำหรับไซต์:

  • ใน JAWS เมื่อคุณได้ยินชื่อของไซต์ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน “ไซต์ที่ติดตาม ชื่อของไซต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว”

  • ใน โปรแกรมผู้บรรยาย เมื่อคุณได้ยินชื่อของไซต์ ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน “เลือกติดตามไซต์แล้ว ชื่อของไซต์ กล่องกาเครื่องหมาย” เมื่อต้องการนำไซต์ออกจากรายการที่ติดตามของคุณ ให้กด Spacebar

  หมายเหตุ: รายการอาจไม่แสดงชื่อของไซต์ทั้งหมดที่คุณติดตาม เมื่อต้องการฟังทั้งรายการ:

  1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ดูลิงก์ทั้งหมด ดูไซต์ที่ติดตามทั้งหมด” แล้วกด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ลิงก์ ดูทั้งหมด”)

  2. กด Enter บานหน้าต่าง ติดตาม จะเปิดขึ้น ซึ่งจะแสดงมุมมองไทล์ของไซต์ที่คุณกำลังติดตาม

  3. เมื่อต้องการใส่เส้นตาราง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ติดตามตาราง คอลัมน์หนึ่ง แถวหนึ่ง”

  4. เมื่อต้องการย้ายไปตามไซต์:

   • ใน JAWS ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยินชื่อของไซต์ เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมายติดตามไซต์ของไซต์ ให้กดแป้นลูกศรลงอีกครั้ง คุณจะได้ยิน “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว” เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ถัดไป ให้กดแป้นลูกศรลง

   • ใน โปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน “ไม่มีรายการในมุมมอง” เมื่อต้องการฟังชื่อของไซต์ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน “เลือกติดตามไซต์แล้ว ชื่อของไซต์ กล่องกาเครื่องหมาย” เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ถัดไป ให้กดแป้นลูกศรขวา

  5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังโฮมเพจ SharePoint ของคุณ ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ภายนอกตาราง x/SharePoint ลิงก์ที่เข้าชม” แล้วกด Enter

สำรวจรายการไซต์ที่เข้าชมล่าสุด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office 365 ขององค์กรของคุณ แล้วเริ่มใช้งานแอป SharePoint

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “สร้างไซต์ กด Enter เพื่อสร้างไซต์ใหม่” แล้วกดแป้น Tab อีกครั้ง คุณจะได้ยินชื่อของไซต์ที่ติดตามไซต์แรกและ “ลิงก์” หรือ “ลิงก์ที่เข้าชม”

 3. เมื่อต้องการดำเนินการต่อไปยังรายการล่าสุด ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของไซต์ล่าสุดแรกที่แสดงอยู่ในรายการ (เมื่อย้ายจากรายการที่ติดตามไปยังรายการล่าสุด JAWS และ โปรแกรมผู้บรรยาย จะไม่อ่านชื่อของรายการที่สอง คือ ล่าสุด แต่จะดำเนินการโดยตรงไปยังรายการล่าสุด) คุณจะได้ยินชื่อของไซต์แรกและ “ลิงก์”

  เคล็ดลับ: ถ้าลิงก์ ดูทั้งหมด พร้อมใช้งานในรายการที่ติดตาม ที่จุดสิ้นสุดของรายการที่ติดตาม คุณจะได้ยิน “ดูลิงก์ทั้งหมด ดูไซต์ที่ติดตามทั้งหมด” เมื่อคุณได้ยินสิ่งนี้แล้ว และต้องการย้ายไปยังรายการล่าสุด ให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง

 4. เมื่อต้องการฟังชื่อของแต่ละไซต์และย้ายไปยังไซต์ถัดไป

  • ใน JAWS ให้กดแป้นลูกศรลงสองครั้ง

  • ใน โปรแกรมผู้บรรยาย ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ไซต์ที่ติดตาม สำหรับไซต์:

  • ใน JAWS เมื่อคุณได้ยินชื่อของไซต์และ “ลิงก์” ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์แรก เลือกกล่องกาเครื่องหมาย” หรือ “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์แรก ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย”

  • ใน โปรแกรมผู้บรรยาย เมื่อคุณได้ยินชื่อของไซต์และ “ลิงก์” ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน “เลือกติดตามไซต์แล้ว ชื่อของไซต์ กล่องกาเครื่องหมาย” หรือ “ยกเลิกติดตามไซต์แล้ว ชื่อของไซต์ ช่องกาเครื่องหมาย” เมื่อต้องการเพิ่มไซต์หรือนำออกจากรายการที่ติดตามของคุณ ให้กด Spacebar

 6. เมื่อต้องการไปยังไซต์ ให้กด Enter

เพิ่มไซต์หรือนำไซต์ออกจากรายการไซต์ที่ติดตาม

คุณสามารถเพิ่มหรือนำไซต์ออกจากรายการไซต์ที่ติดตามของคุณโดยใช้เส้นตาราง ความถี่ และ แนะนำ บนโฮมเพจของคุณ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชี Office 365 ขององค์กรของคุณ แล้วเริ่มใช้งานแอป SharePoint

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังเส้นตาราง ความถี่ หรือ แนะนำ ของไทล์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตารางความถี่ คอลัมน์หนึ่ง แถวหนึ่ง” หรือ “แนะนำ” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ไม่มีรายการในมุมมอง” สำหรับทั้งเส้นตาราง ความถี่ และเส้นตาราง แนะนำ)

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือนำออก:

  ใน JAWS

  1. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายแล้ว ติดตาม” หรือ “ติดตามไซต์ ชื่อของไซต์ ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการติดตาม”

  2. เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar ไซต์ที่เพิ่มหรือนำออกจากรายการที่ติดตามในบานหน้าต่างการนำทาง

   เคล็ดลับ: คุณไม่สามารถใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายจากไซต์แรกไปยังไซต์อื่น เว้นแต่ว่าคุณจะยกเลิกการเลือกหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามไซต์ โดยการกด Spacebar เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ถัดไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าของกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามไซต์ (ติดตาม หรือ หยุดการติดตาม) สำหรับไซต์แรก ให้กด Spacebar สองครั้ง หลังจากที่คุณย้ายผ่านไซต์แรก ถ้าต้องการย้ายไปยังไซต์อื่นๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนค่าของกล่องกาเครื่องหมายติดตามไซต์ของไซต์ ให้ใช้แป้นลูกศรขวา

  3. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการถัดไป ให้กดแป้นลูกศรขวา

  4. สำหรับแต่ละไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือนำออก ให้ทำซ้ำขั้นตอน a และ b

  ใน โปรแกรมผู้บรรยาย

  1. กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกติดตามไซต์แล้ว ชื่อของไซต์แรก กล่องกาเครื่องหมาย” หรือ “ยกเลิกติดตามไซต์แล้ว ชื่อของไซต์แรก กล่องกาเครื่องหมาย”

  2. เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar ไซต์ที่เพิ่มหรือนำออกจากรายการที่ติดตามในบานหน้าต่างการนำทาง

  3. เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์ถัดไป ให้กดแป้นลูกศรขวา

  4. สำหรับแต่ละไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มหรือนำออก ให้ทำซ้ำขั้นตอน a และ b

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาไซต์ออนไลน์ใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับไลบรารีเอกสารที่ทันสมัยใน SharePoint Online

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×