ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกเอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกเอกสารใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกเอกสารของคุณภายในเครื่อง หรือ ในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ และบันทึกในรูปแบบไฟล์อื่น เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารไว้ภายในเครื่อง

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณทำกับเอกสาร ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานการบันทึก และกด Ctrl + S

คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อเอกสาร บันทึกในรูปแบบไฟล์อื่น หรือบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 1. เมื่อต้องการบันทึกเอกสารด้วยชื่ออื่นหรือในตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบไฟล์อื่น ให้กด Alt+F, A.

 2. เมื่อต้องการเลือกเครื่องหมายบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง กดแท็บคีย์เพียงครั้งเดียว จาก นั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใส่ชื่อไฟล์ที่นี่” แล้วพิมพ์ชื่อคุณต้องการ

 4. กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: “บันทึกเป็นชนิดเอกสาร Word star dot docx”

 5. ถ้าคุณต้อง การเปลี่ยนชนิดไฟล์ กด Spacebar แล้ว กด แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินไฟล์พิมพ์ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก กด Enter

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกแบบออนไลน์

OneDrive จะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานWord แต่คุณอาจต้องการเพิ่มไซต์SharePoint ด้วยตนเองก่อนที่คุณสามารถบันทึกมี

 1. เมื่อต้องการเพิ่มบันทึกตำแหน่งที่ตั้ง กด Alt + F, A ก คุณได้ยินเสียง: "บันทึกคุณลักษณะ เลือก เพิ่มสถานที่" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เพิ่มแท็บสถาน"

 2. กด Y, 2 เพื่อเลือกตัวเลือกไซต์SharePoint แล้ว กด Enter

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้กับไซต์ SharePoint ของคุณ แล้วกด Enter

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter

ขณะนี้พร้อมใช้งานในการโต้ตอบบันทึกเป็น ในWord ไซต์ได้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

ก่อนที่คุณสามารถ ตัวอย่างเช่น แชร์เอกสารผ่านOneDrive หรือSharePoint คุณจำเป็นต้องบันทึกลงหนึ่งตำแหน่งที่ตั้งดังกล่าว

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการแชร์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบันทึกเป็น ให้กด Alt + F ก คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น"

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างบันทึกเป็น

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังไซต์OneDrive หรือSharePoint ในรายการบันทึกเป็น กดขึ้น และลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของไซต์คุณต้อง จากนั้น กด Enter เปลี่ยนโฟกัสไปรายการโฟลเดอร์สำหรับไซต์คุณเลือก

 5. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้วกด Enter เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อไฟล์

 6. ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์หรือแก้ไขชื่อเอกสารของคุณ

 7. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

หลังจากที่คุณบันทึกเอกสารของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์แล้ว คุณก็จะสามารถเชิญให้ผู้อื่นร่วมทำงานบนเอกสารของคุณได้

เปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

หมายเหตุ: บันทึกจะพร้อมใช้งานเมื่อเอกสารถูกบันทึกไปยังOneDrive หรือSharePoint Online เท่านั้น

 1. กด Alt เพื่อย้ายโฟกัสไปเมนู ribbon

 2. กด Ctrl + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของการบันทึกอัตโนมัติสถานะปัจจุบัน ตาม ด้วย "ปุ่มบันทึกอัตโนมัติ"

 3. กด Enter เพื่อสลับเปิด หรือปิดการบันทึกอัตโนมัติ

บันทึกเอกสารเป็น PDF

บันทึกเอกสารของคุณเป็น PDF คุณจึงสามารถแชร์โดยใช้แชนเนลหลายแชนเนล

 1. เมื่อต้องการเปิดเมนูบันทึกเป็น ให้กด Alt + F ก คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น"

 2. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่างบันทึกเป็น

  กล่องโต้ตอบแนะนำในตำแหน่งเดิมที่คุณบันทึกเอกสารของคุณWord ก่อนหน้านี้ บนพีซีของคุณ หรือ ในตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง อ้างถึงบันทึกเอกสารไปยัง OneDrive หรือ SharePoint

