ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อบันทึกงานนำเสนอบนเดสก์ท็อปลงในไดร์ฟภายใน (เช่น แล็ปท็อปของคุณ) ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ซีดี ดีวีดี หรือแฟลชไดร์ฟ คุณยังสามารถบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่นหรือ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS ได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

บันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งชื่อและบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณโดยใช้ชนิดไฟล์เริ่มต้น ซึ่งก็คือ งานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

 1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูผ่านไดรฟ์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของคุณ กด Alt+F, A จากนั้นกด O คุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น”

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณลงในตำแหน่งที่ตั้งของเว็บ ให้อ่าน บันทึกและแชร์งานนำเสนอของคุณไปยัง OneDrive

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการไดรฟ์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของคุณ ให้กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนผ่านกล่องโต้ตอบจนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมองทรี” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์ เช่น “แปดจากแปดที่ถูกยุบ”)

 3. เมื่อต้องการค้นหาไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ ให้เลื่อนผ่านรายการโดยการกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น

 4. เมื่อต้องการเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังโฟลเดอร์และไฟล์ที่อยู่ภายในไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก ให้กดแป้น Tab

 6. เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาของตำแหน่งที่เลือก ให้กดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 7. หลังจากที่คุณเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแล้ว ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่อง ชื่อไฟล์

 8. เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการแล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปิดลง

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปยังไฟล์ที่บันทึกไว้แล้วในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยชื่อที่คุณต้องการ ให้กด Ctrl+S

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณจะมีตัวเลือกรูปแบบไฟล์หลากหลายเพื่อเลือก สำหรับการบันทึกงานนำเสนอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด Alt+F, A จากนั้น O

 2. ถ้าจำเป็น ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งแล้วตั้งชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

 3. กด Tab ไปยังกล่องคำสั่งผสม บันทึกเป็นชนิด

 4. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการรูปแบบไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้น หรือแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกรูปแบบไฟล์ ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายไปยังชื่อรูปแบบไฟล์เฉพาะอย่างรวดเร็ว ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อ เช่น พิมพ์ตัวอักษร O ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านรายการรูปแบบไฟล์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร O เช่น Office Theme, Outline/RTF และ OpenDocument Presentation

 5. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่เลือก ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปิดลง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้อ่าน บันทึกเป็น PDF หรือ บันทึกเป็น XPS

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

PowerPoint 2016 จะใช้รูปแบบไฟล์ .pptx โดยยึดตาม XML ที่ถูกนำมาใช้ใน Office 2007 ด้วยรูปแบบนี้ จะทำให้สามารถเปิดไฟล์ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้ รวมถึง PowerPoint 2010 และ PowerPoint 2007 ได้ โดยไม่ต้องมี Add-In พิเศษหรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน เปิดรูปแบบ XML และส่วนขยายชื่อไฟล์ และ ตรวจสอบว่างานนำเสนอ PowerPoint สามารถเปิดด้วย PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้หรือไม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด Alt+F, A จากนั้นกด O

 2. ถ้าจำเป็น ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งแล้วตั้งชื่อไฟล์

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม บันทึกเป็นชนิด ชนิดไฟล์เริ่มต้นคือ งานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น โฟกัสจะอยู่ในกล่อง ชื่อไฟล์ ถ้าไฟล์อยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการอยู่แล้ว ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม บันทึกเป็นชนิด

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังรูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่หลายหลายอย่างรวดเร็ว ให้กดตัวอักษร P ซ้ำๆ

 5. เมื่อคุณได้ยิน “งานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt)” แสดงว่ารูปแบบไฟล์นั้นถูกเลือก

 6. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อส่งงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อบันทึกงานนำเสนอบน Mac ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบไฟล์อื่นหรือแม้แต่เวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบเริ่มต้น

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ให้กด Shift+Command+S คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น"

 2. พิมพ์ชื่อไฟล์งานนำเสนอ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ตั้งชื่อไฟล์ของคุณที่มี ไฟล์จะใช้ชื่อเริ่มต้น

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ของคุณ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งบน Mac ของคุณ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “<ตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกปัจจุบัน> ตำแหน่ง ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการขยายรายการตำแหน่งที่ตั้ง ให้กด Control+Option+Spacebar

   เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินตัวเลือกในรายการ เมื่อต้องการเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ ให้กด Control+Option+Spacebar

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการบันทึกไปที่ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ เช่น OneDrive ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์” แล้วกด Control+Options+Spacebar

   เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ใหม่ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มตำแหน่ง" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: “เพิ่มสถานที่” กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด Control+Option+Spacebar แล้วทำตามคำแนะนำตามที่โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณประกาศ

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ แล้วกด Control+Option+Spacebar

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Control+Option+Spacebar

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่นได้อีกหลายรูปแบบ บันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF ถ้าคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ส่งสไลด์ของคุณในอีเมลเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมของคุณ คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ ODP เพื่อแชร์งานนำเสนอของคุณในแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอื่นๆ

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ให้กด Shift+Command+S คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบ"

 2. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกตามที่แนะนำใน บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบเริ่มต้น

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<รูปแบบไฟล์ปัจจุบัน>, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเปิดรายการรูปแบบไฟล์ ให้กด Control+Option+Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการเลือก เช่น PDF หรืองานนำเสนอ OpenDocument

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

บันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถบันทึกไฟล์ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ของคุณในรูปแบบที่สามารถเปิดใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าโดยไม่ต้องมี Add-In พิเศษได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน เปิดรูปแบบ XML และส่วนขยายชื่อไฟล์ และ ตรวจสอบว่างานนำเสนอ PowerPoint สามารถเปิดด้วย PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้หรือไม่

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ให้กด Shift+Command+S คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบ"

 2. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกตามที่แนะนำใน บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบเริ่มต้น

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<รูปแบบไฟล์ปัจจุบัน>, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเปิดรายการรูปแบบไฟล์ ให้กด Control+Option+Spacebar กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: "PowerPoint 97-2003."

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อบันทึกงานนำเสนอบน iPhone หรือ OneDrive ของคุณ คุณยังสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบอื่นได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการตั้งชื่อไฟล์ ในเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อ” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง พิมพ์ชื่อไฟล์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q" เมื่อต้องการออกจากคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะบันทึก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อตำแหน่งที่ตั้ง เช่น “OneDrive” หรือ “iPhone” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง งานนำเสนอจะถูกบันทึกในรูปแบบ .pptx และโฟกัสจะย้ายไปยังงานนำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบ ODP เพื่อแชร์งานนำเสนอของคุณในแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ หรือในรูปแบบ PDF เพื่อแชร์งานนำเสนอของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและการจัดรูปแบบยังคงใช้งานได้

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่งออก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบ ODP ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “งานนำเสนอ OpenDocument, ดอกจัน ODP” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบ PDF ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “PDF, ดอกจัน PDF” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนู ส่งออก จะเปิดขึ้น พร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความ ชื่อ ไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q" เมื่อต้องการออกจากคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อตำแหน่งที่ตั้ง เช่น “OneDrive” หรือ “iPhone” เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์และแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก ชื่อโฟลเดอร์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการไปยังรายการตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตำแหน่ง, ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งออก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง งานนำเสนอจะถูกส่งออกในรูปแบบ .odp หรือ .pdf และโฟกัสจะย้ายไปยังงานนำเสนอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับคำแจ้งเตือน อนุญาตการสนทนาไฟล์ออนไลน์ใช่ไหม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “อนุญาต” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งสำคัญ: ส่วนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สมบูรณ์หรือคลาดเคลื่อน โปรดตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณ!

ใช้PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อบันทึกงานนำเสนอบนโทรศัพท์มือถือของคุณหรือOneDrive คุณยังสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น งานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx), ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเก็บข้อมูลของคุณด้วยชื่อคุณต้องการ PowerPoint สำหรับ Android จะบันทึกงานนำเสนอของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงานกับชื่อไฟล์เริ่มต้นและรูปแบบเท่านั้น

 1. ถ้างานนำเสนอของคุณเปิดอยู่ในมุมมองแก้ไข ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "สลับย้อนกลับ ไม่เลือก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ มุมมองรูปขนาดย่อเปิดขึ้น

 2. ในมุมมองรูปขนาดย่อ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูแฟ้ม เปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึกเป็น” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 4. บันทึกเป็น หน้าเปิด มีโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์ แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ในชื่อไฟล์

 5. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น "OneDrive" หรือ "อุปกรณ์นี้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง งานนำเสนอจะถูกบันทึกในรูปแบบ .pptx และโฟกัสจะย้ายไปยังงานนำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบ ODP เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอของคุณในแอปพลิเคชันหลายและแพลตฟอร์มที่

 1. ถ้างานนำเสนอของคุณเปิดอยู่ในมุมมองแก้ไข ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "สลับย้อนกลับ ไม่เลือก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ มุมมองรูปขนาดย่อเปิดขึ้น

