ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้PowerPoint ด้วยคีย์บอร์ดของคุณในโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค นอกจากนี้คุณจะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนขนาดและการวางแนวสไลด์

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ได้อย่างง่ายดายกับงานนำเสนอของคุณ ตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงต้นแบบใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน

ในงานนำเสนอใหม่ สไลด์ชื่อเรื่องจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงสไลด์ก่อนหน้า

 1. กด Ctrl + M คุณได้ยิน "สไลด์ ตาม ด้วยหมายเลขสไลด์และตำแหน่งของสไลด์ใหม่บนรายการ และ"ถูกเลือก เอาไว้"

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงแม่แบบ

 1. ในมุมมองปกติ ให้กด Alt + H ฉัน คุณได้ยินชื่อเรื่องของเค้าโครงสไลด์แรก ด้วย JAWS คุณฟัง: "Leaving แถบเมนู ธีมของ Office ตาม ด้วยหมายเลขของสไลด์ปัจจุบัน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเค้าโครงสไลด์คุณต้อง จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียงหมายเลขของสไลด์ใหม่ ด้วย JAWS คุณฟัง: "Enter ไม่มีตัวเลือก"

  โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างสไลด์

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของภาพนิ่งคุณต้องการลบ

 2. กด Delete คุณได้ยินจำนวนของสไลด์ปัจจุบันและตำแหน่งของบนรายการ ตาม ด้วย "เลือก" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ใส่ ออกจากเมนู ไม่มีตัวเลือก"

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงสไลด์ของคุณใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้ววางลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของภาพนิ่งคุณต้องการย้าย

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นรายการของภาพนิ่ง กด Ctrl + ขึ้นแป้นลูกศร คุณได้ยินเสียงหมายเลขใหม่ของภาพนิ่งในรายการ

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ลงไปรายการของสไลด์ กด Ctrl + ลูกศร คุณได้ยินเสียงหมายเลขใหม่ของภาพนิ่งในรายการ

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

จัดระเบียบสไลด์เป็นส่วนๆ

เมื่อต้องการจัดกลุ่มสไลด์ของคุณเป็นเอนทิตีที่มีความหมาย คุณสามารถจัดระเบียบเป็นส่วนๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำงานได้

ส่วนจะแสดง และประกาศ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมองปกติ และ ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ พวกเขาจะไม่แสดง ขึ้นประกาศในมุมมองการนำเสนอสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์แรกในส่วน

 2. กด Alt + H, T1 ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "เพิ่มส่วน"

 3. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนไม่มีชื่อ กด Enter คุณได้ยินเสียง: "ส่วนเปลี่ยนชื่อ"

 4. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วน จากนั้น กด Enter

 5. ย้ายสไลด์เหมาะสมภายใต้ส่วนตามคำแนะนำในการจัดเรียงสไลด์ใหม่

  เมื่อต้องการได้ยินผู้บรรยายประกาศชื่อส่วน ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง JAWS ไม่ประกาศชื่อของส่วน

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวสไลด์ทั้งหมดที่ตั้งจากแนวนอน เป็นแนวตั้ง หรือกลับกัน

 1. ในมุมมองปกติ ให้กด Alt + G, S, C. หน้าต่างขนาดสไลด์ เปิดขึ้น

 2. ในหน้าต่างขนาดสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "สไลด์ เลือก แล้วตาม ด้วยการวางแนวสไลด์ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น "แนวนอน"

  ด้วย JAWS คุณฟัง: "การวางแนว สไลด์ <ในปัจจุบันเลือกตัวเลือก > ปุ่มตัวเลือกการตรวจสอบ"

  เคล็ดลับ: ด้วยผู้บรรยาย ฟัง และย้ายผ่านตัวเลือกในหน้าต่างขนาดสไลด์ คุณยังสามารถกด SR สำคัญ + ขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนว กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง คุณได้ยินเสียงการวางแนวเลือก

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการเลือกของคุณ กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint หน้าต่าง ปุ่ม" หน้าต่างการยืนยันเปิดขึ้น

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ขยาย" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับภาพนิ่งเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ให้แน่ใจว่าพอดี" ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณให้มีขนาดฟอนต์ขนาดเล็กให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

 6. กด Enter ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกขนาดเริ่มต้นสองตัวเลือก คือ มาตราฐาน (4:3) และแบบจอกว้าง (16:9) หรือคุณสามารถกำหนดขนาดสไลด์ของคุณเองก็ได้

