ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใน Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 ด้วยแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลพื้นฐานให้กับหน้าทั้งหมดของเอกสาร เช่น หมายเลขหน้า ชื่อเอกสาร ชื่อบริษัท ผู้เขียน และวันที่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษนิยมใช้มากใน Word เนื่องจากมีแถบเครื่องมือเป็นของตัวเอง

 1. เมื่อต้องการสร้างหัวกระดาษในเอกสารของคุณ ให้กด Alt+N จากนั้นกด H เพื่อเปิดเมนูหัวกระดาษจาก Ribbon โปรแกรมผู้บรรยายจะไม่ประกาศชื่อเมนู

  เมื่อต้องการสร้างท้ายกระดาษ ให้กด Alt+N จากนั้นกด O เพื่อเปิดเมนูท้ายกระดาษจาก Ribbon โปรแกรมผู้บรรยายจะไม่ประกาศชื่อเมนู

  โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่เมนู ซึ่งเป็นรายการเค้าโครงของหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. ใช้แป้น Tab หรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการเค้าโครง กด Enter เพื่อเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  เค้าโครงที่คุณเลือกจะเปิดขึ้นในพื้นที่ว่างส่วนหัวกระดาษและท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ โฟกัสจะย้ายไปยังข้อความที่สามารถแก้ไขได้ข้อความแรกในเค้าโครงที่คุณเลือก คุณจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของเอกสารของคุณได้อีก จนกว่าคุณจะปิด Ribbon เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 3. กดแป้นลูกศรขวาเพื่อเลื่อนโฟกัสไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ คุณจะได้ยินตัวแทนข้อความที่ถูกอ่านออกเสียง เช่น “ชื่อเอกสาร” หรือ “พิมพ์ที่นี่”

 4. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ที่แก้ไขได้ถัดไป (ถ้ามี) ให้กดแป้นลูกศรขวา

 6. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด Alt+J จากนั้นกด C เพื่อปิดหัวกระดาษและย้ายไปยังส่วนเนื้อหาของเอกสาร

การแก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

คุณสามารถเพิ่มข้อความใดก็ได้ที่คุณต้องการลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เช่น หมายเลขหน้าหลายหน้า วันที่ หรือหมายเลขหน้าเดียว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพ เช่น โลโก้ของบริษัทได้

 1. เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขหัวกระดาษ ให้กด Alt+N, H, E

  เมื่อต้องการเปิดและแก้ไขท้ายกระดาษ ให้กด Alt+N, O, E

  ซึ่งจะย้ายโฟกัสไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ และเปิด Ribbonn เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการ

 3. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โดยการกด Alt+J จากนั้นกด C โฟกัสจะย้ายไปยังส่วนเนื้อหาของเอกสารของคุณ

เพิ่มหมายเลขหน้าลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

Word 2016 จะเสนอตำแหน่งที่ตั้งและการจัดรูปแบบที่ต่างกัน สำหรับหมายเลขหน้าเป็นรายการเมนูใน Ribbon แถวเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 1. เมื่อต้องการเปิดหัวกระดาษสำหรับแก้ไข ให้กด Alt+H จากนั้นกด E

  เมื่อต้องการเปิดท้ายกระดาษสำหรับแก้ไข ให้กด Alt+F จากนั้นกด E

  ซึ่งจะเปิด แถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วย้ายโฟกัสไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. เมื่อต้องการแทรกหมายเลขหน้า ให้กด Alt+J จากนั้น N+U เพื่อเปิดเมนู หมายเลขหน้า

 3. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการตำแหน่งที่สามารถใส่หมายเลขหน้าลงในหน้าได้ (ด้านบนของหน้า ด้านล่างของหน้า และอื่นๆ) กด Enter หรือ Spacebar เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  รายการตำแหน่งที่ตั้งของหน้าแต่ละหน้าจะเปิดเมนูเพิ่มเติมที่เสนอตัวเลือกในตำแหน่งที่ตั้งนั้น ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผ่านตัวเลือกเหล่านี้ แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อเสร็จสิ้น ให้กด Alt+J จากนั้นกด C เพื่อปิด Ribbon แถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วย้ายโฟกัสกลับไปยังเนื้อหาของเอกสาร

เพิ่มวันที่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. เมื่อต้องการเปิดหัวกระดาษสำหรับแก้ไข ให้กด Alt+H จากนั้นกด E

  เมื่อต้องการเปิดท้ายกระดาษสำหรับแก้ไข ให้กด Alt+F จากนั้นกด E

  ซึ่งจะเปิด แถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ แล้วย้ายโฟกัสไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. เมื่อต้องการแทรกวันที่ ให้กด Alt+J จากนั้นกด D เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา

 3. ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการตำแหน่งที่สามารถใส่รูปแบบวันที่และเวลาสำหรับหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้ เมื่อคุณหารูปแบบที่คุณต้องการได้แล้ว ให้กดแป้น Tab เพื่อเลือกแล้วย้ายไปยังตัวเลือกอื่นในกล่องโต้ตอบ

 4. ในรายการภาษาแบบดรอปดาวน์ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อตรวจสอบภาษาที่ติดตั้งไว้ กดแป้น Tab เพื่อเลือกภาษาแล้วย้ายไปยังตัวเลือกถัดไป

 5. กด Enter ถ้าคุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกวันที่และภาษาเป็นค่าเริ่มต้น

 6. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter เพื่อยอมรับตัวเลือกของคุณ

 7. เมื่อต้องการปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแล้วกลับไปยังส่วนเนื้อหาของเอกสาร ให้กด Alt+J จากนั้นกด C

เลือกตัวเลือกจากแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

แถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษมีตัวเลือกหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าหัวกระดาษด้วยตนเอง

 1. เมื่อต้องการเปิด Ribbon แถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด Alt+N จากนั้นกด H, E

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยัง Ribbon ให้กด Alt+J

 3. กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนผ่านคำสั่งต่างๆ บนแถบเครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 4. กด Enter เพื่อเลือกคำสั่ง

 5. เมื่อเสร็จสิ้น ให้ปิดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษแล้วปิด Ribbon โดยการกด Alt+J จากนั้นกด C

การเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. เมื่อต้องการนำหัวกระดาษออกจากเอกสารของคุณ ให้กด Alt+N, H เพื่อเปิดเมนู หัวกระดาษ ในแท็บ แทรก

  เมื่อต้องการนำท้ายกระดาษออก ให้กด Alt+N, O เพื่อเปิดเมนู หัวกระดาษ ในแท็บ แทรก

 2. กด R เพื่อนำหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก จากนั้นกดแป้น ESC เพื่อกลับไปยังส่วนเนื้อหาของเอกสาร

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม อ่าน และลบข้อคิดเห็นใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์และ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อสร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีข้อมูลมาตราฐานให้กับทุกหน้าในเอกสารของคุณ เช่น หมายเลขหน้า ชื่อเรื่องเอกสาร ชื่อบริษัท ผู้เขียน และวันที่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสาร Word ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่อยู่บนแท็บแทรก ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "แทรก, แท็บ, 2 จาก 8" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศว่า: “หัวกระดาษ, ปุ่มเมนู” หรือ “ท้ายกระดาษ, ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

 3. กด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อใส่รายการของเค้าโครงหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 4. กดแป้นลูกศรเพื่อนำทางตัวเลือก กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

  เค้าโครงที่คุณเลือกจะเปิดในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษในเอกสารของคุณ โฟกัสจะอยู่บน Ribbon

 5. เมื่อต้องการนำทางเอกสารของคุณ ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา และโฟกัสจะย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่คุณแทรก

 6. พิมพ์ข้อความสำหรับหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 7. เมื่อต้องการย้ายไปยังพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ถ้ามี ให้กดแป้นลูกศรขวา

แก้ไขหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสาร Word ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา ซ้ำๆ เพื่อนำทางไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยน โดยใช้ตัวอย่าง Shift+Command+แป้นลูกศร และพิมพ์หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษใหม่

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษถัดไป ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะถึงอันถัดไป VoiceOver จะประกาศตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เพิ่มวันที่ลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. ในเอกสาร Word ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา ซ้ำๆ เพื่อนำทางไปยังหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 2. กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ วันที่และเวลา VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มวันที่และเวลา" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

 3. กล่องโต้ตอบ วันที่และเวลา กับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่พร้อมใช้งานจะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังรายการ แล้วกด ontrol+Option+Shift+แป้นลูกศรลง เพื่อใส่รายการ

 4. กดแป้นลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อนำทางตัวเลือกในรายการ เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตกลง, ค่าเริ่มต้น, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกปุ่ม

  วันที่จะถูกเพิ่มลงในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ โฟกัสจะยังคงอยู่บน Ribbon หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เมื่อต้องการหยุดการโต้ตอบกับ Ribbon ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรขึ้น

กำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษเอง

แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ มีตัวเลือกหลากหลาย ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อกำหนดหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ

 1. กด Control+Option+M เพื่อไปที่แถบเมนู แล้วกด V เพื่อไปที่เมนู มุมมอง

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข

 4. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, เลือกอยู่, แท็บ" กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

  รายการแรกบน Ribbon คือ หัวกระดาษ เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการอื่นๆ บน Ribbon ให้กดแป้น Tab

 5. เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กด Control+Option+Spacebar

 6. เมื่อต้องการปิดแท็บ และหัวกระดาษและท้ายกระดาษเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ ปิดหัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

  หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ และแท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จะถูกปิด และโฟกัสจะย้ายไปยังข้อความในเนื้อหาเอกสาร

เอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก

 1. ในเอกสาร Word ให้กด Control+Option+M เพื่อไปที่แถบเมนู แล้วกด V เพื่อไปที่เมนู มุมมอง

 2. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู

 3. กดแป้นลูกศรลงซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษสำหรับการแก้ไข

 4. เมื่อต้องการไปที่แท็บ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด F6 ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "หัวกระดาษและท้ายกระดาษ, เลือกอยู่, แท็บ" กดแป้น Tab ซ้ำๆ เพื่อย้ายไปยัง Ribbon

  รายการแรกบน Ribbon คือ หัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: “หัวกระดาษ, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการนำทางไปยัง ท้ายกระดาษ ให้กดแป้น Tab เมื่อต้องการเลือกปุ่ม ให้กด Control+Option+Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เอาหัวกระดาษออก” หรือ “เอาท้ายกระดาษออก”

 6. เมื่อต้องการเอาหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษออก ให้กด Control+Option+Spacebar

 7. หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะถูกเอาออกจากเอกสารของคุณ

  เมื่อต้องการปิดแท็บ และหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้กด Control+Option+I เพื่อเปิด ตัวเลือกรายการ พิมพ์ ปิดหัวกระดาษ VoiceOver จะประกาศ: "หนึ่งรายการ, ปุ่มปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ" กด Control+Option+Spacebar เพื่อย้ายไปยังปุ่ม และกด Control+Option+Spacebar อีกครั้งเพื่อเลือกปุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×