ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

คุณสามารถใช้สมุดบันทึกดิจิทัล OneNote กับโปรแกรมผู้บรรยายซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อดำเนินการงานจดบันทึกพื้นฐาน เช่นการเปิดสมุดบันทึก การเพิ่มหน้าและส่วน และการพิมพ์ข้อความ ขณะที่คุณทำงาน คุณยังอาจต้องการเพื่อการจัดรูปแบบให้กับข้อความ ตรวจสอบการสะกด หรือพิมพ์หน้า

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

เมื่อต้องการเปิด OneNote ให้กดแป้นโลโก้ Windows+Shift+N

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ OneNote ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดู เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote 2016

เปิดสมุดบันทึกใน OneNote

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึก ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ในการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มปุ่มสมุดบันทึก”

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Ctrl+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่บนแท็บส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วน

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter

  ส่วนจะถูกตั้งชื่อ และเคอร์เซอร์จะย้ายไปที่เขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า

เพิ่มหน้า

 1. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วนในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างส่วนต่างๆ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในชื่อส่วนเมื่อคุณเลื่อน กด Enter เพื่อไปยังส่วน

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหน้าที่ส่วนท้ายของส่วน ให้กด Ctrl+N

 3. หน้าใหม่จะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะวางอยู่ในเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่อง

เพิ่มข้อความ

ในสมุดบันทึก ให้เพิ่มหรือเปิดส่วนหรือหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในส่วน ให้กด Ctrl+Shift+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในหน้า ให้กด Ctrl+Alt+G ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก

แก้ไขข้อความ

ข้อความที่จัดรูปแบบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านได้ง่ายกว่าข้อความธรรมดา งานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote วิธีการแก้ไขการสะกดในข้อความของคุณ และคำสั่งคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับงานแก้ไขข้อความพื้นฐานบางอย่าง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. กด Alt+H เพื่อเปิดเมนู หน้าแรก

 3. เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ เช่น:

  • FF สำหรับฟอนต์

  • FS สำหรับขนาดฟอนต์

  • FC สำหรับสีฟอนต์

  • P สำหรับการจัดรูปแบบย่อหน้า เช่น ตัวเลือกการจัดแนวข้อความและระยะห่าง

  • 1 ตัวหนา

  • 2 สำหรับตัวเอียง

  • 3 สำหรับขีดเส้นใต้

  • L สำหรับสไตล์ย่อหน้าหรือหัวเรื่อง

  เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือก ให้ใช้แป้นลูกศร เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Z

เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Y

คัดลอกและวางเนื้อหา

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด Ctrl+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Ctrl+V

แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดให้ถูกต้อง

 1. ใน OneNote ให้กด Alt+R เพื่อเปิดเมนู รีวิว แล้วกด S เพื่อเปิดบานหน้าต่าง การสะกด

 2. ในบานหน้าต่าง การสะกด ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินว่า คำแนะนำการสะกด

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูคำแนะนำการสะกด โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศในคำแนะนำเมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter คำที่สะกดผิดจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง และคุณจะถูกย้ายไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป ถ้ามี

 5. เมื่อการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ "กล่องโต้ตอบ Microsoft OneNote ปุ่ม ใช่" ถ้ามีข้อความเพิ่มเติมให้ตรวจสอบ หรือ “กล่องโต้ตอบ Microsoft OneNote ปุ่ม ตกลง” ถ้าการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์ กด Spacebar เพื่อเลือก

พิมพ์หน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 2. กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้แป้นลูกศร

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น การพิมพ์แบบสองด้าน หรือเค้าโครงเหมือนพิมพ์ หรือแนวกระดาษ ให้กด Alt+R เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดลักษณะการพิมพ์

 3. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Alt+P

  ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หน้าจะถูกพิมพ์ออก

  ถ้าคุณเลือกการพิมพ์ไฟล์ กล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

  • พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับพิมพ์ผลลัพธ์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกผลลัพธ์การพิมพ์ ให้ใช้ Shift+Tab และ Tab เพื่อย้ายไปด้านหลังและด้านหน้าในกล่องโต้ตอบ

   เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือปุ่มในกล่องโต้ตอบ ให้กด Enter

  • เมื่อพร้อม ให้กด Alt+S เพื่อบันทึก หน้าจะถูกพิมพ์ไปยังไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถใช้สมุดบันทึกดิจิทัล OneNote for Mac กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายในสำหรับ Mac OS) เพื่อทำงานจดบันทึกย่อพื้นฐาน เช่น เปิดสมุดบันทึก เพิ่มหน้าและส่วน และพิมพ์ข้อความ ขณะที่คุณทำงาน คุณอาจต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความของคุณ ตรวจสอบการสะกด หรือพิมพ์หน้า

OneNote for Mac ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ด้วยลักษณะหน้าตาแบบใหม่ คุณสามารถนำทางในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. เมื่อต้องการเปิด OneNote ให้กด Command+F แล้วพิมพ์ onenote