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้างเป็นมาตราฐาน หรือกลับกัน

 1. ในมุมมองปกติ กด Alt + G, s และ คุณได้ยินรายการแรกในเมนูขนาดสไลด์ ด้วย JAWS คุณฟัง: "ด้านล่าง ribbon กล่องกลุ่มแบบกำหนดเอง"

 2. ในเมนู ขนาดสไลด์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดมาตรฐาน กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "มาตรฐาน"

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดแบบจอกว้าง กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "จอกว้าง"

 3. กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint หน้าต่าง ปุ่ม" หน้าต่างการยืนยันเปิดขึ้น

 4. ในหน้าต่างMicrosoft PowerPoint เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ขยาย" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับภาพนิ่งเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ให้แน่ใจว่าพอดีกับ" ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณให้มีขนาดฟอนต์ขนาดเล็กให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

 5. กด Enter ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

กำหนดขนาดของสไลด์ของคุณเอง

คุณสามารถปรับขนาดสไลด์ของคุณเพื่อใช้ขนาดแบบกำหนดเองสำหรับหน้าจอหรือขนาดกระดาษอื่น

 1. ในมุมมองปกติ ให้กด Alt + G, S, C. หน้าต่างขนาดสไลด์ เปิดขึ้น

 2. ในหน้าต่างขนาดสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของสไลด์ของคุณ เลือกรูปแบบเป้าหมายของงานนำเสนอของคุณ หรือตั้งค่าความสูง ความกว้าง และการวางแนวของงานนำเสนอ:

  • เมื่อต้องการเลือกรูปแบบเป้าหมายของงานนำเสนอ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ขนาดภาพนิ่งสำหรับ" กดแป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูแบบหล่นลง กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งค่าความกว้างและความสูง:

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ความกว้าง" กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินค่าคุณต้องการ หรือพิมพ์ค่า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของภาพนิ่ง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ความสูงสุด" กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินค่าคุณต้องการ หรือพิมพ์ค่า

  เคล็ดลับ: ด้วยผู้บรรยาย ฟัง และย้ายผ่านตัวเลือกในหน้าต่างขนาดสไลด์ คุณยังสามารถกด SR สำคัญ + ขึ้น หรือแป้นลูกศรลง

 3. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการเลือกของคุณ กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint หน้าต่าง ปุ่ม" หน้าต่างการยืนยันเปิดขึ้น

 4. ในหน้าต่าง Microsoft PowerPoint เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ขยาย" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับภาพนิ่งเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับบนสไลด์ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ให้แน่ใจว่าพอดีกับ" ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณให้มีขนาดฟอนต์ขนาดเล็กให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

 5. กด Enter ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ macOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดและการวางแนวของสไลด์

ในต่อไปนี้ ทำงานในมุมมองปกติ ในPowerPoint เมื่อต้องการไปยังมุมมองปกติ กดคำสั่ง + 1

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ได้อย่างง่ายดายกับงานนำเสนอของคุณ ตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงต้นแบบใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามสไลด์ปัจจุบัน

 1. ในของคุณPowerPoint จำกัดจำนวนชุดสไลด์ เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ก่อนหน้า กดสถานีสั่ง + Shift + ตอนเหนือทราบ "สไลด์ใหม่" และจะถูกเพิ่มสไลด์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำซ้ำสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Command+Shift+D

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงแม่แบบ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ คุณจะอยู่บนแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ถ้าจำเป็น ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บ หน้าแรก กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยัง Ribbon

 3. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่ Ribbon

 4. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “สไลด์ใหม่ ปุ่มเมนู”

 5. กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “สไลด์ใหม่ หน้าต่าง สไลด์ใหม่ แกลเลอรี”

 6. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่แกลเลอรี

 7. กดแป้นลูกศรเพื่อนำทางในรายการ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

 8. เมื่อต้องการเลือกเค้าโครง ให้กด Enter สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

ลบสไลด์

 1. กด Command+1 เพื่อไปยังมุมมอง ปกติ

 2. กด F6 จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 3. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่างนูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการลบ ให้กด Delete สไลด์ถูกนำออก

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 2. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่างนูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการย้าย ให้กด Command+X เพื่อตัดสไลด์

