ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint Online

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ SharePoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อสร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของไฟล์และโฟลเดอร์ เมื่อคุณสร้างการแจ้งเตือน คุณสามารถระบุวิธีส่ง (อีเมลหรือข้อความ) จะส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด และการเปลี่ยนแปลงแบบใดจึงจะแจ้งเตือนได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ SharePoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก SharePoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ SharePoint Online

สร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์มีการเปลี่ยนแปลง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. ในมุมมอง รายการ หรือมุมมอง ไทล์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมอง รายการ และมุมมอง ไทล์ ให้ทำดังนี้:

  1. เพื่อให้ปุ่ม ใหม่ และเมนู มุมมอง พร้อมใช้งานบนเมนู โปรดแน่ใจว่าไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกเลือกอยู่ในไลบรารีเอกสาร

  2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือเอกสาร Office ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้”

  3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูมุมมอง” แล้วกด Enter

  4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” หรือ “ไทล์” แล้วกด Enter

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนู เปิด” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เปิด”)

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำสั่งเพิ่มเติม สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยรายการเมนูย่อยที่ถูกเลือก” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย “รายการเมนู”) แล้วกด Enter เมนูย่อยจะเปิดขึ้น

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แจ้งเตือนฉัน” แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ แจ้งเตือนฉันเมื่อรายการมีการเปลี่ยนแปลง จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขชื่อเรื่องการแจ้งเตือน” แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่สำหรับการแจ้งเตือนที่คุณต้องการ (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน”)

 8. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องแก้ไข ผู้ใช้ ให้กดแป้น Tab ชื่อและอีเมลของคุณจะอยู่ในรายการ เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายอัฒภาค (;) และชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้

 9. เมื่อต้องการระบุวิธีส่ง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “เลือกปุ่มตัวเลือกอีเมลอยู่” ตัวเลือกการส่งอื่นๆ อาจมีพร้อมใช้งาน เช่น ความสามารถในการแจ้งเตือนโดยข้อความ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ ถ้าปุ่ม ข้อความ มีพร้อมใช้งาน ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือก ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณยังสามารถเลือกให้ส่ง URL เป็นข้อความได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กดแป้นลูกศรลง จากนั้นกด Spacebar

 10. เมื่อต้องการระบุวิธีกรองหรือบังคับการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “เลือกปุ่มตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามอยู่” เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในตัวเลือกดังกล่าว (มีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารมีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ถูกสร้างโดยฉัน หรือ มีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายโดยฉัน) ให้ใช้แป้นลูกศรลง

 11. เมื่อต้องการระบุความถี่ที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “เลือกปุ่มตัวเลือกส่งการแจ้งเตือนทันทีอยู่” เมื่อต้องการเลือก ส่งสรุปการแจ้งเตือนทุกวัน หรือ ส่งสรุปการแจ้งเตือนทุกสัปดาห์ ให้ใช้แป้นลูกศรลง ถ้าคุณเลือกหนึ่งในสองตัวเลือกเหล่านี้ เมื่อต้องการย้ายกล่องคำสั่งผสม ชั่วโมง เพื่อระบุเวลา ให้กดแป้น Tab จากนั้นเมื่อต้องการเลือกเวลา ให้ใช้แป้นลูกศรลง

 12. กดแป้น Tab ไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบประวัติเวอร์ชันสำหรับไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

แป้นพิมพ์ลัดใน SharePoint Online

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับไลบรารีเอกสารที่ทันสมัยใน SharePoint Online

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน SharePoint Online

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×