ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Word_1st_NoVer กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตรฐานบนหน้าทั้งหมดของเอกสารของคุณเช่นหมายเลขหน้าชื่อเอกสารชื่อบริษัทผู้เขียนและวันที่ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มข้อความใดก็ได้ที่คุณต้องการลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เช่น หมายเลขหน้าหลายหน้า วันที่ หรือหมายเลขหน้าเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ เช่น โลโก้ของบริษัทได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนหัวในเอกสารของคุณให้กด Alt + N, H คุณจะได้ยิน "ที่มีอยู่แล้วภายใน" ตามด้วยจำนวนของชนิดหัวกระดาษที่พร้อมใช้งานและ "ส่วนหัวเปล่า"

  • เมื่อต้องการสร้างท้ายกระดาษให้กด Alt + N, O คุณจะได้ยิน "มีอยู่แล้วภายใน" ตามด้วยจำนวนของท้ายกระดาษที่พร้อมใช้งานและ "ท้ายกระดาษเปล่า"

  โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่เมนูซึ่งแสดงรายการเค้าโครงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ใช้แป้น Tab หรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการของเค้าโครง กด Enter เพื่อเลือกรายการที่คุณต้องการ

  เค้าโครงที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่ว่างส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ โฟกัสจะย้ายไปยังข้อความที่สามารถแก้ไขได้ข้อความแรกในเค้าโครงที่คุณเลือก คุณจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสารของคุณได้อีก จนกว่าคุณจะปิด Ribbon เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. กดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณจะได้ยินข้อความตัวแทนอ่านออกเสียงเช่น "ชื่อเรื่องของเอกสาร" หรือ "พิมพ์ที่นี่"

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ถ้ามี ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้กด Alt + J, H, C

การแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขหัวกระดาษ ให้กด Alt+N, H, E

  • เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขท้ายกระดาษ ให้กด Alt+N, O, E

  โฟกัสจะย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและเปิด ribbonเครื่องมือ & ท้ายกระดาษของส่วนหัว

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้กด Alt + J, H, C

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้าให้กด Alt + N, N, U เมนูหมายเลขหน้าจะเปิดขึ้น

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการตำแหน่งที่ตั้งของหน้าที่เป็นไปได้ (ด้านบนของหน้าด้านล่างของหน้าและอื่นๆ) สำหรับหมายเลขหน้า กด Enter หรือ Spacebar เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  รายการตำแหน่งที่ตั้งของหน้าแต่ละรายการจะเปิดเมนูเพิ่มเติมที่มีตัวเลือกที่ตำแหน่งที่ตั้งนั้น ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูตัวเลือกเหล่านี้และเลือกรายการที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้กด Alt + J, H, C

เพิ่มวันที่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เมื่อต้องการแทรกวันที่ให้กด Alt + N, D กล่องโต้ตอบวันที่และเวลาจะเปิดขึ้น

 2. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนไปตามรายการของรูปแบบวันที่และเวลาที่พร้อมใช้งานสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เมื่อคุณพบรูปแบบที่คุณต้องการให้กดแป้น Tab เพื่อเลือกและย้ายไปยังตัวเลือกอื่นในกล่องโต้ตอบ

 3. ในเมนูภาษาให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อตรวจทานภาษาที่ติดตั้งถ้าจำเป็น กดแป้น Tab เพื่อเลือกภาษาและย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

 4. คุณจะได้ยิน: "ยกเลิกการเลือกอัปเดตโดยอัตโนมัติ" ถ้าคุณต้องการให้มีการอัปเดตวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติให้กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น" ถ้าคุณต้องการใช้การตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้นให้กด Spacebar ในกล่องโต้ตอบการยืนยันให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใช่" แล้วกด Enter

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะไปถึงปุ่มตกลงจากนั้นกด Enter

 7. เมื่อต้องการออกจากหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้กด Alt + J, H, C

เข้าถึงเครื่องมือหัวกระดาษ & ท้ายกระดาษ

จากส่วนหัว & เครื่องมือท้ายกระดาษที่คุณสามารถทำได้ตัวอย่างเช่นเพิ่มรูปหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษหรือปรับตำแหน่งหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสาร

 1. เมื่อต้องการเปิดส่วนหัว & Ribbon เครื่องมือท้ายกระดาษให้กด Alt + N, H, E

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยัง ribbon ให้กด Alt + J, H

 3. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนไปตามคำสั่งเครื่องมือ & ท้ายกระดาษของหัวกระดาษ

 4. กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

 5. เมื่อต้องการออกจากส่วนหัว & Ribbon เครื่องมือท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้กด Alt + J, H, C

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาส่วนหัวออกให้กด Alt + N, H, R

