ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ ดูข้อความของข้อความอีเมลของฉันจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็กกว่าปกติ(ใน Windows)

ใช้Outlook ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอ JAWS ดังกล่าวหรือผู้บรรยาย Windows อยู่แล้วภายในหน้าจอ reader การย่อ/ขยายใน หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแสดง เพื่อทำให้ข้อความบนหน้าจอขนาดใหญ่ หรือเมื่อต้อง การทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนหน้าจอขนาดใหญ่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนขนาดของข้อความใน Windows 10

ในหัวข้อนี้

ขยายอีเมลในหน้าต่างของอีเมล

ขยายอีเมลในหน้าต่างแยกต่างหาก คุณสามารถขยายอีเมลที่คุณกำลังอ่านเท่านั้น เมื่อคุณย้ายไปยังอีเมลอีกฉบับ เนื้อความที่ส่งกลับเป็นขนาดฟอนต์เริ่มต้น

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถขยายข้อความอีเมบานหน้าต่างการอ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงเพื่อขยายอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในรายการข้อความ นำทางไปยังอีเมล แล้วกด Enter อีเมลที่เปิดขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก

 2. เมื่อต้องการขยายอีเมล กด Alt + H จากนั้นกด Q + 1 กล่องโต้ตอบย่อ/ขยาย เปิดขึ้น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดับเบิลคลิขนาดฟอนต์ของอีเมล กดแป้นลูกศรขึ้น

  • เมื่อต้องการใส่ค่าของคุณเองย่อ/ขยาย กด Alt + E คุณได้ยิน "เป็นเปอร์เซ็นต์ ตาม ด้วยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน และ"แก้ไขกล่องหมุน" ใน JAWS คุณฟัง: "หมุนเปอร์เซ็นต์กล่อง" พิมพ์การย่อ/ขยายค่าคุณต้อง ตัวอย่าง 250 หรือ 400

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย และอ่านอีเมลที่ย่อ/ขยาย ให้กด Enter

หมายเหตุ: ขนาดของข้อความบน ribbon จะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความ บน ribbon หรือ ในบานหน้าต่างนำทางOutlook คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ย่ออีเมลในหน้าต่างของอีเมล

 1. ในอีเมลขยาย กด Alt + H แล้ว 1 + Q กล่องโต้ตอบย่อ/ขยาย เปิดขึ้น

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ของอีเมลเป็นขนาดเดิม ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน"ย่อ/ขยาย เลือก เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อย"

  • เมื่อต้องการใส่ค่าของคุณเองย่อ/ขยาย กด Alt + E คุณได้ยิน "เป็นเปอร์เซ็นต์ ตาม ด้วยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน และ"แก้ไขกล่องหมุน" ใน JAWS คุณฟัง: "หมุนเปอร์เซ็นต์กล่อง" พิมพ์การย่อ/ขยายค่าคุณต้อง ตัวอย่างเช่น 75

 3. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ให้กด Enter

ขยายอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังอีเมล

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบสถานะ” ตามด้วยตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดบนแถบสถานะ

 3. เมื่อต้องการไปยังตัวเลื่อนย่อ/ขยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ขยาย ปุ่ม แล้ว ซ้ำ ๆ กด Enter จนกว่าคุณถึงขนาดข้อความคุณต้องการ

ย่ออีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในอีเมลขยาย ให้กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "แถบสถานะ ตาม ด้วยตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดบนแถบสถานะ

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ย่อ, ปุ่ม” แล้วกด Enter ซ้ำๆ จนได้ขนาดข้อความที่คุณต้องการ

เปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความ บน ribbon หรือ ในบานหน้าต่างนำทางOutlook โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. กดแป้นโลโก้ Windows คุณจะได้ยิน: “Cortana, กล่องค้นหา, แก้ไข”

 2. ในเขตข้อมูลข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์ แสดง แล้วกด Enter หน้าต่างการตั้งค่า แสดง จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนขนาดของข้อความ แอป และรายการอื่นๆ” ตามด้วยค่าปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง

 5. เมื่อต้องการเลือกค่าขนาดใหม่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ขยายอีเมลในหน้าต่างของอีเมล

 1. ในรายการข้อความ นำทางไปยังอีเมล และกดส่งกลับ อีเมลที่เปิดขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์ของอีเมล กดคำสั่ง + เครื่องหมายบวก (+)

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ของอีเมล กดคำสั่ง + เครื่องหมายลบ (-)

ใช้ฟีเจอร์การย่อ/ขยาย

มีฟีเจอร์การย่อ/ขยายของเครื่อง Mac ของคุณ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการขยายเนื้อหาในพื้นที่ใด ๆ ของOutlook

