ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับสไลด์ใน PowerPoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ PowerPoint 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดและการวางแนวของสไลด์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน

ในงานนำเสนอใหม่ สไลด์ชื่อเรื่องจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ที่ยึดตามเค้าโครงสไลด์ก่อนหน้า

 1. บนคีย์บอร์ด ให้กด Ctrl+M คุณจะได้ยิน: "เลือกสไลด์ <หมายเลขสไลด์และที่ของสไลด์ใหม่บนรายการ> อยู่"

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงแม่แบบ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+H , I คุณจะได้ยิน: “<ชื่อของเค้าโครงสไลด์แรก>, <หมายเลขรายการที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของรายการปัจจุบันบนรายการ>, เมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กำลังออกจากแถบเมนู, ธีมของ Office <หมายเลขสไลด์ปัจจุบัน>, <หมายเลขสไลด์ที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันบนรายการ>, <ชื่อของเค้าโครงแรก>, เส้นตาราง, <หมายเลขเค้าโครงที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของเค้าโครงปัจจุบันบนรายการ>”

  รายการเมนูเค้าโครงสไลด์จะเปิดขึ้น

 2. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินเค้าโครงสไลด์ที่คุณต้องการเลือก จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ใหม่ ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, ไม่มีการเลือก”

  โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างสไลด์

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการลบ

 2. กด Delete คุณจะได้ยิน: “<หมายเลขสไลด์ปัจจุบันและตำแหน่งของสไลด์บนรายการ>, เลือกอยู่” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, กำลังออกจากเมนู, ไม่มีการเลือก”

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงสไลด์ของคุณใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งเดิม แล้ววางลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการย้าย

 2. เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นหรือลงในรายการของสไลด์ ให้กด Ctrl+ลูกศรขึ้นหรือลง คุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ในรายการ

  เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น เมื่อต้องการย้ายสไลด์ลงไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+Shift+ลูกศรลง

จัดระเบียบสไลด์เป็นส่วนๆ

เมื่อต้องการจัดกลุ่มสไลด์ของคุณเป็นเอนทิตีที่มีความหมาย คุณสามารถจัดระเบียบเป็นส่วนๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำงานได้

ส่วนจะแสดงในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ และในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์ ส่วนจะไม่แสดงหรือประกาศในมุมมอง การนำเสนอสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการให้เป็นสไลด์แรกในส่วน จากนั้นกด Alt+H, T1 คุณจะได้ยิน: “เพิ่มส่วน, รายการเมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “เมนู, กำลังออกจากเมนู, เพิ่มส่วน” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “สไลด์, <ชื่อเรื่องของสไลด์แรกในส่วน>, <หมายเลขสไลด์และตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันในรายการ>, เลือกอยู่” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “กำลังออกจากเมนู, ไม่มีการเลือก” ส่วนที่ไม่มีชื่อถูกเพิ่มแล้ว

 2. เมื่อต้องการตั้งชื่อส่วนที่ไม่มีชื่อ ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน “<หมายเลขส่วน, ส่วนที่ไม่มีชื่อ" แล้วกด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “<ชื่องานนำเสนอ>.pptm, บันทึกโดยอัตโนมัติ, หน้าต่าง PowerPoint, รายการในเมนู <รายการแรกในเมนู>, เปลี่ยนชื่อส่วน, รายการในเมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Shift, F10, เมนู, เปลี่ยนชื่อส่วน” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยินโปรแกรมอ่านหน้าจอประกาศว่า คุณอยู่ในหน้าต่างเปลี่ยนชื่อส่วน

 3. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับส่วน กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเปลี่ยนชื่อ” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “สไลด์, หมายเลขและตำแหน่งที่ตั้ง, เลือกอยู่” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, ไม่มีการเลือก"

 4. ย้ายสไลด์ภายใต้ส่วนที่เหมาะสมตามที่แนะนำใน จัดเรียงสไลด์ใหม่

  เมื่อต้องการได้ยินผู้บรรยายประกาศชื่อส่วน ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง JAWS ไม่ประกาศชื่อของส่วน

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอ

คุณสามารถเปลี่ยนการงวางแนวของชุดสไลด์ทั้งหมดจากแนวนอนเป็นแนวตั้ง หรือกลับกันได้อย่างง่ายดาย

