ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดและการวางแนวของสไลด์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน

ในงานนำเสนอใหม่ สไลด์ชื่อเรื่องจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงสไลด์ก่อนหน้า

 1. บนคีย์บอร์ด กด Ctrl + M คุณได้ยิน "สไลด์ ตาม ด้วยหมายเลขสไลด์และตำแหน่งของสไลด์ใหม่บนรายการ และ"ถูกเลือก เอาไว้"

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงแม่แบบ

 1. เมื่อต้องการเปิดเมนูเค้าโครงสไลด์ ในมุมมองปกติ กด Alt + H ฉัน คุณได้ยินชื่อเรื่องของเค้าโครงสไลด์แรก ด้วย JAWS คุณฟัง: "Leaving แถบเมนู ธีมของ Office ตาม ด้วยหมายเลขของสไลด์ปัจจุบัน

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเค้าโครงสไลด์คุณต้อง จากนั้น กด Enter คุณได้ยินเสียงหมายเลขของสไลด์ใหม่ ด้วย JAWS คุณฟัง: "Enter ไม่มีตัวเลือก"

  โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างสไลด์

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของภาพนิ่งคุณต้องการลบ

 2. กด Delete คุณได้ยินจำนวนของสไลด์ปัจจุบันและตำแหน่งของบนรายการ ตาม ด้วย "เลือก" ด้วย JAWS คุณฟัง: "ใส่ ออกจากเมนู ไม่มีตัวเลือก"

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงสไลด์ของคุณใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้ววางลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินจำนวนของภาพนิ่งคุณต้องการย้าย

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นรายการของภาพนิ่ง กด Ctrl + ขึ้นแป้นลูกศร คุณได้ยินเสียงหมายเลขใหม่ของภาพนิ่งในรายการ

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ลงไปรายการของสไลด์ กด Ctrl + ลูกศร คุณได้ยินเสียงหมายเลขใหม่ของภาพนิ่งในรายการ

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

จัดระเบียบสไลด์เป็นส่วนๆ

เมื่อต้องการจัดกลุ่มสไลด์ของคุณเป็นเอนทิตีที่มีความหมาย คุณสามารถจัดระเบียบเป็นส่วนๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำงานได้

ส่วนจะแสดง และประกาศ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมองปกติ และ ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์ พวกเขาจะไม่แสดง ขึ้นประกาศในมุมมองการนำเสนอสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการให้สไลด์แรกในส่วน

 2. กด Alt + H, T1 ได้อีกด้วย คุณได้ยินเสียง: "ส่วนเพิ่ม รายการเมนู" ด้วย JAWS คุณฟัง: "เมนู ออกจากเมนู เพิ่มส่วน"

 3. เมื่อต้องการเพิ่มส่วนไม่มีชื่อ กด Enter โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์แรกในส่วน จำนวนของภาพนิ่ง และตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันในรายการ ด้วย JAWS คุณฟัง: "เมนู Leaving ไม่มีตัวเลือก"

 4. การตั้งชื่อไม่มีชื่อส่วน ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟังจำนวนส่วน ตาม ด้วย "ไม่มีชื่อส่วน จากนั้น กด Shift + F10 เมนูบริบทเปิดขึ้น

 5. กด Enter จากนั้น พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วน

 6. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "เปลี่ยนชื่อปุ่ม" แล้ว กด Enter

 7. ย้ายสไลด์ภายใต้ส่วนที่เหมาะสมตามที่แนะนำใน จัดเรียงสไลด์ใหม่

  เมื่อต้องการได้ยินผู้บรรยายประกาศชื่อส่วน ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง JAWS ไม่ประกาศชื่อของส่วน

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวสไลด์ทั้งหมดที่ตั้งจากแนวนอน เป็นแนวตั้ง หรือกลับกัน

 1. ในมุมมองปกติ กด Alt + G, s และ คุณได้ยินรายการแรกในรายการเมนูขนาดสไลด์ ด้วย JAWS คุณฟัง: "ด้านล่าง ribbon กล่องกลุ่มแบบกำหนดเอง"

