ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานบนทุกหน้าของเอกสารของคุณ เช่นหมายเลขหน้า ชื่อเอกสาร ชื่อบริษัท เขียน และวัน เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มข้อความใดก็ได้ที่คุณต้องการลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เช่น หมายเลขหน้าหลายหน้า วันที่ หรือหมายเลขหน้าเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ เช่น โลโก้ของบริษัทได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + N, H. คุณได้ยิน "ภายใน ตาม ด้วยหมายเลขของหัวข้อที่พร้อมใช้งาน และชนิด"ส่วนหัวเปล่า"

  • เมื่อต้องการสร้างท้ายกระดาษ ให้กด Alt + N, o ตามลำดับ คุณได้ยิน "ภายใน ตาม ด้วยหมายเลขของท้ายกระดาษพร้อมใช้งาน และชนิด"ท้ายกระดาษเปล่า"

  เปลี่ยนโฟกัสไปยังเมนู ซึ่งแสดงรายการเค้าโครงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ใช้แป้น Tab หรือลงแป้นลูกศรเพื่อย้ายไปตามรายการของเค้าโครง กด Enter เพื่อเลือกวิธีที่คุณต้องการ

  เค้าโครงที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่ว่างส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ โฟกัสจะย้ายไปยังข้อความที่สามารถแก้ไขได้ข้อความแรกในเค้าโครงที่คุณเลือก คุณจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสารของคุณได้อีก จนกว่าคุณจะปิด Ribbon เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. กดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายโฟกัสไปที่พื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณจะได้ยินเสียงของตัวแทนข้อความที่อ่านออกเสียง เช่น "เอกสารชื่อเรื่อง" หรือ "พิมพ์ต่อไปนี้"

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ถ้ามี ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ให้กด Alt + J, H, C.

แก้ไขส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขหัวกระดาษ ให้กด Alt+N, H, E

  • เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขท้ายกระดาษ ให้กด Alt+N, O, E

  โฟกัสย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และเปิด ribbonหัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ให้กด Alt + J, H, C.

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้า ให้กด Alt + N, N แสดง เมนูหมายเลขหน้า เปิดขึ้น

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการของหน้าที่เป็นไปได้ตำแหน่งที่ตั้ง (ด้านบนของหน้า) ด้านล่างของหน้า และอื่น ๆ สำหรับหมายเลขหน้า กด Enter หรือ Spacebar เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  แต่ละรายการตำแหน่งที่ตั้งของหน้าเปิดเมนูเพิ่มเติมที่มีตัวเลือกที่ตำแหน่งที่ตั้ง ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านตัวเลือกเหล่านี้ และเลือกคุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ให้กด Alt + J, H, C.

เพิ่มวันที่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เมื่อต้องการแทรกวัน ให้กด Alt + N, d ซึ่งเป็น กล่องโต้ตอบวันและเวลา เปิดขึ้น

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการของรูปแบบเวลาและวันพร้อมใช้งานสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เมื่อคุณพบรูปแบบที่คุณต้องการ กดแป้น Tab เพื่อเลือก แล้วย้ายไปยังตัวเลือกอื่น ๆ ในกล่องโต้ตอบ

 3. ในเมนูภาษา กดแป้นลูกศรลงเพื่อตรวจทานภาษาติดตั้งถ้าจำเป็น กดแป้น Tab เพื่อเลือกภาษา และย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

 4. คุณได้ยินเสียง: " Unchecked อัปเดตโดยอัตโนมัติ" ถ้าคุณต้องการให้วันและเวลาที่จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "การตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น" ถ้าคุณต้องการใช้วันปัจจุบันและตั้งค่าเวลาเป็นค่าเริ่มต้น กด Spacebar ในกล่องโต้ตอบยืนยัน กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ใช่" แล้ว กด Enter

 6. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณถึงปุ่มตกลง แล้ว กด Enter

 7. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ให้กด Alt + J, H, C.

เข้าถึงมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

จากตัวหัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือ คุณสามารถ ตัวอย่าง เพิ่มรูปภาพหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ หรือปรับตำแหน่งหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสาร

 1. เมื่อต้องการเปิด ribbonหัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ ให้กด Alt + N, H, E.

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยัง ribbon ให้กด Alt + J, H.

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปตามคำสั่งหัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือ

 4. กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

 5. เมื่อต้องการออกจาก ribbonหัวกระดาษและท้ายกระดาษเครื่องมือ และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ให้กด Alt + J, H, C.