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+G, S คุณจะได้ยิน: “<รายการแรกในรายการเมนูขนาดสไลด์>, เมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Ribbon ด้านล่าง, กล่องแสดงตัวเลือกที่กำหนดเอง”

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง, รายการเมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “เมนู, กำลังออกจากเมนู, ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง จุด จุด จุด” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “Enter, สไลด์ <หมายเลขสไลด์ปัจจุบันและตำแหน่งบนรายการ>, เลือกอยู่” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, กำลังออกจากเมนู, ขนาดสไลด์, ขนาดสไลด์, ขนาดสไลด์สำหรับกล่องคำสั่งผสม” หน้าต่าง ขนาดสไลด์ จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, แนวนอน, ปุ่มตัวเลือก, Alt+L” หรือ “เลือกอยู่, แนวตั้ง, ปุ่มตัวเลือก, Alt+P”

  ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “การวางแนว, สไลด์, <ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน>, ตรวจสอบปุ่มตัวเลือกอยู่” ใน JAWS ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก

  เคล็ดลับ: เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย หากต้องการฟังและเลื่อนไปตามตัวเลือกในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ คุณสามารถกด Caps Lock+แป้นลูกศรขึ้นหรือลงได้

 4. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “หน้าต่าง Microsoft PowerPoint, ปุ่ม” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Microsoft PowerPoint, ปุ่ม Microsoft PowerPoint” หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้น

 5. ในหน้าต่าง Microsoft PowerPoint ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุด ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ขยายใหญ่สุด” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ปุ่มขยายใหญ่สุด” ถ้าคุณมีเนื้อหาจำนวนมากบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับสไลด์ ให้กด Tab จะกว่าคุณจะได้ยิน: “จัดให้พอดี” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ปุ่มจัดให้พอดี” ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณใหม่ให้ขนาดฟอนต์เล็กลงจนพอดีกับทุกสิ่งบนสไลด์ จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “Enter สไลด์, <หมายเลขสไลด์ที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันในรายการ> ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, ไม่มีการเลือก”

   โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

การเปลี่ยนขนาดของสไลด์

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกขนาดเริ่มต้นสองตัวเลือก คือ มาตราฐาน (4:3) และแบบจอกว้าง (16:9) หรือคุณสามารถกำหนดขนาดสไลด์ของคุณเองก็ได้

เปลี่ยนขนาดสไลด์จากแบบจอกว้างเป็นมาตราฐาน หรือกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+G, S คุณจะได้ยิน: “<รายการแรกในรายการเมนู ขนาดสไลด์>, เมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Ribbon ด้านล่าง, กล่องแสดงตัวเลือกที่กำหนดเอง”

 2. ในเมนู ขนาดสไลด์ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดมาตราฐาน ในรายการเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “มาตราฐาน, สี่ ทวิภาค สาม, หนึ่งในสอง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “มาตราฐาน, วงเล็บเปิด, สี่ ทวิภาค สาม, วงเล็บปิด, หนึ่งในสอง”

  • เมื่อต้องการเลือกขนาดแบบจอกว้าง ในรายการเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แบบจอกว้าง”

 3. จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “หน้าต่าง Microsoft PowerPoint, ปุ่ม” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Microsoft PowerPoint, ปุ่ม Microsoft PowerPoint” หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้น

 4. ในหน้าต่าง Microsoft PowerPoint ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุด ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ขยายใหญ่สุด” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ปุ่มขยายใหญ่สุด” ถ้าคุณมีเนื้อหาจำนวนมากบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีกับสไลด์ ให้กด Tab จะกว่าคุณจะได้ยิน: “จัดให้พอดี” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ปุ่มจัดให้พอดี” ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณใหม่ให้ขนาดฟอนต์เล็กลงจนพอดีกับทุกสิ่งบนสไลด์ จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “Enter สไลด์, <หมายเลขสไลด์ที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันในรายการ> ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, ไม่มีการเลือก” โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

กำหนดขนาดของสไลด์ของคุณเอง

คุณสามารถปรับขนาดสไลด์ของคุณเพื่อใช้ขนาดแบบกำหนดเองสำหรับหน้าจอหรือขนาดกระดาษอื่น