 2. กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง"

 3. กด Enter หน้าต่างขนาดสไลด์ เปิดขึ้น

 4. ในหน้าต่างขนาดสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ที่เลือก แนวนอน ปุ่มวิทยุ Alt + L" หรือ "ที่เลือก แนวตั้ง ปุ่มวิทยุ Alt + P"

  ด้วย JAWS คุณฟัง: "การวางแนว สไลด์ <ในปัจจุบันเลือกตัวเลือก > ปุ่มตัวเลือกการตรวจสอบ" มี JAWS กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่ คุณต้องการเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย หากต้องการฟังและเลื่อนไปตามตัวเลือกในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ คุณสามารถกด Caps Lock+แป้นลูกศรขึ้นหรือลงได้

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการเลือกของคุณ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint หน้าต่าง ปุ่ม" หน้าต่างการยืนยันเปิดขึ้น

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ขยาย" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับภาพนิ่งเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ให้แน่ใจว่าพอดี" ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณให้มีขนาดฟอนต์ขนาดเล็กให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

 7. กด Enter ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกขนาดเริ่มต้นสองตัวเลือก คือ มาตราฐาน (4:3) และแบบจอกว้าง (16:9) หรือคุณสามารถกำหนดขนาดสไลด์ของคุณเองก็ได้

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้างเป็นมาตราฐาน หรือกลับกัน

 1. ในมุมมองปกติ กด Alt + G, s และ คุณได้ยินรายการแรกในรายการเมนูขนาดสไลด์ ด้วย JAWS คุณฟัง: "ด้านล่าง ribbon กล่องกลุ่มแบบกำหนดเอง"

 2. ในเมนู ขนาดสไลด์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดมาตรฐาน กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "มาตรฐาน"

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดแบบจอกว้าง กดขึ้น หรือลงแป้นลูกศรจนกว่าคุณฟัง: "จอกว้าง"

 3. กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint หน้าต่าง ปุ่ม" หน้าต่างการยืนยันเปิดขึ้น

 4. ในหน้าต่างMicrosoft PowerPoint เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ขยาย" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับภาพนิ่งเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับบนสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ให้แน่ใจว่าพอดีกับ" ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณให้มีขนาดฟอนต์ขนาดเล็กให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

 5. กด Enter ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

กำหนดขนาดของสไลด์ของคุณเอง

คุณสามารถปรับขนาดสไลด์ของคุณเพื่อใช้ขนาดแบบกำหนดเองสำหรับหน้าจอหรือขนาดกระดาษอื่น

 1. ในมุมมองปกติ กด Alt + G, s และ คุณได้ยินรายการแรกในรายการเมนูขนาดสไลด์ ด้วย JAWS คุณฟัง: "ด้านล่าง ribbon กล่องกลุ่มแบบกำหนดเอง"

 2. ในเมนูขนาดสไลด์ กดขึ้น หรือลงแป้นจนกว่าคุณฟัง "ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง" นั้นแล้ว กด Enter หน้าต่างขนาดสไลด์ เปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณ ให้เลือกรูปแบบเป้าหมายของงานนำเสนอของคุณ หรือตั้งค่าความสูง ความกว้าง และการวางแนวของงานนำเสนอ:

  • เมื่อต้องการเลือกรูปแบบเป้าหมายของงานนำเสนอ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ขนาดภาพนิ่งสำหรับ" กดแป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูแบบหล่นลง ในเมนู กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่ คุณต้องการเลือก แล้วกด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งค่าความกว้าง ความสูง และการวางแนว:

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างสไลด์ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ความกว้าง" กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินค่าคุณต้องการเลือก หรืออีกทางหนึ่งคือ พิมพ์ค่า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของภาพนิ่ง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ความสูงสุด" กดขึ้น หรือแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินค่าคุณต้องการเลือก หรืออีกทางหนึ่งคือ พิมพ์ค่า

   • เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนว ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "แนวตั้งปุ่ม Alt + P" หรือ "แนวนอนปุ่ม Alt + L" ด้วย JAWS คุณฟัง: "การวางแนว สไลด์ <สิ่งที่เลือกปัจจุบัน > ปุ่มเลือก" เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก กดขึ้น หรือลูกศรลง

  เคล็ดลับ: เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย หากต้องการฟังและเลื่อนไปตามตัวเลือกในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ คุณสามารถกด Caps Lock+แป้นลูกศรขึ้นหรือลงได้

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ด้วยการเลือกของคุณ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Enter คุณได้ยินเสียง: "Microsoft PowerPoint หน้าต่าง ปุ่ม" หน้าต่างการยืนยันเปิดขึ้น

 5. ในหน้าต่าง Microsoft PowerPoint เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ขยาย" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับภาพนิ่งเมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับบนสไลด์ใหม่ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ให้แน่ใจว่าพอดีกับ" ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณให้มีขนาดฟอนต์ขนาดเล็กให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

 6. กด Enter ย้ายโฟกัสไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อสร้างงานนำเสนอ PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดและการวางแนวของสไลด์ได้อีกด้วย

ต่อไปนี้ จะดำเนินงานในมุมมอง ปกติ ใน PowerPoint เมื่อต้องการไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามสไลด์ปัจจุบัน

 1. ในชุดสไลด์ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ก่อนหน้า ให้กด Command+Shift+N VoiceOver จะประกาศ "สไลด์ใหม่" แล้วเพิ่มสไลด์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำซ้ำสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Command+Shift+D

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงแม่แบบ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ คุณจะอยู่บนแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ถ้าจำเป็น ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บ หน้าแรก กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยัง Ribbon

 3. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่ Ribbon

 4. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “สไลด์ใหม่ ปุ่มเมนู”

 5. กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “สไลด์ใหม่ หน้าต่าง สไลด์ใหม่ แกลเลอรี”

 6. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่แกลเลอรี

 7. กดแป้นลูกศรเพื่อนำทางในรายการ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

 8. เมื่อต้องการเลือกเค้าโครง ให้กด Enter สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

ลบสไลด์

 1. กด Command+1 เพื่อไปยังมุมมอง ปกติ

 2. กด F6 จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 3. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่างนูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการลบ ให้กด Delete สไลด์ถูกนำออก

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 2. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่างนูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการย้าย ให้กด Command+X เพื่อตัดสไลด์

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่ออยู่บนสไลด์หลังจากสไลด์ที่คุณวางสไลด์ที่ตัด ให้กด Command+V เพื่อวาง

จัดระเบียบสไลด์ให้เป็นส่วน

คุณสามารถจัดกลุ่มสไลด์ของคุณให้เป็นส่วนเพื่อสร้างเอนทิตีที่มีความหมายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำงานได้

ส่วนจะแสดง และประกาศ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมองปกติ และ ในมุมมองตัวเรียงลำดับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ ให้นำทางไปยังสไลด์แรกของส่วน

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “หน้าแรก แท็บ 1 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยัง Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “พื้นที่การเลื่อน คุณกำลังอยู่ในพื้นที่การเลื่อน”

 4. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่ Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “ในพื้นที่การเลื่อน <จำนวนรายการ> <ชื่อของปุ่มที่โฟกัสอยู่>”

 5. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ส่วน ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Space เพื่อเปิดเมนู

 6. กด Control+Option+Space เพื่อเลือกตัวเลือก เพิ่มส่วน

 7. พิมพ์ชื่อส่วน แล้วกด Enter ในตอนนี้ ส่วนจะปรากฎขึ้นในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และ VoiceOver จะอ่านชื่อส่วนเมื่อคุณนำทางในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ในชุดสไลด์

ภาพนิ่งPowerPoint ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในการวางแนวในแนวนอน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวสไลด์ ให้เป็นแนวตั้ง หรือกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. บนแท็บออกแบบ กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู"

