ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อบันทึกงานนำเสนอบนเดสก์ท็อปลงในไดร์ฟภายใน (เช่น แล็ปท็อปของคุณ) ตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย ซีดี ดีวีดี หรือแฟลชไดร์ฟ คุณยังสามารถบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่นหรือ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า คุณยังสามารถใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ JAWS ได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

บันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งชื่อและบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณโดยใช้ชนิดไฟล์เริ่มต้น ซึ่งก็คือ งานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

 1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เรียกดูผ่านไดรฟ์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของคุณ กด Alt+F, A จากนั้นกด O คุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น”

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณลงในตำแหน่งที่ตั้งของเว็บ ให้อ่าน บันทึกและแชร์งานนำเสนอของคุณไปยัง OneDrive

 2. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการไดรฟ์และโฟลเดอร์ต่างๆ ของคุณ ให้กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนผ่านกล่องโต้ตอบจนกว่าคุณจะได้ยิน “มุมมองทรี” (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยินชื่อโฟลเดอร์ เช่น “แปดจากแปดที่ถูกยุบ”)

 3. เมื่อต้องการค้นหาไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ ให้เลื่อนผ่านรายการโดยการกดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น

 4. เมื่อต้องการเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟกัสไปยังโฟลเดอร์และไฟล์ที่อยู่ภายในไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก ให้กดแป้น Tab

 6. เมื่อต้องการเรียกดูเนื้อหาของตำแหน่งที่เลือก ให้กดแป้นลูกศรลงหรือแป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ ให้กด Enter

 7. หลังจากที่คุณเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการแล้ว ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่อง ชื่อไฟล์

 8. เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอของคุณ ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่คุณต้องการแล้วกด Enter กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปิดลง

เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปยังไฟล์ที่บันทึกไว้แล้วในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยชื่อที่คุณต้องการ ให้กด Ctrl+S

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณจะมีตัวเลือกรูปแบบไฟล์หลากหลายเพื่อเลือก สำหรับการบันทึกงานนำเสนอ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด Alt+F, A จากนั้น O

 2. ถ้าจำเป็น ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งแล้วตั้งชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ดู บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

 3. กด Tab ไปยังกล่องคำสั่งผสม บันทึกเป็นชนิด

 4. เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการรูปแบบไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้น หรือแป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเลือกรูปแบบไฟล์ ให้กด Enter

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการย้ายไปยังชื่อรูปแบบไฟล์เฉพาะอย่างรวดเร็ว ให้พิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อ เช่น พิมพ์ตัวอักษร O ซ้ำๆ เพื่อเลื่อนผ่านรายการรูปแบบไฟล์ทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร O เช่น Office Theme, Outline/RTF และ OpenDocument Presentation

 5. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ที่เลือก ให้กด Enter กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปิดลง

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF (.pdf) หรือ XPS (.xps) ให้อ่าน บันทึกเป็น PDF หรือ บันทึกเป็น XPS

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

PowerPoint 2016 จะใช้รูปแบบไฟล์ .pptx โดยยึดตาม XML ที่ถูกนำมาใช้ใน Office 2007 ด้วยรูปแบบนี้ จะทำให้สามารถเปิดไฟล์ใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้ รวมถึง PowerPoint 2010 และ PowerPoint 2007 ได้ โดยไม่ต้องมี Add-In พิเศษหรือสูญเสียฟังก์ชันการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน เปิดรูปแบบ XML และส่วนขยายชื่อไฟล์ และ ตรวจสอบว่างานนำเสนอ PowerPoint สามารถเปิดด้วย PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้หรือไม่

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบที่เข้ากันได้กับ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้กด Alt+F, A จากนั้นกด O

 2. ถ้าจำเป็น ให้นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งแล้วตั้งชื่อไฟล์

 3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม บันทึกเป็นชนิด ชนิดไฟล์เริ่มต้นคือ งานนำเสนอ PowerPoint (*.pptx)

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น โฟกัสจะอยู่ในกล่อง ชื่อไฟล์ ถ้าไฟล์อยู่ในตำแหน่งที่คุณต้องการอยู่แล้ว ให้กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังกล่องคำสั่งผสม บันทึกเป็นชนิด

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังรูปแบบไฟล์ PowerPoint ที่หลายหลายอย่างรวดเร็ว ให้กดตัวอักษร P ซ้ำๆ

 5. เมื่อคุณได้ยิน “งานนำเสนอ PowerPoint 97-2003 (.ppt)” แสดงว่ารูปแบบไฟล์นั้นถูกเลือก

 6. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลตใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อบันทึกงานนำเสนอบน Mac ของคุณหรือตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบไฟล์อื่นหรือแม้แต่เวอร์ชันก่อนหน้าของPowerPoint

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบเริ่มต้น

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ให้กด Shift+Command+S คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น"

