ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูลเดสก์ท็อปของ Access

คุณสามารถใช้ตัวอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

หมายเหตุ หัวข้อนี้จะถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

ภาพรวม

ตารางเป็นวัตถุในฐานข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากตารางจะเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด เช่น ฐานข้อมูลสำหรับธุรกิจสามารถมีตารางที่ติดต่อซึ่งจัดเก็บชื่อของผู้จำหน่าย อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนที่คุณจะสร้างตาราง ให้พิจารณาข้อกำหนดของคุณและกำหนดตารางทั้งหมดที่คุณอาจต้องการ สำหรับความช่วยเหลือในการวางแผนและออกแบบฐานข้อมูล โปรดอ้างอิง พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น Access มักจะมีตารางที่เชื่อมต่อเชิงตรรกะหลายตาราง ในฐานข้อมูลซึ่งออกแบบมาอย่างดี ตารางแต่ละตารางจะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น พนักงานหรือผลิตภัณฑ์ ตารางมีระเบียน (แถว) เขตข้อมูล (คอลัมน์) และเขตข้อมูลค่า (เซลล์) สำหรับแต่ละระเบียน

 • ระเบียน (แถว) ประกอบด้วยข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือพนักงานที่ระบุ

 • เขตข้อมูล (คอลัมน์) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบหนึ่งของชื่อเรื่องตาราง เช่น ชื่อ อีเมลแอดเดรส หรือราคา

 • ค่าเขตข้อมูล (เซลล์) สำหรับระเบียนประกอบด้วยข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ข้อความ ตัวเลข วันที่ และไฮเปอร์ลิงก์

แม้ว่าแต่ละตารางจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตารางในฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น Access จะเก็บข้อมูลที่เรื่องเกี่ยวข้องกัน เช่น ฐานข้อมูลอาจประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

 • ตาราง ลูกค้า ที่แสดงรายชื่อลูกค้าของบริษัทคุณและที่อยู่ของลูกค้าเหล่านั้น

 • ตาราง ผลิตภัณฑ์ ที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่คุณขาย รวมถึงราคาและรูปภาพของรายการแต่ละรายการ

 • ตาราง ใบสั่งซื้อ ที่ติดตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่เก็บไว้ในตารางต่างๆ คุณจะสร้างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ เป็นการเชื่อมต่อเชิงตรรกะระหว่างตารางสองตารางที่มีเขตข้อมูลทั่วไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป ให้อ้างอิง สร้าง แก้ไข หรือลบความสัมพันธ์

เพิ่มตาราง

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่หรือที่มีอยู่

  เคล็ดลับ โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณอาจยังไม่เริ่มอ่านจนกว่าตารางจะเปิดขึ้น ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่เปิดตาราง ให้กด Enter ตารางด้านบนสุดในบานหน้าต่าง นำทาง จะเปิด

 2. กด Alt+C, T+N เมื่อเพิ่มตารางใหม่แล้ว คุณจะได้ยิน "ออกจากแถบเมนู ตาราง X" (ใน Narrator คุณจะได้ยิน "ตาราง X ") โฟกัสในเซลล์แรกของเขตข้อมูลที่สอง (ชื่อเริ่มต้นของเขตข้อมูลแรกคือ ID)

 3. ใส่ข้อมูลในตารางหรือวางข้อมูลในตารางจากแหล่งอื่นเช่น เวิร์กบุ๊กของ Excel เมื่อคุณใส่ค่าเขตข้อมูลในเขตข้อมูลใหม่และย้ายไปยังค่าเขตข้อมูลถัดไป Access จะตั้งชื่อเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติว่า เขตข้อมูล X

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อส่วนหัวของเขตข้อมูล (คอลัมน์) ในตาราง:

  1. เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูล ให้วางโฟกัสในเขตข้อมูล แล้วกด Ctrl + Spacebar

  2. เมื่อต้องการเปิดเมนูลัด ให้กดแป้นแอปพลิเคชัน (มักจะพบที่ด้านล่างขวาของคีย์บอร์ด) หรือ Shift+F10

  3. กด N โฟกัสจะย้ายไปยังส่วนหัวของเขตข้อมูล และคุณจะได้ยิน "ออกจากเมนู แผ่นข้อมูล แถว X” ชื่อของเขตข้อมูล และ "ชนิดและข้อความ" ใส่ชื่อใหม่สำหรับเขตข้อมูล

  เคล็ดลับ ชื่อที่สื่อความหมายจะช่วยให้คุณทราบว่าแต่ละเขตข้อมูลประกอบด้วยสิ่งใดโดยไม่ต้องดูเนื้อหาเช่น ชื่อผลิตภัณฑ์หรือราคา

 5. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล (คอลัมน์) ไปยังตาราง:

  1. เมื่อต้องการย้ายไปยังระเบียนแรกของตาราง ให้กด Ctrl + Home

  2. เมื่อต้องการย้ายไปยังระเบียนสุดท้ายของเขตข้อมูลสุดท้ายในตาราง ให้กด Ctrl + End

