ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบ ดูข้อความของข้อความอีเมลของฉันจะมีขนาดใหญ่ หรือเล็กกว่าปกติหรือทำให้ข้อความและแอปที่มีขนาดใหญ่(ใน Windows)

ใช้Outlook กับโปรแกรมอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ขยายอีเมลในหน้าต่างของอีเมล

คุณสามารถขยายอีเมลของคุณในขณะนี้กำลังอ่าน หรือเขียนเท่านั้น เมื่อคุณย้ายไปยังอีเมลอีกฉบับ เนื้อความที่ส่งกลับเป็นขนาดฟอนต์เริ่มต้น

เคล็ดลับ: 

 1. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังอีเมล แล้วกด Enter อีเมลที่เปิดขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก

 2. เมื่อต้องการขยายอีเมล กด Alt + H, Q, 1 กล่องโต้ตอบย่อ/ขยายในขณะอ่านเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังเรียบเรียงข้อความอีเม กด Alt + O, Q กล่องโต้ตอบย่อ/ขยายขณะเขียนเปิดขึ้น

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดับเบิลคลิขนาดฟอนต์ของอีเมล กดแป้นลูกศรขึ้น

  • เมื่อต้องการใส่ค่าของคุณเองย่อ/ขยาย กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เปอร์เซ็นต์ แก้ไข" ตาม ด้วยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน ด้วย JAWS คุณฟัง: "หมุนเปอร์เซ็นต์กล่อง" พิมพ์การย่อ/ขยายค่าคุณต้อง ตัวอย่าง 250 หรือ 400

 4. ถ้าคุณต้องการให้Outlook จดจำการตั้งค่าการย่อ/ขยาย กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked จำการกำหนดลักษณะของฉัน แล้วกด Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย และอ่านอีเมลที่ย่อ/ขยาย ให้กด Enter

หมายเหตุ: ขนาดของข้อความบน ribbon จะไม่ได้รับผลกระทบ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความใน Ribbon หรือในบานหน้าต่างนำทาง Outlook คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ย่ออีเมลในหน้าต่างของอีเมล

คุณสามารถขยายออกจากอีเมลของคุณในขณะนี้กำลังอ่าน หรือเขียนเท่านั้น เมื่อคุณย้ายไปยังอีเมลอีกฉบับ เนื้อความที่ส่งกลับเป็นขนาดฟอนต์เริ่มต้น

 1. ในอีเมลขยาย กด Alt + H, Q, 1 กล่องโต้ตอบย่อ/ขยายในขณะอ่านเปิดขึ้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังเรียบเรียงข้อความอีเม กด Alt + O, Q กล่องโต้ตอบย่อ/ขยายขณะเขียนเปิดขึ้น

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ของอีเมลเป็นขนาดเดิม ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ขยาย เลือก เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อย"

  • เมื่อต้องการใส่ค่าของคุณเองย่อ/ขยาย กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เปอร์เซ็นต์ แก้ไข" ตาม ด้วยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน ด้วย JAWS คุณฟัง: "หมุนเปอร์เซ็นต์กล่อง" พิมพ์การย่อ/ขยายค่าคุณต้อง ตัวอย่างเช่น 75

 3. ถ้าคุณต้องการให้Outlook จดจำการตั้งค่าการย่อ/ขยาย กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "Unchecked จำการกำหนดลักษณะของฉัน แล้วกด Spacebar เพื่อเลือกตัวเลือก

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ให้กด Enter

ขยายอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังอีเมล

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบสถานะ” ตามด้วยตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดบนแถบสถานะ

 3. เมื่อต้องการไปยังตัวเลื่อนย่อ/ขยายให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ขยาย ปุ่ม แล้ว ซ้ำ ๆ กด Enter จนกว่าคุณถึงขนาดข้อความคุณต้องการ

ย่ออีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในอีเมลขยาย ให้กด F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "แถบสถานะ ตาม ด้วยตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดบนแถบสถานะ

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ย่อ, ปุ่ม” แล้วกด Enter ซ้ำๆ จนได้ขนาดข้อความที่คุณต้องการ

เปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของข้อความ บน ribbon หรือ ในบานหน้าต่างนำทางOutlook โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. กดแป้นโลโก้ของ Windows คุณได้ยินเสียง: "กล่องค้นหาหน้าต่าง Cortana เริ่มต้น แก้ไข"

 2. ในเขตข้อมูลข้อความค้นหาพิมพ์ขนาดของข้อความนั้นแล้ว กด Enter ตั้งค่าแสดงหน้าต่างเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ทำทุกอย่างที่มีขนาดใหญ่ เปลี่ยนขนาดของข้อความและแอปบนจอภาพหลัก ตาม ด้วยค่าปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง

 5. เมื่อต้องการเลือกค่าขนาดใหม่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ทำให้ข้อความและแอปที่มีขนาดใหญ่

ใช้Outlook for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ขยายอีเมลในหน้าต่างของอีเมล

 1. ในรายการข้อความ นำทางไปยังอีเมล และกดส่งกลับ อีเมลที่เปิดขึ้นในหน้าต่างแยกต่างหาก

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์ของอีเมล กดคำสั่ง + เครื่องหมายบวก (+)

  • เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ของอีเมล กดคำสั่ง + เครื่องหมายลบ (-)