 1. เมื่อต้องการไปแถบเมนู กดควบคุม + เลือก + M คุณได้ยินเสียง: "เมนูแท่ง Apple " แล้ว เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะของระบบ กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "ระบบการกำหนดลักษณะ" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 2. ในการกำหนดลักษณะระบบ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "Accessibility ปุ่ม แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar การเข้าถึง เมนูเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ฟีเจอร์การช่วยตาราง ทั่วไป เลือก" เมื่อต้องการเปิดเมนูฟีเจอร์การย่อ/ขยาย ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การย่อ/ขยาย"

 4. เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการขยายเนื้อหา กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการขยาย เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือก คุณได้ยินเสียง: "ตรวจสอบ ใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการย่อ/ขยาย กล่องกาเครื่องหมาย"

 5. ในOutlook ขณะนี้คุณต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องขยายมุมมองของอีเมลที่ของคุณ หรือปฏิทิน (การย่อ/ขยายใน) กด เลือก + สั่ง + เครื่องหมายจุลภาคดิจิทัล () คุณได้ยินระดับการย่อ/ขยายในปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลดขนาดมุมมอง (ย่อ/ขยายออก), กดเลือก + สั่ง + เครื่องหมายคาบเวลา (.) คุณได้ยินระดับการย่อ/ขยายในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook กับสถานี ที่ iOS อยู่แล้วภายในโปรแกรมอ่านหน้าจอ มีฟีเจอร์การย่อ/ขยายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

เปิดใช้งานการย่อ/ขยาย

เปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยายในการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหลักที่ไอคอน การตั้งค่า อยู่ จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ในการตั้งค่า เพื่อเปิดเมนูAccessibility ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มทั่วไป" และ แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "การเข้าถึงปุ่ม" และแตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู การย่อ/ขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการย่อ/ขยาย ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ การย่อ/ขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การย่อ/ขยาย ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ขยายอีเมล

มีฟีเจอร์การย่อ/ขยายบน คุณสามารถใช้ท่าทางการขยายเนื้อหาของอีเมลในOutlook เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยาย ดูเปิดใช้งานการย่อ/ขยาย

ในอีเมลOutlook ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของอีเมลที่คุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แตะหน้าจอ ด้วยสามนิ้วสองครั้ง

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack อยู่แล้วภายใน Android จอ มีฟีเจอร์ขยายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เปิดใช้งานการขยาย

เปิดฟีเจอร์อัตราส่วนในการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนู การช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การช่วยสำหรับการเข้าถึง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู อัตราส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัตราส่วน ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ อัตราส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ขยายด้วยการแตะสามครั้ง ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สวิตช์ปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ อัตราส่วน จะเปิดใช้งาน และคุณจะได้ยิน: "เปิด"

ขยายอีเมล

มีฟีเจอร์ขยายบน คุณสามารถใช้ท่าทางการขยายเนื้อหาของอีเมลในOutlook สำหรับ Android เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะขยาย ดูเปิดใช้งานการขยาย

ในอีเมลOutlook ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของอีเมลที่คุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แตะหน้าจอกสามค

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสามครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้จดหมาย ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ มีฟีเจอร์แว่นขยายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เปิดใช้งานแว่นขยาย

เปิดฟีเจอร์อัตราส่วนในการตั้งค่าความง่ายในการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนู ความง่ายในการเข้าถึง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ความง่ายในการเข้าถึง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู แว่นขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "แว่นขยาย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิด แว่นขยายหน้าจอ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิดอยู่, แว่นขยายหน้าจอ, สลับสวิตช์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แว่นขยายหน้าจอ จะเปิดใช้งาน และคุณจะได้ยิน: "เปิดอยู่, แว่นขยายหน้าจอ, สลับสวิตช์"

ขยายอีเมล

มีฟีเจอร์แว่นขยายบน คุณสามารถใช้ท่าทางการขยายเนื้อหาของอีเมลในOutlook เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะแว่นขยาย ดูเปิดใช้งานแว่นขยาย

ในอีเมลOutlook ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของอีเมลที่คุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หน้าจอ ด้วยนิ้วสองนิ้ว แตะสองครั้ง

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อต้องการย่อ/ขยายใน หรือ ขยาย ข้อความอีเมลหรือปฏิทิน และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้ผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

คุณสามารถขยาย หรือลดเนื้อหาในการใช้ฟังก์ชันขยาย และย่อ ของMicrosoft EdgeOutlook Web App

 1. เมื่อใช้Outlook Web App ในMicrosoft Edge เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายมุมมอง (ขยาย ), กด Ctrl + เครื่องหมายบวก (+) คุณได้ยินเสียง: "ขยาย"

  • เมื่อต้องการลดขนาดมุมมอง (ย่อ ), กด Ctrl + เครื่องหมายบวก (+) คุณได้ยินเสียง: "ย่อ"

 2. เลือก ขยาย และ ย่อ หลายครั้งในแถวเพื่อให้ได้อัตราส่วนที่แน่นอนที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×