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกเป็นชนิด, เอกสาร Word, star dot docx" จากนั้น กด Spacebar รายการชนิดไฟล์ที่สนับสนุนจะเปิดขึ้น

 4. ในรายการ ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "PDF" จากนั้น กด Spacebar คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็นชนิด PDF"

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกภาพถ่ายหรือรูปภาพใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกเอกสารของคุณภายในเครื่อง หรือ ในตำแหน่งที่ตั้งที่แชร์ และบันทึกในรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกแบบออนไลน์

OneDrive จะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ และเริ่มต้นใช้งานWord for Mac ก่อนหน้านี้ แต่คุณอาจต้องการเพิ่มไซต์SharePoint ด้วยตนเองก่อนที่คุณสามารถบันทึกมี

 1. กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตำแหน่งแบบออนไลน์” แล้วกด Control+Option+Spacebar

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มตำแหน่ง, ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่ม SharePoint" แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. พิมพ์หรือวาง URL ของโฟลเดอร์ SharePoint ของคุณ แล้วกด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มถัดไป”

 6. กด Control+Option+Spacebar เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลที่คุณใช้กับไซต์ SharePoint ของคุณ แล้วกด Spacebar

 7. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Spacebar

ขณะนี้พร้อมใช้งานในการโต้ตอบบันทึกเป็นในWord for Mac ไซต์ได้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. กล่องโต้ตอบจะแนะนำตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันที่คุณได้บันทึกเอกสาร Word ของคุณก่อนหน้านี้ บน Mac หรือไปยังตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ เมื่อต้องการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้ง ให้กดแป้น Tab ซ้ำๆจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์, ปุ่ม" หรือ "บน Mac ของฉัน, ปุ่ม" ถ้าคุณได้ยิน "ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์" ให้กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก ถ้าคุณได้ยิน "บน Mac ของฉัน" ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ที่พร้อมใช้งานที่แสดงในกล่องโต้ตอบแล้ว

 3. กดแป้น Tab ซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน "วาง ตาราง" และตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์แรก ถ้าจำเป็น ให้กดแป้ลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไปยัง

 4. เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ ให้กด Enter

  เอกสารถูกบันทึกแล้ว

สลับการบันทึกอัตโนมัติออก

บันทึกอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานถ้าคุณกำลังทำงานกับไฟล์ที่ได้รับการบันทึกในOneDrive หรือSharePoint และคุณได้เปิดไฟล์ได้จากเมนูไฟล์ บันทึกจะพร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกOffice 365 เท่านั้น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด F6 จนกว่าคุณได้ยินแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "มุมมอง เลือก แท็บ"

 2. กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "Home, tab "

 3. กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บันทึก เลือก ปุ่มสลับ"

 4. เมื่อต้องการสลับบันทึกปิด กดควบคุม + เลือก + Spacebar

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับบันทึกปิด คุณจำเป็นต้องบันทึกเอกสารด้วยตัวคุณเอง เมื่อต้องการบันทึก และกดสั่ง + S เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ด้วยชื่ออื่น หรือ ไปยังตำแหน่งอื่น กดสั่ง + Shift + s ให้กดแป้น Tab เพื่อไปยังกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูรายการ กด Spacebar เพื่อเลือก

บันทึกสำเนาของเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกสำเนาของเอกสารของคุณเป็นเครื่อง mac ของคุณ

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เดสก์ท็อป Where ปุ่มป็อปอัพ"

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง จากนั้น กด Spacebar

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar

  เอกสารถูกบันทึกแล้ว

บันทึกเอกสารเป็น PDF

บันทึกเอกสารของคุณเป็น PDF คุณจึงสามารถแชร์ได้อย่างปลอดภัยโดยใช้แชนเนลหลายแชนเนล

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

  กล่องโต้ตอบจะแนะนำตำแหน่งที่ตั้งเดียวกันที่คุณได้บันทึกเอกสาร Word ของคุณก่อนหน้านี้ บน Mac ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ให้อ้างอิงไปยัง บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive หรือ SharePoint

