ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับโฟลเดอร์ใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเช่น JAWS หรือผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายรายการนั้น คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

แสดงบานหน้าต่างโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานกับโฟลเดอร์ในOutlook คุณต้องแรกเพื่อให้แน่ใจว่า จะแสดงในบานหน้าต่างโฟลเดอร์

เมื่อต้องการแสดงในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ในมุมมองOutlook หลัก ให้กด Alt + V, F, N.

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. ในมุมมองOutlook หลัก ให้กด Alt + O, N. คุณได้ยินเสียง: "สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ชื่อ แก้ไข" โฟกัสอยู่บนข้อความชื่อ เขตข้อมูล

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กดแป้น Tab คุณได้ยิน "โฟลเดอร์ประกอบด้วย ตาม ด้วยตัวเลือกในปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกชนิดของรายการที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ใหม่ กด Alt + ลูกศร กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินชนิดคุณต้อง จากนั้น กด Enter ถ้าคุณกำลังสร้างโฟลเดอร์สำหรับอีเมลที่ เลือกจดหมายและรายการข้อความติดประกาศ

 4. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ตำแหน่งที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "กล่องจดหมายเข้า" กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ในระดับเดียวเป็นกล่องจดหมายเข้าของคุณ กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ถ้าคุณต้องการวางโฟลเดอร์ใหม่ภายในโฟลเดอร์อื่น กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการ

  คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ในภายหลัง สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์

 5. เมื่อคุณพอใจกับสิ่งที่คุณเลือก กด Enter เพิ่มโฟลเดอร์ ในโฟลเดอร์แผนภูมิตามลำดับตัวอักษร หรือภาย ในโฟลเดอร์อื่นโดยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

ย้ายอีเมลที่ไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์

 2. กด Ctrl + Shift + V ได้อีกด้วย กล่องโต้ตอบย้ายรายการ เปิดขึ้น

 3. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองOutlook หลัก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว กด Shift + F10, R. คุณได้ยิน "แก้ไข ตาม ด้วยชื่อโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กด Enter

ย้ายโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองOutlook หลัก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการย้าย แล้วกด Shift + F10, M กล่องโต้ตอบย้ายโฟลเดอร์ เปิดขึ้น โฟกัสอยู่ในรายการโฟลเดอร์

 3. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจน กว่าคุณได้ยินเสียงของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการย้ายโฟลเดอร์ แล้ว กด Enter

ลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในOutlook ก่อน เมื่อต้องการลบอย่างถาวรโฟลเดอร์ คุณสามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือแยกต่างหากลบเพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ คุณกำลังยังลบทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้น

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ยังคงสามารถเรียก ด้วยการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นมา สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองOutlook หลัก กด F6 จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน

 2. กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการลบ แล้วกด Shift + F10, d ซึ่งเป็น คุณได้ยินเสียง: "Microsoft Outlook ปุ่มใช่"

 3. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ กด Enter

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการทั้งหมดในนั้นจะถูกลบอย่างถาวร

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ให้กด F6 จน กระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือลูกศรลง แป้นจนกว่าคุณได้ยิน "รายการที่ถูกลบ"

 2. กด Shift + F10, Y คุณได้ยินเสียง: "Microsoft Outlook ปุ่มใช่"

 3. เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ กด Enter

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวที่แยกต่างหาก

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบอย่างถาวร กด F6 จน กระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการ

 2. กด shift + F10, d ซึ่งเป็น คุณได้ยินเสียง: "Microsoft Outlook ปุ่มใช่"

 3. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวร กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการนำทางจดหมายใน Outlook

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อขยายหรือย่อใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายรายการนั้น คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. ในมุมมองOutlook หลัก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตาราง ตาม ด้วยโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์

 2. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่ คุณต้องการ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ในระดับเดียวเป็นกล่องจดหมายเข้าของคุณ กดแป้นลูกศรขึ้นจนกว่าคุณได้ยิน "Outlook" ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์อื่น กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

  คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ในภายหลัง สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์

 3. กด Shift + สั่ง + N. คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ ไม่มีชื่อโฟลเดอร์" โฟกัสอยู่ในเขตข้อมูลข้อความสำหรับชื่อของโฟลเดอร์

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ นั้นแล้ว กด Enter

ย้ายอีเมลที่ไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์

 2. กด Shift + สั่ง + M คุณได้ยินเสียง: "เลือกโฟลเดอร์"

 3. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ รายการโฟลเดอร์จะถูกอัปเดขณะที่คุณพิมพ์

 4. กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยินเสียงชื่อของโฟลเดอร์ แล้ว กด Enter

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองOutlook หลัก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตาราง ตาม ด้วยโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์

 2. กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว กด Enter

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กด Enter

ย้ายโฟลเดอร์

 1. เมื่อต้องการไปที่โฟลเดอร์ ที่คุณต้องการย้าย กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูทางลัด กดควบคุม + เลือก + Shift + M

 3. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ย้ายโฟลเดอร์" แล้วกด Enter คุณได้ยินเสียง: "พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทางในกล่องค้นหา"

 4. เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ปลายทาง รายการผลลัพธ์การค้นหาจะถูกอัปเดขณะที่คุณพิมพ์