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด Alt+G, S คุณจะได้ยิน: “<รายการแรกของรายการเมนู ขนาดสไลด์ >, เมนู” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Ribbon ด้านล่าง, กล่องแสดงตัวเลือกที่กำหนดเอง”

 2. ในเมนู ขนาดสไลด์ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ขนาดสไลด์แบบกำหนดเอง” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “<หมายเลขสไลด์และตำแหน่งปัจจุบันบนรายการ>, เลือกอยู่” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, กำลังออกจากเมนู, ขนาดสไลด์, ขนาดสไลด์, ขนาดสไลด์สำหรับกล่องคำสั่งผสม” หน้าต่าง ขนาดสไลด์ จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณ ให้เลือกรูปแบบเป้าหมายของงานนำเสนอของคุณ หรือตั้งค่าความสูง ความกว้าง และการวางแนวของงานนำเสนอ:

  • เมื่อต้องการเลือกรูปแบบเป้าหมายของงานนำเสนอ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ขนาดสไลด์สำหรับ” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ขนาดสไลด์สำหรับ, กล่องคำสั่งผสม, <สิ่งที่เลือกปัจจุบัน>” กดแป้นลูกศรลงเพื่อขยายเมนูดรอปดาวน์ ในเมนู ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการเลือก จากนั้นกด Enter

  • เมื่อต้องการตั้งค่าความกว้าง ความสูง และการวางแนว:

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างสไลด์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความกว้าง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ความกว้าง, แก้ไข, กล่องหมุน” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการเลือก หรืออีกวิธีหนึ่งคือ พิมพ์ค่า

   • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงสไลด์ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ความสูง” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ความสูง, แก้ไข, กล่องหมุน” กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินค่าที่คุณต้องการเลือก หรืออีกวิธีหนึ่งคือ พิมพ์ค่า

   • เมื่อต้องการตั้งค่าการวางแนว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกแนวตั้ง, Alt+P” หรือ “ปุ่มตัวเลือกแนวนอน, Alt+L” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “การวางแนว, สไลด์, <สิ่งที่เลือกในปัจจุบัน>, ปุ่มตัวเลือก” เมื่อต้องการเปลี่ยนสิ่งที่เลือก ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง

  เคล็ดลับ: เมื่อใช้โปรแกรมผู้บรรยาย หากต้องการฟังและเลื่อนไปตามตัวเลือกในหน้าต่าง ขนาดสไลด์ คุณสามารถกด Caps Lock+แป้นลูกศรขึ้นหรือลงได้

 4. เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้ว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter คุณจะได้ยิน: “หน้าต่าง Microsoft PowerPoint, ปุ่ม” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Microsoft PowerPoint, ปุ่ม Microsoft PowerPoint” หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้น

 5. ในหน้าต่าง Microsoft PowerPoint เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการขยายขนาดเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุด ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ขยายใหญ่สุด” ใน JAWS คุณจะได้ยิน “ปุ่มขยายใหญ่สุด” ถ้าคุณมีเนื้อหาจำนวนมากบนสไลด์ ข้อความทั้งหมดอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อใช้ตัวเลือกนี้

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนเนื้อหาของคุณลงให้พอดีบนสไลด์ใหม่ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “จัดให้พอดี” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “ปุ่มจัดให้พอดี” ตัวเลือกนี้อาจปรับขนาดเนื้อหาของคุณใหม่ให้ขนาดฟอนต์เล็กลงจนพอดีกับทุกสิ่งบนสไลด์

 6. กด Enter คุณจะได้ยิน: “Enter สไลด์, <หมายเลขสไลด์ที่พร้อมใช้งานและตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันในรายการ>” ใน JAWS คุณจะได้ยิน: “Enter, ไม่มีการเลือก” โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและแก้ไขรูปภาพและตารางใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint 2016 for Mac ด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดและการวางแนวของสไลด์ได้อีกด้วย

ต่อไปนี้ จะดำเนินงานในมุมมอง ปกติ ใน PowerPoint เมื่อต้องการไปยังมุมมอง ปกติ ให้กด Command+1

