ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างหัวข้อย่อย หรือรายการลำดับเลข เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน

ตัวอ่านหน้าจอมีความสามารถที่หลากหลายในการระบุสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ใช้ในรายการ คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยของตัวอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS สามารถระบุชนิดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั่วไปส่วนใหญ่ได้ 10 ชนิด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

วิธีนี้ ให้คุณพิมพ์บรรทัดข้อความก่อน จากนั้นทำให้เป็นรายการ

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความสำหรับรายการของคุณ

 2. เลือกรายการสำหรับรายการ

 3. เมื่อต้องการเปิดรายการลงในรายการ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สำหรับรายการหัวข้อย่อย ให้กด Alt + H แสดง

  • สำหรับรายการลำดับเลข ให้กด Alt + H, N.

  คุณได้ยินเสียงคำอธิบายของสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่เลือก

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของข้อความ

สร้างรายการโดยการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจาก Ribbon

ในวิธีนี้ ให้คุณนำสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้ก่อน จากนั้นพิมพ์รายการ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อยรายการ กด Alt + H คุณเพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข กด Alt + H, N เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์ตัวเลข

 2. กดแป้น Tab เพื่อตรวจสอบสไตล์ที่มีพร้อมใช้งาน จากนั้นกด Enter เพื่อเลือกสไตล์

 3. พิมพ์รายการแรกในรายการ เมื่อต้องการทำรายการต่อ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของข้อความ

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้เลือกรายการที่มาก่อนรายการซ้อน แล้วกด Enter เพื่อสร้างรายการใหม่

 2. ไปที่ตำแหน่งในรายการที่คุณต้องการเริ่มรายการใหม่

  วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ กดแป้น Tab Word เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน หรือรายการภายในรายการข้างเคียง

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการใหม่ที่ยึดตามสไตล์ของแม่ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี อ้างอิงการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกปุ่ม เครื่องหมายหัวข้อ แล้วเปิดไลบรารี จากนั้นกด Alt+H, U

  • เมื่อต้องการเลือกปุ่ม หมายเลขหัวข้อ แล้วเปิดไลบรารี จากนั้นกด Alt+H, U

 3. กดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนแผ่านตัวเลขที่มีพร้อมใช้งาน ซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับตัวเลขที่คุณใช้บ่อยที่สุด เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้กด Enter

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, O

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการ Word for Mac ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ช่วยให้คุณทำรายการโดยอัตโนมัติ ได้ ด้วยการกด Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

คุณยังสามารถตั้งค่า Word ให้สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับตัวเลขโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ทางลัด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar หรือ Tab โปรแกรมจะสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยวงกลมสีทึบโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar หรือ Tab โปรแกรมจะสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นตัวเลขโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการโดยการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบน Ribbon

 1. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของรายการใหม่

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บหน้าแรก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อแท็บตาม ด้วย "คุณอยู่บน tab...inside ในกลุ่มแท็บ" แล้ว ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย และเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เพื่อเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข แล้วเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เมื่อต้องการเลือกสไตล์แบบลำดับเลข กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. รายการจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำรายการซ้อน

 1. ในรายการที่มีอยู่ ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากที่คุณต้องการเริ่มรายการซ้อนกัน และกด Enter

 2. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ กดแป้น Tab Word เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน หรือรายการภายในรายการข้างเคียง

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลัษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีพร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์ในไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บหน้าแรก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อแท็บตาม ด้วย "คุณอยู่บน tab...inside ในกลุ่มแท็บ" แล้ว ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เมื่อต้องการเรียกดูลักษณะ กดแป้นลูกศรลง ทางแล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูสไตล์

  • เมื่อต้องการเลือกลักษณะลำดับเลข ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เพื่อเรียกดูลักษณะ กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศร

  เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. สไตล์ของรายการจะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง บน Ribbon

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บหน้าแรก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อแท็บตาม ด้วย "คุณอยู่บน tab...inside ในกลุ่มแท็บ" แล้ว ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลดการเยื้องปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการไกลจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเยื้องเพิ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ให้กด F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for iOS กับสถานี ที่ iOS อยู่แล้วภายในโปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการบนโทรศัพท์ของคุณ Word for iOS ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ให้คุณสามารถดำเนินต่อรายการโดยอัตโนมัติ ได้ ด้วยการเคาะผู้ส่งที่ส่วนท้ายของเส้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สัญลักษณ์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูสัญลักษณ์ เปิดขึ้น

 4. ในเมนูสัญลักษณ์ ปัดนิ้วลงมาหนึ่งครั้ง แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งาน:วงกลมทึบวงกลมโปร่งทึบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด small 4ลูกศรโปร่ง หรือเครื่องหมาย ไว้ คุณได้ยินคำอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อขณะปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการที่เลือก และย้ายโฟกัสไปยังแท็บหน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกกลับ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกกลับ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ผลตอบแทน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดสร้างข้อมูลในรายการ นำทางไปยังปุ่มกลับ ทางหน้าจอ แตะสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "บรรทัดใหม่" การนำทางกลับไปยังปุ่มกลับ และ แตะหน้าจอสองครั้ง ย้ายโฟกัสไว้ใต้รายการหัวข้อย่อย

