ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint Online

คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของไฟล์และโฟลเดอร์ใน SharePoint Online เมื่อคุณสร้างการแจ้งเตือน คุณสามารถระบุวิธีส่ง (อีเมลหรือข้อความ) จะส่งการแจ้งเตือนเมื่อไหร่ และการเปลี่ยนแปลงแบบใดจึงจะแจ้งเตือนได้

ในหัวข้อนี้

หมายเหตุ

สร้างการแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณเมื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์มีการเปลี่ยนแปลง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. ในมุมมอง รายการ หรือมุมมอง ไทล์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสลับระหว่างมุมมอง รายการ และมุมมอง ไทล์ ให้ทำดังนี้:

  1. เพื่อให้ปุ่ม ใหม่ และเมนู มุมมอง พร้อมใช้งานบนเมนู โปรดแน่ใจว่าไม่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกเลือกอยู่ในไลบรารีเอกสาร

  2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใหม่ สร้างโฟลเดอร์หรือเอกสาร Office ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้”

  3. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูมุมมอง” แล้วกด Enter

  4. กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการ” หรือ “ไทล์” แล้วกด Enter

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนู เปิด” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เปิด”)

 5. กดปุ่มลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “คำสั่งเพิ่มเติม สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ด้วยรายการเมนูย่อยที่ถูกเลือก” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย “รายการเมนู”) แล้วกด Enter เมนูย่อยจะเปิดขึ้น

 6. กดปุ่มลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “แจ้งเตือนฉัน” แล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ แจ้งเตือนฉันเมื่อรายการมีการเปลี่ยนแปลง จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขชื่อเรื่องการแจ้งเตือน” แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่สำหรับการแจ้งเตือนที่คุณต้องการ (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน”)

 8. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องแก้ไข ผู้ใช้ ให้กดแป้น Tab ชื่อและอีเมลของคุณจะอยู่ในรายการ เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้เพื่อส่งการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab จากนั้นพิมพ์เครื่องหมายอัฒภาค (;) และชื่อหรืออีเมลแอดเดรสของผู้ใช้

 9. เมื่อต้องการระบุวิธีส่ง ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “เลือกปุ่มตัวเลือกอีเมล” ตัวเลือกการส่งอื่นๆ อาจมีพร้อมใช้งาน เช่น ความสามารถในการแจ้งเตือนโดยข้อความ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีของคุณ ถ้าปุ่ม ข้อความ มีพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่มลูกศรลงเพื่อเลือก ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณยังสามารถเลือกให้ส่ง URL เป็นข้อความได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้กดปุ่มลูกศรลง จากนั้นกด Spacebar

 10. เมื่อต้องการระบุวิธีกรองหรือบังคับการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “เลือกปุ่มตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม” เมื่อต้องการเลือกหนึ่งในตัวเลือกดังกล่าว (มีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารมีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ถูกสร้างโดยฉัน หรือ มีใครบางคนเปลี่ยนแปลงเอกสารที่ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายโดยฉัน) ให้ใช้ปุ่มลูกศรลง

 11. เมื่อต้องการระบุความถี่ที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน “เลือกปุ่มตัวเลือกส่งการแจ้งเตือนทันที” เมื่อต้องการเลือก ส่งสรุปการแจ้งเตือนทุกวัน หรือ ส่งสรุปการแจ้งเตือนทุกสัปดาห์ ให้ใช้ปุ่มลูกศรลง ถ้าคุณเลือกหนึ่งในสองตัวเลือกเหล่านี้ เมื่อต้องการย้ายกล่องคำสั่งผสม ชั่วโมง เพื่อระบุเวลา ให้กดแป้น Tab จากนั้นเมื่อต้องการเลือกเวลา ให้ใช้ปุ่มลูกศรลง

 12. กดแป้น Tab ไปยังปุ่ม ตกลง แล้วกด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบประวัติเวอร์ชันสำหรับไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×