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามสไลด์ปัจจุบัน

 1. ในชุดสไลด์ PowerPoint ของคุณ เมื่อต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ก่อนหน้า ให้กด Command+Shift+N VoiceOver จะประกาศ "สไลด์ใหม่" แล้วเพิ่มสไลด์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำซ้ำสไลด์ปัจจุบัน ให้กด Command+Shift+D

เพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครงแม่แบบ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ คุณจะอยู่บนแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ถ้าจำเป็น ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศแท็บ หน้าแรก กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้งเพื่อย้ายไปยัง Ribbon

 3. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่ Ribbon

 4. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “สไลด์ใหม่ ปุ่มเมนู”

 5. กด Control+Option+Shift+M เพื่อเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “สไลด์ใหม่ หน้าต่าง สไลด์ใหม่ แกลเลอรี”

 6. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่แกลเลอรี

 7. กดแป้นลูกศรเพื่อนำทางในรายการ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณเลื่อน

 8. เมื่อต้องการเลือกเค้าโครง ให้กด Enter สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

ลบสไลด์

 1. กด Command+1 เพื่อไปยังมุมมอง ปกติ

 2. กด F6 จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 3. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่างนูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 4. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 5. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการลบ ให้กด Delete สไลด์ถูกนำออก

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “บานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 2. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่บานหน้าต่างนูปขนาดย่อ VoiceOver จะประกาศว่า: “ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ รายการ เลือก 1 รายการ”

 3. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 4. เมื่ออยู่บนสไลด์ที่คุณต้องการย้าย ให้กด Command+X เพื่อตัดสไลด์

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อนำทางในสไลด์ VoiceOver จะประกาศชื่อเรื่องสไลด์เมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่ออยู่บนสไลด์หลังจากสไลด์ที่คุณวางสไลด์ที่ตัด ให้กด Command+V เพื่อวาง

จัดระเบียบสไลด์ให้เป็นส่วน

คุณสามารถจัดกลุ่มสไลด์ของคุณให้เป็นส่วนเพื่อสร้างเอนทิตีที่มีความหมายได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นบนงานนำเสนอ คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะให้ผู้ร่วมงานแต่ละคนทำงานได้

ส่วนจะแสดงและประกาศโดย VoiceOver ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ และในมุมมอง ตัวเรียงลำดับสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของมุมมอง ปกติ ให้นำทางไปยังสไลด์แรกของส่วน

 2. กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ หน้าแรก ให้กดแป้นลูกศรซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “หน้าแรก แท็บ 1 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 3. กดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยัง Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “พื้นที่การเลื่อน คุณกำลังอยู่ในพื้นที่การเลื่อน”

 4. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่ Ribbon VoiceOver จะประกาศว่า: “ในพื้นที่การเลื่อน <จำนวนรายการ> <ชื่อของปุ่มที่โฟกัสอยู่>”

 5. กดแป้นลูกศรขวาซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ส่วน ปุ่มเมนู” กด Control+Option+Space เพื่อเปิดเมนู

 6. กด Control+Option+Space เพื่อเลือกตัวเลือก เพิ่มส่วน

 7. พิมพ์ชื่อส่วน แล้วกด Enter ในตอนนี้ ส่วนจะปรากฎขึ้นในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ และ VoiceOver จะอ่านชื่อส่วนเมื่อคุณนำทางในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

เปลี่ยนการวางแนวของสไลด์ในชุดสไลด์

สไลด์ PowerPoint จะถูกตั้งค่าเป็นการวางแนวในแนวนอนโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวของสไลด์เป็นแนวตั้งได้ หรือในทางกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู”

 3. กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดเมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง เพื่อเข้าสู่เมนู VoiceOver จะประกาศว่า: “ในขนาดสไลด์ แกลเลอรี <จำนวนรายการบนเมนู> <ขนาดที่เลือกในปัจจุบัน>”

 5. กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตั้งค่าหน้ากระดาษ”

 6. กด Control+Option+Spacebar. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะอยู่บนตัวเลือกการจัดแนวที่คุณต้องการ เช่น “จัดแนวสไลด์เป็นแนวตั้ง” หรือ “จัดแนวสไลด์เป็นแนวนอน” แล้วกด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือก

 8. กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตกลง ค่าเริ่มต้น ปุ่ม” กด Control+Option+Spacebar เพื่อกดปุ่ม