 2. กด Tab คุณจะได้ยิน: “แอปพลิเคชัน Microsoft OneNote”

 3. กด Command+แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการเปิดแอปพลิเคชัน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีรูปแบบคีย์บอร์ดมากกว่าหนึ่งภาษา และต้องการเข้าถึง OneNote ให้กด Command+Shift+A ในแอปพลิเคชัน ให้กด M จากนั้นกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “Microsoft OneNote” จากนั้นให้กด Command+แป้นลูกศรลงเพื่อเปิดแอป

 4. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน "แถบเมนู Apple"

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "เมนู OneNote" กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลงชื่อเข้าใช้" จากนั้นกด Enter

 6. พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "รหัสผ่าน, รักษาความปลอดภัยการแก้ไขข้อความ"

 7. พิมพ์รหัสผ่านของคุณ แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “ปุ่ม เริ่มใช้ OneNote”

 8. กด Spacebar OneNote จะเปิดขึ้นในโหมดแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีองค์กรของคุณที่ไม่ใช่บัญชี Microsoft ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องใช้ PIN หรือสมาร์ทการ์ด

เปิดสมุดบันทึกใน OneNote

 1. ใน OneNote ให้กด Control+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึก กดลูกศรลงเพื่อเข้าสู่รายการของสมุดบันทึก จากนั้นกด Control+Option+Shift+ลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนภายในรายการ เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ให้กด Enter หรือกด Control+Option+Spacebar

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ให้กด Control+Command+N

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Command+T

 2. ส่วนจะถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อส่วน และคุณสามารถพิมพ์ชื่อของส่วนนั้นได้

 3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ส่วนที่มีชื่อ

เพิ่มหน้า

 1. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วนในสมุดบันทึก ให้กด Control+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน

 2. ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างส่วน โปรแกรม VoiceOver จะประกาศชื่อส่วนเมื่อคุณย้าย

  หมายเหตุ: ถ้าส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้าอยู่ภายใน กลุ่มส่วน ให้กด Spacebar เพื่อขยาย กลุ่มส่วน จากนั้นใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางไปยังส่วนที่ต้องการ

 3. เมื่ออยู่ในส่วนที่ต้องการแล้ว เพิ่มหน้าได้โดยกด Command+N

 4. จะมีการสร้างหน้าที่ไม่มีชื่อใหม่ขึ้น เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปที่เขตข้อมูลชื่อของหน้า และคุณสามารถพิมพ์ชื่อหน้าได้

เพิ่มข้อความ

ในสมุดบันทึก ให้เพิ่มหรือเปิดส่วนหรือหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: จะมีการระบุพื้นที่ข้อความที่สามารถแก้ไขได้บนหน้าว่าเป็น "หน้าพื้นผิว OneNote” ประกอบด้วย "ชื่อหน้า” และ "วันที่ของหน้า" และ "บล็อกเนื้อหา" ด้านล่างชื่อหน้า

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Control+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในส่วน ให้กด Control+Shift+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในหน้า ให้กด Control+Command+G เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึกและหน้า ให้กดแป้นลูกศรลงเพื่อเข้าสู่รายการของสมุดบันทึกหรือหน้า แล้วกด Control+Option+Shift+แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไปในรายการ เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างส่วน ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกด Enter เพื่อเลือก

แก้ไขข้อความ

ข้อความที่จัดรูปแบบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านได้ง่ายกว่าข้อความธรรมดา งานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote วิธีการแก้ไขการสะกดในข้อความของคุณ และคำสั่งคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับงานแก้ไขข้อความพื้นฐานบางอย่าง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้กด Shift ค้างไว้และใช้แป้นลูกศร เลื่อนเคอร์เซอร์

 2. เมื่อต้องการไปที่แถบเมนู ให้กด Control+Option+M

 3. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รูปแบบ"

 4. ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก แล้วกด Control+Option+Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังหน้า ให้กด Esc จนกว่าคุณจะได้ยิน: "พื้นที่ของหน้า, <page details>, ขณะนี้คุณอยู่ในพื้นที่แบบเลื่อนได้"

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความของคุณอย่างรวดเร็ว ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดหลังจากเลือกข้อความแล้ว ตัวอย่าง ใช้แป้นพิมพ์ลัดต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Command+B

 • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวเอียง ให้กด Command+I

 • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Command+U

 • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณไปทางซ้าย ให้กด Command+L

 • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณไปทางขวา ให้กด Command+R

หมายเหตุ: เมื่อต้องการล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดในข้อความส่วนที่เลือก ในแถบเมนู ให้กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "แก้ไข" จากนั้นจึงกด Control+Option+Spacebar ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมด” แล้วกด Control+Option+Spacebar

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

 • เมื่อต้องการเลิกทำการกระทำ ให้กด Command+Z

 • เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้กด Command+Y

คัดลอกและวางเนื้อหา

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด Command+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Command+V

แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดให้ถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดผิดบนทั้งหน้า ให้กด Shift+Command+L เพื่อเปิดบานหน้าต่างงาน การสะกดคำ

