ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Excel ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างแผนภูมิในแผ่นงาน และเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูล เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกชนิดแผนภูมิ สไตล์ การวางแนว และอื่น ๆ เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงไปยังแผนภูมิที่มีอยู่ (เช่น การปรับเปลี่ยนเค้าโครง หรือเมื่อต้อง การเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล หรือข้อความแสดงแทน), คุณเลือกไว้ก่อน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้ในแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิของค่าใช้จ่ายตามประเภทในเวิร์กชีตงบประมาณรายเดือนของคุณ ให้เลือกคอลัมน์ ประเภท และคอลัมน์ ค่าใช้จ่ายจริง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกช่วงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ชื่อนั้น โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านชื่อของช่วงข้อมูล ซึ่งทำให้ข้อมูลง่ายต่อการเลือก ตัวอย่าง ในแผ่นงานงบประมาณรายเดือน คุณอาจเลือกคอลัมน์ประเภท และคอลัมน์ต้นทุนจริง แล้ว ตั้งชื่อช่วงActualCostByCategory ดูการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอให้ชื่อเซลล์หรือช่วงของข้อมูลใน Excel

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บแทรก ให้กด Alt+N

 3. เลือกชนิดแผนภูมิ:

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ คอลัมน์ หรือ แถบ (เพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างประเภท) ให้กด C เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ คอลัมน์ หรือ แถบ ให้ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขวา แล้วกด Enter

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแทรกแผนภูมิ แถบ พื้นฐานในเวิร์กชีตได้อย่างรวดเร็ว เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้ในแผนภูมิของคุณ แล้วกด Alt+F1 แผนภูมิจะถูกเพิ่มไปยังเวิร์กชีต และแสดงรายการอยู่ในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ วงกลม หรือ โดนัท (เพื่อแสดงสัดส่วนของจำนวนรวมทั้งหมด 100%) ให้กด Q เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิชนิด วงกลม หรือ โดนัท (เพื่อแสดงสัดส่วนของจำนวนรวมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์) ให้กด Q เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิชนิด วงกลม หรือ โดนัท ให้ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขวา แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ บรรทัด หรือ พื้นที่ (เพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลาหรือประเภท) ให้กด N เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิชนิด บรรทัด หรือ พื้นที่ ให้ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขวา แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการดูชุดแผนภูมิที่แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ ให้กด R แล้วหน้าต่างแทรกแผนภูมิจะเปิดขึ้นพร้อมกับแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลของคุณและโฟกัสที่อยู่บนปุ่ม ตกลง เมื่อต้องการเลือกชนิดของแผนภูมิที่แนะนำ ให้กด Enter เมื่อต้องการออกจากหน้าต่างแทรกแผนภูมิ ให้กด Esc แผนภูมิที่แนะนำนั้นปรับมาให้เข้ากับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างงบประมาณรายเดือน ถ้าคอลัมน์ประเภท ของคุณมีข้อความขนาดยาว ระบบอาจแนะนำให้ใช้แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม

  แผนภูมิจะถูกเพิ่มลงในเวิร์กชีตของคุณ

เลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้

เมื่อต้องการทำงานกับแผนภูมิใน Excel (ตัวอย่างเช่น เพื่อเพิ่มป้ายชื่อข้อมูล หรือเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง) คุณจะต้องเลือกแผนภูมิก่อน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายโฟกัสอย่างรวดเร็วไปยังรูปร่างลอยแรก เช่น แผนภูมิหรือกล่องข้อความ ให้กด Ctrl+Alt+5 จากนั้น เมื่อต้องการวนดูรูปร่างลอยต่างๆ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

วิธีง่ายๆ ในการเลือกแผนภูมิคือใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • กด Alt+P, A+P บานหน้าต่างส่วนที่เลือกจะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสอยู่บนปุ่มแสดงทั้งหมด

  • กด Alt+Q โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องแก้ไข บอกฉัน เมื่อคุณได้ยิน "บอกฉัน แก้ไข ชนิดและข้อความ" ให้พิมพ์บานหน้าต่างส่วนที่เลือก จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยัง บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้วกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