 9. ถ้าเนื้อหาปัจจุบันไม่พอดีกับการจัดแนวที่เลือก กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นและให้คุณเลือกวิธีการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับการจัดแนวที่เลือก:

  • เมื่อต้องการลดขนาดเนื้อหาของคุณ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เลื่อนลง ปุ่ม” ตัวเลือกนี้จะปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ขนาดฟอนต์เล็กลงเพื่อให้พอดีกับทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุด ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ “เพิ่มขนาด ปุ่ม” ถ้าคุณมีเนื้อหาจำนวนมากบนสไลด์ เนื้อหาทั้งหมดอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ปรับขนาดสไลด์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดสไลด์ คุณสามารถเลือกระหว่างตัวเลือกเริ่มต้นสองตัวเลือก คือ มาตราฐาน (4:3) และแบบจอกว้าง (16:9) หรือกำหนดขนาดเพื่อปรับให้พอดี

เปลี่ยนจากแบบจอกว้างเป็นขนาดมาตรฐาน หรือกลับกัน

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู”

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Control+Option+Spacebar VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง VoiceOver จะประกาศว่า: “ในขนาดสไลด์ แกลเลอรี <จำนวนรายการบนเมนู> <ขนาดที่เลือกในปัจจุบัน>”

 5. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปมาระหว่างตัวเลือก VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 6. เมื่อต้องการเลือกขนาด ให้กด Control+Option+Spacebar

 7. ถ้าคุณแปลงเป็นขนาดที่เล็กกว่า คุณอาจได้รับกล่องข้อความที่ถามคุณว่า คุณต้องการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดที่เลือกหรือไม่

  • เมื่อต้องการลดขนาดเนื้อหาของคุณ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “มาตราส่วน ค่าเริ่มต้น ปุ่ม” ตัวเลือกนี้จะปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ขนาดฟอนต์เล็กลงเพื่อให้พอดีกับทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุด ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ “ไม่ปรับขนาด ปุ่ม” ถ้าคุณมีเนื้อหาจำนวนมากบนสไลด์ เนื้อหาทั้งหมดอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

กำหนดขนาดสไลด์ของคุณเอง

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้กด F6 จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ ถ้าคุณไม่ได้อยู่บนแท็บ ออกแบบ ให้กดแป้นลูกศรขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะไปถึง VoiceOver จะประกาศว่า: “ออกแบบ แท็บ 3 จาก 8” กด Control+Option+Spacebar เพื่อเลือกแท็บ

 2. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู”

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ให้กด Control+Option+Spacebar VoiceOver จะประกาศว่า: “กดขนาดสไลด์ ปุ่มเมนู คุณกำลังอยู่ในแกลเลอรี”

 4. เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กด Control+Option+Shift+ลูกศรลง

 5. กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตั้งค่าหน้ากระดาษ”

 6. กด Control+Option+Spacebar. กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าหน้ากระดาษ จะเปิดขึ้น

 7. กดแป้นลูกศรขวาสองครั้ง VoiceOver จะประกาศขนาดที่เลือกในปัจจุบัน เช่น “แบบจอกว้าง” หรือ “แสดงบนหน้าจอ (4:3)”

 8. เมื่อต้องการแสดงตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 9. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูตัวเลือก VoiceOver จะประกาศเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

 10. กด Tab ซ้ำๆ จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ตกลง ค่าเริ่มต้น ปุ่ม” เมื่อต้องการเลือกแท็บ ให้กด Control+Option+Spacebar

 11. เมื่อแปลงเป็นขนาดอื่น คุณอาจได้รับกล่องข้อความที่ถามคุณว่า คุณต้องการปรับขนาดเนื้อหาให้พอดีกับขนาดที่เลือกหรือไม่

  • เมื่อต้องการลดขนาดเนื้อหาของคุณ ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “ลดขนาด, ปุ่ม” ตัวเลือกนี้จะปรับขนาดเนื้อหาของคุณ และอาจใช้ขนาดฟอนต์เล็กลงเพื่อให้พอดีกับทุกอย่างบนสไลด์