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลำดับเลขปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูลำดับเลข เปิดขึ้น

 4. ในเมนูลำดับเลข ปัดนิ้วลงมาหนึ่งครั้ง และปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงลักษณะการลำดับเลขที่มีอยู่แล้ว: 1 2 3 การ, 1) 2) 3) I. II III.ก B. C.,ก) b) c)ก c. ข หรือi. ii. iii คุณได้ยินคำอธิบายลักษณะลำดับเลขในขณะที่ปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก Word for iOS เริ่มต้นรายการลำดับเลขอัตโนมัติ และย้ายโฟกัสไปยังแท็บหน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกกลับ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกกลับ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ผลตอบแทน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดสร้างข้อมูลในรายการ นำทางไปยังปุ่มกลับ ทางหน้าจอ แตะสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "บรรทัดใหม่" การนำทางกลับไปยังปุ่มกลับ และ แตะหน้าจอสองครั้ง ย้ายโฟกัสไว้ใต้รายการลำดับเลข

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินข้อมูลในรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการซ้อนกัน แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ Word for iOS เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันอื่น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ โดยปัดนิ้วลงด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินอักขระ จากนั้นกลับ บนสุดท้ายคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการซ้อนกันอยู่บนสไตล์ของรายการแม่ของ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการในรายการระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสไตล์หรือลำดับเลข แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าสถานีทราบว่า คุณได้ถึงปุ่มแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข จาก นั้น แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

 4. ปัดนิ้วลงมาหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังตัวเลือก และไปทางขวาเพื่อเรียกดูลักษณะแล้ว สถานีทราบลักษณะ ตามที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก" เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการแรกในระดับแรกของรายการ แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลดตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในรายการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Android กับ TalkBack อยู่แล้วภายใน Android จอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการบนโทรศัพท์ของคุณ Word for Android ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ให้คุณสามารถดำเนินต่อรายการโดยอัตโนมัติ โดยการแตะ Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ลากนิ้วของคุณที่ด้านบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สัญลักษณ์เมนู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูสัญลักษณ์ เปิดขึ้น

 4. ในเมนูสัญลักษณ์ ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งาน:วงกลมทึบวงกลมโปร่งทึบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด small 4ลูกศรโปร่ง หรือเครื่องหมาย ไว้ คุณได้ยินคำอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อขณะปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการที่เลือก

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกใส่ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกใส่ ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจน กว่าคุณได้ยิน "Enter แล้ว ยก (แตะสองครั้งถ้าจำเป็น)

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ลากนิ้วของคุณที่ด้านบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลำดับเลขเมนู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูลำดับเลข เปิดขึ้น

 4. ในเมนูลำดับเลข ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงลักษณะลำดับเลขพร้อมใช้งาน: 1 2 3 การ, 1) 2) 3) I. II III.ก B. C.,ก) b) c)ก c. ข หรือi. ii. iii คุณได้ยินคำอธิบายลักษณะลำดับเลขในขณะที่ปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก Word for Android เริ่มรายการลำดับเลขอัตโนมัติ

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกใส่ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกใส่ ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจน กว่าคุณได้ยิน "Enter แล้ว ยก (แตะสองครั้งถ้าจำเป็น)

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินข้อมูลในรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการซ้อนกัน แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ Word for Android เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันอื่น เลือกใส่ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการซ้อนกันอยู่บนสไตล์ของรายการแม่ของ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการในรายการระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสไตล์หรือลำดับเลข แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี ระดับของรายการเป็นทราบ talkBack: "ระดับ <ระดับหมายเลข >, <รายการข้อความ > "

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ลากนิ้วของคุณที่ด้านบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่า TalkBack ทราบว่า คุณได้ถึงปุ่มแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข จาก นั้น แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

 4. ปัดนิ้วขวาเพื่อเรียกดูสไตล์ TalkBack ทราบลักษณะ ตามที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก" เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการแรกในระดับแรกของรายการ แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี TalkBack ทราบรายการแรกในรายการเป็นระดับแรก: "1 ของ (...), ระดับ 1, <รายการข้อความ > "

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ขวาปัดจนกว่าคุณฟัง "ปุ่มลดการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในรายการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการบนโทรศัพท์ของคุณ Word Mobile ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ให้คุณสามารถดำเนินต่อรายการโดยอัตโนมัติ โดยการแตะ Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความแรกสำหรับรายการของคุณ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สามารถแก้ไขข้อความ" ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเรียกดูไปยังบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการหัวข้อย่อย กสามคแตะหน้าจอเพื่อเลือกบรรทัด

 3. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 4. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ" แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มเติมปุ่มตัวเลือก ยุบ" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "Home ปุ่ม"