 2. เมื่อต้องการเรียกดูรายการในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก ใช้แป้นลูกศรลง

 3. เมื่อคุณได้ยินชื่อของแผนภูมิที่คุณต้องการ ให้กด Enter ซึ่งจะเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ใช้Excel for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อสร้างแผนภูมิในแผ่นงาน และเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานกับข้อมูล

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับคีย์ลัด ไปที่คีย์ลัดใน Excel for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้ในแผนภูมิของคุณ คุณสามารถเลือกเซลล์ได้โดยกด Shift ค้างไว้ และใช้แป้นลูกศรเพื่อขยายช่วงของเซลล์ที่เลือก VoiceOver จะออกเสียงเซลล์ที่เลือกหลังจากกดแป้นพิมพ์แต่ละครั้ง สำหรับคีย์ลัดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกข้อมูล ให้ดูเลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถว

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ Ribbon ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เลือกอยู่ แท็บ" กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แทรก แท็บ” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเปิดแท็บ

 3. เพื่อเลือกชนิดแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิคอลัมน์หรือแท่ง (เมื่อต้องการเปรียบเทียบค่าระหว่างประเภท) ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยิน "คอลัมน์ ปุ่มเมนู" และกด Control + Option + Spacebar เมื่อต้องการเลือกชนิดของแผนภูมิคอลัมน์หรือแท่ง ให้ใช้แป้นลูกศรหาตัวเลือกที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น "แท่งแบบกลุ่ม ปุ่ม" และกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิวงกลมหรือโดนัท (เพื่อแสดงสัดส่วนของทั้งหมดเมื่อผลรวมของคุณเท่ากับ 100%) กดแป้น Tab ซ้ำๆ จน กว่าคุณได้ยิน "วงกลม ปุ่มเมนู" กด Control + Option + Spacebar เมื่อต้องการเลือกชนิดของแผนภูมิวงกลมหรือโดนัทใช้แป้นลูกศรหาตัวเลือกที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น "วงกลมสามมิติ ปุ่ม" และกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิเส้นหรือพื้นที่ (เมื่อต้องการเปรียบเทียบแนวโน้มตามช่วงเวลาระหว่างประเภท) ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จน กว่าคุณได้ยิน "เส้น ปุ่มเมนู" และกด Control + Option + Spacebar เมื่อต้องการเลือกชนิดของแผนภูมิเส้นหรือพื้นที่ ให้ใช้แป้นลูกศรหาตัวเลือกที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น "เส้น ปุ่ม" และกด Control + Option + Spacebar

  • เมื่อต้องการดูชุดของแผนภูมิที่แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณได้ยิน "แผนภูมิที่แนะนำ ปุ่มเมนู" และกด Control + Option + Spacebar Excel มีแผนภูมิหลายชนิดที่ปรับให้เหมาะกับข้อมูลของคุณ เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิที่แนะนำ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณพบชนิดที่คุณต้องการ และกด Control + Option + Spacebar VoiceOver อธิบายถึงแต่ละตัวเลือกที่แนะนำเมื่อคุณอยู่ที่ตัวเลือกนั้น

  แผนภูมิจะถูกเพิ่มลงในเวิร์กชีตของคุณ

เลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้

เมื่อต้องการทำงานกับแผนภูมิใน Excel (ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มป้ายชื่อข้อมูลหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงเค้าโครง) คุณต้องเลือกแผนภูมิก่อน วิธีง่ายๆ ในการเลือกแผนภูมิคือใช้บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 1. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของแท็บ Ribbon ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น "หน้าแรก เลือกอยู่ แท็บ"

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "โปรดบอกเราว่าคุณต้องการจะทำอะไร ปุ่ม" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. พิมพ์ บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังรายการผลลัพธ์ "บอกฉัน" คุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างส่วนที่เลือก" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดบานหน้าต่างส่วนที่เลือก

 4. เมื่อต้องการเรียกดูรายการในบานหน้าต่างส่วนที่เลือก กด F6 จนกว่าคุณได้ยิน "บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แท็บ" และกดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินชื่อของแผนภูมิคุณต้องการ ตอนนี้มีการเลือกแล้วเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิใน Excel

แป้นพิมพ์ลัดใน Excel for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Excel

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×