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษ กด r Alt + N, H

  • เมื่อต้องการเอาท้ายกระดาษ กด r Alt + N, O

  หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออก โฟกัสส่งกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้ Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตราฐานให้กับทุกหน้าในเอกสารของคุณ เช่น หมายเลขหน้า ชื่อเรื่องเอกสาร ชื่อบริษัท ผู้เขียน และวันที่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารWord กด F6 ซ้ำจนกว่าคุณสู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้เข้ามาบนแท็บแทรก กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งสถานีทราบ: แท็บแทรก 2 8 " กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ส่วนหัว ปุ่มเมนู" หรือ "ท้ายกระดาษ ปุ่มเมนู" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือกปุ่มได้อีกด้วย

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อใส่รายการของเค้าโครงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 4. กดแป้นลูกศรเพื่อนำทางตัวเลือก กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

  เค้าโครงที่คุณเลือกจะเปิดในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ โฟกัสจะอยู่บน Ribbon

 5. เมื่อต้องการนำทางเอกสารของคุณ ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา และโฟกัสจะย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณแทรก

 6. พิมพ์ข้อความสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ถ้ามี ให้กดแป้นลูกศรขวา

แก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารWord กดควบคุม + เลือก + ซ้ายหรือแป้นลูกศรขวาซ้ำ ๆ เพื่อนำทางไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน โดยใช้ตัวอย่าง Shift+Command+แป้นลูกศร และพิมพ์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใหม่

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถัดไป ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะถึงอันถัดไป VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เพิ่มวันที่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารWord กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาซ้ำ ๆ เพื่อนำทางไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ วันที่และเวลา VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มวันที่และเวลา" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

 3. กล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา กับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังรายการ แล้วกด ontrol+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อใส่รายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อนำทางตัวเลือกในรายการ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "OK เริ่มต้น ปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือกปุ่มได้อีกด้วย

  วันที่จะถูกเพิ่มลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โฟกัสจะยังคงอยู่บน Ribbon หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมื่อต้องการหยุดการโต้ตอบกับ Ribbon ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรขึ้น

กำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษเอง

แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีตัวเลือกหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. กด Control+Option+M เพื่อไปที่แถบเมนู แล้วกด V เพื่อไปที่เมนู มุมมอง

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข

 4. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, เลือกอยู่, แท็บ" กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

  รายการแรกบน Ribbon คือ หัวกระดาษ เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการอื่นๆ บน Ribbon ให้กดแป้น Tab

 5. เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. เมื่อต้องการปิดแท็บ และหัวกระดาษและท้ายกระดาษเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ ปิดหัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

  หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จะถูกปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังข้อความในเนื้อหาเอกสาร

เอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. ในเอกสารWord กดควบคุม + เลือก + M เพื่อไปแถบเมนู จาก นั้นกดVเพื่อไปที่เมนูมุมมอง

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข

 4. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, เลือกอยู่, แท็บ" กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

  รายการแรกบน Ribbon คือ หัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: “หัวกระดาษ, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการนำทางไปยัง ท้ายกระดาษ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือกปุ่ม ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เอาหัวกระดาษออก” หรือ “เอาท้ายกระดาษออก”

 6. เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก ให้กด Control+Option+Spacebar

 7. หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกจากเอกสารของคุณ

  เมื่อต้องการปิดแท็บ และหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ ปิดหัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานเช่นหมายเลขหน้าบนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารของคุณ ในมุมมองการแก้ไข ย้ายไปยังส่วนเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. เมื่อต้องการไปแท็บแทรก แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บแทรก" แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. บนแท็บแทรก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และโฟกัสย้ายไปที่ส่วนหัว