  • เมื่อต้องการขยายขนาดเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุด ให้กด Tab จนกว่า VoiceOver จะประกาศ “เพิ่มขนาด, ปุ่ม” ถ้าคุณมีเนื้อหาจำนวนมากบนสไลด์ เนื้อหาทั้งหมดอาจไม่พอดีกับสไลด์เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกเสียงหรือวิดีโอใน PowerPoint

แป้นพิมพ์ลัดใน PowerPoint 2016 สำหรับ Mac

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint 2016 for iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงแม่แบบใหม่หรือลบเค้าโครงที่คุณไม่ต้องการ คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่ได้ด้วยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน แล้ววางลงในตำแหน่งใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ใหม่ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ที่ <หมายเลขสไลด์> จาก <จำนวนสไลด์ทั้งหมด>"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสไลด์ใหม่” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่แทรก ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเค้าโครง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา VoiceOver จะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยิน “เลือกอยู่” และชื่อเค้าโครง เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “แสดงรายการเพิ่มเติม รายการเมนู” เมนูบริบทจะหายไป

 4. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ตัด รายการเมนู” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนสไลด์ที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่”

 6. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “เลือกทั้งหมด รายการเมนู”

 7. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “วาง รายการเมนู” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 3. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว คุณจะได้ยิน: “แสดงรายการเพิ่มเติม รายการเมนู”

 4. แตะหน้าจอสองครั้ง จากนั้นปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลบ รายการเมนู”

 5. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่ออ่านหรือเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายและข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ PowerPoint สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint สำหรับ Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เพิ่ม จัดเรียงใหม่ และลบสไลด์ใน PowerPoint

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงเทมเพลตใหม่ หรือลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่โดยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจุบัน และวางลงในตำแหน่งใหม่

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ <หมายเลขสไลด์>"

 2. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วสองนิ้ว สไลด์จะถูกเลือกและมมมองการแก้ไขจะเปิดขึ้น

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือกสวิตช์ย้อนกลับ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มสไลด์ใหม่” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์ที่แทรก ในมุมมองการแก้ไขสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เมนูเค้าโครง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง ในเมนู เค้าโครง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา TalkBack จะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยินชื่อเค้าโครงและ “เลือกอยู่” เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะหายไป และคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัด" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์หลังจากตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "ปุ่มแก้ไข"

 5. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มวาง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแก้ไข”

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบ”

 4. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Mobile กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่ม จัดเรียง หรือลบสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่ยึดตามเค้าโครงของสไลด์ปัจจุบัน หรือเค้าโครงเทมเพลตใหม่ หรือลบสไลด์ที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป คุณยังสามารถจัดเรียงสไลด์ใหม่โดยการตัดสไลด์จากตำแหน่งที่ตั้งปัจุบัน และวางลงในตำแหน่งใหม่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน PowerPoint Mobile ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ PowerPoint Mobile for Windows 10

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการ" จากนั้นปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ก่อนตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มสไลด์ สไลด์จะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย: "สไลด์ <ไทล์สไลด์>, <หมายเลขสไลด์> จาก <จำนวนสไลด์ทั้งหมด>"

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการไปที่บานหน้าต่างรูปขนาดย่อจากมุมมองการแก้ไข ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มกลับ" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังสไลด์ที่เลือกในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ

 2. เมื่อต้องการเลือกสไลด์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ปุ่มสไลด์ใหม่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  สไลด์จะถูกเพิ่มลงในชุดสไลด์ของคุณ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์ที่แทรก ให้เลือกสไลด์ แล้วปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มแก้ไข" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ สไลด์จะเปิดขึ้นในมุมมองการแก้ไข ในมุมมองการแก้ไขสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "ยุบปุ่มเค้าโครง" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ในเมนู เค้าโครง เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกเทมเพลต ให้ปัดไปทางขวา โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศเทมเพลตเมื่อคุณย้าย สำหรับเค้าโครงที่เลือกในปัจจุบัน คุณจะได้ยิน "เลือกอยู่" และเค้าโครง เมื่อต้องการเลือกเทมเพลต ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

จัดเรียงสไลด์ใหม่

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการ" จากนั้นปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการย้าย สไลด์จะประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูบริบทจะป็อปเอาท์ และคุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ปุ่มตัด" จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์หลังจากตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายสไลด์ที่ตัด แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบท คุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 5. เมื่อต้องการวางสไลด์ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มวาง” จากนั้นแตะหน้าจอสองครั้ง สไลด์จะถูกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่