  • เมื่อต้องการเอาท้ายกระดาษออกให้กด Alt + N, O, R

  หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออก โฟกัสจะส่งกลับไปยังเนื้อความของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ WordforMac ด้วยแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตราฐานให้กับทุกหน้าในเอกสารของคุณ เช่น หมายเลขหน้า ชื่อเรื่องเอกสาร ชื่อบริษัท ผู้เขียน และวันที่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสาร Word_generic ให้กด F6 ซ้ำๆจนกว่าคุณจะไปยังแท็บบนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้ที่ดินบนแท็บแทรกให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, tab, 2 จาก 8" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กดแป้น Tab ซ้ำๆจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "ส่วนหัว, ปุ่มเมนู" หรือ "ท้ายกระดาษ, ปุ่มเมนู" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อใส่รายการของเค้าโครงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 4. กดแป้นลูกศรเพื่อนำทางตัวเลือก กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

  เค้าโครงที่คุณเลือกจะเปิดในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ โฟกัสจะอยู่บน Ribbon

 5. เมื่อต้องการนำทางเอกสารของคุณ ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา และโฟกัสจะย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณแทรก

 6. พิมพ์ข้อความสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ถ้ามี ให้กดแป้นลูกศรขวา

แก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสาร Word_generic ให้กด Control + Option + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาซ้ำๆเพื่อนำทางไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน โดยใช้ตัวอย่าง Shift+Command+แป้นลูกศร และพิมพ์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใหม่

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถัดไป ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะถึงอันถัดไป VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เพิ่มวันที่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสาร Word_generic ให้กด Control + Option + แป้นลูกศรขวาซ้ำๆเพื่อนำทางไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ วันที่และเวลา VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มวันที่และเวลา" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

 3. กล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา กับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังรายการ แล้วกด ontrol+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อใส่รายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อนำทางตัวเลือกในรายการ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้น Tab ซ้ำๆจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม" กด Control + Option + Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

  วันที่จะถูกเพิ่มลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โฟกัสจะยังคงอยู่บน Ribbon หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมื่อต้องการหยุดการโต้ตอบกับ Ribbon ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรขึ้น

กำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษเอง

แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีตัวเลือกหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. กด Control+Option+M เพื่อไปที่แถบเมนู แล้วกด V เพื่อไปที่เมนู มุมมอง

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข

 4. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, เลือกอยู่, แท็บ" กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

  รายการแรกบน Ribbon คือ หัวกระดาษ เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการอื่นๆ บน Ribbon ให้กดแป้น Tab

 5. เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. เมื่อต้องการปิดแท็บ และหัวกระดาษและท้ายกระดาษเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ ปิดหัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

  หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จะถูกปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังข้อความในเนื้อหาเอกสาร

เอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. ในเอกสาร Word_generic ให้กด Control + Option + M เพื่อไปที่แถบเมนูแล้วกดVเพื่อไปที่เมนูมุมมอง

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข

 4. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, เลือกอยู่, แท็บ" กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

  รายการแรกบน Ribbon คือ หัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: “หัวกระดาษ, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการนำทางไปยัง ท้ายกระดาษ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือกปุ่ม ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เอาหัวกระดาษออก” หรือ “เอาท้ายกระดาษออก”

 6. เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก ให้กด Control+Option+Spacebar

 7. หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกจากเอกสารของคุณ

  เมื่อต้องการปิดแท็บ และหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ ปิดหัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ Word_for_Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตรฐานเช่นหมายเลขหน้าบนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารของคุณในมุมมองการแก้ไขให้ย้ายไปยังส่วนของเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ถ้าจำเป็นเมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บหน้าแรกจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บหน้าแรกที่เลือก"

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บแทรกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บแทรก" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ในแท็บแทรกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายจะเปิดขึ้นและโฟกัสจะย้ายไปยังส่วนหัวของส่วน

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนหัวให้พิมพ์ส่วนหัวโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดคีย์บอร์ดให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนท้ายให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ท้ายกระดาษ, ส่วน <หมายเลขส่วน>" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังส่วนท้ายของส่วนและคุณสามารถพิมพ์ท้ายกระดาษโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอได้

 6. เมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อต้องการปิดเมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้ลากนิ้วของคุณในพื้นที่การเขียนจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเอกสารแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสารของคุณในมุมมองการแก้ไขให้ย้ายไปยังส่วนเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ถ้าจำเป็นเมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บหน้าแรกจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บหน้าแรกที่เลือก"

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บแทรกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บแทรก" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ในแท็บแทรกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหมายเลขหน้า, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูหมายเลขหน้าจะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขหน้าให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รูปแบบตัวเลขกล่องคำสั่งผสม <ตัวเลือกปัจจุบัน> เลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูรูปแบบตัวเลขจะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนไปตามตัวเลือก เมื่อคุณย้าย TalkBack จะประกาศตัวเลือกสำหรับคุณ เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเมนูหมายเลขหน้าให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ในเมนูหมายเลขหน้าเพื่อเพิ่มหมายเลขหน้าให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งหมายเลขหน้าที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก หมายเลขหน้าจะถูกเพิ่มลงในส่วนหัวหรือส่วนท้ายของส่วนและเมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายจะเปิดขึ้น

