ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างแผนภูมิและเลือกแผนภูมิใน Excel

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Excel 2016 ด้วยคีย์บอร์ดและโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อสร้างแผนภูมิในเวิร์กชีต และเพื่อเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ คุณสามารถเลือกชนิดของแผนภูมิ สไตล์ การวางแนว และอื่นๆ ได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนภูมิที่มีอยู่แล้ว (เช่น ปรับเปลี่ยนเค้าโครง หรือเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล หรือข้อความแสดงแทน) ให้คุณเลือกแผนภูมินั้นก่อน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างแผนภูมิพื้นฐาน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้ในแผนภูมิของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิของค่าใช้จ่ายตามประเภทในเวิร์กชีตงบประมาณรายเดือนของคุณ ให้เลือกคอลัมน์ ประเภท และคอลัมน์ ค่าใช้จ่ายจริง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกช่วงข้อมูลอย่างรวดเร็ว ให้ตั้งชื่อ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านชื่อของช่วงข้อมูลซึ่งทำให้เลือกได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเวิร์กชีตงบประมาณรายเดือนของคุณ คุณสามารถเลือกคอลัมน์ ประเภท และคอลัมน์ ค่าใช้จ่ายจริง แล้วตั้งชื่อช่วงนั้นว่า ค่าใช้จ่ายจริงตามประเภท ได้ ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งชื่อเซลล์หรือช่วงข้อมูลใน Excel 2016

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ แทรก ให้กด Alt+N

 3. เลือกชนิดแผนภูมิ:

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ คอลัมน์ หรือ แถบ (เพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างประเภท) ให้กด C เมื่อต้องการเลือกชนิดแผนภูมิ คอลัมน์ หรือ แถบ ให้ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขวา แล้วกด Enter

   เคล็ดลับ: คุณสามารถแทรกแผนภูมิ แถบ พื้นฐานในเวิร์กชีตได้อย่างรวดเร็ว เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใส่ไว้ในแผนภูมิของคุณ แล้วกด Alt+F1 แผนภูมิจะถูกเพิ่มไปยังเวิร์กชีต และแสดงรายการอยู่ในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ วงกลม หรือ โดนัท (เพื่อแสดงสัดส่วนของจำนวนรวมทั้งหมด 100%) ให้กด Q เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิชนิด วงกลม หรือ โดนัท (เพื่อแสดงสัดส่วนของจำนวนรวมทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์) ให้กด Q เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิชนิด วงกลม หรือ โดนัท ให้ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขวา แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิ บรรทัด หรือ พื้นที่ (เพื่อแสดงแนวโน้มตามเวลาหรือประเภท) ให้กด N เมื่อต้องการเลือกแผนภูมิชนิด บรรทัด หรือ พื้นที่ ให้ใช้แป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขวา แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการดูชุดแผนภูมิที่แนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ ให้กด R หน้าต่าง แทรกแผนภูมิ จะเปิดขึ้นพร้อมกับแผนภูมิที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ และโฟกัสอยู่บนปุ่ม ตกลง เมื่อต้องการเลือกชนิดของแผนภูมิที่แนะนำ ให้กด Enter เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง แทรกแผนภูมิ ให้กด Esc แผนภูมิที่แนะนำถูกกำหนดให้เข้ากับข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างงบประมาณรายเดือน ถ้าคอลัมน์ ประเภท ของคุณมีข้อความที่ยาว แผนภูมิ แท่งแบบกลุ่ม อาจถูกแนะนำให้ใช้

  แผนภูมิจะถูกเพิ่มลงในเวิร์กชีตของคุณ

เลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้

เมื่อต้องการทำงานกับแผนภูมิใน Excel (ตัวอย่างเช่น เพื่อเพิ่มป้ายชื่อข้อมูล หรือเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครง) คุณจะต้องเลือกแผนภูมิก่อน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายโฟกัสอย่างรวดเร็วไปยังรูปร่างลอยแรก เช่น แผนภูมิหรือกล่องข้อความ ให้กด Ctrl+Alt+5 จากนั้น เมื่อต้องการวนดูรูปร่างลอยต่างๆ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการกลับไปยังการนำทางปกติ ให้กด Esc

วิธีง่ายๆ ในการเลือกแผนภูมิคือใช้บานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง เลือก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • กด Alt+P, A+P บานหน้าต่าง เลือก จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสอยู่บนปุ่ม แสดงทั้งหมด

  • กด Alt+Q โฟกัสจะย้ายไปยังกล่องแก้ไข บอกฉัน เมื่อคุณได้ยิน "บอกฉัน แก้ไข ชนิดและข้อความ" ให้พิมพ์บานหน้าต่างส่วนที่เลือก จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยัง บานหน้าต่างส่วนที่เลือก แล้วกด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก

 2. เมื่อต้องการเรียกดูรายการในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือก ให้ใช้แป้นลูกศรลง

 3. เมื่อคุณได้ยินชื่อของแผนภูมิที่คุณต้องการ ให้กด Enter ซึ่งจะเลือกแผนภูมิเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายลงในแผนภูมิใน Excel

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกตารางในเวิร์กชีต Excel

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชัน Excel สำหรับ Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Excel

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Excel โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×