ลบสไลด์

 1. ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อของงานนำเสนอของคุณ ให้ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียวจนกว่าคุณจะได้ยิน: "รายการ" จากนั้นปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินสไลด์ที่คุณต้องการลบ สไลด์จะประกาศเมื่อคุณย้าย

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "กำหนดเอง"

 3. บนเมนูบริบท ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบ”

 4. เมื่อต้องการลบสไลด์ ให้แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อพิมพ์งานนำเสนอใน PowerPoint

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เรียนรู้วิธีนำทาง PowerPoint โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ PowerPoint Online กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเพิ่ม ลบ และจัดเรียงสไลด์ในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ PowerPoint Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก PowerPoint Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ PowerPoint Online

ในหัวข้อนี้

เพิ่มสไลด์ใหม่

คุณสามารถเพิ่มสไลด์ใหม่ลงในงานนำเสนอของคุณได้ โดยยึดตามเค้าโครงของสไลด์ในปัจจุบันหรือยึดตามเค้าโครงอื่นๆ

 1. ใน มุมมองการแก้ไข ใน PowerPoint Online ให้กด Ctrl+F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะอยู่บนแท็บ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศแท็บที่เลือกในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น “เลือก หน้าแรก แท็บ H รายการ” เมื่อเลือกแท็บ หน้าแรก ตัวอย่างเช่น JAWS จะประกาศว่า: “หน้าแรก แท็บ H เลือก”

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน PowerPoint Online งานนำเสนอจะเปิดใน มุมมองการอ่าน เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็น มุมมองการแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 ซ้ำๆ จนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไขงานนำเสนอ” กด Enter เมื่อต้องการเปิดเมนู จากนั้น ให้กดแป้นลูกศรลงหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน “แก้ไขในเบราว์เซอร์” กด Enter เพื่อเปิดงานนำเสนอใน มุมมองการแก้ไข

 2. กด N เพื่อเปิดแท็บ แทรก แล้วกด SI เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ สไลด์ใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบ เค้าโครงสไลด์ที่ยึดตามสไลด์ปัจจุบันจะถูกเลือก เมื่อต้องการนำทางไปยังเค้าโครงอื่นๆ ให้ใช้แป้นลูกศร

 4. เมื่อต้องการเลือกและเพิ่มสไลด์ใหม่โดยยึดตามเค้าโครง ให้กด Enter เมื่ออยู่บนเค้าโครงที่คุณต้องการ

จัดเรียงสไลด์ใหม่

คุณสามารถย้ายสไลด์ไปรอบๆ เพื่อเปลี่ยนลำดับในงานนำเสนอของคุณ

 1. ใน มุมมองการแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เมื่อคุณมาถึงบานนห้าต่างรูปขนาดย่อ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน JAWS จะประกาศว่า: “แผงสไลด์”

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการย้าย

 3. เมื่อต้องการย้ายสไลด์ขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรขึ้น สไลด์จะถูกเลื่อนขึ้นหนึ่งสไลด์

  เมื่อต้องการย้ายสไลด์ลงไปยังจุดสิ้นสุดของงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+แป้นลูกศรลง สไลด์จะถูกเลื่อนลงหนึ่งสไลด์

  เมื่อต้องการวางสไลด์เป็นสไลด์แรกในงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+Shift+แป้นลูกศรขึ้น เมื่อต้องการวางสไลด์เป็นสไลด์สุดในงานนำเสนอ ให้กด Ctrl+Shift+แป้นลูกศรลง

ลบสไลด์

 1. ใน มุมมองการแก้ไข ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะอยู่ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ เมื่อคุณมาถึงบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศหมายเลขและชื่อเรื่องของสไลด์ปัจจุบัน JAWS จะประกาศว่า: “แผงสไลด์”

 2. กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยินหมายเลขสไลด์ที่คุณต้องการนำออก

 3. กด Delete

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลิกทำการลบ ให้กด Ctrl+Z

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความใน PowerPoint

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการสร้างงานนำเสนอของคุณ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในการนำเสนองานนำเสนอของคุณ

งานพื้นฐานในการสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×