ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outook

ศูนย์การช่วยสำหรับการเข้าถึง Office > ฝ่ายสนับสนุนการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับ Outlook และจดหมาย

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Outlook 2016 กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขในสไตล์ต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. ขณะเขียนข้อความ Outlook ให้กด Alt+H แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด U

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์ลำดับเลข ให้กด N

 2. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น “รูปวงกลมทึบ” แล้วกด Enter ข้อมูลแรกในรายการจะถูกสร้าง และโฟกัสจะย้ายไปยังข้อมูลนั้น

 3. พิมพ์ข้อความภายในรายการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการ ให้กด Enter

 5. หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังบรรทัดที่ว่างด้านล่างรายการ ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน: “บรรทัดใหม่” ด้วย JAWS คุณจะได้ยินเพียง “Enter”

สร้างรายการที่ซ้อนกัน

คุณสามารถสร้างรายการในรายการได้ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือสไตล์เค้าร่างตามลำดับเลขในรายการลำดับเลข

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้นำทางไปยังรายการที่ควรมาก่อนรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่หลังจากนั้น

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Outlook จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการที่ซ้อนกัน

 3. พิมพ์ข้อความของข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน ให้กด Enter

สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันจะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใดก็ได้

เปลี่ยนการเยื้องของรายการ

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กด Alt+H แล้วกด A, I

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กด Alt+H แล้วกด A,O

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้กด Alt+H แล้วกด U

  • เมื่อต้องการเปิดเมนูสไตล์ลำดับเลข ให้กด Alt+H แล้วกด N

 3. ใช้แป้นลูกศรขวาและซ้ายเพื่อค้นหาสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น “รูปวงกลมโปร่ง” แล้วกด Enter สไตล์ของข้อมูลในรายการระดับแรกทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตรงกัน

หมายเหตุ: ถ้ารายการของคุณมีรายการที่ซ้อนกัน สไตล์ของรายการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องวางเคอร์เซอร์ภายในรายการที่ซ้อนกันเพื่อเปลี่ยนสไตล์แยกต่างหาก

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Outlook 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver โปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและรายการลำดับเลขในสไตล์ต่างๆ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

 1. ขณะเขียนข้อความ Outlook ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ให้พิมพ์ * (เครื่องหมายดอกจัน) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อรูปวงกลมเติมสีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเริ่มรายการลำดับเลข ให้พิมพ์ 1. (ตัวเลข 1 ที่ตามด้วยจุด) แล้วกด Spacebar ข้อมูลในรายการลำดับเลขจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. พิมพ์ข้อความภายในรายการ

 3. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการ ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความ

 4. หากต้องการยุติรายการ ให้กด Enter สองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังบรรทัดที่ว่างด้านล่างรายการ คุณจะได้ยิน: “บรรทัดใหม่”

สร้างรายการที่ซ้อนกัน

คุณสามารถสร้างรายการในรายการได้ เช่น สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อหรือสไตล์เค้าร่างตามลำดับเลขในรายการลำดับเลข

 1. จากรายการที่มีอยู่ ให้นำทางไปยังรายการที่ควรมาก่อนรายการที่ซ้อนกัน แล้วกด Enter เพื่อสร้างข้อมูลในรายการใหม่หลังจากนั้น

 2. เมื่อเคอร์เซอร์อยู่ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดสำหรับรายการใหม่ ให้กดแป้น Tab Outlook จะเพิ่มการเยื้องโดยอัตโนมัติสำหรับรายการนั้น และทำส่วนนั้นให้เป็นรายการที่ซ้อนกัน

 3. พิมพ์ข้อความของข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน

 4. เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในรายการที่ซ้อนกัน ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความ

สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสำหรับข้อมูลในรายการที่ซ้อนกันจะยึดตามสไตล์ของรายการหลัก คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่พร้อมใช้งานแบบใด็ได้

เปลี่ยนการเยื้องของรายการ

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, เลือกอยู่, แท็บ” แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง หรือย้ายรายการออกห่างจากระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มการเยื้อง, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง หรือย้ายรายการไปใกล้กับระยะขอบ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ลดการเยื้อง, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar

โฟกัสจะอยู่ในแถบเครื่องมือ

เปลี่ยนสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกสไตล์จากไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขได้

 1. เลือกทั้งรายการ

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความ, เลือกอยู่, แท็บ”

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ แล้วกด Spacebar เพื่อใช้สไตล์ที่เลือกในปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการเลือกสไตล์ลำดับเลขใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลำดับเลข, ปุ่มเมนู” เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูสไตล์ แล้วกด Spacebar เพื่อใช้สไตล์ที่เลือกในปัจจุบัน

เมนูจะปิด และโฟกัสจะอยู่ในแถบเครื่องมือ

หมายเหตุ: ถ้ารายการของคุณมีรายการที่ซ้อนกัน สไตล์ของรายการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องวางเคอร์เซอร์ภายในรายการที่ซ้อนกันเพื่อเปลี่ยนสไตล์แยกต่างหาก

ดูเพิ่มเติม

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×