 2. พิมพ์ชื่อไฟล์งานนำเสนอ ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ตั้งชื่อไฟล์ของคุณที่มี ไฟล์จะใช้ชื่อเริ่มต้น

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ของคุณ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งบน Mac ของคุณ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “<ตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกปัจจุบัน> ตำแหน่ง ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการขยายรายการตำแหน่งที่ตั้ง ให้กด Control+Option+Spacebar

   เมื่อต้องการย้ายไปมาในรายการ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินตัวเลือกในรายการ เมื่อต้องการเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ ให้กด Control+Option+Spacebar

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

  • เมื่อต้องการบันทึกไปที่ตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ เช่น OneDrive ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์” แล้วกด Control+Options+Spacebar

   เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งออนไลน์ใหม่ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเพิ่มตำแหน่ง" แล้วกด Control+Option+Spacebar คุณจะได้ยิน: “เพิ่มสถานที่” กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วกด Control+Option+Spacebar แล้วทำตามคำแนะนำตามที่โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณประกาศ

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ แล้วกด Control+Option+Spacebar

   กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Control+Option+Spacebar

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่นได้อีกหลายรูปแบบ บันทึกไฟล์ของคุณเป็น PDF ถ้าคุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ส่งสไลด์ของคุณในอีเมลเป็นเอกสารประกอบคำบรรยายสำหรับผู้ชมของคุณ คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบ ODP เพื่อแชร์งานนำเสนอของคุณในแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มอื่นๆ

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ให้กด Shift+Command+S คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบ"

 2. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกตามที่แนะนำใน บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบเริ่มต้น

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<รูปแบบไฟล์ปัจจุบัน>, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเปิดรายการรูปแบบไฟล์ ให้กด Control+Option+Spacebar กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการเลือก เช่น PDF หรืองานนำเสนอ OpenDocument

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

บันทึกงานนำเสนอของคุณใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า

คุณสามารถบันทึกไฟล์ PowerPoint 2016 สำหรับ Mac ของคุณในรูปแบบที่สามารถเปิดใน PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าโดยไม่ต้องมี Add-In พิเศษได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน เปิดรูปแบบ XML และส่วนขยายชื่อไฟล์ และ ตรวจสอบว่างานนำเสนอ PowerPoint สามารถเปิดด้วย PowerPoint 2003 หรือเวอร์ชันก่อนหน้าได้หรือไม่

 1. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ ให้กด Shift+Command+S คุณจะได้ยิน: "บันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบ"

 2. ตั้งชื่อไฟล์ของคุณ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกตามที่แนะนำใน บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณเป็นรูปแบบเริ่มต้น

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “<รูปแบบไฟล์ปัจจุบัน>, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเปิดรายการรูปแบบไฟล์ ให้กด Control+Option+Spacebar กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: "PowerPoint 97-2003."

 4. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มบันทึก" แล้วกด Control+Option+Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint 2016 ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อบันทึกงานนำเสนอบน iPhone หรือ OneDrive ของคุณ คุณยังสามารถบันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบอื่นได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการตั้งชื่อไฟล์ ในเมนู ไฟล์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ชื่อ” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง พิมพ์ชื่อไฟล์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q" เมื่อต้องการออกจากคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่จะบันทึก ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อตำแหน่งที่ตั้ง เช่น “OneDrive” หรือ “iPhone” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง งานนำเสนอจะถูกบันทึกในรูปแบบ .pptx และโฟกัสจะย้ายไปยังงานนำเสนอ

บันทึกงานนำเสนอของคุณในรูปแบบไฟล์อื่น

คุณสามารถบันทึกไฟล์งานนำเสนอของคุณในรูปแบบ ODP เพื่อแชร์งานนำเสนอของคุณในแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆ หรือในรูปแบบ PDF เพื่อแชร์งานนำเสนอของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและการจัดรูปแบบยังคงใช้งานได้

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไฟล์” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมนู ไฟล์ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มส่งออก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบ ODP ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “งานนำเสนอ OpenDocument, ดอกจัน ODP” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เมื่อต้องการส่งออกงานนำเสนอในรูปแบบ PDF ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “PDF, ดอกจัน PDF” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 4. เมนู ส่งออก จะเปิดขึ้น พร้อมกับโฟกัสบนเขตข้อมูลข้อความ ชื่อ ไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q" เมื่อต้องการออกจากคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ย้อนกลับ” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อตำแหน่งที่ตั้ง เช่น “OneDrive” หรือ “iPhone” เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเรียกดูโฟลเดอร์และแตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก ชื่อโฟลเดอร์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ก่อนหน้าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อต้องการไปยังรายการตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตำแหน่ง, ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มส่งออก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง งานนำเสนอจะถูกส่งออกในรูปแบบ .odp หรือ .pdf และโฟกัสจะย้ายไปยังงานนำเสนอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับคำแจ้งเตือน อนุญาตการสนทนาไฟล์ออนไลน์ใช่ไหม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “อนุญาต” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×