 2. ในบานหน้าต่าง การสะกดคำ ให้กด Tab เพื่อนำทางตัวเลือก แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือก ละเว้น เพื่อข้ามข้อความที่เลือกในปัจจุบัน แล้วไปต่อที่รายการถัดไป

  • เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อความที่เลือกในปัจจุบันลงในพจนานุกรมเพื่อไม่ให้ OneNote ตรวจว่าคำนั้นเป็นข้อผิดพลาดในอนาคต

  • เลือกหนึ่งในคำแนะนำการสะกดในตาราง คำที่แนะนำ ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูคำแนะนำการสะกด โปรแกรม VoiceOver จะประกาศคำแนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนคำแนะนำที่คุณต้องการใช้ ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: "ปุ่มเปลี่ยนแปลง"

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกใดๆ ให้กด Spacebar คำที่สะกดผิดจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง และคุณจะถูกย้ายไปยังคำที่สะกดผิดถัดไป ถ้ามี

 4. เมื่อการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว VoiceOver จะประกาศว่า "การตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว"

 5. หากต้องการพิมพ์บันทึกย่อของคุณต่อไป ให้กด Enter

  หมายเหตุ: เมื่อคุณพิมพ์คำหนึ่งๆ VoiceOver จะอ่านคำที่คุณเพิ่งพิมพ์ไป ถ้า OneNote ตรวจพบการสะกดผิด คุณอาจจะได้ยินว่า "สะกดผิด" ก่อนจะได้ยินคำนั้น

พิมพ์หน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Command+P

 2. กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้นและ VoiceOver จะประกาศว่า "พิมพ์" โฟกัสจะอยู่ที่ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ในปัจจุบัน หากต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้แป้นลูกศร กด Spacebar เพื่อเลือก

 3. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น พิมพ์แบบสองด้าน หรือ วางแนวหน้ากระดาษแบบย้อนกลับ ให้กด Tab จนกระทั่งคุณได้ยินว่า "แสดงรายละเอียด" แล้วกด Spacebar เมื่อต้องการนำทางตัวเลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเริ่มต้นพิมพ์” แล้วกด Spacebar เพื่อเริ่มพิมพ์

 5. ถ้าคุณต้องการเริ่มพิมพ์เป็นไฟล์ PDF ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มเมนู PDF” จากนั้นกด Spacebar เพื่อขยายเมนู ใช้แป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูที่ บันทึกเป็น PDF ... กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูลชื่อไฟล์ เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึก ให้ไปที่ปุ่มป็อปอัพ ที่ใด เมื่อต้องการบันทึก ให้กด Command+S

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Mac

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสำรวจและสัมผัสประการณ์ใช้งาน OneNote for iOS พกพาบันทึกย่อของคุณไปด้วยทุกที่และบันทึกไอเดียเจ๋งๆ ได้ทันทีที่ไอเดียนั้นผุดขึ้นมา

OneNote for iOS ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ด้วยลักษณะหน้าตาแบบใหม่ คุณสามารถนำทางในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. บนหน้าแรกของโทรศัพท์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน: "OneNote"

 2. เมื่อต้องการเปิดแอป ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "OneNote, ปุ่มการตั้งค่า" โฟกัสจะอยู่บนรายการ สมุดบันทึก บนปุ่ม การตั้งค่า

หมายเหตุ: ถ้าคุณจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ OneNote โปรดให้ข้อมูลประจำตัวของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้ โปรดดูที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Onenote

สำหรับคำแนะนำในการเปิดสมุดบันทึกใน OneNote for iOS โปรดดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปิดสมุดบันทึกของคุณในไคลเอ็นต์ OneNote จาก OneNote Online ในเบราว์เซอร์ของคุณ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มแก้ไขใน OneNote” จากนั้นจึงแตะหน้าจอสองครั้ง แล้วทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

เพิ่มหน้า

เพิ่มหน้าใหม่เพื่อบันทึกแนวคิดของคุณ แล้วเริ่มสร้างเนื้อหาในสมุดบันทึก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ หน้า จากพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนคุณได้ยิน: "กลับไปรายการหน้าของ, <section name>, ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ ในมุมมองรายการหน้า

เพิ่มหน้าที่ไม่จัดรูปแบบ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มหน้าใหม่"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "หน้าใหม่, ชื่อเรื่องของหน้า, เค้าร่าง, เขตข้อมูลข้อความ"

 3. แตะหน้าจอสองครั้ง แล้วพิมพ์ชื่อหน้า

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังพื้นที่บนหน้า คุณจะได้ยิน: “บล็อกเนื้อหา”

เพิ่มหน้าที่มีรายการ

 1. ในรายการ หน้า ของส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มหน้าใหม่ที่มีรายการ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความของรายการแรกในหน้า

 2. ในการตั้งชื่อหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยินว่า "ส่วนหัวรายการที่ไม่มีชื่อ" แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 3. พิมพ์ชื่อของหน้า แล้วปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มหน้าที่มีรูปภาพ