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่ออยู่บนสไลด์หลังจากสไลด์ที่คุณวางสไลด์ที่ตัด ให้กด Command+V เพื่อวาง

จัดระเบียบสไลด์ให้เป็นส่วน

คุณสามารถจัดกลุ่มสไลด์ของคุณให้เป็นส่วนเพื่อสร้างเอนทิตีที่มีความหมายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำงานได้

ส่วนจะแสดง และประกาศ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมองปกติ และ ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ ให้นำทางไปยังสไลด์แรกของส่วน

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “หน้าแรก แท็บ 1 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยัง Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “พื้นที่การเลื่อน คุณกำลังอยู่ในพื้นที่การเลื่อน”

 4. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่ Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “ในพื้นที่การเลื่อน <จำนวนรายการ> <ชื่อของปุ่มที่โฟกัสอยู่>”

 5. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ส่วน ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Space เพื่อเปิดเมนู

 6. กด Control+Option+Space เพื่อเลือกตัวเลือก เพิ่มส่วน

 7. พิมพ์ชื่อส่วน แล้วกด Enter ในตอนนี้ ส่วนจะปรากฎขึ้นในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และ VoiceOver จะอ่านชื่อส่วนเมื่อคุณนำทางในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ในชุดสไลด์

ภาพนิ่งPowerPoint ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในการวางแนวในแนวนอน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวสไลด์ ให้เป็นแนวตั้ง หรือกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. บนแท็บออกแบบ กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู"

 3. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่เมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “ในขนาดสไลด์ แกลเลอรี <จำนวนรายการบนเมนู> <ขนาดที่เลือกในปัจจุบัน>”

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ตั้งค่าหน้ากระดาษ"

 6. กด Control+Option+Spacebar. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ เช่น “จัดแนวสไลด์เป็นแนวตั้ง” หรือ “จัดแนวสไลด์เป็นแนวนอน” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 8. กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "OK เริ่มต้น ปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar ให้กดปุ่ม

 9. ถ้าเนื้อหาปัจจุบันไม่พอดีกับการจัดแนวที่เลือก กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นและให้คุณเลือกวิธีการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับการจัดแนวที่เลือก:

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ปรับมาตราส่วนลง ปุ่ม" ตัวเลือกนี้ปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ฟอนต์ขนาดให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ปรับมาตราส่วนค่า ปุ่ม" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ทั้งหมดนั้นอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ปรับขนาดสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกเริ่มต้นสองตัวเลือก คือ มาตราฐาน (4:3) และแบบจอกว้าง (16:9) หรือกำหนดขนาดเพื่อปรับให้พอดี

เปลี่ยนจากแบบจอกว้างเป็นขนาดมาตรฐาน หรือในทางกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู"

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Control+Option+Spacebar VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง VoiceOver จะประกาศว่า: “ในขนาดสไลด์ แกลเลอรี <จำนวนรายการบนเมนู> <ขนาดที่เลือกในปัจจุบัน>”

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือก VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อต้องการเลือกขนาด ให้กด Control+Option+Spacebar

 7. ถ้าคุณแปลงเป็นขนาดที่เล็กกว่า คุณอาจได้รับกล่องข้อความที่ถามคุณว่า คุณต้องการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดที่เลือกหรือไม่

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "มาตราส่วน เริ่มต้น ปุ่ม" ตัวเลือกนี้ปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ฟอนต์ขนาดให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ไม่ปรับมาตราส่วน ปุ่ม" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ทั้งหมดนั้นอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

กำหนดขนาดของสไลด์ของคุณเอง

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู"

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Control+Option+Spacebar VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ตั้งค่าหน้ากระดาษ"

 6. กด Control+Option+Spacebar. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้นลูกศรขวาสองครั้ง VoiceOver จะประกาศขนาดที่เลือกในปัจจุบัน เช่น “แบบจอกว้าง” หรือ “แสดงบนหน้าจอ (4:3)”

 8. เมื่อต้องการแสดงตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 9. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก VoiceOver จะประกาศเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 10. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "OK เริ่มต้น ปุ่ม" เมื่อต้องการเลือกปุ่ม กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 11. เมื่อแปลงเป็นขนาดอื่น คุณอาจได้รับกล่องข้อความที่ถามคุณว่า คุณต้องการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดที่เลือกหรือไม่

