ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เพื่อพิมพ์หน้าสไลด์ เอกสารประกอบคำอธิบาย และบันทึกย่อของงานนำเสนอ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

พิมพ์งานนำเสนอของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการพิมพ์สไลด์ เอกสารประกอบคำบรรยาย หรือหน้าบันทึกย่อของงานนำเสนอของคุณ คุณได้มาถูกที่แล้ว ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่างานพิมพ์ที่ตรงตามความต้องการของคุณ:

 1. ไปที่เฟรม พิมพ์ แล้วกด Ctrl+P PowerPoint จะวางโฟกันบนปุ่ม พิมพ์ และคุณจะได้ยิน “มุมมอง Backstage, กล่องกลุ่มพิมพ์, ปุ่มพิมพ์” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “พิมพ์, ปุ่ม”

 2. เมื่อต้องการระบุจำนวนสำเนาเพื่อพิมพ์ คุณสามารถกดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องหมุด สำเนา หรือกด Alt+P, N ก็ได้ คุณจะได้ยิน “สำเนา ทวิภาค แก้ไขกล่องหมุน” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “สำเนา, กำลังแก้ไข 1”) ในตัวควบคุมแบบหมุน สำเนา ให้พิมพ์จำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ คุณสามารถกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังตัวควบคุม เครื่องพิมพ์ หรือกด Alt+P, I ก็ได้ คุณจะได้ยินชื่อเครื่องพิมพ์ที่เลือก ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการเครื่องพิมพ์ (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เลือกชื่อของเครื่องพิมพ์” หมายเลขเครื่องพิมพ์ที่เลือก และจำนวนเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่พร้อมใช้งาน)

 4. ถ้าคุณไม่ได้ยินชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ให้กดลูกศรลงเพื่อเลื่อนผ่านรายการตัวเลือกเครื่องพิมพ์ทั้งหมด หลังจากตัวเลือกเครื่องพิมพ์ คุณจะเข้าถึงลิงก์ เพิ่มเครื่องพิมพ์ และตัวเลือก พิมพ์ไปเป็นไฟล์

  • กด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหาเครื่องพิมพ์ แล้วใช้แป้น Tab เพื่อนำทาง

  • กด Spacebar เพื่อเลือก พิมพ์ไปเป็นไฟล์ เมื่อคุณเลือกปุ่ม พิมพ์ กล่องโต้ตอบ File Explorer จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณระบุชื่อไฟล์

 5. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกลุ่ม การตั้งค่า เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ รายการต่อไปนี้มีลิงก์เพื่อไปยังรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลังในหัวข้อนี้เกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละรายการ:

  โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint จะพิมพ์สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณเป็นแบบสไลด์แบบเต็มหน้า (หนึ่งสไลด์ต่อหน้า) โดยใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน ให้กด Alt+P, P

การตั้งค่าการพิมพ์

ในกลุ่ม การตั้งค่า คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกหลายตัวเลือกเมื่อพิมพ์ได้:

เลือกสไลด์เพื่อพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ปัจจุบันหรือเฉพาะชุดสไลด์ ให้กด Alt+P เพื่อเลือกตัวเลือก พิมพ์สไลด์ทั้งหมด คุณจะได้ยิน “พิมพ์สไลด์ทั้งหมด, 1 จาก 4” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เลือกพิมพ์สไลด์ทั้งหมดอยู่, 1 จาก 4”) เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกอื่น ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

 • พิมพ์ส่วนที่เลือก คุณจะได้ยิน “ตารางพิมพ์ส่วนที่เลือก, 2 จาก 4” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “พิมพ์ส่วนที่เลือก, 2 จาก 4”) ซึ่งตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อคุณเลือกชุดของสไลด์แล้วเท่านั้น

 • พิมพ์สไลด์ปัจจุบัน คุณจะได้ยิน “ตารางพิมพ์สไลด์ปัจจุบัน, 3 จาก 4” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “พิมพ์สไลด์ปัจจุบัน, 3 จาก 4) ซึ่งตัวเลือกนั้นจะพิมพ์เฉพาะสไลด์ปัจจุบันเท่านั้น

 • เลือกช่วงด้วยตนเอง PowerPoint จะวางโฟกัสในกล่องข้อความ สไลด์ คุณจะได้ยิน “ตารางเลือกช่วงด้วยตนเอง, 4 จา 4” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “เลือกช่วงด้วยตนเอง, 4 จาก 4”) ให้พิมพ์ช่วงของสไลด์เพื่อพิมพ์ เช่น 10-12 หรือ 1,2,5