 1. ในรายการ หน้า ในส่วน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มหน้าใหม่ที่มีรูปถ่าย" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง หน้าต่าง แทรกรูปภาพ จะเปิดขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เพิ่มรูปภาพจากแอปรูปถ่าย

  1. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ปุ่มจากไลบรารี" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  2. ใน รูปถ่าย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกอัลบั้มที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  3. ในรายการรูปถ่าย ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยินรูปถ่ายที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  4. ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเสร็จสิ้น" แตะสองครั้งบนหน้าจอ

  5. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า: “ปุ่มใช้” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าใหม่

  6. หากต้องการตั้งชื่อหน้าใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ชื่อเรื่องของหน้า” จากนั้นจึงแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  7. พิมพ์ชื่อ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ่ายภาพแล้วเพิ่มรูปภาพ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพใหม่โดยตรงจากกล้องโทรศัพท์ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มถ่ายภาพ”

  2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ แอปกล้องจะเปิดขึ้น

  3. เพื่อถ่ายภาพ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มถ่ายภาพ" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

  4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มใช้" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง โฟกัสจะย้ายไปยังหน้าใหม่

  5. หากต้องการตั้งชื่อหน้าใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ชื่อเรื่องของหน้า” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ พิมพ์ชื่อ จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "กลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การสร้างส่วน

เมื่อต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ หรือสร้างบล็อกบันทึกย่อใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่

 1. ในรายการ ส่วน ของสมุดบันทึก ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มส่วนใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. พิมพ์ชื่อของส่วนใหม่ แล้วปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการ ส่วน จากรายการ หน้า หรือพื้นที่หน้า ให้ปัดไปทางซ้ายจนคุณได้ยิน: "กลับสู่ <previous list view>, ปุ่มย้อนกลับ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ทำซ้ำจนกว่าคุณจะได้ยิน: "<Notebook name>, กลับไปยังรายการสมุดบันทึก, ปุ่มย้อนกลับ" โฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ย้อนกลับ ในมุมมองรายการ ส่วน เมื่อต้องการไปยังมุมมองรายการก่อนหน้า คุณสามารถปัดเป็นรูปตัว Z ด้วยสองนิ้ว

เพิ่มและแก้ไขข้อความ

พิมพ์ข้อความ หรือใช้การทำนายข้อความที่ป้อนเพื่อจดบันทึกย่อหรือทำการแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว

 1. บนหน้า ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "บล็อกเนื้อหา, เค้าร่าง, บรรทัดใหม่, เขตข้อมูลข้อความ" แตะสองครั้งบนหน้าจอ ในตอนนี้คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในบล็อกเนื้อหาได้แล้ว

 2. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: “ซ่อนคีย์บอร์ด”

จัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำให้ข้อความของคุณอ่านง่าย คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานในแถบเมนูการดำเนินการด่วน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มรูปแบบรายการหัวข้อย่อยและรายการเรียงลำดับ ใช้ตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้นใต้ และสามารถเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์และสิ่งที่แนบมาได้

 1. นำทางไปยังบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการแก้ไขข้อความ แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง บล็อกเนื้อหาจะถูกเลือก และจะมีคีย์บอร์ดที่มีแถบเมนูการกระทำด่วนปรากฏขึ้น

  หมายเหตุ: เพื่อเลือกข้อความ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว จากนั้นให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือก" หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

  • เปิด VoiceOver เพื่อ "แก้ไข" จากนั้นปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือก" หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. บนบล็อกเนื้อหา ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการเลือก เช่น "ปุ่มตัวหนา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชนิดหรือขนาดฟอนต์เริ่มต้น

 1. นำทางรายการสมุดบันทึก ตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote โฟกัสจะย้ายไปที่ปุ่ม การตั้งค่า บนมุมมองรายการ สมุดบันทึก

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขและดู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  เปลี่ยนชนิดฟอนต์เริ่มต้น

  1. ปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่า "ฟอนต์เริ่มต้น<current default font type>” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  2. ในรายการฟอนต์ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินชนิดฟอนต์ที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: "เลือกอยู่, <the font type>”

  3. เพื่ออกจากรายการฟอนต์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เปลี่ยนฟอนต์เริ่มต้น

  1. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ขนาดเริ่มต้น <current default size>”

  2. เพื่อปรับขนาด ให้ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว

 5. เมื่อต้องการออกจากการตั้งค่า แก้ไขและดู ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าจะได้ยิน: “ปุ่มย้อนกลับ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปที่เมนูหลัก การตั้งค่า

 6. เพื่ออกจาก การตั้งค่า ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปที่ปุ่ม การตั้งค่า บนมุมมองรายการ สมุดบันทึก

แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกดให้ถูกต้อง

คุณสามารถหาและแก้ไขจุดที่สะกดผิดใน OneNote ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้หน้าของคุณพร้อมที่จะแชร์กับผู้อื่น เปิดตัวตรวจสอบการสะกด แล้วฟังโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณประกาศส่วนที่สะกดผิดขณะที่คุณพิมพ์ หรืออ่านบล็อกเนื้อหา

