ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายหรือคัดลอกโฟลเดอร์หรือไฟล์ในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

ในไลบรารีเอกสาร คุณสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย้ายหรือคัดลองโฟลเดอร์หรือไฟล์อย่างน้อยหนึ่งรายการจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งภายในไลบรารีเอกสารเดียวกัน

หมายเหตุ

ในหัวข้อนี้

ย้ายโฟลเดอร์หรือไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. ในมุมมองรายการหรือมุมมองไทล์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิดเมนูบริบทสำหรับรายการที่เลือก” แล้วกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “เปิดเมนูย่อย” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เปิด”)

 5. กดลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้ายไปยัง” และกด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย “ย้ายไปยัง เมนูรายการ”) กล่องโต้ตอบย้ายรายการไปยัง:จะเปิดขึ้นพร้อมกับแท็บย้ายจะถูกเลือก และโฟกัสบนไลบรารีเอกสารแรกในรายการ

 6. เมื่อต้องการย้ายไปยังรายการปลายทาง ให้กดแป้น Tab สองครั้ง

 7. เมื่อต้องการเลือกปลายทาง ให้ใชแป้นลูกศรลงและกด Enter กล่องโต้ตอบย้ายรายการไปยัง:จะปิด และรายการจะถูกย้ายไปยังปลายทาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับไฟล์:

  1. ในกล่องโต้ตอบย้ายรายการไปยัง: ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้าย” แล้วกดแป้นลูกศรขวา

  2. เมื่อคุณได้ยิน “โฟลเดอร์ใหม่ รายการเมนู” ให้กด Enter โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้าง และโฟกัสจะย้ายไปยังกล่องโต้ตอบชื่อโฟลเดอร์ คุณจะได้ยิน “ชื่อโฟลเดอร์ การแก้ไข”

  3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

  4. เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่มสร้าง ให้กดแป้น Tab จากนั้นกด Enter โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้าง และโฟกัสจะย้ายไปยังโฟลเดอร์

  5. เมื่อต้องการย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ใหม่ ให้กด Enter

คัดลอกโฟลเดอร์หรือไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ Office 365 ขององค์กรของคุณ เริ่มแอป SharePoint แล้ว เปิดไลบรารีเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online มีสองมุมมองที่แตกต่างกัน: คลาสสิก และประสบการณ์ SharePoint Online สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่ประสบการณ์ SharePoint Online จะเป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” เมื่อนำทางไลบรารีเอกสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้มุมมองประสบการณ์แบบคลาสสิก เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online เมื่อคุณได้ยิน “ปุ่มตรวจสอบ” ให้กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นมุมมองประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย “ใหม่”

 2. เมื่อต้องการดูไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" กด Enter หลังจากมุมมองไลบรารีเอกสารของคุณเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ SharePoint Online และโฟกัสย้ายจากปุ่ม ตรวจสอบ ไปยังลิงก์ ใหม่ คุณจะได้ยินชื่อของไลบรารีเอกสารของคุณ ตามด้วย "ใหม่"

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบ" แสดงว่าคุณกำลังใช้ประสบการณ์ SharePoint Online

 3. ในมุมมองรายการหรือมุมมองไทล์ ให้เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปิดเมนูบริบทสำหรับรายการที่เลือก” แล้วกด Enter เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน “เปิดเมนูย่อย” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เปิด”)

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “คัดลอกไปยัง รายการเมนู” แล้วกด Enter (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “ย้ายไปยัง รายการเมนู” กล่องโต้ตอบคัดลอกรายการไปยัง:จะเปิดขึ้น

 6. เมื่อต้องการเลือกปลายทางสำหรับรายการ ให้ใชแป้นลูกศรลงและกด Enter กล่องโต้ตอบ คัดลอกรายการไปยัง: จะปิด และรายการจะถูกคัดลอกไปยังปลายทาง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่คุณสามารถวางไฟล์ที่คัดลอกมาได้:

  1. ในกล่องโต้ตอบ คัดลอกรายการไปยัง: ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บ เมนู คัดลอก” จากนั้นกดแป้นลูกศรขวา

  2. เมื่อคุณได้ยิน “โฟลเดอร์ใหม่” ให้กด Enter โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้าง และโฟกัสจะย้ายไปยังกล่องโต้ตอบ ชื่อโฟลเดอร์ คุณจะได้ยิน “ชื่อโฟลเดอร์ แก้ไข”

  3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

  4. เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่ม สร้าง ให้กดแป้น Tab จากนั้นกด Enter โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้าง และโฟกัสจะย้ายไปยังโฟลเดอร์

  5. เมื่อต้องการคัดลอกรายการไปยังโฟลเดอร์ใหม่ ให้กด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อคัดลอกลิงก์สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint Online

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มลิงก์ไปยังไลบรารีเอกสาร

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×