ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลข คุณยังสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนแปลงสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการที่ซ้อนกันได้

ตัวอ่านหน้าจอมีความสามารถที่หลากหลายในการระบุสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ใช้ในรายการ คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยของตัวอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS สามารถระบุชนิดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั่วไปส่วนใหญ่ได้ 10 ชนิด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 1. วิธีนี้ ให้คุณพิมพ์บรรทัดข้อความก่อน จากนั้นทำให้เป็นรายการ

 2. พิมพ์บรรทัดข้อความสำหรับรายการของคุณ

 3. เลือกรายการสำหรับรายการ

 4. สำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H จากนั้นกด U สำหรับรายการลำดับเลข ให้กด Alt+H จากนั้นกด N

  ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินคำอธิบายเกี่ยวกับสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ถูกเลือก

 5. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของข้อความ

สร้างรายการโดยเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจาก ribbon

 1. ในวิธีนี้ ให้คุณนำสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้ก่อน จากนั้นพิมพ์รายการ

 2. เมื่อต้องการพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H จากนั้นกด U เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการพิมพ์รายการสัญลักษณ์ลำดับเลข ให้กด Alt+H จากนั้นกด N เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์ลำดับเลข

 3. กดแป้น Tab เพื่อตรวจสอบสไตล์ที่มีพร้อมใช้งาน จากนั้นกด Enter เพื่อเลือกสไตล์

 4. พิมพ์รายการแรกในรายการ เมื่อต้องการทำรายการต่อ ให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของข้อความ

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำรายการซ้อน

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้เลือกรายการที่มาก่อนรายการซ้อน แล้วกด Enter เพื่อสร้างรายการใหม่

 2. ไปที่ตำแหน่งในรายการที่คุณต้องการเริ่มรายการใหม่

  เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Word 2016 จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการซ้อน หรือรายการภายในรายการรอบๆ

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการใหม่ที่ยึดตามสไตล์ของแม่ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี อ้างอิงการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกปุ่ม เครื่องหมายหัวข้อ แล้วเปิดไลบรารี จากนั้นกด Alt+H, U

  • เมื่อต้องการเลือกปุ่ม หมายเลขหัวข้อ แล้วเปิดไลบรารี จากนั้นกด Alt+H, U

 3. กดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนแผ่านตัวเลขที่มีพร้อมใช้งาน ซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับตัวเลขที่คุณใช้บ่อยที่สุด เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้กด Enter

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, O

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมผู้บรรยายที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข Word 2016 for Mac จะช่วยให้คุณเปลี่ยนบรรทัดที่มีอยู่ให้เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการซ้อน รายการทั้งหมดนี้เหล่านี้ช่วยให้คุณทำรายการต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ เพียงการกด Enter ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

คุณยังสามารถตั้งค่า Word ให้สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับตัวเลขโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ทางลัด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar หรือ Tab โปรแกรมจะสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยวงกลมสีทึบโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar หรือ Tab โปรแกรมจะสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นตัวเลขโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการโดยการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบน Ribbon

 1. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของรายการใหม่

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บหน้าแรก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อแท็บตาม ด้วย "คุณอยู่บน tab...inside ในกลุ่มแท็บ" แล้ว ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย และเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เพื่อเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข แล้วเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เมื่อต้องการเลือกสไตล์แบบลำดับเลข กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. รายการจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำรายการซ้อน

 1. ในรายการที่มีอยู่ ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากที่คุณต้องการเริ่มรายการซ้อนกัน และกด Enter

 2. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ กดแป้น Tab Word เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน หรือรายการภายในรายการข้างเคียง

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลัษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีพร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์ในไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บหน้าแรก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อแท็บตาม ด้วย "คุณอยู่บน tab...inside ในกลุ่มแท็บ" แล้ว ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เมื่อต้องการเรียกดูลักษณะ กดแป้นลูกศรลง ทางแล้ว ใช้แป้นลูกศรเพื่อดูสไตล์

  • เมื่อต้องการเลือกลักษณะลำดับเลข ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู กดควบคุม + เลือก + Shift + M เพื่อเรียกดูลักษณะ กดแป้นลูกศรลง แล้ว ใช้แป้นลูกศร

  เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. สไตล์ของรายการจะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง บน Ribbon

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

 2. เมื่อต้องการไปที่แท็บหน้าแรก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินชื่อแท็บตาม ด้วย "คุณอยู่บน tab...inside ในกลุ่มแท็บ" แล้ว ใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก" กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลดการเยื้องปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการไกลจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเยื้องเพิ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ให้กด F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for iOS กับสถานี ที่ iOS อยู่แล้วภายในโปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการบนโทรศัพท์ของคุณ Word for iOS ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ให้คุณสามารถดำเนินต่อรายการโดยอัตโนมัติ ได้ ด้วยการเคาะผู้ส่งที่ส่วนท้ายของเส้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สัญลักษณ์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูสัญลักษณ์ เปิดขึ้น

 4. ในเมนูสัญลักษณ์ ปัดนิ้วลงมาหนึ่งครั้ง แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งาน:วงกลมทึบวงกลมโปร่งทึบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด small 4ลูกศรโปร่ง หรือเครื่องหมาย ไว้ คุณได้ยินคำอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อขณะปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการที่เลือก และย้ายโฟกัสไปยังแท็บหน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกกลับ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกกลับ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ผลตอบแทน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดสร้างข้อมูลในรายการ นำทางไปยังปุ่มกลับ ทางหน้าจอ แตะสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "บรรทัดใหม่" การนำทางกลับไปยังปุ่มกลับ และ แตะหน้าจอสองครั้ง ย้ายโฟกัสไว้ใต้รายการหัวข้อย่อย

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลำดับเลขปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูลำดับเลข เปิดขึ้น

 4. ในเมนูลำดับเลข ปัดนิ้วลงมาหนึ่งครั้ง และปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงลักษณะการลำดับเลขที่มีอยู่แล้ว: 1 2 3 การ, 1) 2) 3) I. II III.ก B. C.,ก) b) c)ก c. ข หรือi. ii. iii คุณได้ยินคำอธิบายลักษณะลำดับเลขในขณะที่ปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก Word for iOS เริ่มต้นรายการลำดับเลขอัตโนมัติ และย้ายโฟกัสไปยังแท็บหน้าแรก

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกกลับ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกกลับ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ผลตอบแทน" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการหยุดสร้างข้อมูลในรายการ นำทางไปยังปุ่มกลับ ทางหน้าจอ แตะสองครั้ง คุณได้ยินเสียง: "บรรทัดใหม่" การนำทางกลับไปยังปุ่มกลับ และ แตะหน้าจอสองครั้ง ย้ายโฟกัสไว้ใต้รายการลำดับเลข

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินข้อมูลในรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการซ้อนกัน แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ Word for iOS เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันอื่น ย้ายเคอร์เซอร์ไปยังจุดสิ้นสุดของรายการ โดยปัดนิ้วลงด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินอักขระ จากนั้นกลับ บนสุดท้ายคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการซ้อนกันอยู่บนสไตล์ของรายการแม่ของ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการในรายการระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสไตล์หรือลำดับเลข แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าสถานีทราบว่า คุณได้ถึงปุ่มแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข จาก นั้น แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

 4. ปัดนิ้วลงมาหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยังตัวเลือก และไปทางขวาเพื่อเรียกดูลักษณะแล้ว สถานีทราบลักษณะ ตามที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก" เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการแรกในระดับแรกของรายการ แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลดตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในรายการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for Android กับ TalkBack อยู่แล้วภายใน Android จอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการบนโทรศัพท์ของคุณ Word for Android ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ให้คุณสามารถดำเนินต่อรายการโดยอัตโนมัติ โดยการแตะ Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

  หมายเหตุ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ TalkBack จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วของคุณ โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณอาจต้องแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อแทรกอักขระ

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ลากนิ้วของคุณที่ด้านบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สัญลักษณ์เมนู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูสัญลักษณ์ เปิดขึ้น

 4. ในเมนูสัญลักษณ์ ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งาน:วงกลมทึบวงกลมโปร่งทึบรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด small 4ลูกศรโปร่ง หรือเครื่องหมาย ไว้ คุณได้ยินคำอธิบายสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อขณะปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อจะถูกเพิ่มไปยังรายการที่เลือก