ใช้ฟีเจอร์การย่อ/ขยาย

มีฟีเจอร์การย่อ/ขยายของเครื่อง Mac ของคุณ คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการขยายเนื้อหาในพื้นที่ใด ๆ ของOutlook

 1. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณได้ยินเสียง: "เมนูแท่ง Apple " แล้ว เมื่อต้องการเปิดการกำหนดลักษณะของระบบกดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "ระบบการกำหนดลักษณะ" แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 2. ในการกำหนดลักษณะระบบให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "Accessibility ปุ่ม แล้ว กดควบคุม + เลือก + Spacebar การเข้าถึงเมนูเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ฟีเจอร์การช่วยตาราง ทั่วไป เลือก" เมื่อต้องการเปิดเมนูฟีเจอร์การย่อ/ขยายให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การย่อ/ขยาย"

 4. เมื่อต้องการใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการขยายเนื้อหา กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ใช้แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการขยาย เลือกกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น กดควบคุม + เลือก + Spacebar เพื่อเลือก คุณได้ยินเสียง: "ตรวจสอบ ใช้คีย์ลัดเมื่อต้องการย่อ/ขยาย กล่องกาเครื่องหมาย"

 5. ในOutlook ขณะนี้คุณต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องขยายมุมมองของอีเมลที่ของคุณ หรือปฏิทิน (การย่อ/ขยายใน) กด เลือก + สั่ง + เครื่องหมายจุลภาคดิจิทัล () คุณได้ยินระดับการย่อ/ขยายในปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการลดขนาดมุมมอง (ย่อ/ขยายออก), กดเลือก + สั่ง + เครื่องหมายคาบเวลา (.) คุณได้ยินระดับการย่อ/ขยายในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook กับสถานี ที่ iOS อยู่แล้วภายในโปรแกรมอ่านหน้าจอ มีฟีเจอร์การย่อ/ขยายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เปิดใช้งานการย่อ/ขยาย

เปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยายในการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายด้วยสามนิ้วเพื่อไปที่หน้าจอหลักที่ไอคอน การตั้งค่า อยู่ จากนั้นปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การตั้งค่า" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ในการตั้งค่าเพื่อเปิดเมนูAccessibilityปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มทั่วไป" และ แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "การเข้าถึงปุ่ม" และแตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู การย่อ/ขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มการย่อ/ขยาย ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ การย่อ/ขยาย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การย่อ/ขยาย ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ขยายอีเมล

มีฟีเจอร์การย่อ/ขยายบน คุณสามารถใช้ท่าทางการขยายเนื้อหาของอีเมลในOutlook เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์การย่อ/ขยาย ดูเปิดใช้งานการย่อ/ขยาย

ในอีเมลOutlook ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของอีเมลที่คุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แตะหน้าจอ ด้วยสามนิ้วสองครั้ง

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วสามนิ้ว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook สำหรับ Android กับ TalkBack อยู่แล้วภายใน Android จอ มีฟีเจอร์ขยายของโทรศัพท์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความของข้อความอีเม และทำให้ง่ายต่อการอ่าน นอกจากนี้คุณสามารถย่อ และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เปิดใช้งานการขยาย

เปิดฟีเจอร์อัตราส่วนในการตั้งค่าการช่วยสำหรับการเข้าถึงของโทรศัพท์ของคุณ

 1. ใน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ของคุณ เมื่อต้องการเปิดเมนู การช่วยสำหรับการเข้าถึง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "การช่วยสำหรับการเข้าถึง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนู อัตราส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "อัตราส่วน ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเปิดฟีเจอร์ อัตราส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ขยายด้วยการแตะสามครั้ง ปิดอยู่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สวิตช์ปิด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ อัตราส่วน จะเปิดใช้งาน และคุณจะได้ยิน: "เปิด"

ขยายอีเมล

มีฟีเจอร์ขยายบน คุณสามารถใช้ท่าทางการขยายเนื้อหาของอีเมลในOutlook สำหรับ Android เมื่อต้องการเปิดคุณลักษณะขยาย ดูเปิดใช้งานการขยาย

ในอีเมลOutlook ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการขยายหน้าจอ และดูเฉพาะส่วนของอีเมลที่คุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แตะหน้าจอกสามค

 • เมื่อต้องการย้ายการย่อ/ขยายไปยังจุดอื่น ให้ลากหน้าจอด้วยนิ้วสองนิ้ว

 • เมื่อต้องการกลับไปยังอัตราส่วนเริ่มต้น ให้แตะสามครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อขยาย หรือ ขยาย ข้อความอีเมลหรือปฏิทิน และทำให้ง่ายต่อการอ่าน คุณยังจะเรียนรู้วิธีการขยาย และกลับไปยังขนาดของข้อความต้นฉบับ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

 • หัวข้อนี้ถือว่า การบานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ขยายหรือย่อ

เมื่ออ่านอีเมล คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการย่อ/ขยายของเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อทำให้ข้อความบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง

 1. เมื่อใช้Outlook Web App ในMicrosoft Edge เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการย่อ/ขยายใน กด Ctrl + เครื่องหมายบวก (+) ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยินเสียงในหน่วยเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย

  • เมื่อต้องการย่อ กด Ctrl + เครื่องหมายลบ (-) ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยินหาเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการย่อ/ขยาย

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

คีย์ลัดใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×