 3. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่เมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “ในขนาดสไลด์ แกลเลอรี <จำนวนรายการบนเมนู> <ขนาดที่เลือกในปัจจุบัน>”

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ตั้งค่าหน้ากระดาษ"

 6. กด Control+Option+Spacebar. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ เช่น “จัดแนวสไลด์เป็นแนวตั้ง” หรือ “จัดแนวสไลด์เป็นแนวนอน” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 8. กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "OK เริ่มต้น ปุ่ม" กดตัวควบคุม + เลือก + Spacebar ให้กดปุ่ม

 9. ถ้าเนื้อหาปัจจุบันไม่พอดีกับการจัดแนวที่เลือก กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นและให้คุณเลือกวิธีการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับการจัดแนวที่เลือก:

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ปรับมาตราส่วนลง ปุ่ม" ตัวเลือกนี้ปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ฟอนต์ขนาดให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ปรับมาตราส่วนค่า ปุ่ม" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ทั้งหมดนั้นอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ปรับขนาดสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกเริ่มต้นสองตัวเลือก คือ มาตราฐาน (4:3) และแบบจอกว้าง (16:9) หรือกำหนดขนาดเพื่อปรับให้พอดี

เปลี่ยนจากแบบจอกว้างเป็นขนาดมาตรฐาน หรือในทางกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู"

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Control+Option+Spacebar VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง VoiceOver จะประกาศว่า: “ในขนาดสไลด์ แกลเลอรี <จำนวนรายการบนเมนู> <ขนาดที่เลือกในปัจจุบัน>”

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือก VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อต้องการเลือกขนาด ให้กด Control+Option+Spacebar

 7. ถ้าคุณแปลงเป็นขนาดที่เล็กกว่า คุณอาจได้รับกล่องข้อความที่ถามคุณว่า คุณต้องการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดที่เลือกหรือไม่

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "มาตราส่วน เริ่มต้น ปุ่ม" ตัวเลือกนี้ปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ฟอนต์ขนาดให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ไม่ปรับมาตราส่วน ปุ่ม" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ทั้งหมดนั้นอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

กำหนดขนาดของสไลด์ของคุณเอง

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู"

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Control+Option+Spacebar VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "ตั้งค่าหน้ากระดาษ"

 6. กด Control+Option+Spacebar. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้นลูกศรขวาสองครั้ง VoiceOver จะประกาศขนาดที่เลือกในปัจจุบัน เช่น “แบบจอกว้าง” หรือ “แสดงบนหน้าจอ (4:3)”

 8. เมื่อต้องการแสดงตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 9. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก VoiceOver จะประกาศเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 10. กดแป้น Tab ซ้ำ ๆ จนกระทั่งสถานีทราบ: "OK เริ่มต้น ปุ่ม" เมื่อต้องการเลือกปุ่ม กดควบคุม + เลือก + Spacebar

 11. เมื่อแปลงเป็นขนาดอื่น คุณอาจได้รับกล่องข้อความที่ถามคุณว่า คุณต้องการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดที่เลือกหรือไม่

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลง ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "มาตราส่วนลง ปุ่ม" ตัวเลือกนี้ปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ฟอนต์ขนาดให้พอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดของเนื้อหาของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งสถานีทราบ: "มาตราส่วนค่า ปุ่ม" ถ้าคุณมีหลายเนื้อหาบนสไลด์ ทั้งหมดนั้นอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint 2016 for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่หรือลบเค้าโครงที่คุณไม่ต้องการ คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ที่ <หมายเลขสไลด์> จาก <จำนวนสไลด์ทั้งหมด>"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสไลด์ใหม่” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่แทรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเค้าโครง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยิน “เลือกอยู่” และชื่อเค้าโครง เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “แสดงรายการเพิ่มเติม รายการเมนู” เมนูบริบทจะหายไป

 4. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัด รายการเมนู” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนสไลด์ที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่”

 6. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “เลือกทั้งหมด รายการเมนู”

 7. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “วาง รายการเมนู” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “แสดงรายการเพิ่มเติม รายการเมนู”

