ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Outlook 2016 กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขในสไตล์ต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. ขณะเขียนข้อความ Outlook ให้กด Alt+H แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด U

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์ลำดับเลข ให้กด N

 2. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น “รูปวงกลมทึบ” แล้วกด Enter ข้อมูลแรกในรายการจะถูกสร้าง และโฟกัสจะย้ายไปยังข้อมูลนั้น

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการ ให้กด Enter

 5. หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังบรรทัดที่ว่างด้านล่างรายการ ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “บรรทัดใหม่” ด้วย JAWS คุณจะได้ยินเพียง “Enter”

สร้างรายการที่ซ้อนกัน

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้นำทางไปยังรายการที่ควรมาก่อนรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่หลังจากนั้น

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Outlook จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการที่ซ้อนกัน

 3. พิมพ์ข้อความของข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน ให้กด Enter

สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันจะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใดก็ได้

เปลี่ยนการเยื้องของรายการ

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+H แล้วกด A, I

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+H แล้วกด A,O

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H แล้วกด U

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์ลำดับเลข ให้กด Alt+H แล้วกด N

 3. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น “รูปวงกลมโปร่ง” แล้วกด Enter สไตล์ของข้อมูลในรายการระดับแรกทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงกัน

หมายเหตุ: ถ้ารายการของคุณมีรายการที่ซ้อนกัน สไตล์ของรายการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องวางเคอร์เซอร์ภายในรายการที่ซ้อนกันเพื่อเปลี่ยนสไตล์แยกต่างหาก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขในสไตล์ต่างๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. ขณะเขียนข้อความ Outlook ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อรูปวงกลมเติมสีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการลำดับเลข ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ที่ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการลำดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความภายในรายการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการ ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความ

 4. หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังบรรทัดที่ว่างด้านล่างรายการ คุณจะได้ยิน: “บรรทัดใหม่”

สร้างรายการที่ซ้อนกัน

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้นำทางไปยังรายการที่ควรมาก่อนรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่หลังจากนั้น

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Outlook จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการที่ซ้อนกัน

 3. พิมพ์ข้อความของข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความ

สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันจะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใด็ได้

เปลี่ยนการเยื้องของรายการ

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, เลือกอยู่, แท็บ” แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มการเยื้อง, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลดการเยื้อง, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar

โฟกัสจะอยู่ในแถบเครื่องมือ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, เลือกอยู่, แท็บ”

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ แล้วกด Spacebar เพื่อใช้สไตล์ที่เลือกในปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์ลำดับเลขใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลำดับเลข, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ แล้วกด Spacebar เพื่อใช้สไตล์ที่เลือกในปัจจุบัน

เมนูจะปิด และโฟกัสจะอยู่ในแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: ถ้ารายการของคุณมีรายการที่ซ้อนกัน สไตล์ของรายการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องวางเคอร์เซอร์ภายในรายการที่ซ้อนกันเพื่อเปลี่ยนสไตล์แยกต่างหาก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย รายการที่มีอยู่ภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย และลำดับเลขได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. ขณะเขียนข้อความOutlook ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ ปัดขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการหัวข้อย่อย ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปิด สัญลักษณ์ ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อวงกลมจะถูกสร้างขึ้น

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการลำดับเลข ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปิดปุ่มลำดับเลข และ แตะสองครั้งหน้าจอ ในรายการลำดับเลขข้อมูลจะถูกสร้างขึ้น

  โฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

 3. ในรายการรายการข้อความโดยใช้ชนิดคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

  หมายเหตุ: ถ้าตัวบนหน้าจอคีย์บอร์ดจะไม่พร้อมใช้งาน ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มเติมตัวเลือก ปุ่มขยาย และแตะสองครั้งหน้าจอเพื่อยุบเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการอื่น เลือก Enter บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการยุติรายการ เลือก Enter สองครั้งบนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ ย้ายโฟกัสบรรทัดว่างไว้ใต้รายการ