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "เอกสาร Word" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เมนู รูปแบบไฟล์ จะเปิดขึ้น

 3. ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "PDF" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar

 4. เมื่อต้องการเลือกความละเอียดที่เหมาะสมสำหรับ PDF ให้กดแป้นลูกศรลงจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น กด Spacebar

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มส่งออก" จากนั้น กด Control+Option+Spacebar เอกสารนี้ได้รับการบันทึกเป็น PDF

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Command+Shift+S กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะเปิดขึ้น

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบสำหรับ ตาม ด้วยชื่อเอกสารปัจจุบัน โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสารของคุณ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยังOneDrive หรือ เป็นสำเนาจากOneDrive ลงในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสาร หรือบันทึกเป็น PDF

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารคุณต้องการบันทึก ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปิดไฟล์ ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "บันทึกการเปลี่ยนแปลง ตาม ด้วยชื่อของเอกสาร

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บันทึก จุดไข่ปลา ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น ชื่อไฟล์ เขตข้อมูลข้อความ กำลังแก้ไข ตาม ด้วยชื่อเอกสาร

 3. เลือกชื่อของไฟล์ปัจจุบันและบนหน้าจอคีย์บอร์ดปรากฏที่ด้านล่างเวลาครึ่งหนึ่งของหน้าจอ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารใช้ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สไลด์นิ้วหนึ่งที่มุมล่างขวาของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ

 5. แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะปิดลง ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น "OneDrive" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 6. ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อไฟล์ ถ้าจำเป็นต้องใช้ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อ

 7. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไปยัง แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 8. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "บันทึก ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกปุ่มและบันทึกเอกสาร

  เอกสารถูกบันทึกและคุณกลับไปยังมุมมอง ล่าสุด

บันทึกการสลับเปิด หรือปิด

บันทึกเปิดอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยังOneDrive หรือSharePoint

 1. ในมุมมองการแก้ไข เอกสารของคุณ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกอัตโนมัติ แล้วตาม ด้วย"บน" หรือ"ปิด"

 3. แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อสลับเปิด หรือปิดการบันทึกอัตโนมัติ

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองการแก้ไข ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เรียบร้อยปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับบันทึกปิด คุณจำเป็นต้องบันทึกเอกสารด้วยตัวคุณเอง ในเอกสารของคุณ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

บันทึกสำเนาของเอกสารลงในอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกสำเนาของเอกสารลงในอุปกรณ์ของคุณ การเปลี่ยนแปลงคุณทำสำเนาจะไม่มีผลต่อไฟล์ต้นฉบับในเก็บข้อมูล cloud

 1. ในเอกสาร ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกสำเนาปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ ถ้าจำเป็นต้องใช้ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สไลด์หนึ่งนิ้วในด้านล่างของหน้าจอมุมขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "เสร็จแล้ว" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "iPhone ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของเอกสาร ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึก, ปุ่ม” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สำเนาจะถูกบันทึก

บันทึกเอกสารเป็น PDF

 1. ในเอกสาร ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่งออก" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "PDF ดาว ปุ่ม PDF แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ ถ้าจำเป็น ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สไลด์นิ้วหนึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์ PDF ถูกบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "Places ปุ่มย้อนกลับ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่งออก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ถ้าคุณได้ยิน "การแจ้งเตือน แปลงไฟล์แบบออนไลน์อนุญาต ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน"อนุญาตให้มีปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของเอกสารบันทึกไว้

 1. ในมุมมองล่าสุด ปัดขวา หรือซ้าย จนกว่าคุณได้ยินเอกสารคุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. ปัดนิ้วขวาครั้ง คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มไฟล์ แอคชันที่พร้อมใช้งาน" แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินชื่อไฟล์

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การเปลี่ยนชื่อปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เขตข้อมูลข้อความ กำลังแก้ไข"

 4. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ข้อความธรรมดา ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ชื่อเดิมคือยกเลิกเลือก

