ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอ เพื่อเพิ่มแผนภูมิในเอกสารของคุณ และเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูล เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มแผนภูมิพื้นฐาน

เลือกชนิดและสไตล์แผนภูมิ จากนั้นแทรกข้อมูลของคุณในเวิร์กชีต Excel ที่ฝังตัวเพื่อให้แผนภูมิเป็นรูปร่าง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแผนภูมิ

 2. กด Alt + N, C. คุณจะได้ยิน: "<ชื่อเอกสาร > Word หน้าต่างแทรกแผนภูมิ"

 3. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ชนิดแผนภูมิ” ตามด้วยชนิดแผนภูมิที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเลือกสไตล์แผนภูมิ กดแป้น Tab แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ

 6. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้กด Enter แผนภูมิตามชนิดและสไตล์ที่เลือกจะเพิ่มในเอกสารของคุณ

  เวิร์กชีต Excel ที่ฝังตัวจะแสดงข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ โฟกัสอยู่ในเซลล์ในเวิร์กชีต Excel

 7. เมื่อต้องการแทนค่าพื้นที่ที่สำรองไว้ในเวิร์กชีตด้วยข้อมูลของคุณ ให้กดแป้น Tab, Shift + Tab หรือแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นพิมพ์ข้อมูลของคุณ Word จะอัปเดตค่าใหม่ในแผนภูมิที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 8. เมื่อต้องการปิดเวิร์กชีต กด SR คีย์ + ซ้ายหรือขวาแป้นลูกศรจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้ว กด SR คีย์ + Enter

เลือกแผนภูมิ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องเลือกแผนภูมิก่อน

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ให้กด Ctrl+Alt+5 โฟกัสจะเคลื่อนไปยังรูปร่างแบบลอยตัวแรกในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรูปร่างแบบลอยตัว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินแผนภูมิที่คุณต้องการ แล้วกดแป้น Shift+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา คุณได้เลือกแผนภูมิแล้วในตอนนี้และสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิได้

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อเพิ่มแผนภูมิในเอกสาร และเลือกแผนภูมิที่ต้องการใช้ทำงาน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มแผนภูมิพื้นฐาน

เลือกชนิดและสไตล์แผนภูมิ จากนั้นแทรกข้อมูลของคุณในเวิร์กชีต Excel ที่ฝังตัวเพื่อให้แผนภูมิเป็นรูปร่าง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแผนภูมิ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบันบน Ribbon

 3. กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก” แล้วกด Spacebar

 4. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูแผนภูมิ” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างแผนภูมิ คอลัมน์ เมนูย่อย”

 5. เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “เมนูย่อยแผนภูมิวงกลม” แล้วกดปุ่มลูกศรขวา เมนูย่อยจะขยาย

 6. เมื่อต้องการเลือกสไตล์แผนภูมิ ให้กดปุ่มลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “แผนภูมิวงกลมสามมิติ” กด Spacebar เพื่อเลือก แผนภูมิตามชนิดและสไตล์ที่เลือกจะเพิ่มไปยังเอกสารของคุณ

  เวิร์กชีต Excel จะเปิดและแสดงตัวแทนข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ โฟกัสจะอยู่ในเซลล์ในเวิร์กชีต Excel

 7. เมื่อต้องการแทนที่ตัวแทนค่าในเวิร์กชีตด้วยข้อมูลของคุณเอง ให้กดปุ่ม Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข พิมพ์ข้อมูลของคุณ แล้วกด Enter ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าคุณจะแทนที่ตัวแทนค่าทั้งหมด Word จะอัปเดตค่าใหม่โดยอัตโนมัติในแผนภูมิขณะที่คุณพิมพ์

เลือกแผนภูมิ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องเลือกแผนภูมิก่อน

 1. บนหน้าเอกสารที่มีแผนภูมิ กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พื้นที่แก้ไข"

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแผนภูมิ ตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแผนภูมิ”

 3. กด Control+Option+Shift+ปุ่มลูกศรลงเพื่อเริ่มโต้ตอบกับพื้นที่แผนภูมิ

 4. เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิของคุณอย่างรวดเร็ว ให้กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนูบริบท กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ เมนูย่อย” หรือ “แก้ไขข้อมูลใน Excel” แล้วกด Spacebar เพื่อเปิดตัวเลือกอื่นๆ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×