ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวเรื่องใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวเรื่องใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้แป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างหัวเรื่องใน Word 2016 หัวเรื่องมีความสำคัญมากสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าหัวเรื่องของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องสำหรับการช่วยสำหรับการเข้าถึง จึงจำเป็นต้องสร้างหัวเรื่องโดยการใช้สไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word 2016 ซึ่งจะช่วยให้โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณและ Word สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เหตุผลสำคัญสำหรับการใช้สไตล์หัวเรื่อง

ต่อไปนี้เป็นข้อดีบางอย่างที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณนำสไตล์หัวเรื่องที่มีอยู่ภายใน Word ไปใช้กับหัวเรื่องในเอกสารของคุณ

 • ตัวอ่านหน้ารู้จำหัวเรื่อง ส่วนใหญ่จะสามารถทำรายการหัวเรื่องสำหรับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูหัวเรื่องและใช้สำหรับการนำทางได้

 • เครื่องมือบทสนทนาที่แปลงเอกสาร Word เป็นรูปแบบอื่น เช่น Braille, HTML หรือ PDF จะรู้จำสไตล์หัวเรื่อง และนำแท็กบทสนทนาที่ถูกต้องไปใช้กับหัวเรื่อง ซึ่งหมายความว่าหัวเรื่องในเอกสาร Word ของคุณ จะถูกแท็กอย่างถูกต้องในเอกสารที่แปลงแล้ว

 • Word จะเพิ่มหัวเรื่องไปยังบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งคุณสามารถใช้นำทางด่วนไปยังส่วนอื่นๆ ของเอกสารได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้หัวเรื่องจากบานหน้าต่างนำทางเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างเอกสารและการออกแบบได้ เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างนำทาง ให้กด Alt+W จากนั้นกด K

 • Word สามารถสร้างสารบัญสำหรับเอกสารของคุณที่มีรายการหัวเรื่องเป็นบทที่สามารถนำทางได้

 • การดำเนินการทั้งเอกสารต่างๆ เช่น ฟอนต์ของธีม การรู้จำสไตล์หัวเรื่อง เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีใช้ฟอนต์ของธีมกับรูปแบบหัวเรื่อง ให้ดู ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนฟอนต์ใน Word 2016

การนำสไตล์หัวเรื่องไปใช้ด้วยแป้นพิมพ์ลัด

ถ้าคุณทราบสไตล์หัวเรื่องที่คุณต้องการนำไปใช้ คุณสามารถใช้เพียงแป้นพิมพ์ลัดได้ ตารางนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับสไตล์หัวเรื่องที่ใช้บ่อยที่สุดบางรายการ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

นำสไตล์หัวเรื่อง 1 ไปใช้

Ctrl+Alt+1

นำสไตล์หัวเรื่อง 2 ไปใช้

Ctrl+Alt+2

นำสไตล์หัวเรื่อง 3 ไปใช้

Ctrl+Alt+3

นำสไตล์ปกติไปใช้

Ctrl+Shift+N

นำสไตล์หัวเรื่องไปใช้ จากแกลเลอรีสไตล์

หัวเรื่องจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเนื้อหาแก่ผู้อ่าน หัวเรื่องจะแยกชนิดต่างๆ ของเนื้อหาในเอกสารของคุณ และช่วยผู้อ่านค้นหาข้อมูล เมื่อคุณใช้สไตล์หัวเรื่องเพื่อสร้างหัวเรื่อง Word จะสร้างสารบัญอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบเอกสารใหม่ และจัดรูปแบบการออกแบบของเอกสารใหม่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบหัวเรื่องแต่ละรายการในเอกสารด้วยตนเอง

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการให้เป็นหัวเรื่อง

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกลุ่ม สไตล์ ให้กด Alt+H, L

 3. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านสไตล์ในกล่องกลุ่ม สไตล์ ให้กดแป้น Tab Word จะพูดชื่อสไตล์แต่ละสไตล์

 4. เมื่อ Word พูดชื่อสไตล์ที่คุณต้องการนำไปใช้ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×