เปิดตัวตรวจสอบการสะกด

 1. นำทางรายการสมุดบันทึก ตามคำแนะนำใน ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดระเบียบสมุดบันทึก ส่วน และหน้าใน OneNote โฟกัสจะย้ายไปที่ปุ่ม การตั้งค่า ในมุมมองรายการ สมุดบันทึก

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขและดู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินว่า "ตรวจสอบการสะกด ปุ่มสลับ ปิด"

  หมายเหตุ: ถ้าตัวตรวจสอบการสะกดเปิดอยู่แล้ว คุณจะได้ยิน: "ตรวจสอบการสะกด, ปุ่มสลับ, เปิด" คุณสามารถไปต่อที่ขั้นตอนสุดท้ายได้

  แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เปิด”

 5. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายกลับไปที่ปุ่ม การตั้งค่า ในมุมมองรายการ สมุดบันทึก

ค้นหาและแก้ไขการสะกดผิด

 1. ในขณะที่เขียน ตัวตรวจสอบการสะกดจะประกาศการสะกดผิด คุณจะได้ยินว่า “<The typed word>, สะกดผิด”

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเปิดโรเตอร์ VoiceOver ของ คำ แล้วปัดลงในบล็อกเนื้อหาเพื่อค้นหาคำที่สะกดผิดได้

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือกรายการเมนู" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว คำที่สะกดผิดจะถูกเลือก

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "แสดงรายการเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 5. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "แทนที่จุดไข่ปลา" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว รายการของคำแนะนำการแก้ไขจะเปิดขึ้น

 6. เพื่อเรียกดูรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินการแก้ไขที่คุณต้องการเลือก แล้วแตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วเดียว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดเมนูบริบท ให้ถูหน้าจอไปมาด้วยสองนิ้ว

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

ถ้าคุณเพิ่งจัดรูปแบบข้อความของคุณ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ เพียงเขย่าโทรศัพท์ของคุณเพื่อเลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

 1. เขย่าโทรศัพท์ของคุณ แล้วคุณจะได้ยิน: "การแจ้งเตือน, เลิกทำ"

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เพื่อเลิกทำการกระทำ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เลิกทำ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  • เพื่อทำซ้ำการกระทำ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ทำซ้ำ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

คัดลอกและวางเนื้อหา

ถ้าคุณต้องการย้ายส่วนหนึ่งของข้อความไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อความ แล้ววางที่อื่นได้

คัดลอก แล้ววางข้อความ

 1. บนบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการคัดลอกข้อความมา ให้แตะหน้าจอด้วยสองนิ้วสองครั้ง เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 2. เพื่อเลือกข้อความ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เลือก" หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "คัดลอก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 4. ย้ายไปยังบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกมา แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "วาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดเมนูบริบท ให้ถูหน้าจอด้วยสองนิ้ว

คัดลอกและวางรูป

 1. บนบล็อกเนื้อหา ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน VoiceOver ประกาศรูปนั้น

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “คัดลอก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

 4. ย้ายไปยังบล็อกเนื้อหาที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกมา แล้วแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "วาง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถใช้สมุดบันทึกดิจิทัลของ OneNote กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อดำเนินงานจดบันทึกพื้นฐาน เช่น การเปิดสมุดบันทึก การเพิ่มหน้าและส่วน และการพิมพ์ข้อความ ขณะที่คุณเดินทาง คุณอาจต้องการเพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความของคุณ หรือพิมพ์หน้า

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว

 2. เมื่อต้องการเปิด OneNote for Windows 10 ให้กดแป้นโลโก้ Windows แล้วพิมพ์ onenote จากนั้นกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “OneNote แอป Microsoft Store ที่เชื่อถือได้” แล้วกด Enter

เปิดสมุดบันทึก

 1. ใน OneNote ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก

 2. เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างสมุดบันทึก ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลง เมื่อต้องการเลือกสมุดบันทึก ให้กด Enter

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ในการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Shift+Tab ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มสมุดบันทึกใหม่”

การสร้างส่วน

 1. ในสมุดบันทึก เมื่อต้องการสร้างส่วนใหม่ ให้กด Ctrl+G เพื่อเปิดการนำทางในสมุดบันทึก แล้วกด Ctrl+T

 2. ส่วนถูกสร้างขึ้น เคอร์เซอร์จะวางอยู่บนเขตข้อมูลชื่อส่วนใหม่ ผู้บรรยายจะประกาศ: "กล่องข้อความชื่อส่วน" ใน JAWS คุณจะได้ยิน: "กล่องข้อความชื่อส่วน แก้ไข"

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับส่วนนี้

 4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด Enter ส่วนจะถูกตั้งชื่อ และเคอร์เซอร์จะย้ายไปที่การนำทาง

