ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Outlook 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น JAWS หรือโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อขยายหรือทำให้ข้อความอีเมลใหญ่ขึ้น และทำให้ง่ายต่อการอ่านยิ่งขึ้น คุณยังสามารถซูมออกและกลับไปยังขนาดข้อความเดิมได้

คุณสามารถย่อ/ขยายอีเมลในหน้าต่างอีเมล หรือในบานหน้าต่าง การอ่าน คุณสามารถย่อ/ขยายเฉพาะอีเมลที่คุณกำลังอ่านอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เมื่อคุณย้ายไปยังอีเมลอื่น ข้อความเนื้อหาจะกลับไปเป็นขนาดฟอนต์เริ่มต้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดข้อความใน Ribbon หรือในบานหน้าต่างนำทาง Outlook คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ขยายอีเมลในหน้าต่างของอีเมล

 1. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังอีเมล แล้วกด Enter

 2. เมื่อต้องการขยายอีเมล ให้กด Alt+H จากนั้น Q1 กล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเพิ่มขนาดฟอนต์ของอีเมลเป็นสองเท่า ให้กดแป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการใส่ค่าการย่อ/ขยายของคุณเอง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปอร์เซ็นต์ <เปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน ตัวหมุนที่แก้ไขได้" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "กล่องหมุนเปอร์เซ็นต์" แล้วพิมพ์ค่าการย่อ/ขยายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น 250 หรือ 400

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย และอ่านอีเมลที่ย่อ/ขยาย ให้กด Enter

ย่ออีเมลในหน้าต่างของอีเมล

 1. ในอีเมลที่ย่อ/ขยาย ให้กด Alt+H จากนั้น Q1 กล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการลดขนาดฟอนต์ของอีเมลให้เป็นขนาดเดิม ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย่อ/ขยาย เลือกแล้ว หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์" เมื่อต้องการใส่ค่าการย่อ/ขยายของคุณเอง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เปอร์เซ็นต์ <เปอร์เซ็นต์ปัจจุบัน ตัวหมุนที่แก้ไขได้" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "กล่องหมุนเปอร์เซ็นต์" แล้วพิมพ์ค่าการย่อ/ขยายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น 75

 3. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อ/ขยาย ให้กด Enter

ขยายอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังอีเมล

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบสถานะ” ตามด้วยตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดบนแถบสถานะ

 3. เมื่อต้องการไปที่แถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่ม ขยาย" แล้วกด Enter ซ้ำจนได้ขนาดข้อความที่คุณต้องการ

ย่ออีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน

 1. ในรายการข้อความ ให้นำทางไปยังอีเมลที่ย่อ/ขยาย

 2. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังแถบสถานะ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน “แถบสถานะ” ตามด้วยตัวเลือกที่ใช้ล่าสุดบนแถบสถานะ

 3. เมื่อต้องการไปที่แถบเลื่อน ย่อ/ขยาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ย่อ, ปุ่ม” แล้วกด Enter ซ้ำๆ จนได้ขนาดข้อความที่คุณต้องการ

เปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon

คุณสามารถเปลี่ยนขนาดข้อความใน Ribbon หรือในบานหน้าต่างนำทาง Outlook โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. กดแป้นโลโก้ Windows คุณจะได้ยิน: “Cortana, กล่องค้นหา, แก้ไข”

 2. ในเขตข้อมูลข้อความ ค้นหา ให้พิมพ์ แสดง แล้วกด Enter หน้าต่างการตั้งค่า แสดง จะเปิดขึ้น

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนขนาดของข้อความ แอป และรายการอื่นๆ” ตามด้วยค่าปัจจุบัน

 4. เมื่อต้องการเปิดรายการตัวเลือก ให้กด Alt+แป้นลูกศรลง

 5. เมื่อต้องการเลือกค่าขนาดใหม่ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×