 4. แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบ รายการเมนู”

 5. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงเทมเพลตใหม่ หรือลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่โดยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจุบัน และวางลงในตำแหน่งใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ <หมายเลขสไลด์>"

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว สไลด์จะถูกเลือกและมมมองการแก้ไขจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือกสวิตช์ย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสไลด์ใหม่” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่แทรก ในมุมมองการแก้ไขสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูเค้าโครง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง ในเมนู เค้าโครง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยินชื่อเค้าโครงและ “เลือกอยู่” เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะหายไป และคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัด" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์หลังจากตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปุ่มแก้ไข"

 5. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มวาง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบ”

 4. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่ม จัดเรียง หรือลบสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงเทมเพลตใหม่ หรือลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่โดยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจุบัน และวางลงในตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการไปที่บานหน้าต่างรูปขนาดย่อจากมุมมองการแก้ไข ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มกลับ" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังสไลด์ที่เลือกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 2. ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินสไลด์ก่อนที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์ ตามที่คุณย้าย

 3. เมื่อต้องการเลือกสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มสไลด์ใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

 1. ในสไลด์ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "แก้ไขปุ่ม" จากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเค้าโครงยุบ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. ในเมนูเค้าโครง เพื่อเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ปัดขวา โปรแกรมผู้บรรยายทราบเทมเพล ตามที่คุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณฟัง "เลือก" และเค้าโครง

 4. เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต แตะสองครั้งหน้าจอ

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" จาก นั้นให้ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินสไลด์คุณต้องการย้าย โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์ ตามที่คุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะป็อปเอาท์ และคุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 3. บนเมนูบริบท ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัดปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์หลังจากตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบท คุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 5. เมื่อต้องการวางสไลด์ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "วางปุ่ม" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ" จาก นั้นให้ปัดนิ้วขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินสไลด์คุณต้องการลบ โปรแกรมผู้บรรยายทราบสไลด์ ตามที่คุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบ”

 4. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้ โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงอื่นๆ

 1. ในมุมมองการแก้ไข ให้กด Alt + แป้นโลโก้ของ Windows, N, S ฉัน กล่องโต้ตอบสไลด์ใหม่ เปิดขึ้น

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint Online งานนำเสนอจะเปิดใน มุมมองการอ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็น มุมมองการแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขงานนำเสนอ” กด Enter เมื่อต้องการเปิดเมนู จากนั้น ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน “แก้ไขในเบราว์เซอร์” กด Enter เพื่อเปิดงานนำเสนอใน มุมมองการแก้ไข

 2. ในกล่องโต้ตอบ เค้าโครงสไลด์โดยยึดตามสไลด์ปัจจุบันถูกเลือกไว้ เมื่อต้องการนำทางไปยังเค้าโครงอื่น กดแป้นลูกศรจนกว่าคุณได้ยินเค้า โครงคุณต้อง แล้ว กด Enter สไลด์ใหม่จะถูกเพิ่มในงานนำเสนอของคุณ

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถย้ายสไลด์ไปรอบๆ เพื่อเปลี่ยนลำดับในงานนำเสนอของคุณ

 1. ในมุมมองการแก้ไข กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน JAWS ทราบ: "สไลด์แผง"

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการย้าย

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น สไลด์จะถูกเลื่อนขึ้นหนึ่งสไลด์

  • เมื่อต้องการย้ายสไลด์ลงไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรลง สไลด์จะถูกเลื่อนลงหนึ่งสไลด์

  • เมื่อต้องการวางสไลด์เป็นสไลด์แรกในงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

  • เมื่อต้องการวางสไลด์เป็นสไลด์สุดท้ายในงานนำเสนอ กด Ctrl + Shift + ลูกศร

ลบสไลด์

 1. ในมุมมองการแก้ไข กด Ctrl + F6 จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน JAWS ทราบ: "สไลด์แผง"

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Delete

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำการลบ ให้กด Ctrl+Z

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint Online

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีการนำทางใน PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×