 2. ในมุมมองรูปขนาดย่อ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไฟล์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูแฟ้ม เปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ส่งออกไฟล์นี้ไปยัง ODP" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 5. ส่ง หน้าเปิด มีโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความชื่อ ไฟล์ แตะสองครั้งหน้าจอ แล้ว ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเมื่อต้องการพิมพ์ในชื่อไฟล์

 6. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น "OneDrive" หรือ "อุปกรณ์นี้ งานนำเสนอ" เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ปัดนิ้วไปทางซ้ายเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์ และหน้าจอเพื่อเลือก แตะสองครั้ง ชื่อโฟลเดอร์ถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่งออก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ้าคุณได้ยิน "แปลงไฟล์แบบออนไลน์อนุญาต, " ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "อนุญาต" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  งานนำเสนอที่ถูกส่งออกเป็นรูปแบบ ODP และโฟกัสย้ายไปยังงานนำเสนอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งสำคัญ: ส่วนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อย ขณะนี้เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สมบูรณ์หรือคลาดเคลื่อน โปรดตรวจสอบอีกครั้งในเร็วๆ นี้สำหรับบทความฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณ!

ใช้PowerPoint Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกงานนำเสนอบน Windows phone ของคุณหรือOneDrive คุณยังสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น งานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx), ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเก็บข้อมูลของคุณด้วยชื่อคุณต้องการ

เคล็ดลับ: สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว ไปเมื่อต้องการเปลี่ยนชื่องานนำเสนอของคุณ

PowerPoint Mobile จะบันทึกงานนำเสนอของคุณในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน

 1. ถ้างานนำเสนอของคุณเปิดอยู่ในตัวแก้ไขมุมมอง ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "access อย่างรวดเร็วคำสั่ง ปิด ปุ่มย้อนกลับ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ มุมมองรูปขนาดย่อเปิดขึ้น

 2. ในมุมมองรูปขนาดย่อ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "access อย่างรวดเร็วคำสั่ง ปุ่มไฟล์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Backstage หน้า ปุ่มย้อนกลับไป"

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หน้าบันทึก เปิดขึ้น

 4. ภาพนิ่งหนึ่งนิ้วลงมาด้านบนซ้ายของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกสำเนาของไฟล์นี้ ปุ่ม, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือกแอป อุปกรณ์นี้"

 5. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ สไลด์หนึ่งนิ้วลงมามุมบนซ้ายของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยินเสียงของเก็บข้อมูลต้อง ตัวอย่างเช่น "OneDrive" หรือ "อุปกรณ์นี้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการนำทางไปเก็บข้อมูล ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ถัดไป ปุ่มแถบแอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หน้าใส่ชื่อไฟล์ เปิดขึ้น

 8. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ด้วยชื่อปัจจุบัน ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกสำเนา ปุ่มแถบแอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ชื่อไฟล์ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ตาม ด้วยชื่อแฟ้มปัจจุบัน แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อให้พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่ แล้วปัดนิ้วไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกสำเนา ปุ่มแถบแอป" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  บันทึกงานนำเสนอในรูปแบบ.pptx และโฟกัสส่งกลับไปยังงานนำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบ ODP เมื่อต้องการแชร์งานนำเสนอของคุณในแอปพลิเคชันหลายและแพลตฟอร์มที่

 1. ถ้างานนำเสนอของคุณเปิดอยู่ในตัวแก้ไขมุมมอง ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจน กว่าคุณได้ยิน "access อย่างรวดเร็วคำสั่ง ปิด ปุ่มย้อนกลับ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ มุมมองรูปขนาดย่อเปิดขึ้น

 2. ในมุมมองรูปขนาดย่อ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "access อย่างรวดเร็วคำสั่ง ปุ่มไฟล์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "Backstage หน้า ปุ่มย้อนกลับไป"

 3. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บันทึก" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หน้าบันทึก เปิดขึ้น

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ส่งออกไฟล์นี้" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือกแอป อุปกรณ์นี้"

 5. ภาพนิ่งหนึ่งนิ้วลงมาด้านบนซ้ายของหน้าจอจนกระทั่งคุณได้ยิน "บันทึกสำเนาของไฟล์นี้ ปุ่ม, " แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เลือกแอป อุปกรณ์นี้"

 6. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ สไลด์หนึ่งนิ้วลงมามุมบนซ้ายของหน้าจอจน กว่าคุณได้ยินเสียงของเก็บข้อมูลต้อง ตัวอย่างเช่น "OneDrive" หรือ "อุปกรณ์นี้ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการนำทางภายในเก็บข้อมูล ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก แตะสองครั้งหน้าจอ