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษ พิมพ์ใช้หัวข้อคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ด ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างท้ายกระดาษ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ท้ายกระดาษ ส่วน <หมายเลขส่วน > แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปที่ส่วนท้ายของส่วน และคุณสามารถพิมพ์ใช้ท้ายกระดาษคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมนู และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ลากนิ้วของคุณในพื้นที่สำหรับเขียนจน กว่าคุณได้ยินเสียงข้อความของเอกสาร แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารของคุณ ในมุมมองการแก้ไข ย้ายไปยังส่วนเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. เมื่อต้องการไปแท็บแทรก แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บแทรก" แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. บนแท็บแทรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "หมายเลขหน้าปุ่ม ปุ่ม, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูหมายเลขหน้า เปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขหน้า ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลขรูปแบบ กล่องคำสั่งผสม <current ตัวเลือก > เลือก, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบตัวเลข เปิดขึ้น ขวาปัดเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือก เมื่อคุณย้าย TalkBack ทราบตัวเลือกสำหรับคุณ เมื่อตัวเลือกที่คุณต้อง แตะสองครั้งหน้าจอ เมื่อต้องการกลับไปยังหมายเลขหน้า เมนู ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "กลับปุ่ม" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ในเมนูหมายเลขหน้า เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินหน้าตัวเลข กตำแหน่งที่คุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ หมายเลขหน้าจะถูกเพิ่มลงในส่วนหัวหรือส่วนท้าย และเปิดเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมนู และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ลากนิ้วของคุณในพื้นที่สำหรับเขียนจน กว่าคุณได้ยินเสียงข้อความของเอกสาร แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบหน้า ตัวเลข ในเมนูหมายเลขหน้า ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "หมายเลขหน้าเอา ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. ในเอกสารของคุณ ในมุมมองการแก้ไข ย้ายไปยังส่วนเอกสารที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. เมื่อต้องการไปแท็บแทรก แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บแทรก" แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. บนแท็บแทรก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "หัวกระดาษ และท้ายกระดาษ ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ และโฟกัสย้ายไปที่ส่วนหัว

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ในเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ส่วนหัวของเมนู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูหัวกระดาษ เปิดขึ้น แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เอาหัวกระดาษ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเอาท้ายกระดาษ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ท้ายกระดาษเมนู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูท้ายกระดาษ เปิดขึ้น แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เอาท้ายกระดาษ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออก และย้ายโฟกัสไปยังเมนูหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมนู และกลับไปเนื้อหาเอกสาร ลากนิ้วของคุณในพื้นที่สำหรับเขียนจน กว่าคุณได้ยินเสียงข้อความของเอกสาร แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานเช่นหมายเลขหน้าบนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารของคุณ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "แท็บตัวเลือกรายการ ตาม ด้วยชื่อแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "หัวกระดาษและท้ายกระดาษปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ส่วนหัวของปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างท้ายกระดาษ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ท้ายกระดาษปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 6. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 7. เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร แตะครึ่งด้านบนของหน้าจอ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหน้าในรูปแบบต่าง ๆ

 1. ในเอกสารของคุณ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "แท็บตัวเลือก ปุ่ม home ยุบ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ขณะนี้มีขยายเมนูหลัก

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "แทรก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มหมายเลขหน้า" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินหน้าตัวเลข กตำแหน่งที่คุณต้อง แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขหน้า ตัวอย่างเช่น ด้วยการเลือกรูปแบบตัวเลข ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "กลุ่มส่วนท้ายของรายการ"

 7. ปัดนิ้วด้านขวาเพื่อย้ายไปตามรายการของคำสั่ง แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกคำสั่งคุณต้องการ

 8. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร แตะครึ่งด้านบนของหน้าจอ

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

คุณสามารถเอาข้อความในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารของคุณ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "แท็บตัวเลือก ปุ่ม home ยุบ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "หน้าแรก" ขณะนี้มีขยายเมนูหลัก

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "หัวกระดาษและท้ายกระดาษปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ส่วนหัวของปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เอาหัวกระดาษปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเอาท้ายกระดาษ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ท้ายกระดาษปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เอาท้ายกระดาษปุ่ม"

 5. แตะสองครั้งหน้าจอ หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเนื้อหาจะถูกเอาออก และย้ายโฟกัสไปยังหัวข้อ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ประกอบด้วยข้อมูลมาตรฐานบนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณ เช่นหมายเลขหน้า ชื่อเอกสาร ชื่อบริษัท เขียน และวัน เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

เพิ่มส่วนหัวหรือส่วนท้าย

 1. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N, H. หัวกระดาษและท้ายกระดาษเปิดพื้นที่สำหรับการแก้ไข

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษจัดชิดซ้าย เริ่มพิมพ์

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษกึ่งกลาง กดแป้น Tab หนึ่งครั้ง และพิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษชิดขวา กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "คอลัมน์ 3 ของ 3" แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกหัวกระดาษ กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ตัวเลือก" เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน กด Spacebar ทางแล้ว ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการใช้ตัวเลือก กด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความท้ายกระดาษ กด Ctrl + F6 จน กว่าคุณได้ยิน "แก้ไขเริ่มต้นท้ายกระดาษ" แล้ว พิมพ์ข้อความท้ายกระดาษ

 3. เมื่อต้องการออกจากพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ และกลับไปเนื้อหาเอกสาร กด Ctrl + F6 จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษปุ่ม" แล้ว กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×