เพิ่มหน้า

 1. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งส่วนในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+Shift+G เพื่อไปที่การนำทางส่วน กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อส่วน แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่่อย้ายไปมาระหว่างส่วน ชื่อของส่วนจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเพิ่มหน้าที่ส่วนท้ายของส่วน ให้กด Ctrl+N หน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อจะถูกสร้างขึ้น

 3. เมื่อต้องการไปยังเขตข้อมูลชื่อหน้าและพิมพ์ชื่อหน้า ให้กด Enter สองครั้ง ผู้บรรยายจะประกาศ: “ชื่อหน้า แก้ไข” ใน JAWS คุณจะได้ยินชื่อหน้าตามด้วย "ชื่อหน้า"

เพิ่มข้อความ

ในสมุดบันทึก ให้เพิ่มหรือเปิดส่วนหรือหน้า แล้วเริ่มพิมพ์

หมายเหตุ: บนหน้า ชื่อเรื่องจะถูกระบุว่าเป็น “ชื่อหน้า” และบันทึกย่อื่วด้านล่างจะถูกระบุว่าเป็น “บล็อกเนื้อหา”

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปิดการนำทางในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในส่วน ให้กด Ctrl+Shift+G เมื่อต้องการเปิดการนำทางในหน้า ให้กด Ctrl+Alt+G ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างรายการ แล้วกด Enter เพื่อเลือก คุณยังสามารถใช้ F6 เพื่อย้ายไปมาระหว่างพื้นที่ในหน้าต่าง OneNote

แก้ไขข้อความ

ข้อความที่จัดรูปแบบจะมีข้อมูลเพิ่มเติมและอ่านได้ง่ายกว่าข้อความธรรมดา งานต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote for Windows 10 และคำสั่งคีย์บอร์ดที่ใช้สำหรับงานแก้ไขข้อความพื้นฐานบางอย่าง

จัดรูปแบบข้อความ

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการเลือกข้อความ ให้กด Shift ค้างไว้และใช้แป้นลูกศรในการเลื่อนเคอร์เซอร์

 2. กด Alt+H เพื่อเปิดเมนู หน้าแรก

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ ให้กดแป้นลูกศรลง แล้วใช้แป้นลูกศรเพื่อเรียกดูตัวเลือก เมื่อต้องการขยายตัวเลือกหรือเลือก ให้กด Spacebar

  • ฟอนต์ รายการฟอนต์ที่คุณสามารถใช้ได้

  • ขนาดฟอนต์ รายการขนาดฟอนต์ที่คุณสามารถนำไปใช้

   • กด Ctrl+Shift+> เพื่อเพิ่มขนาด

   • กด Ctrl+Shift+< เพื่อลดขนาด

  • ตัวหนา สำหรับข้อความที่เป็นตัวหนา (Ctrl+B)

  • ตัวเอียง สำหรับข้อความที่เป็นตัวเอียง (Ctrl+I)

  • ขีดเส้นใต้ สำหรับข้อความที่ขีดเส้นใต้ (Ctrl+U)

  • เน้น สำหรับการเน้นข้อความเป็นสีเหลือง (Ctrl+Shift+H)

  • สีฟอนต์ สำหรับจัดรูปแบบสีของข้อความ

  • การจัดรูปแบบฟอนต์ สำหรับนำการจัดรูปแบบ ตัวห้อยตัวยก (Ctrl+Shift+=) หรือ ขีดทับ ไปใช้

  • การจัดรูปแบบย่อหน้า สำหรับการจัดรูปแบบการจัดแนวย่อหน้า (จัดชิดซ้าย (Ctrl+L) จัดกึ่งกลาง หรือ จัดชิดขวา (Ctrl+R))

หมายเหตุ: เมื่อต้องการล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดในส่วนข้อความที่เลือก ให้กด Ctrl+Shift+N

เลิกทำการกระทำ

เมื่อต้องการเลิกทำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Z

คัดลอกและวางเนื้อหา

 1. ใน OneNote ให้เลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด Ctrl+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Ctrl+V

พิมพ์หน้า

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 2. กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น และจะประกาศตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวการพิมพ์ แนวตั้ง หรือ แนวนอน ให้กด Tab และใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

 4. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มพิมพ์” แล้วกด Spacebar

 5. ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หน้าจะถูกพิมพ์ออก

  ถ้าคุณเลือกการพิมพ์ไฟล์ กล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์

  • พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับพิมพ์ผลลัพธ์

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกผลลัพธ์การพิมพ์ ให้ใช้ Shift+Tab และ Tab เพื่อย้ายไปด้านหลังและด้านหน้าในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือปุ่มในกล่องโต้ตอบ ให้กด Enter

  • เมื่อพร้อม ให้กด Alt+S เพื่อบันทึก หน้าจะถูกพิมพ์ไปยังไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote for Windows 10

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานทั่วไปใน OneNote

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถใช้ OneNote Online ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อสร้าง เปิด แก้ไข และจัดรูปแบบสมุดบันทึก OneNote ที่คุณสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ ถ้าองค์กรหรือโรงเรียนของคุณมีแผน Office 365 หรือไซต์ SharePoint ให้เริ่มต้นใช้งาน OneNote Online โดยสร้างหรือแชร์สมุดบันทึกในไลบรารีบนไซต์ของคุณ