 6. ในเมนู ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ" แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ปัดนิ้วจากขวาไปมาดูสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งาน คุณได้ยินเสียงคำอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อขณะปัดนิ้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกสไตล์

 8. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อความในรายการรายการ

 9. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ขยายออก" แตะสองครั้งเมื่อต้องการยุบตัวเลือกเพิ่มเติม แตะบนแป้นพิมพ์และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "Enter" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 10. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ แตะสองครั้ง Enter บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอสองครั้ง

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความแรกสำหรับรายการของคุณ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากหนึ่งนิ้วมือหนึ่งหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สามารถแก้ไขข้อความ" ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเรียกดูไปยังบรรทัดของข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการหัวข้อย่อย กสามคแตะหน้าจอเพื่อเลือกบรรทัด

 3. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 4. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลขปุ่ม" แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มเติมปุ่มตัวเลือก ยุบ" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "Home ปุ่ม"

 6. ในเมนู ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลขปุ่ม" แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ปัดนิ้วจากขวาไปมาดูลักษณะลำดับเลขพร้อมใช้งาน คุณได้ยินเสียงคำอธิบายลักษณะลำดับเลขในขณะที่ปัดนิ้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือกสไตล์

 8. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอพิมพ์ข้อความในรายการรายการ

 9. เมื่อต้องการเพิ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ขยายออก" แตะสองครั้งเมื่อต้องการยุบตัวเลือกเพิ่มเติม แตะบนแป้นพิมพ์และปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "Enter" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 10. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ แตะสองครั้ง Enter บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอสองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ ในเอกสารของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สามารถแก้ไขข้อความ" ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเรียกดูข้อมูลในรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการซ้อนกัน กสามคแตะหน้าจอเพื่อเลือกรายการดังกล่าว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเพิ่มการเยื้องออก" แตะสองครั้งหน้าจอ

  ในขณะนี้ รายการเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังระดับรายการที่สูงกว่า ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ” ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลดการเยื้อง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ในเอกสารของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สามารถแก้ไขข้อความ" ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายเพื่อเรียกดูข้อมูลในรายการในรายการระดับที่คุณต้องการคุณเมื่อต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความหรือสไตล์ลำดับเลข กสามคแตะหน้าจอเพื่อเลือกรายการดังกล่าว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มเติมปุ่มตัวเลือก ยุบ" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "Home ปุ่ม"

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่าคุณได้มาถึงปุ่ม หัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข จากนั้น ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี แล้วปัดไปทางขวาเพื่อเลือกสไตล์ใหม่

  คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ในเอกสารของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วหนึ่งบนหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "สามารถแก้ไขข้อความ" ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนวไว้ กสามคแตะหน้าจอเพื่อเลือกรายการดังกล่าว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วไปทางขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าผู้บรรยายทราบว่า คุณได้ถึงปุ่มเพิ่มการเยื้อง หรือลดการเยื้อง จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและหน้าจอ อ่านการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการในเอกสารของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ช่วยให้คุณทำรายการโดยอัตโนมัติ ได้ ด้วยการกด Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. เมื่อเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน), นั้นแล้ว กด Spacebar หัวข้อย่อย round แบบเติมสีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการสำหรับรายการแรก

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ กด Enter สองครั้ง

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. เมื่อเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ พิมพ์1 (ตัวเลข 1 แล้วตาม ด้วยระยะ), แล้ว กด Spacebar หัวข้อย่อยเป็นลำดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการสำหรับรายการแรก

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ กด Enter สองครั้ง

สร้างรายการโดยการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบน Ribbon

 1. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของรายการใหม่โดยใช้แป้นลูกศรขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + H

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย และเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข แล้วเลือกสไตล์ กดแท็บจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายลำดับเลขไลบรารี กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  เมื่อต้องการเลือกสไตล์ กด Enter

  รายการถูกสร้างขึ้น ด้วยสไตล์ที่เลือก และย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่เอกสาร

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ในรายการที่มีอยู่ ใช้แป้นลูกศรเพื่อไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากที่คุณต้องการเริ่มรายการซ้อนกัน และกด Enter

 2. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก กดโลโก้ของ Alt + Windows คีย์ + H

 3. ในแท็บหน้าแรก ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม แล้ว กด Enter Word เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการซ้อนกัน หรือรายการภายในรายการข้างเคียง

  หมายเหตุ: สัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการใหม่ที่ยึดตามสไตล์ของแม่ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังลักษณะลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี อ้างอิงการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์ในไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + H

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย และเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศ ขณะที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก"

  • เมื่อต้องการเลือกลักษณะลำดับเลข ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายลำดับเลขไลบรารี กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศ ขณะที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก"

  เมื่อต้องการเลือกสไตล์ กด Enter

  สไตล์ของรายการจะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง บน Ribbon

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

 2. เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + H

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลดการเยื้อง ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการไกลจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร กด Ctrl + F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×