สร้างรายการที่ซ้อนกัน

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. ในรายการที่มีอยู่ พิมพ์รายการที่ควรมาก่อนรายการซ้อนกัน และเลือก Enter บน ด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อสร้างรายการใหม่หลังจากนั้น เพื่อไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินองค์ประกอบของคีย์บอร์ด

 2. วางเคอร์เซอร์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้าย ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเยื้องเพิ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง Outlook เพิ่มการเยื้องของรายการนั้น และทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ซ้อนกัน

 5. พิมพ์ข้อความของข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน

 6. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันอื่น เลือก Enter บนด้านคีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้ว พิมพ์ข้อความ

หมายเหตุ: หัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสไตล์สำหรับรายการซ้อนกันอยู่บนสไตล์ของรายการแม่ของ คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะเหล่านี้ไปยังสไตล์ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่พร้อมใช้งานใด ๆ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูการเปลี่ยนสไตล์ของตัวเลขหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

เปลี่ยนการเยื้องของรายการ

 1. เลือกรายการทั้งหมด เมื่อต้องการเลือกข้อความ นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก แล้ว กสามคแตะหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้า ตัวอย่างเช่น คุณต้องการเลือกย่อหน้า ในเนื้อหาข้อความ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "ย่อหน้า ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเรียกดูไปยังย่อหน้าที่ คุณต้อง การเลือก แล้ว กสามคแตะหน้าจอ หลังจากเลือกย่อหน้า ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา หรือย้ายรายการไกลจากระยะขอบ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย หรือย้ายรายการใกล้กับระยะขอบ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มลดการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. การเยื้องจะถูกเพิ่มลงในรายการ และย้ายโฟกัสไปยังเนื้อความของข้อความ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกรายการหรือรายการที่ซ้อนกันที่คุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ เมื่อต้องการเลือกข้อความ นำทางไปยังข้อความที่คุณต้องการเลือก แล้ว กสามคแตะหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สัญลักษณ์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ย่อยเปิดขึ้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะลำดับ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลำดับเลข ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูย่อยลำดับเลข เปิดขึ้น

 5. ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายเพื่อเรียกดูสไตล์ โปรแกรมผู้บรรยายทราบลักษณะ ตามที่คุณย้าย สไตล์ที่เลือกปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก" เมื่อต้องการเลือกสไตล์ แตะสองครั้งหน้าจอ

หลังจากเลือกสไตล์ใหม่ ปิดเมนูย่อย และโฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

หมายเหตุ: ถ้ารายการของคุณมีรายการที่ซ้อนกัน สไตล์ของรายการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องวางเคอร์เซอร์ภายในรายการที่ซ้อนกันเพื่อเปลี่ยนสไตล์แยกต่างหาก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการสร้างหัวข้อย่อย และลำดับเลขได้อย่างรวดเร็วแสดงเมื่อคุณเรียบเรียงข้อความที่มีข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. ขณะเขียนข้อความOutlook ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "จัดรูปแบบ <เลือกตัวเลือก > ปุ่ม"

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการหัวข้อย่อย กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจน กระทั่งคุณได้ยิน "สัญลักษณ์แสดงหัวข้อ" กด Spacebar สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อวงกลม และโฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการลำดับเลข ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ที่ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการลำดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการ ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความ

 5. เมื่อต้องการยุติรายการ กด Enter สองครั้ง ย้ายโฟกัสบรรทัดว่างไว้ใต้รายการ

สร้างรายการที่ซ้อนกัน

คุณสามารถสร้างรายการภายในรายการ เช่นสัญลักษณ์ที่ซ้อนกันในรายการหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขในรายการลำดับเลขสไตล์เค้าร่าง

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้นำทางไปยังรายการที่ควรมาก่อนรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่หลังจากนั้น

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Outlook จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการที่ซ้อนกัน

 3. พิมพ์ข้อความของข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความ

เปลี่ยนการเยื้องของรายการ

 1. เลือกทั้งรายการ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกส่วนของข้อความ Shift ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการไกลจากระยะขอบ กดแป้น Tab

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการใกล้กับระยะขอบ กดแป้น Shift + Tab

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×