ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Outlook กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์นั้น เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อย้ายหรือลบโฟลเดอร์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

แสดงบานหน้าต่างโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเริ่มทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานหน้าต่างโฟลเดอร์จะแสดงขึ้นมาก่อน

เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างโฟลเดอร์ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Alt + V, F, N

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบตัวอย่างเช่นอีเมลของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กด Alt + O, N คุณจะได้ยิน: "สร้างโฟลเดอร์ใหม่, ชื่อ, การแก้ไข" โฟกัสจะอยู่บนเขตข้อมูลชื่อข้อความ

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์จากนั้นกดแป้น Tab คุณจะได้ยิน "โฟลเดอร์ประกอบด้วย" ตามด้วยตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกชนิดของรายการที่มีโฟลเดอร์ใหม่ให้กด Alt + แป้นลูกศรลง กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินชนิดที่คุณต้องการแล้วกด Enter ถ้าคุณกำลังสร้างโฟลเดอร์สำหรับอีเมลให้เลือกจดหมายและโพสต์รายการ

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "กล่องจดหมายเข้า" กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ในระดับเดียวกันกับกล่องจดหมายเข้าของคุณให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ถ้าคุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่ภายในโฟลเดอร์อื่นให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

  คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ในภายหลังได้ สำหรับคำแนะนำให้ไปที่ย้ายโฟลเดอร์

 5. เมื่อคุณพอใจกับการเลือกของคุณแล้วให้กด Enter โฟลเดอร์จะถูกเพิ่มลงในแผนภูมิโฟลเดอร์ตามลำดับตัวอักษรหรือภายในโฟลเดอร์อื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือก

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์

 2. กด Ctrl + Shift + V กล่องโต้ตอบย้ายรายการจะเปิดขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วกด Enter

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อจากนั้นกด Shift + F10, R คุณจะได้ยิน "การแก้ไข" ตามด้วยชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์จากนั้นกด Enter

ย้ายโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายจากนั้นกด Shift + F10, M กล่องโต้ตอบย้ายโฟลเดอร์จะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่ในรายการโฟลเดอร์

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายโฟลเดอร์จากนั้นกด Enter

การลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์จะเป็นการย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบใน Outlook เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวรคุณสามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือลบออกเพียงโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบได้

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์คุณจะยังลบทุกอย่างภายในโฟลเดอร์ด้วย

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบแล้วคุณยังสามารถเรียกคืนได้ด้วยการย้ายโฟลเดอร์นั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น สำหรับคำแนะนำให้ไปที่ย้ายโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบแล้วกด Shift + F10, D คุณจะได้ยิน: "Microsoft Outlook, ปุ่มใช่"

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบให้กด Enter

การล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบรายการทั้งหมดในรายการจะถูกลบออกอย่างถาวร

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการที่ถูกลบ"

 2. กด Shift + F10, Y คุณจะได้ยิน: "Microsoft Outlook, ปุ่มใช่"

 3. เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์อย่างถาวรให้กด Enter

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบคุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวแยกกันได้

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบอย่างถาวรให้กด F6 จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

 2. กด shift + F10, D คุณจะได้ยิน: "Microsoft Outlook, ปุ่มใช่"

 3. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวรให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อย่อ/ขยายใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook 2016 กับแป้นพิมพ์ของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์นั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อย้ายหรือลบโฟลเดอร์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน macOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบตัวอย่างเช่นอีเมลของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" ตามด้วยโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์

 2. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ในระดับเดียวกันกับกล่องจดหมายเข้าของคุณให้กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณจะได้ยิน "Outlook" ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์อื่นให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

  คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ในภายหลังได้ สำหรับคำแนะนำให้ไปที่ย้ายโฟลเดอร์

 3. กด Shift + Command + N คุณจะได้ยิน: "โฟลเดอร์, โฟลเดอร์ที่ไม่มีชื่อ" โฟกัสจะอยู่ในเขตข้อมูลข้อความสำหรับชื่อโฟลเดอร์

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่แล้วกด Enter

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์

 2. กด Shift + Command + M คุณจะได้ยิน: "เลือกโฟลเดอร์"

 3. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ รายการโฟลเดอร์จะได้รับการอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 4. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของโฟลเดอร์จากนั้นกด Enter

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" ตามด้วยโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อจากนั้นกด Enter

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์จากนั้นกด Enter

ย้ายโฟลเดอร์

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูทางลัดให้กด Control + Option + Shift + M

 3. ในเมนูให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายโฟลเดอร์" จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทางในกล่องค้นหา"

 4. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทาง รายการผลลัพธ์การค้นหาจะได้รับการอัปเดตเมื่อคุณพิมพ์

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ปลายทางที่คุณต้องการแล้วกด Enter

การลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์จะเป็นการย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะใน Outlook เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวรคุณสามารถล้างโฟลเดอร์ถังขยะหรือลบออกได้เพียงโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์ถังขยะ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์นอกจากนี้คุณยังสามารถลบทุกสิ่งที่อยู่ภายในได้ด้วย

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ถังขยะแล้วคุณยังสามารถเรียกคืนได้ด้วยการย้ายโฟลเดอร์นั้นไปยังโฟลเดอร์อื่น สำหรับคำแนะนำให้ไปที่ย้ายโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองหลักของ Outlook ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "ตาราง" ตามด้วยโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบแล้วกด Command + ปุ่ม Delete คุณจะได้ยิน: "ลบ" โฟลเดอร์จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ โฟกัสจะย้ายไปยังรายการข้อความ

