ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอใน SharePoint Online เพื่อสร้างมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารเพื่อแสดงรายการในวิธีที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ เลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง แล้วจัดเรียงคอลัมน์ในลำดับที่คุณต้องการได้ คุณยังสามารถเรียงลำดับ กรอง จัดกลุ่ม หรือลบรายการเพื่อสร้างมุมมองที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ เมื่อคุณเสร็จแล้ว เพียงตั้งชื่อมุมมองและบันทึก ลิงก์ไปยังมุมมองแบบกำหนดเองจะปรากฏในเมนู มุมมอง ของหน้าไลบรารีเอกสารที่คุณสร้างมุมมอง

หมายเหตุ

ในหัวข้อนี้

เพิ่มคอลัมน์

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์

 3. ในมุมมอง รายการ ให้กด Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียงลำดับตัวกรอง หรือจัดกลุ่มตามคอลัมน์" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ชื่อตาราง" และชื่อของคอลัมน์ถัดไป)

  เคล็ดลับ: ในมุมมอง ไทล์ ส่วนหัวของคอลัมน์จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดเรียง เปิดใช้งานการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มในค่าเมตาดาต้า" และกด Enter

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มหรือเปลี่ยนเมนูปุ่มคอลัมน์” แล้วกด Enter (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ปุ่ม") เมนูย่อยจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เมนู" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินตัวเลือกแรก "ข้อความบรรทัดเดียว")

 5. เมื่อต้องการเลื่อนไปตามตัวเลือกต่างๆ (เช่น หมายเลข, บุคคล, วัน และ เพิ่มเติม) ให้ใช้แป้นลูกศรลงแล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ สร้างคอลัมน์ จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสบนกล่องแก้ไข ชื่อคอลัมน์ (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย หากต้องการเปิดใช้งานกล่องแก้ไข ชื่อคอลัมน์ ให้กดแป้น Tab)

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับคอลัมน์

 7. กด Tab เพื่อไปยังปุ่ม สร้าง แล้วกด Enter คอลัมน์จะถูกเพิ่มไปที่ด้านขวาของคอลัมน์ที่มีอยู่ของคุณ

จัดเรียงคอลัมน์ในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดเรียง

 3. ในมุมมอง รายการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียงลำดับตัวกรอง หรือจัดกลุ่มตามคอลัมน์" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ชื่อตาราง" และชื่อของคอลัมน์ถัดไป)

  เคล็ดลับ: ในมุมมอง ไทล์ ส่วนหัวของคอลัมน์จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดเรียง เปิดใช้งานการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มในค่าเมตาดาต้า" และกด Enter

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มหรือเปลี่ยนเมนูปุ่มคอลัมน์” แล้วกด Enter (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ปุ่ม") เมนูย่อยจะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "เมนู" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินตัวเลือกแรก "ข้อความบรรทัดเดียว")

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "แสดง/ซ่อนคอลัมน์ เปลี่ยนคอลัมน์ที่ปรากฏและจัดลำดับคอลัมน์ใหม่” และกด Enter กล่องโต้ตอบ แก้ไขคอลัมน์มุมมอง จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบ" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย ชื่อของกล่องโต้ตอบจะไม่ถูกอ่าน)

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการของคอลัมน์ ให้กดแป้น Tab ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านชื่อของส่วนหัวคอลัมน์แรกในรายการ เมื่อต้องการฟังชื่อของคอลัมน์ ให้กดแป้นลูกศรลง

 7. เมื่อคุณได้ยินชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการย้าย

  • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์ขึ้นในรายการ (ไปทางด้านซ้ายในรายการเอกสารของคุณ) ให้กดแป้นลูกศรขวา เมื่อคุณได้ยินชื่อคอลัมน์และ "ปุ่มย้ายคอลัมน์ขึ้น" ให้กด Enter หรือ Spacebar ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคอลัมน์อยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้ายคอลัมน์ลงในรายการ (ไปทางด้านขวาในรายการเอกสารของคุณ) ให้กดแป้นลูกศรขวาสองครั้ง เมื่อคุณได้ยินชื่อคอลัมน์และ "ปุ่มย้ายคอลัมน์ลง" ให้กด Enter หรือ Spacebar ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคอลัมน์อยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: คุณสามารถย้ายได้เฉพาะคอลัมน์ที่แสดงอยู่ เมื่อต้องการแสดงคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ในรายการ แล้วกด Spacebar