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเอกสาร

 6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "เปลี่ยนชื่อปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การบันทึกเอกสารของคุณไปยังOneDrive หรือSharePoint บันทึกสำเนาของเอกสารจากตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ลงในอุปกรณ์ของคุณ หรือเปลี่ยนชื่อเอกสาร

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งในการบันทึกแบบออนไลน์

OneDrive จะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อคุณเริ่มต้นใช้งานWord for Android แต่คุณอาจต้องการเพิ่มไซต์SharePoint ด้วยตนเองก่อนที่คุณสามารถบันทึกมี

 1. ในเอกสารของคุณ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนูไฟล์ เปิด"

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "บันทึกเป็น ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "เพิ่มสถานที่ เอกสาร การเชื่อมต่อไปยัง cloud เก็บข้อมูล แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "SharePoint ปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 5. คุณได้ยินเสียงตัวอย่างของการเชื่อมโยงไซต์SharePoint แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ URL ของไซต์SharePoint ของคุณ เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ปัดลงซ้ายนั้น คุณยังสามารถวาง URL ในเขตข้อมูลข้อความ

 7. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มส่ง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. ถ้าได้รับพร้อมท์ แตะสองครั้งหน้าจอ จากนั้น พิมพ์อยู่อีเมลของคุณใช้กับไซต์ของคุณSharePoint เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ปัดลงซ้ายนั้น

 9. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "รหัสผ่าน แก้ไข แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด ปัดลงซ้ายนั้น

 10. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ บันทึกตำแหน่งที่ตั้งใหม่จะพร้อมใช้งานในรายการของตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้

บันทึกเอกสารไปยัง OneDrive

 1. ในเอกสารของคุณ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกเป็นปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินชื่อเอกสาร ตาม ด้วย "กล่องแก้ไข"

 3. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ใช้แป้นพิมพ์เพื่อลบชื่อเดิมก่อน จากนั้น พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ เมื่อคุณทำเสร็จสิ้น ให้ปัดลงแล้วปัดไปทางซ้ายเพื่อปิดแป้นพิมพ์

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเรียกดูตัวเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกจนกระทั่งคุณพบบัญชี OneDrive ของคุณ จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มบันทึก" แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อบันทึกเอกสารของคุณ หลังจากที่ปิดเมนูแฟ้ม บันทึก และโฟกัสส่งกลับไปยังเอกสาร

เคล็ดลับ: หลังจากคุณบันทึกเอกสารไปยัง OneDrive แล้ว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะถูกบันทึกที่นั่นเมื่อคุณเลือก บันทึก เว้นแต่คุณบันทึกเอกสารไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่

บันทึกการสลับเปิด หรือปิด

บันทึกเปิดอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยังOneDrive หรือSharePoint

 1. ในมุมมองการแก้ไข เอกสารของคุณ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ตั้งค่าปุ่ม" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก บันทึก ไฟล์โดยอัตโนมัติ" แล้วตาม ด้วย "บน" หรือ "ปิด"

 4. แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อสลับเปิด หรือปิดการบันทึกอัตโนมัติ

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังมุมมองการแก้ไข ปัดลงซ้ายนั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณสลับบันทึกปิด คุณจำเป็นต้องบันทึกเอกสารด้วยตัวคุณเอง ในเอกสารของคุณ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

บันทึกสำเนาลงในอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกสำเนาของเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ

 1. ในมุมมองการแก้ไข เอกสารของคุณ ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกระทั่ง TalkBack ทราบ: "ไฟล์ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ เมนูแฟ้ม เปิดขึ้น

 2. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกเป็นปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง เปิดเมนูบันทึกเป็น ที่ มีโฟกัสบนเขตข้อมูลชื่อไฟล์

 3. โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ใหม่ ถ้าคุณต้องการชื่อใหม่สำหรับเอกสาร ให้พิมพ์ชื่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "อุปกรณ์นี้ เอกสาร แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณพบโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของเอกสาร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มบันทึก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สำเนาจะถูกบันทึก