 7. เมื่อต้องการปิดเมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้ลากนิ้วของคุณในพื้นที่การเขียนจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเอกสารแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบหมายเลขหน้าในเมนูหมายเลขหน้าให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลบหมายเลขหน้า, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. ในเอกสารของคุณในมุมมองการแก้ไขให้ย้ายไปยังส่วนของเอกสารที่คุณต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 2. ถ้าจำเป็นเมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ดและไปที่ ribbon ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แท็บหน้าแรกจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "เมนูแท็บหน้าแรกที่เลือก"

 3. เมื่อต้องการไปที่แท็บแทรกให้แตะสองครั้งบนหน้าจอแล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บแทรก" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ในแท็บแทรกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายจะเปิดขึ้นและโฟกัสจะย้ายไปยังส่วนหัวของส่วน

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังเมนูส่วนหัว & ท้ายกระดาษให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ไม่ได้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม, สลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ในเมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาส่วนหัวออกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูส่วนหัว" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูหัวกระดาษจะเปิดขึ้น จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เอาหัวกระดาษ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเอาท้ายกระดาษออกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เมนูท้ายกระดาษ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูส่วนท้ายจะเปิดขึ้น จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "เอาท้ายกระดาษ, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกและโฟกัสจะย้ายไปยังส่วนหัว & ส่วนท้ายเมนู

 7. เมื่อต้องการปิดเมนูส่วนหัว & ส่วนท้ายและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้ลากนิ้วของคุณในพื้นที่การเขียนจนกว่าคุณจะได้ยินข้อความเอกสารแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ WordMobile_1st_NoVer กับโปรแกรมผู้บรรยายซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตรฐานเช่นหมายเลขหน้าบนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มข้อความใดๆที่คุณต้องการลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษได้

 1. ในเอกสารของคุณให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการตัวเลือกแท็บ" ตามด้วยชื่อแท็บที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนหัวให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหัวเรื่อง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนท้ายให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มท้ายกระดาษ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ข้อความหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้แตะครึ่งบนของหน้าจอ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขหน้าในรูปแบบต่างๆได้

 1. ในเอกสารของคุณให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกแท็บปุ่มหน้าแรก, ยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ในตอนนี้เมนูหลักจะถูกขยาย

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แทรก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหมายเลขหน้า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งหมายเลขหน้าที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 6. เมื่อต้องการกำหนดหมายเลขหน้าเองเช่นด้วยการเลือกรูปแบบตัวเลขให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "กลุ่มส่วนท้ายของรายการ"

 7. ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูรายการคำสั่งจากนั้นแตะสองครั้งเพื่อเลือกคำสั่งที่คุณต้องการ

 8. เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้แตะครึ่งบนของหน้าจอ

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

คุณสามารถเอาข้อความในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออกได้

 1. ในเอกสารของคุณให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกแท็บปุ่มหน้าแรก, ยุบอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก" ในตอนนี้เมนูหลักจะถูกขยาย

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่วนหัว & ท้ายกระดาษ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเอาส่วนหัวออกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มหัวเรื่อง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเอาหัวกระดาษออก"

  • เมื่อต้องการเอาท้ายกระดาษออกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มท้ายกระดาษ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเอาท้ายกระดาษออก"

 5. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เนื้อหาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกและโฟกัสจะย้ายไปยังส่วนหัว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ใช้ WordOnline กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตรฐานบนหน้าทั้งหมดในเอกสารของคุณเช่นหมายเลขหน้าชื่อเอกสารชื่อบริษัทผู้เขียนและวันที่ เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office_Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office_365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office_365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ WordOnline เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft_Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก WordOnline ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณแป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากที่อยู่ในโปรแกรมบนเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้แป้นพิมพ์ลัดทั่วไปเช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl + O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์–ไม่ WordOnline

เพิ่มหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. กด Alt + แป้นโลโก้ Windows + N, H พื้นที่การแก้ไขหัวกระดาษและท้ายกระดาษจะเปิดขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนหัวที่จัดชิดซ้ายให้เริ่มพิมพ์

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนหัวที่เป็นศูนย์กลางให้กดแป้น Tab หนึ่งครั้งแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการสร้างส่วนหัวที่จัดชิดขวาให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "คอลัมน์3จาก 3" แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • เมื่อต้องการเข้าถึงตัวเลือกหัวกระดาษให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ตัวเลือก" เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกที่พร้อมใช้งานให้กด Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการนำตัวเลือกไปใช้ให้กด Enter

  • เมื่อต้องการเพิ่มส่วนท้ายให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "การแก้ไขท้ายกระดาษเริ่มต้น" แล้วพิมพ์ข้อความท้ายกระดาษ

 3. เมื่อต้องการออกจากพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษและกลับไปยังเนื้อหาของเอกสารให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" จากนั้นกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word สำหรับเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×