  3. เมื่อต้องการย้ายไปยังเขตข้อมูลใหม่ ให้กดแป้นลูกศรขวา

  4. เมื่อต้องการย้ายไปยังระเบียนแรกของเขตข้อมูลใหม่ ให้กด Ctrl + ลูกศรขึ้น

  5. ใส่ข้อมูลของคุณ เมื่อคุณย้ายไปยังเซลล์อื่น เขตข้อมูลใหม่จะได้รับการเพิ่มด้วยชื่อเริ่มต้น เขตข้อมูล X

บันทึกตาราง

หลังจากที่คุณสร้างตารางใหม่หรือปรับเปลี่ยนตารางที่มีอยู่ คุณควรบันทึกตารางนั้น

 1. เมื่อต้องการบันทึกตาราง ให้กด Ctrl + S หรือ Alt + F, S หรือ Alt + H, K + S

  เมื่อคุณบันทึกตารางเป็นครั้งแรก กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน "บันทึกเป็น เครื่องหมายจุดคู่ของชื่อตาราง แก้ไข ชนิด และข้อความ" และชื่อของตาราง

  เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณพยายามปิดตารางก่อนที่จะบันทึก กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและคุณจะได้ยิน "คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังการออกแบบตารางของตาราง X หรือไม่" โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ใช่ เมื่อต้องการบันทึกตาราง ให้กด Enter

  • เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังตารางที่มีอยู่ ตารางจะกำหนดชื่อตามที่คุณให้ไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อตารางเมื่อคุณบันทึก ให้กด F12 กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้นและคุณสามารถใส่ชื่อใหม่

 2. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับตาราง เมื่อคุณบันทึกตารางเป็นครั้งแรก ให้ตั้งชื่อตารางซึ่งอธิบายข้อมูลที่มีอยู่ เช่น คุณอาจตั้งชื่อตารางว่า ลูกค้าคลังอะไหล่หรือ ผลิตภัณฑ์ได้ Access ให้คุณได้ตั้งชื่อตารางใน web apps อย่างยืดหยุ่น แต่มีข้อจำกัดบางอย่างดังนี้

  • ชื่อตารางสามารถมีอักขระยาวได้ถึง 64 ตัว

  • ตารางสามารถมีอักษร ตัวเลข ช่องว่าง และอักขระพิเศษรวมกัน ยกเว้นจุด (.) เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) วงเล็บเหลี่ยม ([]) ช่องว่างนำหน้าเครื่องหมายเท่ากับ (=) หรืออักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เช่น ปัดแคร่ ชื่อต้องไม่ประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้ ' / \:; * ? " ' < > | # <แท็บ > {}% ~ &

  • ชื่อต้องไม่ประกอบด้วยอักขระต่อไปนี้ ' / \:; * ? " ' < > | # <แท็บ > {}% ~ &

  เคล็ดลับ ตัดสินใจเลือกการตั้งชื่อวัตถุในฐานข้อมูลของคุณอย่างมีแบบแผน และใช้ชื่อนั้นอย่างสม่ำเสมอ

 3. กด Enter

เปลี่ยนชื่อตาราง

หมายเหตุ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อตารางขณะเปิดอยู่ เมื่อต้องการปิดตารางที่ใช้งานอยู่ ให้กด F6 หรือ Ctrl + W โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่าง นำทาง ในตารางที่คุณปิด

 1. ในบานหน้าต่าง นำทาง หากต้องการเลือกตารางที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้ใช้แป้นลูกศรลง

  เคล็ดลับ เมื่อเข้าถึงตารางในบานหน้าต่าง นำทาง คุณอาจจำเป็นต้องกดแป้น Tab

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูลัด ให้กดแป้นแอปพลิเคชัน (มักจะพบที่ด้านล่างขวาของคีย์บอร์ด) หรือ Shift+F10

 3. บนเมนูลัด ให้กด M สองครั้ง จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน "ออกจากเมนู เปลี่ยนชื่อกล่องข้อความ แก้ไข" (ใน Narrator คุณจะได้ยิน "เปลี่ยนชื่อกล่องข้อความ" และชื่อปัจจุบัน)

 4. ในกล่องข้อความ ให้พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด Enter

ลบตาราง

 1. ในมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้ปิดตารางทั้งหมด โฟกัสเลื่อนไปยังบานหน้าต่าง นำทาง เมื่อต้องการเลือกตารางคุณต้องการลบ ให้ใช้แป้นลูกศรลง

 2. กด DELETE หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันการลบ และคุณจะได้ยิน "คุณต้องการลบตาราง X หรือไม่" (ใน Narrator คุณจะได้ยิน "การโต้ตอบ Microsoft Access ปุ่มใช่") โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ใช่)

 3. เมื่อต้องการลบตาราง ให้กด Enter

หมายเหตุ เมื่อคุณอยู่ในมุมมอง ออกแบบ เมื่อสลับไปยังมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้กด Alt, J + D, W จากนั้นกด H เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมอง ออกแบบ เมื่อคุณอยู่ในมุมมอง แผ่นข้อมูล ให้กด Alt + H, W จากนั้นกด D

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×