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ปลายทางที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter

ลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ ก่อนจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ ในOutlook เมื่อต้องการลบอย่างถาวรโฟลเดอร์ คุณสามารถล้างโฟลเดอร์ถังขยะ หรือแยกต่างหากลบเพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นจากโฟลเดอร์ถังขยะ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ที่ คุณกำลังยังลบทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้น

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ ยังคงสามารถเรียก ด้วยการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นมา สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์

 1. ในมุมมองOutlook หลัก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตาราง ตาม ด้วยโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบันและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์

 2. กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการลบ แล้วกดแป้นสั่ง + Delete คุณได้ยินเสียง: "ลบ" โฟลเดอร์ที่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ถังขยะ โฟกัสย้ายลงในรายการข้อความ

ล้างโฟลเดอร์ถังขยะ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์ถังขยะ รายการทั้งหมดในนั้นจะถูกลบอย่างถาวร

 1. เมื่อต้องการไปที่โฟลเดอร์ถังขยะ กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ถังขยะ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูทางลัด กดควบคุม + เลือก + Shift + M

 3. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "ล้างโฟลเดอร์" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "คุณแน่ใจคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้"

 4. เมื่อต้องการลบอย่างถาวรเนื้อหาของโฟลเดอร์ถังขยะ กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ลบ" กด Enter

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์ถังขยะ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ถังขยะ คุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวที่แยกต่างหาก

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบอย่างถาวร กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการ

 2. กดคีย์สั่ง + Delete คุณได้ยินเสียง: "คุณแน่ใจคุณต้องการลบโฟลเดอร์ที่เลือก"

 3. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์อย่างถาวร กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "ลบ" กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายรายการนั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. นำทางไปยังอีเมลใด ๆ แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

 2. ในอีเมล ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "การดำเนินการสนทนาเพิ่มเติม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ย้ายปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "สร้าง แจ้งเตือน เขตข้อมูลข้อความ กำลังแก้ไข"

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "สร้างปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ สร้างโฟลเดอร์ และย้ายโฟกัสไปกล่องโต้ตอบย้ายการสนทนา

ย้ายอีเมลที่ไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมที่คุณต้อง การย้ายไปยังโฟลเดอร์แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

 2. ในอีเมล ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "การดำเนินการสนทนาเพิ่มเติม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ย้ายปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ อีเมลที่ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายรายการนั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. นำทางไปยังอีเมลใด ๆ แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

 2. ในอีเมล ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ย้ายไปยังโฟลเดอร์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ย้ายสนทนา"

 4. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ กล่องแก้ไข"

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งผ่านหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "เรียบร้อยปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

  โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้น และเลือกในกล่องโต้ตอบย้ายการสนทนา

ย้ายอีเมลที่ไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมที่คุณต้อง การย้ายไปยังโฟลเดอร์แล้ว แตะสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

 2. ในอีเมล ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ในเมนูตัวเลือก ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ย้ายไปยังโฟลเดอร์" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ย้ายสนทนา"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เลือกโฟลเดอร์นี้

 5. เมื่อต้องการย้ายอีเมไปยังโฟลเดอร์ ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "ปุ่มตกลง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "การสนทนาย้าย"

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook 2016 ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายรายการนั้น คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. ในรายการข้อความ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ทั้งหมด"

 3. ในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด ปัดนิ้วไปทางซ้ายจน กว่าคุณได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับ Outlook" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "สร้างโฟลเดอร์ใหม่ แก้ไข"

 4. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งผ่านหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "Enter" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ แป้น Enter จะอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ

  สร้างโฟลเดอร์ และย้ายโฟกัสไปยังโฟลเดอร์แรกในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด

ย้ายอีเมลที่ไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์ นั้นแล้ว แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ย้ายปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ ย้ายไปยัง กล่องโต้ตอบเปิดขึ้น

 3. ในมุมมองไป ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ในรายการข้อความ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ทั้งหมด"

 3. ในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้ว แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนู โดดเด่นขึ้น"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เปลี่ยนชื่อปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่ แก้ไข ตาม ด้วยชื่อของโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 5. ใช้ตัวคีย์บอร์ดบนหน้าจอให้พิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ใหม่

 6. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ลากนิ้วหนึ่งผ่านหน้าจอจน กว่าคุณได้ยิน "Enter" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ แป้น Enter จะอยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ

  มีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ และโฟกัสส่งกลับไปยังมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด

ย้ายโฟลเดอร์

 1. ในรายการข้อความ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ทั้งหมด"

 3. ในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย แล้ว แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนู โดดเด่นขึ้น"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ย้ายปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ทั้งหมดของคุณ กล่องจดหมายออก"

 5. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่คุณต้องย้ายโฟลเดอร์ นั้นแล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

ลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในOutlook ก่อน เมื่อต้องการลบอย่างถาวรโฟลเดอร์ คุณสามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือแยกต่างหากลบเพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ที่ คุณกำลังยังลบทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้น

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ยังคงสามารถเรียก ด้วยการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นมา สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์

 1. ในรายการข้อความ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ทั้งหมด"