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกใส่ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกใส่ ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจน กว่าคุณได้ยิน "Enter แล้ว ยก (แตะสองครั้งถ้าจำเป็น)

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. ในมุมมองการแก้ไข พิมพ์รายการแรกของการใช้รายการของคุณคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 2. หลังจากที่พิมพ์ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ลากนิ้วของคุณที่ด้านบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลำดับเลขเมนู" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูลำดับเลข เปิดขึ้น

 4. ในเมนูลำดับเลข ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงลักษณะลำดับเลขพร้อมใช้งาน: 1 2 3 การ, 1) 2) 3) I. II III.ก B. C.,ก) b) c)ก c. ข หรือi. ii. iii คุณได้ยินคำอธิบายลักษณะลำดับเลขในขณะที่ปัดนิ้ว เมื่อสไตล์คุณต้อง แตะสองครั้งเพื่อเลือก Word for Android เริ่มรายการลำดับเลขอัตโนมัติ

 5. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. เมื่อต้องการเพิ่มรายการใหม่ เลือกใส่ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่ เมื่อต้องการเลือกใส่ ลากนิ้วของคุณบนคีย์บอร์ดจน กว่าคุณได้ยิน "Enter แล้ว ยก (แตะสองครั้งถ้าจำเป็น)

 7. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้เลือก Enter สองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ถ้าคุณมีรายการที่มีอยู่ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินข้อมูลในรายการคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในรายการซ้อนกัน แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ Word for Android เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันอื่น เลือกใส่ บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ และพิมพ์รายการใหม่

หมายเหตุ: หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการซ้อนกันอยู่บนสไตล์ของรายการแม่ของ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการในรายการระดับที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสไตล์หรือลำดับเลข แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี ระดับของรายการเป็นทราบ talkBack: "ระดับ <ระดับหมายเลข >, <รายการข้อความ > "

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ การปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ลากนิ้วของคุณที่ด้านบนคีย์บอร์ดจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่า TalkBack ทราบว่า คุณได้ถึงปุ่มแสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข จาก นั้น แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี

  เคล็ดลับ: คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

 4. ปัดนิ้วขวาเพื่อเรียกดูสไตล์ TalkBack ทราบลักษณะ ตามที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก" เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกว่าคุณได้ยินรายการแรกในระดับแรกของรายการ แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี TalkBack ทราบรายการแรกในรายการเป็นระดับแรก: "1 ของ (...), ระดับ 1, <รายการข้อความ > "

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ขวาปัดจนกว่าคุณฟัง "ปุ่มลดการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในรายการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการบนโทรศัพท์ของคุณ Word Mobile ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ให้คุณสามารถดำเนินต่อรายการโดยอัตโนมัติ โดยการแตะ Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสในWord Mobileไปที่คำสั่งแป้นพิมพ์ผู้บรรยาย และรูปแบบสัมผัส

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความแรกสำหรับรายการของคุณ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูบรรทัดข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการหัวข้อย่อย แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกบรรทัด

 3. ในเอกสารของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มหัวข้อย่อย แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมขยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก ปุ่ม ยุบ"

 6. ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มหัวข้อย่อย แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูสไตล์หัวข้อย่อยที่พร้อมใช้งาน: วงกลมทึบวงกลมโปร่งสี่เหลี่ยมทึบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเล็ก 4 อันลูกศรโปร่ง หรือ เครื่องหมายถูก คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์หัวข้อย่อยขณะปัดนิ้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อย่อยใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ขยายอยู่, แตะสองครั้งเพื่อยุบ" แตะสองครั้งเพื่อยุบ ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะบนคีย์บอร์ดแล้วปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้แตะ Enter สองครั้ง

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความแรกสำหรับรายการของคุณ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูบรรทัดข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการหัวข้อย่อย แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกบรรทัด

 3. ในเอกสารของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลำดับเลข แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมขยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก ปุ่ม ยุบ"