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีสไลด์ที่ซ่อนอยู่ ตัวเลือก พิมพ์สไลด์ที่ซ่อนอยู่ จะสามารถใช้งานได้ ซึ่งคุณสามารพิมพ์สไลด์ที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการได้ คุณจะได้ยิน “เมนู, ทำเครื่องหมายพิมพ๋สไลด์ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการ ให้กดลูกศรขึ้นหรือลง, P” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “พิมพ์สไลด์ที่ซ่อนอยู่”)

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือก ให้กด Enter เพื่อปิดกล่องคำสั่งผสม

พิมพ์หลายสไตล์ในหน้าเดียว

เมื่อต้องการพิมพ์มากกว่า 1 สไลด์ในหน้าเดียว ให้กด Alt+P, H คุณจะได้ยิน “ตารางสไลด์แบบเต็มหน้า, 1 จาก 3” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “สไลด์แบบเต็มหน้า, 1 จาก 3”)

ในกล่อง สไลด์แบบเต็มหน้า ให้กด Enter เพื่อเปิดแกลเลอรี แถวบนสุดคือส่วน เค้าโครงการพิมพ์ แล้วตามด้วยส่วน เอกสารประกอบคำบรรยาย ใช้แป้นลูกศรซ้ายและลูกศรขวาเพื่อเลือกจากตัวเลือกเค้าโครงการพิมพ์ต่อไปนี้:

 • สไลด์แบบเต็มหน้า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์แต่ละสไลด์ในหน้าของตัวเอง

 • หน้าบันทึกย่อ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์สไลด์บันทึกย่อ ไม่ว่าจะสำหรับผู้บรรยายหรือเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ฟัง คุณจะได้ยิน “ตารางหน้าบันทึกย่อ, 2 จาก 3” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “หน้าบันทึกย่อ, 2 จาก 3”) ตัวเลือกนี้จะพิมพ์หนึ่งสไลด์ต่อหน้าพร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายด้านล่าง

  ตัวเลือกอื่นภายใต้ เค้าโครงเหมือนพิมพ์ และตัวเลือกทั้งหมดภายใต้ เอกสารประกอบคำบรรยาย จะพิมพ์เฉพาะสไลด์หรือเนื้อหาของสไลด์ โดยไม่พิมพ์บันทึกย่อของผู้บรรยาย

 • เค้าร่าง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์รูปแบบเค้าร่าง ซึ่งจะพิมพ์เฉพาะข้อความในสไลด์โดยไม่มีรูปภาพ

กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังส่วน เอกสารประกอบคำบรรยาย จากนั้นกดแป้น Tab เพื่อเลือกเค้าร่าง กดแป้นลูกศรลงอีกครั้งเพื่อย้ายไปยังตัวเลือกเค้าร่างการพิมพ์เพิ่มเติม เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือก ให้กด Enter

ตั้งค่าการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน

เมื่อต้องการตั้งค่าการพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน ให้กด Alt+P, D คุณจะได้ยิน “พิมพ์หน้าเดียว, 1 จาก 3” ในรายการพิมพ์ด้านเดียว ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ (ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านเท่านั้น) ถ้าคุณเลือกการพิมพ์สองด้าน คุณจะได้ยิน “พิมพ์ทั้งสองด้าน”

ตั้งค่าการเรียงและการเย็บเล่ม

คุณจะได้รับตัวเลือกการเรียง ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนเท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าการเรียง ให้กด Alt+P, C แล้วกดแป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อเลือกจาก เรียงทีละชุด (คุณจะได้ยิน “เรียงทีละชุด, 1 จาก 2”) หรือ ไม่เรียงทีละชุด (คุณจะได้ยิน “ไม่เรียงทีละชุด”) จากนั้นกด Enter คุณจะได้รับตัวเลือกนี้ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับการเรียงเท่านั้น

คุณจะได้รับตัวเลือกการเย็บเล่ม ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนเท่านั้น เมื่อต้องการตั้งค่าการเย็บเล่ม ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสมการเย็บเล่ม แล้วกดแป้นลูกศรลงและแป้นลูกศรขึ้นเพื่อเลือกจากตัวเลือกสำหรับ ไม่เย็บเล่มลวดเย็บหนึ่งตัว หรือ ลวดเย็บสองตัว

