ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ PowerPoint กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้แล้ว คุณสามารถสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตให้มีองค์ประกอบ สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ สไตล์ และเค้าโครงที่จัดเรียงมาอย่างดี คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้โดยไม่ต้องสนใจการออกแบบ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้เพื่อทำให้ผู้ชมที่หลากหลายมากขึ้นใช้งานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: 

PowerPoint 2016 มีเทมเพลตให้ใช้มากมาย คุณสามารถค้นหาเทมเพลตหรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้วในเมนูเทมเพลตได้

 1. เปิด PowerPoint 2016 โดย PowerPoint จะเปิดขึ้นในมุมมองที่แสดงงานนำเสนอล่าสุด เขตข้อมูลการค้นหา เทมเพลต และธีม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณปรับเปลี่ยนงานนำเสนอในมุมมองปกติอยู่แล้ว และต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่จากเทมเพลต ให้กด Alt+F, N เพื่อไปยังเมนู สร้าง

 2. เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลต ให้กด Alt+S พิมพ์คำค้นหาของคุณ เช่น เข้าถึงได้ จากนั้นกด Enter ถ้าคุณไม่ต้องการมองหาเทมเพลต คุณสามารถข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปได้

 3. กดแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูเทมเพลตและธีมที่พร้อมใช้งาน โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงรายการต่างๆ ขณะที่คุณเคลื่อนผ่าน

 4. เมื่อต้องการเลือกเทมเพลตหรือธีม ให้กด Enter กล่องโต้ตอบรายละเอียดจะเปิดขึ้น

 5. เมื่อต้องการดาวน์โหลดและเริ่มใช้เทมเพลตที่เลือก ให้กด Enter อีกครั้ง

  งานนำเสนอจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์แรก เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความชื่อเรื่อง ให้กดแป้น Tab

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้แล้ว คุณสามารถสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตให้มีองค์ประกอบ สี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ สไตล์ และเค้าโครงที่จัดเรียงมาอย่างดี คุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้โดยไม่ต้องสนใจการออกแบบ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้เพื่อทำให้ผู้ชมที่หลากหลายขึ้นใช้งานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: 

สร้างงานนำเสนอใหม่จากเทมเพลต

PowerPoint 2016 มีเทมเพลตให้ใช้มากมาย คุณสามารถค้นหาเทมเพลตหรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่แล้วในเมนูเทมเพลตได้

ค้นหาเทมเพลตและสร้างงานนำเสนอใหม่

 1. เปิด PowerPoint คุณจะไปที่หน้าที่แสดงงานนำเสนอล่าสุด เขตข้อมูลการค้นหา เทมเพลต และธีม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณปรับเปลี่ยนงานนำเสนอในมุมมองปกติอยู่แล้ว และต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่จากเทมเพลต ให้กด Shift+Command+P คุณจะได้ยิน: "สร้างจากเทมเพลต"

 2. เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลต ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งได้ยิน "ค้นหาเทมเพลตทั้งหมด" จากนั้นพิมพ์คำค้นหาของคุณ เช่นเข้าถึงได้ รายการของเทมเพลตที่พร้อมใช้งานจะอัปเดตขณะที่คุณพิมพ์

 3. เมื่อต้องการไปยังเทมเพลตแรก ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยินชื่อของเทมเพลตแรก

 4. กดแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูเทมเพลตและธีมต่างๆ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงรายการขณะที่คุณเคลื่อนผ่าน

 5. เมื่อต้องการเลือกและดาวน์โหลดเทมเพลต ให้กด Enter

  งานนำเสนอจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์แรก

สร้างงานนำเสนอใหม่โดยใช้เมนูเทมเพลต

 1. เปิด PowerPoint คุณจะไปที่หน้าที่แสดงงานนำเสนอล่าสุด เขตข้อมูลการค้นหา เทมเพลต และธีม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณปรับเปลี่ยนงานนำเสนอในมุมมองปกติอยู่แล้ว และต้องการสร้างงานนำเสนอใหม่จากเทมเพลต ให้กด Shift+Command+P คุณจะได้ยิน: "สร้างจากเทมเพลต"

 2. กดแป้นลูกศรเพื่อเรียกดูเมนูของเทมเพลตและธีมต่างๆ โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงรายการขณะที่คุณเคลื่อนผ่าน

 3. เมื่อต้องการเลือกและดาวน์โหลดเทมเพลต ให้กด Enter

  งานนำเสนอจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์แรก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตที่มีอยู่ ด้วยเทมเพลตต่างๆ คุณสามารถสร้างงานนำเสนอด้วยการจัดเรียงองค์ประกอบและสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ สไตล์ และเค้าโครงที่คิดมาอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหา ไม่ใช่ที่การออกแบบ

หมายเหตุ: 

 1. เปิด PowerPoint 2016 for iOS คุณจะได้ยิน "งานนำเสนอเปล่า" ถ้าคุณไปที่มุมมอง สร้าง ที่แสดงรายการเทมเพลตและธีมที่พร้อมใช้งาน หรือได้ยิน "ล่าสุด ส่วนหัว" ถ้าคุณไปที่มุมมอง ล่าสุด ที่แสดงงานนำเสนอล่าสุดของคุณ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในมุมมอง สร้าง ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  • ในมุมมอง ล่าสุด ให้ลากนิ้วเดียวผ่านด้านล่างของหน้าจอจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มสร้าง" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “งานนำเสนอเปล่า” ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายจากมุมมอง การแก้ไข ไปยังมุมมอง ล่าสุด ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งได้ยิน "ปิดไฟล์ ปุ่ม" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง ถ้าคุณได้ยินคำเตือนให้บันทึกงานของคุณ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "วงรีบันทึก ปุ่ม" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง กล่องโต้ตอบ บันทึก จะเปิดขึ้น สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบันทึกงานนำเสนอ ไปที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint

  งานนำเสนอจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์ใหม่

 3. เมื่อต้องการแก้ไขสไลด์ใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยินองค์ประกอบพื้นที่ที่สำรองไว้องค์ประกอบแรกบนสไลด์ เช่น "กล่องข้อความชื่อเรื่อง" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นพิมพ์ข้อความของคุณโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้กับ PowerPoint 2016 for iOS คุณต้องบันทึกงานนำเสนอปลอมที่ใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้ไปยังที่เก็บบนคลาวด์ เช่น OneDrive โดยใช้ PowerPoint 2016 เวอร์ชันเดสก์ท็อป จากนั้นคุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่เข้าถึงได้ที่บันทึกไว้ใน PowerPoint 2016 for iOS เพื่อแก้ไข้ได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตที่มีอยู่ ด้วยเทมเพลตต่างๆ คุณสามารถสร้างงานนำเสนอด้วยการจัดเรียงองค์ประกอบและสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ สไตล์ และเค้าโครงที่คิดมาอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหา ไม่ใช่ที่การออกแบบ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

 1. เปิด PowerPoint สำหรับ Android

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายจากมุมมองรูปขนาดย่อไปยังเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน "เมนูไฟล์ เปิด"

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายจากมุมมองการแก้ไขไปยังเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งได้ยิน "ไม่ได้เลือกไว้ สวิตช์ย้อนกลับ" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เมนูไฟล์ เปิด”

 2. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มสร้าง" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “งานนำเสนอเปล่า”

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  งานนำเสนอจะเปิดขึ้นในมุมมองรูปขนาดย่อ และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์ใหม่

 4. เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขสไลด์ใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "เลือกแล้ว สไลด์หนึ่ง" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข” แตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมองการแก้ไข

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้กับ PowerPoint สำหรับ Android คุณต้องบันทึกงานนำเสนอปลอมที่ใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้ไปยังที่เก็บบนคลาวด์ เช่น OneDrive โดยใช้ PowerPoint 2016 เวอร์ชันเดสก์ท็อป จากนั้นคุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่เข้าถึงได้ที่บันทึกไว้ใน PowerPoint สำหรับ Android เพื่อแก้ไข้ได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตที่มีอยู่ ด้วยเทมเพลตต่างๆ คุณสามารถสร้างงานนำเสนอด้วยการจัดเรียงองค์ประกอบและสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ สไตล์ และเค้าโครงที่คิดมาอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหา ไม่ใช่ที่การออกแบบ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. เปิด PowerPoint Mobile คุณจะไปที่มุมมอง ล่าสุด ที่แสดงงานนำเสนอล่าสุดของคุณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการย้ายจากมุมมองรูปขนาดย่อไปยังเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "มุมมอง Backstage"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการย้ายจากมุมมองการแก้ไขไปยังเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งได้ยิน "คำสั่งการเข้าถึงด่วน ปิด ปุ่มย้อนกลับ" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มไฟล์" จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "มุมมอง Backstage"

 2. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน "ปุ่มสร้าง" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “สร้าง งานนำเสนอเปล่า”

 3. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยินเทมเพลตที่คุณต้องการ จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  งานนำเสนอจะเปิดขึ้นในมุมมองรูปขนาดย่อ และโฟกัสจะอยู่ที่สไลด์ใหม่

 4. เมื่อต้องการเริ่มแก้ไขสไลด์ใหม่ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เมนูบริบท” ปัดไปทางขวาจนกระทั่งได้ยิน “ปุ่มแก้ไข” แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมองการแก้ไข

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้กับ PowerPoint Mobile คุณต้องบันทึกงานนำเสนอปลอมที่ใช้เทมเพลตที่เข้าถึงได้ไปยังที่เก็บบนคลาวด์ เช่น OneDrive โดยใช้ PowerPoint 2016 เวอร์ชันเดสก์ท็อป จากนั้นคุณสามารถเปิดงานนำเสนอที่เข้าถึงได้ที่บันทึกไว้ใน PowerPoint Mobile เพื่อแก้ไข้ได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint กับคีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตที่มีอยู่ ด้วยเทมเพลตต่างๆ คุณสามารถสร้างงานนำเสนอด้วยการจัดเรียงองค์ประกอบและสี ฟอนต์ เอฟเฟ็กต์ สไตล์ และเค้าโครงที่คิดมาอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหา ไม่ใช่ที่การออกแบบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

 1. เปิด PowerPoint 2016 คุณจะไปที่หน้าที่แสดงงานนำเสนอ เทมเพลต และธีมล่าสุด โฟกัสจะอยู่บนเทมเพลตงานนำเสนอเปล่าใหม่

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณแก้ไขงานนำเสนอในมุมมองปกติอยู่แล้ว ให้กด Alt+แป้นโลโก้ Windows+ F, N เพื่อเปิดเมนู สร้าง

 2. กดแป้น Tab เพื่อเรียกดูเทมเพลตและธีม โปรแกรมอ่านหน้าจอจะอ่านออกเสียงรายการขณะที่คุณเคลื่อนผ่าน

 3. เมื่อต้องการเลือกและเปิดเทมเพลต ให้กด Enter งานนำเสนอจะเปิดขึ้นในมุมมองปกติ

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องข้อความชื่อเรื่อง ให้กด Ctrl+F6 จนกระทั่งได้ยิน "แผงสไลด์" จากนั้นกดแป้น Tab แล้วคุณจะได้ยิน "พื้นที่ที่สำรองไว้ของชื่อเรื่องตรงกึ่งกลาง" เมื่อต้องการแก้ไขพื้นที่ที่สำรองไว้ ให้กด Enter แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×