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

 1. ในมุมมอง การแก้ไข ของเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มไฟล์” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มบันทึก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก คุณจะได้ยิน: “บันทึก “เมนูไฟล์จะปิด”

 3. การตั้งชื่อเอกสาร ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เปลี่ยนชื่อไฟล์ปุ่มนี้" และ แตะหน้าจอสองครั้ง พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารใช้ในคีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการบันทึกชื่อใหม่ สไลด์นิ้วหนึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "เสร็จแล้ว แล้ว ยก (และ แตะสองครั้งหน้าจอถ้าจำเป็น) เปลี่ยนชื่อแฟ้ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word สำหรับ Windows Phone 10 ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกเอกสารของคุณไปยังOneDrive บันทึกสำเนาของเอกสารลงในอุปกรณ์ของคุณ หรือเปลี่ยนชื่อเอกสาร

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกเอกสารโดยใช้ OneDrive หรือ SharePoint

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการบันทึก ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มไฟล์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. บานหน้าต่างเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างหน้า Backstage ปุ่มย้อนกลับ" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มบันทึก" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบบันทึก เปิดขึ้น ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกสำเนาของไฟล์นี้ ปุ่ม, " และหน้าจอเพื่อเลือก แตะสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น "OneDrive" แล้วแตะสองครั้งเพื่อเลือก

  ถ้าคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว OneDrive หรือ SharePoint จะร้องขอให้ลงชื่อเข้าใช้

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกไปยัง แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิด

 6. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มแถบแอปถัดไป" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 7. กล่องโต้ตอบ ใส่ชื่อไฟล์ จะเปิดขึ้น

  ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยินชื่อปัจจุบันของเอกสาร แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเริ่มแก้ไข พิมพ์ชื่อใหม่โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อทำเสร็จสิ้น ให้ปัดขึ้นจนกระทั่งคุณได้ยิน "จุดสังเกตและคอนเทนเนอร์" จากนั้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แถบแอป" ปัดลงจนกระทั่งคุณได้ยิน "รายการ" แล้วปัดไปทางซ้ายซ้ำๆ จนกระทั่งคุณได้ยิน: "บันทึกปุ่มแถบแอปสำเนา"

 8. แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อบันทึกเอกสาร

บันทึกเอกสาร Word เป็น PDF

เมื่อต้องการบันทึกเอกสารWord ในรูปแบบ PDF ใช้ฟังก์ชันการส่งออกในWord Mobile

 1. ในเอกสาร Word ของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งโปรแกรมผู้บรรยายประกาศ: "ปุ่มไฟล์" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. บานหน้าต่างเปิดขึ้นและคุณจะได้ยิน: "บานหน้าต่างหน้า Backstage ปุ่มย้อนกลับ" ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 3. กล่องโต้ตอบบันทึก เปิดขึ้น ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ส่งออกไฟล์ปุ่มนี้" และหน้าจอเพื่อเลือก แตะสองครั้ง

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไปยัง เช่น "OneDrive" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึก แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิด

 6. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มแถบแอปถัดไป" แล้วแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 7. กล่องโต้ตอบ ใส่ชื่อไฟล์ จะเปิดขึ้น ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ชนิดไฟล์ เปิดข้อความเอกสาร กล่องคำสั่งผสม" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเปิดรายการตัวเลือก แล้วปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศว่า: "PDF, 2 จาก 2." แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 8. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ส่งออกปุ่มแถบแอป" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อส่งออกเอกสาร

  ถ้าคุณได้รับกล่องโต้ตอบการยืนยันที่ขอให้คุณอนุญาตการแปลงไฟล์แบบออนไลน์ ให้แตะหน้าจอสองครั้งเพื่ออนุญาต

  เอกสารที่ถูกส่งออกและบันทึกเป็น PDF ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก คุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบ บันทึก ที่มีโฟกัสอยู่บนชื่อไฟล์

บันทึกสำเนาลงในอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถบันทึกสำเนาของเอกสารบนอุปกรณ์ของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ บนOneDrive

