ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิใน Word

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่มแผนภูมิในเอกสาร และเลือกแผนภูมิที่ต้องการใช้ทำงาน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เพิ่มแผนภูมิพื้นฐาน

เลือกชนิดและสไตล์แผนภูมิ จากนั้นแทรกข้อมูลของคุณในเวิร์กชีต Excel ที่ฝังตัวเพื่อให้แผนภูมิเป็นรูปร่าง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแผนภูมิ

 2. กด Alt + N, C. คุณจะได้ยิน: "<ชื่อเอกสาร > Word หน้าต่างแทรกแผนภูมิ"

 3. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “ชนิดแผนภูมิ” ตามด้วยชนิดแผนภูมิที่เลือกในปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเลือกสไตล์แผนภูมิ กดแป้น Tab แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไตล์ที่คุณต้องการ

 6. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้กด Enter แผนภูมิตามชนิดและสไตล์ที่เลือกจะเพิ่มในเอกสารของคุณ

  เวิร์กชีต Excel ที่ฝังตัวจะแสดงข้อมูลพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ โฟกัสอยู่ในเซลล์ในเวิร์กชีต Excel

 7. เมื่อต้องการแทนค่าพื้นที่ที่สำรองไว้ในเวิร์กชีตด้วยข้อมูลของคุณ ให้กดแป้น Tab, Shift + Tab หรือแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นพิมพ์ข้อมูลของคุณ Word จะอัปเดตค่าใหม่ในแผนภูมิที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 8. เมื่อต้องการปิดเวิร์กชีต ให้กด Caps Lock+ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิด" แล้วกด Caps Lock+Enter

เลือกแผนภูมิ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องเลือกแผนภูมิก่อน

 1. เมื่อต้องการย้ายไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ให้กด Ctrl+Alt+5 โฟกัสจะเคลื่อนไปยังรูปร่างแบบลอยตัวแรกในเอกสารของคุณ

 2. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรูปร่างแบบลอยตัว ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินแผนภูมิที่คุณต้องการ แล้วกดแป้น Shift+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา คุณได้เลือกแผนภูมิแล้วในตอนนี้และสามารถปรับเปลี่ยนแผนภูมิได้

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปภาพหรือรูปใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้อง การเพิ่มแผนภูมิในเอกสารของคุณ และเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูล

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มแผนภูมิพื้นฐาน

เลือกชนิดและสไตล์แผนภูมิ จากนั้นแทรกข้อมูลของคุณในเวิร์กชีต Excel ที่ฝังตัวเพื่อให้แผนภูมิเป็นรูปร่าง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มแผนภูมิ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบันบน Ribbon

 3. กดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แท็บแทรก” แล้วกด Spacebar

 4. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ใบปะหน้าเมนูปุ่ม"

 5. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเมนูแผนภูมิ” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างแผนภูมิ คอลัมน์ เมนูย่อย”

 6. เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “เมนูย่อยแผนภูมิวงกลม” แล้วกดปุ่มลูกศรขวา เมนูย่อยจะขยาย

 7. เมื่อต้องการเลือกสไตล์แผนภูมิ ให้กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินเสียงสไตล์ที่คุณต้อง เช่น "แผนภูมิวงกลมสามมิติ" กด Spacebar เพื่อเลือก แผนภูมิในสไตล์และเลือกชนิดจะถูกเพิ่มลงในเอกสารของคุณ

  เวิร์กชีตExcel เปิดขึ้น และแสดงข้อมูลในพื้นที่ที่สำรองไว้ที่ใช้ในการสร้างแผนภูมิ โฟกัสอยู่ในเซลล์ในแผ่นงานExcel

 8. เมื่อต้องการแทนค่าพื้นที่ที่สำรองไว้ในแผ่นงาน ด้วยข้อมูลของคุณเอง กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของเซลล์ที่คุณต้องการแก้ไข พิมพ์ข้อมูลของคุณ นั้นแล้ว กด Enter ทำซ้ำนี้จนกระทั่งคุณได้แทนค่าของพื้นที่ที่สำรองไว้ทั้งหมด Word อัปเดค่าใหม่โดยอัตโนมัติในแผนภูมิขณะพิมพ์

เลือกแผนภูมิ

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่ คุณจำเป็นต้องเลือกแผนภูมิก่อน

 1. บนหน้าเอกสารที่ประกอบด้วยแผนภูมิ ให้กด F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขพื้นที่"

 2. กดปุ่ม Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแผนภูมิ ตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแผนภูมิ”

 3. กด Control+Option+Shift+ปุ่มลูกศรลงเพื่อเริ่มโต้ตอบกับพื้นที่แผนภูมิ

 4. เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกการแก้ไขแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการแก้ไขแผนภูมิของคุณอย่างรวดเร็ว ให้กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนูบริบท กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น “เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ” หรือ “แก้ไขข้อมูลใน Excel” แล้วกด Spacebar เพื่อเปิดตัวเลือกอื่นๆ

  • เมื่อต้องการไปยังแท็บออกแบบแผนภูมิ บน ribbon ตัวควบคุม + เลือก + Shift ค้างไว้ แล้วกด Spacebar สองอย่างรวดเร็ว กด F6 แล้ว จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การออกแบบแผนภูมิ แท็บ" กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเมนูตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือกวัตถุ และเปิดตัวเลือกเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×