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว ให้กด Alt+P, R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะเข้าถึงแท็บ เค้าโครง หรือแท็บ กระดาษ\คุณภาพ ถ้าจำเป็น ให้ใช้ลูกศรขวาหรือซ้ายเพื่อย้ายไปยังแท็บ เค้าโครง

 3. กดแป้น Tab หนึ่งครั้งเมื่อเข้าถึงกล่อง การวางแนว แล้วเลือก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

 4. กดแป้น Tab หลายๆ ครั้ง เพื่อย้ายไปยังปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

พิมพ์สไลด์เป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

PowerPoint จะพิมพ์และแสดงเป็นสีโดยค่าเริ่มต้น แต่สไลด์และเอกสารประกอบคำบรรยาย มักจะพิมพ์เป็นแบบขาวและดำ หรือไล่ระดับสีเทา หรือที่เรียกว่าระดับสีเท่า คุณสามารถพิมพ์ทั้งงานนำเสนอของคุณ ได้แก่ สไลด์ เค้าร่าง หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ฟัง เป็นสี ระดับสีเทา หรือขาวดำ

เมื่อต้องการพิมพ์ระดับสีเทาหรือขาวและดำ ให้กด Alt+P, O เพื่อเปิด กล่องคำสั่งผสม สี จะเปิดขึ้น กดแป้นลูกศรลงและลูกศรขึ้นเพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

 • สี ถ้าคุณเลือกตัวเลือกสี แต่ไม่มีเครื่องพิมพ์สี รูปแบบที่พิมพ์ออกมาจะคล้าย แต่คุณภาพจะไม่เท่ากับการพิมพ์แบบระดับสีเทา

 • ระดับสีเทา ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์สี หรือไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมาในรูปแบบสี การเลือกพิมพ์ระดับสีเทาจะพิมพ์วัตถุทั้งหมดในหน้าเป็นแบบไล่ระดับสีเทา ในระดับสีเทา วัตถุต่างๆ เช่น แผนภูมิและตาราง จะปรากฏคมชัดและชัดเจนกว่า ถ้าคุณเลือกตัวเลือกพิมพ์สีบนเครื่องพิมพ์ที่ไม่พิมพ์สี

 • ขาวดำเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะพิมพ์สไลด์ในสีขาวและดำ จะไม่มีการไล่ระดับสีเทา ดังนั้น วัตถุบางอย่างในธีมการออกแบบของสไลด์ เช่น การทำนูน และการใส่เงา จะไม่ถูกพิมพ์ ข้อความจะถูกพิมพ์เป็นสีดำ ถึงแม้ว่าคุณเลือกสีเทาเป็นสีต้นแบบของข้อความ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 for Mac กับแป้นพิมพ์และ VoiceOver ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อพิมพ์หน้าสไลด์ เอกสารประกอบคำอธิบาย และบันทึกย่อของงานนำเสนอ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • ความพร้อมใช้งานตัวเลือกการพิมพ์ที่อธิบายในหัวข้อนี้จะขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือของเครื่องพิมพ์

ในหัวข้อนี้

พิมพ์งานนำเสนอของคุณ

ไม่ว่าคุณจะพิมพ์สไลด์ เอกสารประกอบการบรรยาย หรือบันทึกย่อสำหรับงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถพิมพ์อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นหรือใช้วิธีต่างๆ ที่ PowerPoint 2016 for Mac มีให้เพื่อปรับการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ให้เหมาะสม

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้กด Command+P คุณจะได้ยิน: "ระยะเวลาการพิมพ์, ในกล่องโต้ตอบ, หน้าต่าง, <ชื่อของงานนำเสนอ>, <เครื่องพิมพ์ที่เลือก>" โฟกัสอยู่บนเครื่องพิมพ์ที่เลือก

 2. เมื่อต้องการเลือกเครื่องพิมพ์ ให้กด Spacebar กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Spacebar

 3. เมื่อต้องการระบุจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ ให้กด Tab พิมพ์สำเนาตามจำนวนที่คุณต้องการพิมพ์

 4. โดยค่าเริ่มต้น PowerPoint จะพิมพ์สไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณเป็นแบบสไลด์แบบเต็มหน้า (หนึ่งสไลด์ต่อหน้า) โดยใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณ เมื่อต้องการพิมพ์ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" แล้วกด Spacebar

ปรับการพิมพ์ให้เหมาะสม

ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะแสดงเฉพาะตัวเลือกการพิมพ์พื้นฐาน คุณสามารถเข้าถึงรายละเอียดการพิมพ์ที่ซ่อนอยู่และปรับการพิมพ์ให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย

ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มแสดงรายละเอียด" แล้วกด Spacebar ตัวเลือกการพิมพ์เพิ่มเติมพร้อมใช้งานแล้ว

เลือกสไลด์เดียวที่จะพิมพ์

ประหยัดกระดาษและพิมพ์เฉพาะสไลด์ที่คุณต้องการ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พิมพ์สไลด์ทั้งหมด"

 2. กด Shift+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "แสดงแบบกำหนดเอง, ปุ่มตัวเลือก" แล้วกด Tab คุณจะได้ยิน: "แก้ไขข้อความ, ว่างเปล่า"

 3. พิมพ์สไลด์ตามจำนวนที่คุณต้องการพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ที่เลือกในปัจจุบัน ให้กด Shift+แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "พิมพ์สไลด์ที่เลือก" แล้วกด Spacebar

เลือกช่วงของสไลด์ที่จะพิมพ์

 1. กด Shift+ลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "พิมพ์ช่วงสไลด์"

 2. กด Tab แล้วพิมพ์หมายเลขของสไลด์แรกในช่วง

 3. กด Tab อีกครั้งแล้วพิมพ์หมายเลขของสไลด์สุดท้ายในช่วง

พิมพ์หลายสไตล์ในหน้าเดียว

คุณสามารถพิมพ์หลายสไลด์บนหนึ่งหน้าเป็นสไลด์เต็มหรือเอกสารประกอบการบรรยาย

พิมพ์สไลด์เต็มแผ่นหลายสไลด์ในหน้าเดียว

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "PowerPoint, PDE, ปุ่มป็อปอัพ" แล้วกด Spacebar

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เค้าโครง" แล้วกด Spacebar

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "หน้าต่อแผ่น" แล้วกด Spacebar

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Spacebar

พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยาย

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "เค้าโครงที่จะพิมพ์" แล้วกด Spacebar

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกเอกสารประกอบการบรรยายที่คุณต้องการเลือก ตัวอย่างเช่น "เอกสารประกอบการบรรยาย, สี่สไลด์ต่อหน้า" แล้วกด Spacebar

ตั้งค่าการพิมพ์แบบสองด้าน

คุณสามารถพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน เมื่อคุณเลือกพิมพ์หลายสไลด์บนหน้า

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเครื่องพิมพ์ของคุณเท่านั้นและจะเปิดในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือของเครื่องพิมพ์ของคุณหรือติดต่อแผนก IT ของบริษัทของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สองด้าน, ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย" แล้วกด Spacebar การเข้าเล่นด้านยาวจะเปิดตามค่าเริ่มต้น

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดการเข้าเล่มสำหรับการพิมพ์แบบสองด้าน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "PowerPoint, PDE, ปุ่มป็อปอัพ" แล้วกด Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เค้าโครง" แล้วกด Spacebar

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิด, สองด้าน" แล้วกด Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Spacebar

เปรียบเทียบชุด

ถ้าคุณต้องการพิมพ์สำเนาของสไลด์หลายชุด คุณสามารถเลือกว่าจะพิมพ์สำเนาเพียงหนึ่งชุดก่อนที่จะพิมพ์ชุดอื่นๆ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะพร้อมใช้งานเมื่อได้รับการสนับสนุนจากเครื่องพิมพ์ของคุณเท่านั้นและจะเปิดในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือของเครื่องพิมพ์ของคุณหรือติดต่อแผนก IT ของบริษัทของคุณสำหรับความช่วยเหลือ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "PowerPoint, PDE, ปุ่มป็อปอัพ" แล้วกด Spacebar

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "จัดการกระดาษ" แล้วกด Spacebar

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปิด, หน้าทีละชุด" แล้วกด Spacebar

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "<การวางแนวปัจจุบัน>, การวางแนว"

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว ให้กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกตัวเลือกอื่นๆ แล้วกด Spacebar

พิมพ์สไลด์เป็นขาวดำหรือระดับสีเทา

คุณสามารถพิมพ์ทั้งงานนำเสนอของคุณ ได้แก่ สไลด์ หน้าบันทึกย่อ และเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ฟัง เป็นสีเทา หรือขาวดำ

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สี, รูปแบบสีที่แสดง" แล้วกด Spacebar

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ระดับสีเทา" หรือ "ขาวดำ" แล้วกด Spacebar