OneNote Online ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ ด้วยลักษณะหน้าตาแบบใหม่ คุณสามารถนำทางในสมุดบันทึก ส่วน และหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ OneNote Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ เนื่องจาก OneNote Online จะทำงานในเว็บเบราว์เวอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้คำสั่งและออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ได้ใช้กับ OneNote Online

 • เมื่อต้องการใช้ทางลัดไปยังคำสั่ง ให้กด Alt+Q เพื่อไปยังการค้นหาด้วย บอกฉัน แล้วพิมพ์คำสั่งที่คุณต้องการ (ใช้งานได้ในมุมมอง การแก้ไข เท่านั้น) เมื่อต้องการนำทางในรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง แล้วเมื่อต้องการเลือกคำสั่ง ให้กด Enter

ในหัวข้อนี้

เปิด OneNote

สำรวจและรับประสบการณ์ OneNote Online เพื่อพกพาบันทึกย่อไปกับคุณได้ทุกที่ และบันทึกไอเดียเจ๋งๆ ได้ทันที่ที่ไอเดียนั้นผุดขึ้นมา

 1. เมื่อต้องการเปิด OneNote Online ให้ไปที่ onenote.com ในเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. บนหน้าลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ลงชื่อเข้าใช้" แล้วกด Enter ลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจำตัวที่ทำงานหรือที่โรงเรียน หรือใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 3. เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ของคุณ ให้กด Alt+A เมื่อต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้กด Alt+N

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ OneNote ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ดู เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอกับ OneNote

เปิดสมุดบันทึก

คุณสามารถเปิดสมุดบันทึกที่ใช้ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่งานที่คุณทำค้างไว้ คุณสามารถสำรวจและเปิดสมุดบันทึกส่วนตัวและสมุดบันทึกที่แชร์ได้

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ OneNote Online แอปจะเปิดขึ้นในมุมมอง สมุดบันทึก แล้วแสดงรายการสมุดบันทึกล่าสุดของคุณ

 • เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกล่าสุด ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของสมุดบันทึกที่ต้องการเปิด แล้วกด Enter

 • เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกที่แชร์ ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: “แชร์กับฉัน” แล้วกด Enter

 • เมื่อต้องการเปิดสมุดบันทึกส่วนตัว ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: “สมุดบันทึกของฉัน” แล้วกด Enter

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึกใหม่ ในมุมมอง สมุดบันทึก ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยินว่า "สมุดบันทึกของฉัน" แล้วกด Enter ใน สมุดบันทึกของฉัน ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มสมุดบันทึกใหม่” แล้วกด Enter

ในมุมมอง การแก้ไข เพื่อนำทางไปยังมุมมอง สมุดบันทึก ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยินว่า "สมุดบันทึก" แล้วกด Enter

การสร้างส่วน

เมื่อต้องการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ หรือสร้างบล็อกบันทึกย่อใหม่ในสมุดบันทึกของคุณ คุณสามารถสร้างส่วนใหม่

 1. ในสมุดบันทึก ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “สมุดบันทึก”

 2. กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มส่วนใหม่” แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบโฟกัสอยู่บนการใส่ชื่อส่วน, กำลังแก้ไข"

 3. พิมพ์ชื่อส่วนใหม่ จากนั้นกด Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน: “ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

  ส่วนจะได้รับการตั้งชื่อ แล้วเคอร์เซอร์จะอยู่บนชื่อเรื่องของหน้า คุณจะได้ยิน: "พื้นที่แก้ไขเดสก์ท็อป, กำลังแก้ไข"

เพิ่มหน้า

เมื่อต้องการจดบันทึกย่อหรือแนวคิดใหม่ของคุณ คุณสามารถเพิ่มหน้าไว้บันทึกได้

 1. เมื่อต้องการนำทางไปยังส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้าใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าจะได้ยิน: “สมุดบันทึก”

 2. กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้าใหม่ แล้วกด Enter

 3. ในส่วนนั้น ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เพิ่มหน้าใหม่" จากนั้นจึงกด Enter สร้างหน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อเรื่องของหน้า

 4. พิมพ์ชื่อเรื่องสำหรับหน้าใหม่

เพิ่มข้อความ

ระหว่างที่สำรวจหน้า โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศชื่อเรื่องเป็น "ชื่อเรื่องของหน้า" และประกาศเนื้อหาด้านล่างเป็น "บล็อกเนื้อหา"

 1. เมื่อต้องการนำทางไปยังหน้าที่คุณต้องการเพิ่มข้อความ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าจะได้ยิน: “สมุดบันทึก”

 2. กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อหน้า แล้วกด Enter

 3. กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "พื้นที่แก้ไข, กำลังแก้ไข, ใช้จุดสังเกตหลัก" แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

เมื่อต้องการทำให้ข้อความของคุณอ่านง่าย คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความพื้นฐานใน OneNote Online ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

 1. เพื่อเลือกส่วนของข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ให้กด Shift ค้างไว้ แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

 2. เมื่อต้องการใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบอย่างรวดเร็ว ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัดทางด้านล่าง:

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+B

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบตัวหนา ให้กด Ctrl+I

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบขีดเส้นใต้ ให้กด Ctrl+U

  • เมื่อต้องการสร้างรายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ให้กด Ctrl+เครื่องหมายมหัพภาค (.)