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "มาตราส่วนลง ปุ่ม" ตัวเลือกนี้ปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ฟอนต์ขนาดให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "มาตราส่วนค่า ปุ่ม" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ทั้งหมดนั้นอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint for Mac

งานพื้นฐานเพื่อสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถในการสัมผัสในPowerPoint ไปPowerPoint for iPhone คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ในหัวข้อนี้

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่หรือลบเค้าโครงที่คุณไม่ต้องการ คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ที่ <หมายเลขสไลด์> จาก <จำนวนสไลด์ทั้งหมด>"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสไลด์ใหม่” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่แทรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเค้าโครง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยิน “เลือกอยู่” และชื่อเค้าโครง เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “แสดงรายการเพิ่มเติม รายการเมนู” เมนูบริบทจะหายไป

 4. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัด รายการเมนู” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนสไลด์ที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่”

 6. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “เลือกทั้งหมด รายการเมนู”

 7. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “วาง รายการเมนู” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “แสดงรายการเพิ่มเติม รายการเมนู”

 4. แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบ รายการเมนู”

 5. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงเทมเพลตใหม่ หรือลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่โดยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจุบัน และวางลงในตำแหน่งใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ <หมายเลขสไลด์>"

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว สไลด์จะถูกเลือกและมมมองการแก้ไขจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือกสวิตช์ย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสไลด์ใหม่” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่แทรก ในมุมมองการแก้ไขสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูเค้าโครง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง ในเมนู เค้าโครง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยินชื่อเค้าโครงและ “เลือกอยู่” เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะหายไป และคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัด" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์หลังจากตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปุ่มแก้ไข"

 5. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มวาง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบ”

 4. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่ม จัดเรียง หรือลบสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงเทมเพลตใหม่ หรือลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่โดยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจุบัน และวางลงในตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการไปที่บานหน้าต่างรูปขนาดย่อจากมุมมองการแก้ไข ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มกลับ" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังสไลด์ที่เลือกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 2. ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินสไลด์ก่อนที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์ ตามที่คุณย้าย

 3. เมื่อต้องการเลือกสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มสไลด์ใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

 1. เมื่อทำการแก้ไขสไลด์ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "มือสไลด์ เค้าโครงปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ คุณได้ยินเสียง: "เค้าโครงเมนู"

 2. เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายทราบเทมเพล ตามที่คุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณฟัง "เลือก" และเค้าโครง

 3. เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต แตะสองครั้งหน้าจอ

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" จาก นั้นให้ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินสไลด์คุณต้องการย้าย โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์ ตามที่คุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะป็อปเอาท์ และคุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 3. บนเมนูบริบท ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัดปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์หลังจากตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบท คุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 5. เมื่อต้องการวางสไลด์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "วางปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" จาก นั้นให้ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินสไลด์คุณต้องการลบ โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์ ตามที่คุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบ”

 4. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้PowerPoint Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ของคุณในงานนำเสนอของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่กับงานนำเสนอของคุณ ตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงอื่น

 1. ในมุมมองการแก้ไขให้กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, N, S ฉัน เมนูสไลด์ใหม่ เปิดขึ้น

 2. ในเมนู เค้าโครงสไลด์โดยยึดตามสไลด์ปัจจุบันถูกเลือกไว้ เมื่อต้องการนำทางไปยังเค้าโครงอื่น กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินเค้า โครงคุณต้อง แล้ว กด Enter สไลด์ใหม่จะถูกเพิ่มการนำเสนอของคุณ

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถย้ายสไลด์ไปมาเมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของพวกเขาในงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมองการแก้ไขกด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของสไลด์ปัจจุบัน JAWS ทราบ: "สไลด์แผง"

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการย้าย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น สไลด์จะถูกเลื่อนขึ้นหนึ่งสไลด์

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ลงไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรลง สไลด์จะถูกเลื่อนลงหนึ่งสไลด์

  • เมื่อต้องการวางสไลด์เป็นสไลด์แรกในงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

  • เมื่อต้องการวางสไลด์เป็นสไลด์สุดท้ายในงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

ลบสไลด์

 1. ในมุมมองการแก้ไขกด Ctrl + F6 จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของสไลด์ปัจจุบัน JAWS ทราบ: "สไลด์แผง"

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Delete

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำการลบ ให้กด Ctrl+Z

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×