พิมพ์สไลด์ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย

ตามค่าเริ่มต้น สไลด์จะพิมพ์โดยไม่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและใส่บันทึกย่อสำหรับผู้ชมของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สไลด์, เค้าโครง" แล้วกด Spacebar

 2. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "บันทึกย่อ" แล้วกด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแสดงงานนำเสนอของคุณด้วย PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPointกับ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับ iOS เพื่อพิมพ์สไลด์ของคุณอย่างรวดเร็วจาก iPhone ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ในบริเวณใกล้เคียง คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นใน PowerPoint เช่น เลือกสไลด์ที่จะพิมพ์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint 2016 for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • ความพร้อมใช้งานตัวเลือกการพิมพ์ที่อธิบายในหัวข้อนี้จะขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของเครื่องพิมพ์ของคุณ สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือของเครื่องพิมพ์

ในหัวข้อนี้

พิมพ์งานนำเสนอของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณโดยตรงจาก iPhone ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน AirPrint เมื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPrint และเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน ให้ดู ใช้ AirPrint เพื่อพิมพ์จาก iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ของคุณและเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 2. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาแล้วคุณจะได้ยิน: "AirPrint" แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ปุ่มยกเลิก”

 5. ปัดจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เครื่องพิมพ์ ปุ่มเลือกเครื่องพิมพ์" แตะสองครั้งบนหน้าจอ รายเครื่องพิมพ์ AirPrint ที่พร้อมใช้งานจะเปิดขึ้น

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น ในเมนู ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เลือกสไลด์เพื่อพิมพ์

 1. ในเมนู ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ช่วง, ปุ่มหน้าทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “หน้า <หมายเลขสไลด์แรกในช่วงหน้าปัจจุบัน> - <หมายเลขของสไลด์สุดท้าย>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “จากหน้า <หมายเลขของสไลด์แรกในช่วงหน้าปัจจุบัน> รายการตัวเลือก สามารถปรับได้”

 4. เมื่อต้องการเลือกสไลด์แรกที่จะพิมพ์ ให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขของสไลด์ที่คุณต้องการ

 5. เมื่อต้องการเลือกสไลด์สุดท้ายที่จะพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ถึงหน้า <หมายเลขของสไลด์สุดท้ายในช่วงหน้าปัจจุบัน> รายการตัวเลือก สามารถปรับได้” ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วหนึ่งนิ้วจนกว่าคุณจะได้ยินจำนวนของสไลด์ที่คุณต้องการ

 6. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเมนู ตัวเลือกพิมพ์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ ช่วง หน้า <ช่วงหน้าใหม่> ปุ่ม”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งสำคัญ: ส่วนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สมบูรณ์หรือคลาดเคลื่อน โปรดตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณ!

ใช้PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การพิมพ์สไลด์จากโทรศัพท์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

พิมพ์งานนำเสนอของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณได้โดยตรงจากโทรศัพท์ Android ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ที่เข้ากันได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โทรศัพท์ของคุณและเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-fi แบบเดียวกัน

หมายเหตุ: 

 • คำแนะนำเหล่านี้นำไปใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุน โดย Android และพิมพ์ Cloud Google เมื่อต้องการตรวจสอบถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการสนับสนุน ไปยังCloud พร้อมเครื่องพิมพ์

 • พิมพ์บนเครือข่ายแบบ USB, Bluetooth และ Windows ไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Android Google แนะนำในการตั้งค่าการพิมพ์ Cloud บนพีซีที่มีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ ถ้าคุณต้องการพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง คุณจะต้องใช้แอปของบริษัทอื่น

 1. ในตัวแก้ไขมุมมอง ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณฟัง "สลับย้อนกลับ ไม่เลือก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายโฟกัสไปยังมุมมองรูปขนาดย่อ

 2. ในมุมมองรูปขนาดย่อ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนูแฟ้ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" และ แตะหน้าจอสองครั้ง กล่องโต้ตอบพิมพ์เปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการดรอปดาวน์ แล้วตาม ด้วยเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบันหรือ"บันทึกเป็น PDF " แตะสองครั้งเพื่อเปิดรายการของตัวเลือกการพิมพ์หน้าจอ เมื่อต้องการวนรอบรายการ ปัดไปทางขวา เมื่อบนเครื่องพิมพ์ที่ คุณต้องการใช้ แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ

 5. สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การเลือกจำนวนสำเนาและการวางแนวการพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินแต่ละตัวเลือก แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการตัวเลือก ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปรอบๆ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อเริ่มพิมพ์

  เมื่อคุณได้ยิน "หน้าต่าง PowerPoint" งานนำเสนอของคุณมีการพิมพ์ และโฟกัสส่งกลับการนำเสนอของคุณในมุมมองรูปขนาดย่อ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint สำหรับ Windows Phone 10 กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อพิมพ์สไลด์อย่างรวดเร็วจากโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Windows Phone 10 ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

พิมพ์งานนำเสนอของคุณ

พิมพ์สไลด์ของคุณโดยตรงจากโทรศัพท์ Windows ของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ Wi-Fi เมื่อต้องการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการสนับสนุนหรือไม่ ให้ดูรายการในบทความนี้: เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Windows 10 Mobile. นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

 1. ในงานนำเสนอที่คุณต้องการพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มไฟล์”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกปุ่ม โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “บานหน้าต่างหน้า Backstage ปุ่มย้อนกลับ”

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณพิมพ์งานนำเสนอ PowerPoint จากโทรศัพท์ของคุณ กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นและขออนุญาตเชื่อมต่อไปยังบริการออนไลน์ที่เตรียมพร้อมไฟล์สำหรับการพิมพ์ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม อนุญาต และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “หน้าต่างดำเนินการต่อ ปุ่มอนุญาต” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อดำเนินการการพิมพ์ต่อ

 5. กล่องโต้ตอบเครื่องพิมพ์จะเปิดขึ้น และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “หน้าต่างโต้ตอบ พิมพ์” ปัดไปทางขวาเพื่อไปยังเขตข้อมูลการเลือกเครื่องพิมพ์ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “เครื่อมพิมพ์ กล่องคำสั่งผสม ถูกยุบ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการตัวเลือกการพิมพ์ เมื่อต้องการวนรอบรายการ ให้ปัดไปทางขวา เมื่ออยู่บนเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 6. สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม เช่น การเลือกจำนวนสำเนาและการวางแนวการพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินแต่ละตัวเลือก แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการตัวเลือก ปัดไปทางขวาเพื่อย้ายไปรอบๆ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  เคล็ดลับ: สำหรับการเลือกขนาดกระดาษ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การตั้งค่าเพิ่มเติม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ แล้วปัดไปทางขวาอีกครั้งจนกว่าคุณจะไปถึง ขนาดกระดาษ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการตัวเลือก เมื่อต้องการวนรอบ ให้ปัดไปทางขวา เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มพิมพ์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกปุ่ม และเริ่มต้นการพิมพ์ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “หน้าต่างกล่องโต้ตอบการพิมพ์” และพิมพ์งานที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์

  เมื่อคุณได้ยิน: “หน้าต่าง PowerPoint” พิมพ์งานนำเสนอของคุณแล้ว และคุณจะถูกนำกลับไปยังงานนำเสนอใน มุมมองการอ่าน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการพิมพ์สไลด์ของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ JAWS สำหรับ Windows ให้ดูคู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

พิมพ์งานนำเสนอจากมุมมองการแก้ไขหรือแสดงตัวอย่าง

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, F แป้น p พิมพ์ เมนูเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินพิมพ์ตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบ Microsoft PowerPoint Online" มีโฟกัสบนลิงก์ไปยังไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้

 3. กด Enter กล่องโต้ตอบไฟล์ PDF - พิมพ์ เปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการย้ายผ่านตัวเลือก กดแป้น Tab เมื่อต้อง การขยายเมนูตัวเลือก กด Alt + ลูกศร และ เพื่อทำการเลือก กด Enter

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" จากนั้น กด Enter

พิมพ์งานนำเสนอจากมุมมองการอ่าน

 1. ในงานนำเสนอ กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขงานนำเสนอ"

 2. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "พิมพ์เพื่อ PDF" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "โต้ตอบ Microsoft PowerPoint Online" มีโฟกัสบนลิงก์ไปยังไฟล์ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้

 3. กด Enter กล่องโต้ตอบไฟล์ PDF - พิมพ์ เปิดขึ้น

 4. เมื่อต้องการย้ายผ่านตัวเลือก กดแป้น Tab เมื่อต้อง การขยายเมนูตัวเลือก กด Alt + ลูกศร และ เพื่อทำการเลือก กด Enter

 5. เมื่อต้องการพิมพ์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" จากนั้น กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×