 1. ในเอกสาร ให้เปิดเมนู บันทึก แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “บันทึกสำเนาของไฟล์นี้” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก ป็อปอัพ เลือกแอป จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก เช่น โทรศัพท์ของคุณ (“อุปกรณ์นี้, 1 จาก 2”) หรือตำแหน่งที่ตั้งบน OneDrive “OneDrive, 2 จาก 2” โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตำแหน่งที่ตั้งเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ถ้ามีโฟลเดอร์ที่ต้องการเปิด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนโฟลเดอร์ แล้วแตะสองครั้งเพื่อเปิด

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ถัดไป ปุ่มแถบของแอป” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึกสำเนา, ปุ่มแถบแอป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์จะถูกบันทึก และโฟกัสจะย้ายไปยังเอกสารของคุณ

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

 1. ในมุมมองการแก้ไข เอกสารของคุณWord ปัดนิ้วไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าผู้บรรยายทราบ: "ไฟล์ปุ่ม" แตะสองครั้งเพื่อเลือกหน้าจอ เมนูแฟ้ม เปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มบันทึก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู บันทึก จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการตั้งชื่อเอกสาร ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเปลี่ยนชื่อไฟล์นี้” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสารโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการบันทึกชื่อใหม่ เมื่ออยู่บนคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “Enter” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ไฟล์ถูกเปลี่ยนชื่อ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ เมื่ออยู่บนรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

Word Online จะบันทึกงานทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์OneDrive ของคุณใน cloud คุณสามารถใช้Word Online ด้วยคีย์บอร์ดของคุณในโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดเอกสารของคุณจากOneDrive ลงในพีซีของคุณ หรือเปลี่ยนชื่อเอกสาร เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

ดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เปลี่ยนแปลงคุณทำในสำเนาของเอกสารของคุณWord Online บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะไม่มีผลต่อเวอร์ชันต้นฉบับในOneDrive คุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารของคุณเป็นWord, PDF หรือ ODT ไฟล์ได้

 1. เปิดเอกสารWord Online คุณต้องการดาวน์โหลด

  สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิด และลงชื่อเข้าสู่Word Online ไปที่เปิด Word Online และลงชื่อเข้าใช้ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปิดเอกสาร ไปเพื่อเปิดเอกสารล่าสุด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารในรูปแบบWord ให้กด Alt + Windows โลโก้ C. F, A คีย์ +

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารในรูปแบบ PDF กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + F, A, p

  • เมื่อต้องการดาวน์โหลดสำเนาของเอกสารในรูปแบบ ODT ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + F, A การยอมรับ

  คุณจะได้ยิน: “กล่องโต้ตอบ Microsoft Word Online” โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ดาวน์โหลด

 3. กด Enter เพื่อเลือก ปิดกล่องโต้ตอบ คุณได้ยินเสียง: "ข้อความแจ้งเตือน คุณต้องการทำงาน อะไร"แล้วตาม ด้วยชื่อเอกสาร

 4. กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + N คุณได้ยินเสียง: "ปุ่มเปิด"

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Enter ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

บันทึกเอกสารลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + Windows โลโก้คีย์ + F, A ก กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น เปิดขึ้น

 2. โฟกัสจะถูกวางในเขตข้อมูลชื่อ ของกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ถ้าจำเป็น

 3. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกไปยังโฟลเดอร์อื่นปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบเลือกโฟลเดอร์

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งใหม่เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ไป ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินชื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ หรือ "โฟลเดอร์ใหม่" เมื่อคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้อง กด Spacebar ถ้าคุณได้เลือก "โฟลเดอร์ใหม่" พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "สร้างปุ่ม" จากนั้น กด Enter

 5. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar เพื่อบันทึกเอกสาร

เปลี่ยนชื่อเอกสาร

 1. ในเอกสารของคุณ ให้กด Alt + Windows โลโก้ R. F, A คีย์ + กล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อ เปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนข้อความชื่อ เขตข้อมูล

 2. พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่

 3. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Spacebar เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×