 6. ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลำดับเลข แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูสไตล์การลำดับเลขที่พร้อมใช้งาน: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. หรือ i. ii. iii. คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์การลำดับเลขขณะปัดนิ้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อย่อยใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ขยายอยู่, แตะสองครั้งเพื่อยุบ" แตะสองครั้งเพื่อยุบ ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะบนคีย์บอร์ดแล้วปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้แตะ Enter สองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ถ้าคุณมีรายการอยู่แล้ว ในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่ซ้อนกัน แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเพิ่มการเยื้อง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ในขณะนี้ รายการเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังระดับรายการที่สูงกว่า ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ” ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลดการเยื้อง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายการในระดับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์หัวข้อย่อยหรือลำดับเลข แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมขยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก ปุ่ม ยุบ"

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่าคุณได้มาถึงปุ่ม หัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข จากนั้น ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี แล้วปัดไปทางขวาเพื่อเลือกสไตล์ใหม่

  คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่าคุณได้มาถึงปุ่ม เพิ่มการเยื้อง หรือ ลดการเยื้อง แล้วแตะสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Online ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย หรือลำดับเลขรายการในเอกสารของคุณ Word Online ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่ลงในรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ และสร้างรายการที่ซ้อนกัน ทุกชนิดของรายการเหล่านี้ช่วยให้คุณทำรายการโดยอัตโนมัติ ได้ ด้วยการกด Enter เมื่อสิ้นสุดบรรทัด

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. เมื่อเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน), นั้นแล้ว กด Spacebar หัวข้อย่อย round แบบเติมสีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการสำหรับรายการแรก

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ กด Enter สองครั้ง

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. เมื่อเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ พิมพ์1 (ตัวเลข 1 แล้วตาม ด้วยระยะ), แล้ว กด Spacebar หัวข้อย่อยเป็นลำดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใด ๆ ที่คุณต้องการสำหรับรายการแรก

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ กด Enter สองครั้ง

สร้างรายการโดยการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบน Ribbon

 1. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของรายการใหม่โดยใช้แป้นลูกศรขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก กด Ctrl + F6 จน กว่าคุณได้ยิน "ที่เลือก <ชื่อแท็บ > แท็บ สินค้า แล้ว กด Alt + H

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย และเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข แล้วเลือกสไตล์ กดแท็บจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายลำดับเลขไลบรารี กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศเมื่อคุณย้าย

  เมื่อต้องการเลือกสไตล์ กด Enter

 4. รายการถูกสร้างขึ้น ด้วยสไตล์ที่เลือก และย้ายโฟกัสไปยังพื้นที่เอกสาร

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

เมื่อต้องการทำรายการซ้อน

 1. ในรายการที่มีอยู่ ใช้แป้นลูกศรเพื่อไปยังจุดสิ้นสุดของรายการหลังจากที่คุณต้องการเริ่มรายการซ้อนกัน และกด Enter

 2. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ เพื่อไปยังแท็บหน้าแรก กด Ctrl + F6 จน กว่าคุณได้ยิน "ที่เลือก <ชื่อแท็บ > แท็บ สินค้า แล้ว กด Alt + H ได้อีกด้วย

 3. ในแท็บหน้าแรก ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม แล้ว กด Enter Word เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการซ้อนกัน หรือรายการภายในรายการข้างเคียง

  หมายเหตุ: สัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการใหม่ที่ยึดตามสไตล์ของแม่ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังลักษณะลำดับเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธี อ้างอิงการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์ในไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก กด Ctrl + F6 จน กว่าคุณได้ยิน "ที่เลือก <ชื่อแท็บ > แท็บ สินค้า แล้ว กด Alt + H

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างรายการหัวข้อย่อย และเลือกสไตล์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "สัญลักษณ์ ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศ ขณะที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก"

  • เมื่อต้องการเลือกลักษณะลำดับเลข ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลำดับเลข ปุ่มยุบ" เมื่อต้องการขยายลำดับเลขไลบรารี กด Alt + ลูกศร กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูสไตล์ ลักษณะจะประกาศ ขณะที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก"

  เมื่อต้องการเลือกสไตล์ กด Enter

 4. สไตล์ของรายการจะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง บน Ribbon

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

 2. เมื่อต้องการไปแท็บหน้าแรก กด Ctrl + F6 จน กว่าคุณได้ยิน "ที่เลือก <ชื่อแท็บ > แท็บ สินค้า แล้ว กด Alt + H

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ลดการเยื้อง ปุ่ม"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการไกลจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร กด Ctrl + F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×