ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับเทมเพลตใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับเทมเพลตใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยายของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเขียนอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น จดหมายปะหน้า ประวัติย่อ และใบปลิวกิจกรรมโดยใช้เทมเพลต Word 2016 ที่สามารถเข้าถึงได้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบและสไตล์ ซึ่งมีพร้อมแล้วอยู่ในเทมเพลตสำหรับคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

บทนำสู่เทมเพลต

เทมเพลตคือ ชุดของการตั้งค่าการจัดรูปแบบ สไตล์ และตัวแทนข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคุณ ใน Word 2016 คุณสามารถค้นหาเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้มากมาย เช่น เพื่อเขียนรายงานสถานะของโครงการ ประวัติย่อ ใบปลิวกิจกรรม เอกสารการวิจัย หรือรายการที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณจะอ่านตัวแทนข้อความในเขตข้อมูลฟอร์มเท็มเพลตสำหรับคุณ คุณสามารถแทนที่ตัวแทนข้อความในเขตข้อมูลฟอร์มด้วยการพิมพ์ข้อความของคุณเอง เมื่อต้องการย้ายจากเขตข้อมูลฟอร์มไปยังอีกเขตข้อมูล ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง หรือแป้น Tab

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในไฟล์ที่ยึดตามเทมเพลตจะไม่มีผลต่อเทมเพลตดั้งเดิม เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่โดยยึดตามเทมเพลต จะเป็นไฟล์ที่แยกต่างหากเสมอ ดังนั้น อย่าลืมบันทึกไฟล์ของคุณ ถ้าคุณต้องการสร้างเทมเพลตของคุณเอง หรือแก้ไขเทมเพลตที่มีอยู่ สำหรับคำแนะนำ ให้ดู: สร้างเทมเพลต.

ค้นหาเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

หมายเหตุ: การค้นหาเทมเพลตออนไลน์จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. เปิด Word 2016

 2. ไปที่แท็บ ไฟล์ บนคีย์บอร์ด ให้กด Alt+F

 3. เมื่อต้องการเปิดชุดของเทมเพลต ให้กด N คุณจะได้ยิน: “เลือก รายการแท็บใหม่”

 4. เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้ ให้กด S คุณจะได้ยิน: “ค้นหาเทมเพลตออนไลน์” ในเขตข้อมูลการค้นหา ให้พิมพ์ “เทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้” แล้วกด Enter

 5. เมื่อต้องการเรียกดูเทมเพลตที่เหมาะสม ในผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศร คุณจะได้ยินชื่อเทมเพลตขณะที่คุณดู

 6. เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้กด Enter คุณจะได้ยิน: “เลือก ปุ่มสร้าง <ชื่อเทมเพลต>”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “แท็บไฟล์ใหม่ <คำอธิบายของเทมเพลต>”

 7. เมื่อต้องการเริ่มทำงานกับเอกสาร ให้กด Enter คุณจะได้ยิน: “หน้าต่าง Word <ชื่อเอกสาร> เอกสารใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตพร้อมสำหรับการแก้ไขแล้ว”

  ใน JAWS คุณจะได้ยินเขตข้อมูลฟอร์มแรกของเทมเพลต

ตัวอย่าง: เขียนจดหมายปะหน้าโดยใช้เทมเพลต

ใช้เทมเพลต Word 2016 ที่จัดรูปแบบเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อเขียนจดหมายปะหน้าที่ดูเป็นมืออาชีพเพื่อแนบคู่ไปกับประวัติย่อของคุณ ตัวอย่างเช่น

 1. ใน Word 2016 ให้ค้นหาเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้ตามที่แนะนำทางด้านบนใน ค้นหาเทมเพลตที่สามารถเข้าถึงได้

 2. ในผลลัพธ์การค้นหา ให้กดแป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มจดหมายปะหน้า”

  หมายเหตุ: ถ้าจดหมายปะหน้าเป็นเทมเพลตแรกในผลลัพธ์การค้นหา จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

  แล้วกด Enter คุณจะได้ยิน: “เลือก ปุ่มสร้างจดหมายปะหน้า” เมื่อต้องการเริ่มเอกสารใหม่โดยใช้เทมเพลต ให้กด Enter

 3. จดหมายปะหน้าจะเปิดขึ้นในแท็บ หน้าแรก คุณจะได้ยิน: “<ชื่อเอกสาร> หน้าต่าง Word การแก้ไข <ชื่อเอกสาร>

  ถ้าคุณกำลังใช้ JAWS โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลฟอร์มแรกโดยตรง และคุณจะได้ยิน “ชื่อของคุณ” พิมพ์ชื่อของคุณ แล้วไปยังขั้นตอนที่ 5

 4. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อของคุณ ให้กดแป้นลูกศรขวา คุณจะได้ยิน: “ชื่อของคุณ” แล้วพิมพ์ชื่อของคุณ

 5. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ของคุณ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์” แล้วพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ของคุณ

 6. เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “โทรศัพท์” แล้วพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

 7. เมื่อต้องการเพิ่มที่อยู่อีเมลของคุณ ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “อีเมล” แล้วพิมพ์ที่อยู่อีเมลของคุณ

 8. เมื่อต้องการเพิ่มวันที่สำหรับจดหมายปะหน้าของคุณ ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “วันที่” แล้วพิมพ์วันที่

 9. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อของผู้รับ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ชื่อผู้รับ” แล้วพิมพ์ชื่อของผู้รับ

 10. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อของผู้รับ ชื่อบริษัท ที่อยู่ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ชื่อเรื่อง ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์” แล้วพิมพ์ข้อมูลของผู้รับ

 11. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อของผู้รับหลังจากคำทักทาย ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ชื่อผู้รับ” แล้วพิมพ์ชื่อของผู้รับ

 12. เมื่อต้องการเพิ่มข้อความเนื้อหาของจดหมายปะหน้าของคุณ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยินคำอธิบายในตัวแทนข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ ในตอนนี้ ตัวแทนข้อความจะถูกนำออก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ในจดหมายปะหน้าของคุณ ตัวอย่างเช่น ไปยังประวัติย่อของคุณ สำหรับคำแนะนำ ให้ดู: สร้างหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

 13. เมื่อต้องการย้ายไปยังคำลงท้ายของจดหมายปะหน้าของคุณ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ขอแสดงความนับถือ”

  หมายเหตุ: ในบางกรณี คำลงท้าย “ขอแสดงความนับถือ” จะไม่ใช่เขตข้อมูลฟอร์มของเทมเพลต อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูลที่ไม่ใช่ฟอร์มโดยการลบข้อความที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า แล้วพิมพ์ข้อความของคุณเอง

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ออกจากเขตข้อมูลฟอร์ม” สำหรับเขตข้อมูลที่ไม่ใช่ฟอร์ม หลังจากที่คุณได้ยินข้อความจริง: “ขอแสดงความนับถือ”

 14. เมื่อต้องการลงชื่อออกจากจดหมายมีชื่อของคุณ ให้กดแป้นลูกศรลง คุณจะได้ยิน: “ชื่อของคุณ เลือก แก้ไข” แล้วพิมพ์ชื่อของคุณ

 15. เมื่อต้องการบันทึกจดหมายปะหน้าของคุณ ให้กด Ctrl+S สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบันทึกเอกสาร Word ให้ดู บันทึกเอกสารใน Word

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×