ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขด้วย Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลข คุณยังสามารถเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนแปลงสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการที่ซ้อนกันได้

ตัวอ่านหน้าจอมีความสามารถที่หลากหลายในการระบุสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ใช้ในรายการ คุณอาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยของตัวอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS สามารถระบุชนิดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยทั่วไปส่วนใหญ่ได้ 10 ชนิด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

 1. วิธีนี้ ให้คุณพิมพ์บรรทัดข้อความก่อน จากนั้นทำให้เป็นรายการ

 2. พิมพ์บรรทัดข้อความสำหรับรายการของคุณ

 3. เลือกรายการสำหรับรายการ

 4. สำหรับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H จากนั้นกด U สำหรับรายการลำดับเลข ให้กด Alt+H จากนั้นกด N

  ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินคำอธิบายเกี่ยวกับสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ถูกเลือก

 5. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของข้อความ

สร้างรายการโดยเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจาก ribbon

 1. ในวิธีนี้ ให้คุณนำสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขไปใช้ก่อน จากนั้นพิมพ์รายการ

 2. เมื่อต้องการพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H จากนั้นกด U เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อต้องการพิมพ์รายการสัญลักษณ์ลำดับเลข ให้กด Alt+H จากนั้นกด N เพื่อเปิดไลบรารีของสไตล์ลำดับเลข

 3. กดแป้น Tab เพื่อตรวจสอบสไตล์ที่มีพร้อมใช้งาน จากนั้นกด Enter เพื่อเลือกสไตล์

 4. พิมพ์รายการแรกในรายการ เมื่อต้องการทำรายการต่อ ให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปของข้อความ

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการในรายการได้ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือสไตล์เค้าร่างตามลำดับเลขในรายการลำดับเลข

เมื่อต้องการทำรายการซ้อน

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้เลือกรายการที่มาก่อนรายการซ้อน แล้วกด Enter เพื่อสร้างรายการใหม่

 2. ไปที่ตำแหน่งในรายการที่คุณต้องการเริ่มรายการใหม่

  เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Word 2016 จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการซ้อน หรือรายการภายในรายการรอบๆ

  สไตล์สัญลัษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีพร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกปุ่ม เครื่องหมายหัวข้อ แล้วเปิดไลบรารี จากนั้นกด Alt+H, U

  • เมื่อต้องการเลือกปุ่ม หมายเลขหัวข้อ แล้วเปิดไลบรารี จากนั้นกด Alt+H, U

 3. กดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนแผ่านตัวเลขที่มีพร้อมใช้งาน ซึ่งมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับตัวเลขที่คุณใช้บ่อยที่สุด เมื่อต้องการเลือกสไตล์ ให้กด Enter

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, O

 3. เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, I

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมผู้บรรยายที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข Word 2016 for Mac จะช่วยให้คุณเปลี่ยนบรรทัดที่มีอยู่ให้เป็นรายการ เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการซ้อน รายการทั้งหมดนี้เหล่านี้ช่วยให้คุณทำรายการต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ เพียงการกด Enter ที่จุดสิ้นสุดของบรรทัด

คุณยังสามารถตั้งค่า Word ให้สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับตัวเลขโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ทางลัด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีตัวเลือกหลากหลายเพื่อให้คุณพิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar หรือ Tab โปรแกรมจะสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยวงกลมสีทึบโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการลำดับเลขขณะที่คุณพิมพ์

 1. ที่ต้นบรรทัดใหม่ ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar หรือ Tab โปรแกรมจะสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นตัวเลขโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Enter

 4. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้กด Enter แล้วกด Backspace

สร้างรายการโดยการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขบน Ribbon

 1. วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของรายการใหม่

 2. ไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและเลือกสไตล์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ สไตล์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  • เมื่อต้องการสร้างรายการที่มีลำดับเลขและเลือกไตล์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลำดับเลข, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเลือกสไตล์ลำดับเลข ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ สไตล์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. รายการจะถูกสร้างและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการในรายการได้ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือสไตล์เค้าร่างตามลำดับเลขในรายการลำดับเลข

เมื่อต้องการทำรายการซ้อน

 1. ในรายการที่มีอยู่ ให้ไปที่ส่วนท้ายของรายการหลังจากส่วนที่คุณต้องการสร้างรายการแบบซ้อนกันแล้วกด Enter

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กด Tab Word จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการซ้อน หรือรายการภายในรายการรอบๆ

  หมายเหตุ: สไตล์สัญลัษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับรายการใหม่จะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีพร้อมใช้งานแบบใดก็ได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีทำ ให้ดู เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์ในไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. ไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ใหม่ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์ ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ต่างๆ

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์ การจัดลำดับเลข ใหม่ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ลำดับเลข, ปุ่มเมนู" เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเรียกดูสไตล์ ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นใช้แป้นลูกศร