ล้างโฟลเดอร์ถังขยะ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์ถังขยะรายการทั้งหมดในรายการจะถูกลบออกอย่างถาวร

 1. เมื่อต้องการไปที่โฟลเดอร์ถังขยะให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ถังขยะ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูทางลัดให้กด Control + Option + Shift + M

 3. ในเมนูให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "โฟลเดอร์เปล่า" จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้"

 4. เมื่อต้องการลบเนื้อหาของโฟลเดอร์ถังขยะอย่างถาวรให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ลบ" กด Enter

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์ถังขยะ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ถังขยะคุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวแยกกันได้

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบอย่างถาวรให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

 2. กด Command + แป้น Delete คุณจะได้ยิน: "คุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณต้องการลบโฟลเดอร์ที่เลือกอย่างถาวร"

 3. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวรให้กดแป้น Tab คุณจะได้ยิน: "ลบ" กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook 2016 กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์นั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบตัวอย่างเช่นอีเมลของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. นำทางไปยังอีเมลใดๆแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

 2. ในอีเมลให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "การดำเนินการสนทนาเพิ่มเติม, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้าย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "สร้าง, การแจ้งเตือน, เขตข้อมูลข้อความ, กำลังแก้ไข"

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสร้าง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นและโฟกัสจะย้ายไปยังกล่องโต้ตอบย้ายการสนทนา

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

 2. ในอีเมลให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "การดำเนินการสนทนาเพิ่มเติม, ปุ่ม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มย้าย" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ อีเมลจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook 2016 กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์นั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบตัวอย่างเช่นอีเมลของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. นำทางไปยังอีเมลใดๆแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

 2. ในอีเมลให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายไปยังโฟลเดอร์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ย้ายการสนทนา"

 4. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ชื่อโฟลเดอร์ใหม่, แก้ไขกล่อง"

 5. ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ลากนิ้วหนึ่งนิ้วผ่านหน้าจอจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มเสร็จสิ้น" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ปุ่มเสร็จสิ้นจะอยู่ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

  โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นและถูกเลือกไว้ในกล่องโต้ตอบย้ายการสนทนา

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิด

 2. ในอีเมลให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือกให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายไปยังโฟลเดอร์" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ย้ายการสนทนา"

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟลเดอร์ถูกเลือก

 5. เมื่อต้องการย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "การสนทนาย้าย"

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook บนเว็บ กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่และย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์นั้น เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบโฟลเดอร์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • หัวข้อนี้ถือว่าบานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่

 • เมื่อคุณใช้ Outlook บนเว็บ เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Outlook บนเว็บ ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Outlook บนเว็บ

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

ในหัวข้อนี้

แสดงบานหน้าต่างการนำทางโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเริ่มทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook บนเว็บ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานหน้าต่างการนำทางโฟลเดอร์จะแสดงขึ้น

ในมุมมองหลักของ Outlook บนเว็บ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "สลับบานหน้าต่างด้านซ้าย" จากนั้นกด Enter เพื่อสลับเปิดหรือปิดบานหน้าต่างนำทาง ถ้าคุณได้ยิน "กล่องจดหมายเข้า" หลังจากที่คุณกด Enter แสดงว่าบานหน้าต่างนำทางได้รับการสลับไปแล้ว

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบตัวอย่างเช่นอีเมลของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "โฟลเดอร์ใหม่" แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยลงไปแล้วกด Alt + Shift + F10 เพื่อเปิดเมนูบริบท ในเมนูให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่" แล้วกด Enter

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่แล้วกด Enter

ย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์

 2. กด Shift + Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" จากนั้นกดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ย้ายไปยัง" แล้วกด Enter

 3. ในเมนูย่อยให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าโฟลเดอร์ไม่ได้อยู่ในรายการให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปิดโฟลเดอร์ทั้งหมด" จากนั้นกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการแล้วกด Enter เพื่อเลือก

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทให้กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนูให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "เปลี่ยนชื่อ, รายการเมนู" จากนั้นกด Enter

 4. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์จากนั้นกด Enter

การลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์จะเป็นการย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบใน Outlook เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวรคุณสามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบหรือลบออกเพียงโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบได้

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์คุณจะยังลบทุกอย่างภายในโฟลเดอร์ด้วย

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทให้กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนูให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลบรายการเมนู" จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบลบโฟลเดอร์"

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบให้กด Enter

การล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบรายการทั้งหมดในรายการจะถูกลบออกอย่างถาวร

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบให้กดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" แล้วกดแป้น tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการที่ถูกลบ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทให้กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนูให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "โฟลเดอร์เปล่า" จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "ลบหมายเลข <> รายการ"

 4. เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์อย่างถาวรให้กด Enter

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบคุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวแยกกันได้

 1. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน "บานหน้าต่างการนำทาง" แล้วกดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันแล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "รายการที่ถูกลบ, ยุบ"

 2. เมื่อต้องการขยายโฟลเดอร์ให้กดแป้นลูกศรขวา

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบทให้กด Alt + Shift + F10

 5. ในเมนูให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ลบรายการเมนู" จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบลบโฟลเดอร์"

 6. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์และเนื้อหาของโฟลเดอร์อย่างถาวรให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×