 3. ในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ แล้ว แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนู โดดเด่นขึ้น"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มลบ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ลบ ปุ่มยกเลิก"

 5. ปัดไปทางซ้ายและคุณได้ยิน "ลบ ปุ่มตกลง" เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แตะสองครั้งหน้าจอ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการทั้งหมดในนั้นจะถูกลบอย่างถาวร

 1. ในรายการข้อความ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ทั้งหมด"

 3. ในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ and แล้วแตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนู โดดเด่นขึ้น"

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ล้างโฟลเดอร์ปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ล้างโฟลเดอร์ ปุ่มยกเลิก"

 5. ปัดไปทางซ้ายและคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" เมื่อต้องการเอารายการทั้งหมดออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แตะสองครั้งหน้าจอ

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวที่แยกต่างหาก

 1. ในรายการข้อความ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มเติม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "โฟลเดอร์ทั้งหมด"

 3. ในมุมมองโฟลเดอร์ทั้งหมด ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ แล้ว แตะสองครั้ง ด้วยนิ้วสองนิ้วหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เมนู โดดเด่นขึ้น"

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มลบ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "ลบ ปุ่มยกเลิก"

 5. ปัดไปทางซ้ายและคุณได้ยิน "ลบ ปุ่มตกลง" เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และย้ายรายการนั้น คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

แสดงบานหน้าต่างนำทางของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานกับโฟลเดอร์ในOutlook Web App คุณต้องขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะแสดงบานหน้าต่างนำทางของโฟลเดอร์

เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างนำทางของโฟลเดอร์ ในมุมมองหลักOutlook Web App กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "โฟลเดอร์ เพิ่มเติม แล้ว กด Enter ถ้าคุณได้ยิน "กลับไปยังบานหน้าต่างนำทางที่ทันสมัยจดหมาย" แทน "โฟลเดอร์ เพิ่มเติม จากนั้นในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ แล้วสามารถมองเห็นได้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบ ตัวอย่างเช่น อีเมลที่ของคุณตามชื่อเรื่องหรือผู้ส่ง

 1. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน และจากนั้นกดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนู กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยิน "สร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือ"สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่" จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "บานหน้าต่างโฟลเดอร์ แก้ไข" หรือ " <ชื่อของคุณ > แก้ไข"

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่ นั้นแล้ว กด Enter

ย้ายอีเมลที่ไปยังโฟลเดอร์

 1. นำทางไปยังอีเมลที่คุณต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนู กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกระทั่งคุณได้ยิน "ย้าย ยุบ รายการเมนู จากนั้น กดแป้นลูกศรขวา

 4. ในเมนูย่อย กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น" แล้วกด Enter กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter เพื่อเลือก กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ย้ายปุ่ม" จากนั้น กด Enter

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "เปลี่ยนชื่อ รายการเมนู แล้ว กด Enter คุณได้ยิน "แก้ไข ตาม ด้วยชื่อของโฟลเดอร์ปัจจุบัน

 4. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับโฟลเดอร์ นั้นแล้ว กด Enter

ย้ายโฟลเดอร์

 1. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "ย้าย รายการเมนู แล้ว กด Enter

 4. ในกล่องโต้ตอบย้ายโฟลเดอร์ กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้อง จากนั้น กด Enter เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ย้ายปุ่ม" จากนั้น กด Enter

ลบโฟลเดอร์

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ นั้นจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในOutlook ก่อน เมื่อต้องการลบอย่างถาวรโฟลเดอร์ คุณสามารถล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ หรือแยกต่างหากลบเพียงโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณลบโฟลเดอร์ คุณกำลังยังลบทุกสิ่งทุกอย่างภายในนั้น

ย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ยังคงสามารถเรียก ด้วยการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่นมา สำหรับคำแนะนำ ไปเมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์

 1. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่ คุณต้องการลบ

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "ลบ รายการเมนู แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "การแจ้งเตือน ลบโฟลเดอร์ โฟกัสบนปุ่มตกลง"

 4. เมื่อต้องการย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ กด Enter

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ รายการทั้งหมดในนั้นจะถูกลบอย่างถาวร

 1. เมื่อต้องการไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้วกดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "รายการที่ถูกลบ"

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 3. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยิน "ลบทั้งหมด รายการเมนู จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียง: "การแจ้งเตือน ลบทั้งหมด โฟกัสบนปุ่มตกลง"

 4. เมื่อต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ กด Enter

ลบโฟลเดอร์เดียวจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถลบโฟลเดอร์เดียวที่แยกต่างหาก

 1. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของโฟลเดอร์ที่เลือกในปัจจุบัน แล้ว กดขึ้น หรือลูกศรลง แป้นจนกว่าคุณได้ยิน "รายการที่ถูกลบ ยุบ"

 2. เมื่อต้องการขยายโฟลเดอร์ กดแป้นลูกศรขวา

 3. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท กด Alt + Shift + F10

 5. ในเมนู กดแป้นลูกศรลงจน กว่าคุณได้ยิน "ลบ รายการเมนู แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "การแจ้งเตือน ลบโฟลเดอร์ โฟกัสบนปุ่มตกลง"

 6. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์และเนื้อหา กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×