 8. เมื่อต้องการตรวจสอบการจัดเรียงคอลัมน์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของคอลัมน์แรกในรายการ (ตามค่าเริ่มต้น ส่วนหัวของคอลัมน์แรกคือ DocIcon) แล้วใช้แป้นลูกศรลง

 9. เมื่อต้องการนำการเลือกของคุณไปใช้ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนู นำไปใช้” แล้วกด Enter (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "นำไปใช้"

เรียงลำดับรายการในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. ในมุมมอง รายการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียงลำดับตัวกรอง หรือจัดกลุ่มตามคอลัมน์" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ชื่อตาราง" และชื่อของคอลัมน์ถัดไป)

  เคล็ดลับ: ในมุมมอง ไทล์ ส่วนหัวของคอลัมน์จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดเรียง เปิดใช้งานการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มในค่าเมตาดาต้า" และกด Enter

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดเรียงตาม” ชื่อของคอลัมน์คุณต้องการเรียงลำดับ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ, วันที่แก้ไข, แก้ไขโดย หรือ ข้อคิดเห็นการเช็คอิน) และ "ส่วนหัวของคอลัมน์" แล้วกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น แล้วคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท" และตัวเลือกแรกในรายการ ตัวเลือกต่างๆ ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่พบในคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น จาก A ถึง Z, จากเก่ากว่าถึงใหม่กว่า หรือ จากเล็กกว่าถึงใหญ่กว่า เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการแล้วกด Enter ลำดับคอลัมน์จะถูกเปลี่ยนและโฟกัสจะย้ายไปยังรายการแรกของไลบรารี

กรองรายการในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการกรอง

 3. ในมุมมอง รายการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียงลำดับตัวกรอง หรือจัดกลุ่มตามคอลัมน์" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ชื่อตาราง" และชื่อของคอลัมน์ถัดไป)

  เคล็ดลับ: ในมุมมอง ไทล์ ส่วนหัวของคอลัมน์จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดเรียง เปิดใช้งานการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มในค่าเมตาดาต้า" และกด Enter

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดเรียงตาม” ชื่อของคอลัมน์คุณต้องการกรอง (ตัวอย่างเช่น ชื่อ, วันที่แก้ไข, แก้ไขโดย หรือ ข้อคิดเห็นการเช็คอิน) และ "ส่วนหัวของคอลัมน์" แล้วกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น แล้วคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท" และตัวเลือกแรกในรายการ ตัวเลือกต่างๆ ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่พบในคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น จาก A ถึง Z, จากเก่ากว่าถึงใหม่กว่า หรือ จากเล็กกว่าถึงใหญ่กว่า

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “กรองตามเมนูย่อย” แล้วจึงกดแป้นลูกศรขวา (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "กรองตาม รายการเมนู") เมนูย่อยจะเปิดขึ้น

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองรายการในคอลัมน์ ค่าที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกรองคอลัมน์ที่แก้ไข คุณสามารถเลือกวันได้

 7. กด Enter เฉพาะรายการที่ตรงกับค่าที่คุณเลือกเท่านั้นที่จะแสดงในรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอาตัวกรองออก ให้ย้ายไปเมนูบริบทสำหรับคอลัมน์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ล้างตัวกรอง" จากนั้นกด Enter

จัดกลุ่มรายการในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่มีคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม

 3. ในมุมมอง รายการ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ส่วนหัวของคอลัมน์ตาราง ใช้เมนูเพื่อเรียงลำดับตัวกรอง หรือจัดกลุ่มตามคอลัมน์" (ใน โปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ชื่อตาราง" และชื่อของคอลัมน์ถัดไป)