  • เมื่อต้องการสร้างรายการลำดับเลข ให้กด Ctrl+เครื่องหมายทับ หรือ Ctrl+Shift+O

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางซ้าย ให้กด Ctrl+L

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางขวา ให้กด Ctrl+R

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องข้อความ ให้กด Alt+Shift+ลูกศรขวา

  • เมื่อต้องการลดการเยื้องข้อความ ให้กด Alt+Shift+ลูกศรซ้าย

 3. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการแท็บหน้าแรก” แล้วกด Enter เปิดแท็บ หน้าแรก

  เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกบนแท็บ ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือก เมื่อต้องการขยายตัวเลือกให้เห็นเมนูย่อย ให้กด Alt +แป้นลูกศรลง เมื่อต้องการย้ายในเมนูย่อยของตัวเลือก ให้กด Caps Lock+แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา

  บนแท็บ หน้าแรก คุณสามารถเปลี่ยนชนิดฟอนต์ สีฟอนต์ หรือเพิ่มสไตล์ล่วงหน้าในข้อความของคุณ และอื่นๆ

เลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำ

คุณสามารถเลิกทำหรือทำซ้ำการกระทำได้ง่ายๆ ด้วยคีย์บอร์ดของคุณ เช่น ถ้าคุณเพิ่งจัดรูปแบบข้อความของคุณ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ เพียงกด Ctrl+Z เพื่อเลิกทำการจัดรูปแบบ เมื่อต้องการทำซ้ำการดำเนินการ ให้กด Ctrl+Y

คัดลอกและวางเนื้อหา

ถ้าคุณต้องการย้ายส่วนหนึ่งของข้อความไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น คุณสามารถคัดลอกข้อความ แล้ววางที่อื่นได้

 1. บนหน้า OneNote ให้เลือกส่วนของเนื้อหาที่คุณต้องการคัดลอกตามที่แนะนำใน แก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ

 2. เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือก ให้กด Ctrl+C

 3. เมื่อต้องการวางเนื้อหาที่คัดลอก ให้กด Ctrl+V

ตรวจการสะกด

คุณสามารถหาและแก้ไขจุดที่สะกดผิดได้อย่างรวดเร็ว และทำให้หน้าของคุณพร้อมที่จะแชร์กับผู้อื่น

 1. บนหน้า OneNote ให้กด Alt+F7 คำที่สะกดผิดจะถูกเน้นในข้อความ โฟกัสจะย้ายไปยังเมนูบริบทที่มีคำแนะนำสำหรับการสะกดที่ถูกต้อง

 2. กด Tab เพื่อเลื่อนไปตามคำแนะนำ เมื่อคุณได้ยินคำแนะนำที่คุณต้องการใช้ ให้กด Enter

  ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนการสะกดในปัจจุบัน ให้กด Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ละเว้น" แล้วกด Enter

 3. เมื่อต้องการย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำถัดไป ให้กด Alt+F7

พิมพ์หน้า

ถ้าคุณต้องการสำเนาหน้า คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์หน้าไปยังไฟล์ และเก็บไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณ

 1. บนหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 2. กล่องโต้ตอบ พิมพ์ จะเปิดขึ้น และจะประกาศตัวเลือกเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "การวางแนว" แล้วกด Alt+แป้นลูกศรขึ้น

  กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก

 4. เมื่อต้องการเริ่มพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มพิมพ์” แล้วกด Enter

  ถ้าคุณเลือกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หน้าจะถูกพิมพ์ออก

  ถ้าคุณเลือกการพิมพ์ไฟล์ กล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น จะเปิดขึ้น เคอร์เซอร์จะอยู่ในเขตข้อมูล ชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อไฟล์สำหรับพิมพ์ผลลัพธ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะบันทึกผลลัพธ์การพิมพ์ ให้กด Shift+Tab และ Tab เพื่อย้ายไปด้านหลังและด้านหน้าในกล่องโต้ตอบ เมื่อต้องการเปิดโฟลเดอร์ หรือเลือกตำแหน่งที่ตั้งหรือปุ่มในกล่องโต้ตอบ ให้กด Enter เมื่อพร้อม ให้กด Alt+S เพื่อบันทึก หน้าจะถูกพิมพ์ไปยังไฟล์

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเนื้อหาลงในสมุดบันทึกใน OneNote

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์และทำงานร่วมกันบนสมุดบันทึกใน OneNote

แป้นพิมพ์ลัดใน OneNote Online

เรียนรู้วิธีนำทาง OneNote โดยใช้ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×