 8. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ถัดไป ปุ่มแถบแอป แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ หน้าใส่ชื่อไฟล์ เปิดขึ้น

 9. เมื่อต้องการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ ODP มีชื่อปัจจุบัน ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ส่งออก ปุ่มแถบแอป แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  โฟกัสส่งกลับไปยังงานนำเสนอ

เปลี่ยนชื่องานนำเสนอของคุณ

เมื่อคุณสร้างงานนำเสนอPowerPoint Mobile กันนั้นชื่อเริ่มต้น เช่นPresentation1 คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ มีชื่อใด ๆ ที่ คุณต้องไม่ว่าจะในมุมมองรูปขนาดย่อ หรือแก้ไขได้

 1. ปัดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินชื่อปัจจุบันของงานนำเสนอ ตาม ด้วย "ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. คุณได้ยิน "ป็อปอัพ ชื่อไฟล์ Enter แก้ไข ตาม ด้วยชื่อไฟล์ปัจจุบัน ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่

 3. เมื่อต้องการปิดหน้าต่างป็อปอัพชื่อไฟล์ สไลด์หนึ่งนิ้วในมุมขวาล่างของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยิน "คีย์บอร์ด ใส่" หรือ "Enter" ทางแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณ ด้วยชื่อใหม่เพื่อOneDrive หรือดาวน์โหลดสำเนาของงานนำเสนอลงในอุปกรณ์ของคุณภายในเครื่อง

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เปลี่ยนชื่องานนำเสนอของคุณ

PowerPoint Online จะบันทึกงานนำเสนอของคุณเพื่อใช้ชื่อทั่วไปเช่น Presentation1.pptx OneDrive เท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนั้นทั่วไปให้กับชื่อคุณต้องการ

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, F, R, R. คุณได้ยินเสียง: "การโต้ตอบ เปลี่ยนชื่อ ใส่ชื่อสำหรับไฟล์นี้ แก้ไข"

 2. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับงานนำเสนอ นั้นแล้ว กด Enter งานนำเสนอที่ถูกบันทึกอยู่ในOneDrive ด้วยชื่อใหม่

ดาวน์โหลดสำเนาของงานนำเสนอลงในอุปกรณ์ของคุณในมุมมองการแก้ไข

PowerPoint Online จะบันทึกงานนำเสนอของคุณเพื่อOneDrive โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน คุณสามารถดาวน์โหลด และบันทึกสำเนาของงานนำเสนอของคุณลงในอุปกรณ์ของคุณภายในเครื่อง ถ้าคุณปรับเปลี่ยนสำเนาภายในเครื่อง งานนำเสนอต้นฉบับในOneDrive จะไม่อัปเดตได้

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กดแป้นโลโก้ของ Alt + Windows, W, C., F คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint Online ดาวน์โหลด ปุ่ม" มีโฟกัสบนปุ่มดาวน์โหลด

 2. กด Enter คุณได้ยิน "การแจ้งเตือนข้อความ สิ่งที่คุณต้องการทำงาน ตาม ด้วยชื่อของงานนำเสนอ

 3. กด Caps Lock +ลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณอีกครั้ง ได้ยิน "การแจ้งเตือนข้อความ สิ่งที่คุณต้องการทำงาน ตาม ด้วยชื่อของงานนำเสนอ

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "บันทึกปุ่ม" จากนั้น กด Enter ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลด บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดาวน์โหลดสำเนาของงานนำเสนอลงในอุปกรณ์ของคุณในมุมมองการอ่าน

คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดสำเนาของงานนำเสนอในการแก้ไข

 1. ในมุมมองการอ่าน ให้กด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "แก้ไขงานนำเสนอ ปุ่มยุบ"

 2. กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "พิมพ์เพื่อ PDF" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint Online เปิด PDF สามารถพิมพ์ได้ของเอกสารของคุณ ลิงก์"

 3. กด Enter กล่องโต้ตอบพิมพ์ เปิดขึ้น โฟกัสอยู่บนเมนูเครื่องพิมพ์

 4. เมื่อต้องการขยายเมนู กด Spacebar

 5. กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "Microsoft พิมพ์เพื่อ PDF" แล้ว กด Enter

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มพิมพ์" จากนั้น กด Enter เปิดกล่องโต้ตอบบันทึกพิมพ์ผลลัพธ์เป็น และโฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความชื่อไฟล์

 7. พิมพ์ชื่อสำหรับงานนำเสนอ และนำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์นั้น เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ กด Alt + S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×