  เคล็ดลับ: ในมุมมอง ไทล์ ส่วนหัวของคอลัมน์จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการแสดง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดเรียง เปิดใช้งานการกรอง การเรียงลำดับ และการจัดกลุ่มในค่าเมตาดาต้า" และกด Enter

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดเรียงตาม” ชื่อของคอลัมน์คุณต้องการจัดกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ชื่อ, วันที่แก้ไข, แก้ไขโดย หรือ ข้อคิดเห็นการเช็คอิน) และ "ส่วนหัวของคอลัมน์" แล้วกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น แล้วคุณจะได้ยินตัวเลือกแรกในรายการ ตัวเลือกต่างๆ ที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลที่พบในคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น จาก A ถึง Z, จากเก่ากว่าถึงใหม่กว่า หรือ จากเล็กกว่าถึงใหญ่กว่า

 5. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดกลุ่มตาม” และชื่อของคอลัมน์ แล้วกด Enter เอกสารในไลบรารีของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามค่าคุณเลือก ตัวอย่างเช่น รายการในคอลัมน์ที่แก้ไข จะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ลบรายการในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. ไปยังไลบรารีเอกสารที่มีรายการที่คุณต้องการลบ

 3. เลือกรายการคุณต้องการลบ (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ โฟลเดอร์ OneNote สมุดบันทึก ลิงก์ หรือคอลัมน์)

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิด"

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบ” แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ ลบ จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสอยู่บนปุ่ม ยกเลิก และคุณจะได้ยิน "ลบหรือไม่ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการส่งรายการไปยังถังรีไซเคิล”

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่ม ลบ ให้กดแป้น Tab

 7. กด Enter ไฟล์จะย้ายไปยังถังรีไซเคิล และโฟกัสจะย้อนกลับไปยังรายการในไลบรารี

ตั้งชื่อและบันทึกมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร

หลังจากที่คุณสร้างมุมมองแบบกำหนดเอง และเมื่อต้องการระบุว่ามุมมองถูกแก้ไขหรือไม่ ที่ด้านขวาบนของหน้าไลบรารีเอกสาร เครื่องหมายดอกจันจะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อของมุมมองในเมนูมุมมองที่ด้านขวาของหน้าไลบรารีเอกสารเพื่อระบุว่ามีการแก้ไขมุมมองหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงมุมมองเอกสารทั้งหมด จะปรากฏขึ้นในเมนูมุมมองเป็นเอกสารทั้งหมด* เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือกรายการใดๆ อยู่ในไลบรารีเอกสารของคุณ ปุ่ม ใหม่ และเมนู มุมมอง จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อไม่ได้เลือกรายการใดๆ อยู่เท่านั้น

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ใหม่ สร้างโฟลเดอร์ใหม่"

 3. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูมุมมอง” แล้วกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท รายการ”

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างมุมมองใหม่” แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้นพร้อมโฟกัสไปที่กล่องแก้ไข บันทึกมุมมองปัจจุบันหรือพิมพ์ชื่อใหม่

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมอง กด Tab ไปที่ปุ่ม บันทึก แล้วกด Enter ลิงก์ไปยังมุมมองแบบกำหนดเองของคุณจะถูกเพิ่มไปยังเมนู มุมมอง ของไลบรารีที่คุณสร้างมุมมอง และเครื่องหมายดอกจันที่อยู่ข้างชื่อมุมมองจะถูกเอาออก

ตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสาร

เมื่อต้องการตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นสำหรับไลบรารีเอกสาร คุณต้องมีเจ้าของไลบรารีหรือสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับไลบรารีนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าสำหรับมุมมอง

ลบมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร

เมื่อต้องการลบมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร คุณต้องมีเจ้าของไลบรารีหรือสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสำหรับไลบรารีนั้น สำหรับขั้นตอนต่างๆ ในการลบมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสาร โปรดดูที่ ลบมุมมอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแก้ไขมุมมองแบบกำหนดเองของไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×