  เมื่อต้องการเลือกสไลล์ ให้กด Spacebar

 4. สไตล์ของรายการจะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสาร

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ปุ่ม ลดการเยื้อง และปุ่ม เพิ่มการเยื้อง บน Ribbon

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกัน

 2. ไปที่แท็บ หน้าแรก แล้วกด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อแท็บตามด้วย “คุณกำลังอยู่บนแท็บ...ภายในกลุ่มแท็บ” แล้วใช้แป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "แท็บหน้าแรก" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มลดการเยื้อง"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการให้ห่างจากระยะขอบ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง"

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสกลับไปยังเอกสาร ให้กด F6

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windowsเพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในโทรศัพท์ของคุณ Word Mobile ช่วยให้คุณเปลี่ยนบรรทัดข้อความที่มีอยู่เป็นรายการ เปลี่ยนแปลงสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และสร้างรายการที่ซ้อนกันได้ รายการเหล่านี้ทุกชนิดช่วยให้คุณสร้างรายการต่อโดยอัตโนมัติได้ เพียงแตะ Enter ที่ท้ายบรรทัด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

มีหลายตัวเลือกสำหรับการเพิ่มรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขลงในเอกสารของคุณ

พิมพ์รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความแรกสำหรับรายการของคุณ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูบรรทัดข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการหัวข้อย่อย แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกบรรทัด

 3. ในเอกสารของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มหัวข้อย่อย แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมขยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก ปุ่ม ยุบ"

 6. ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มหัวข้อย่อย แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูสไตล์หัวข้อย่อยที่พร้อมใช้งาน: วงกลมทึบวงกลมโปร่งสี่เหลี่ยมทึบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเล็ก 4 อันลูกศรโปร่ง หรือ เครื่องหมายถูก คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์หัวข้อย่อยขณะปัดนิ้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อย่อยใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ขยายอยู่, แตะสองครั้งเพื่อยุบ" แตะสองครั้งเพื่อยุบ ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะบนคีย์บอร์ดแล้วปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้แตะ Enter สองครั้ง

พิมพ์รายการลำดับเลข

 1. พิมพ์บรรทัดข้อความแรกสำหรับรายการของคุณ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูบรรทัดข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการหัวข้อย่อย แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกบรรทัด

 3. ในเอกสารของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลำดับเลข แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมขยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก ปุ่ม ยุบ"

 6. ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลำดับเลข แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนดูสไตล์การลำดับเลขที่พร้อมใช้งาน: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. หรือ i. ii. iii. คุณจะได้ยินคำอธิบายสไตล์การลำดับเลขขณะปัดนิ้ว แตะสองครั้งเพื่อเลือก

 8. เมื่อต้องการเพิ่มหัวข้อย่อยใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม, ขยายอยู่, แตะสองครั้งเพื่อยุบ" แตะสองครั้งเพื่อยุบ ตัวเลือกเพิ่มเติม แตะบนคีย์บอร์ดแล้วปัดนิ้วไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "Enter" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 9. เมื่อต้องการหยุดการสร้างรายการ ให้แตะ Enter สองครั้ง

ทำรายการซ้อนในรายการ

คุณสามารถสร้างรายการในรายการได้ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือสไตล์เค้าร่างตามลำดับเลขในรายการลำดับเลข

 1. ถ้าคุณมีรายการอยู่แล้ว ในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเรียกดูรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการที่ซ้อนกัน แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเพิ่มการเยื้อง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ในขณะนี้ รายการเป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังระดับรายการที่สูงกว่า ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ” ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลดการเยื้อง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายการในระดับรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์หัวข้อย่อยหรือลำดับเลข แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยาย" แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูตัวเลือกเพิ่มเติมขยาย คุณจะได้ยิน: "หน้าแรก ปุ่ม ยุบ"

 4. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่าคุณได้มาถึงปุ่ม หัวข้อย่อย หรือ ลำดับเลข จากนั้น ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดไลบรารี แล้วปัดไปทางขวาเพื่อเลือกสไตล์ใหม่

  คุณสามารถรวมรายการหัวข้อย่อยด้วยรายการลำดับเลขที่ซ้อนกัน หรือในทางกลับกันได้

เปลี่ยนการจัดแนวของรายการ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวของรายการที่มีการกำหนดระยะขอบ ให้ใช้ตัวเลือก ลดการเยื้อง และ เพิ่มการเยื้อง

 1. ในเอกสารของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในพื้นที่สำหรับเขียน ลากนิ้วของคุณจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ข้อความสามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อแก้ไข" ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัด” ปัดไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อเรียกดูรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสามครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ

 2. ในเอกสาร Word Mobile ของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการ”

 3. ปัดไปทางขวาด้วยหนึ่งนิ้วจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่าคุณได้มาถึงปุ่ม เพิ่มการเยื้อง หรือ ลดการเยื้อง แล้วแตะสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×