ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้To-Do สำหรับ iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน เพื่อสร้างรายการของสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจง ไทม์ไลน์ หรือชุดคำสั่ง คุณสามารถแก้ไข เปลี่ยนการออกแบบ และจัดระเบียบรายการ ในภายหลังคุณสามารถลบได้เมื่อคุณไม่จำเป็นเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น วันหรือโครงการเฉพาะ

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปยังมุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบข้าง” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มรายการใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สร้างรายการใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อรายการใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปที่คีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "Q."

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. หลังจากพิมพ์ชื่อ เมื่อต้องการบันทึกรายการใหม่ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก บันทึกรายการใหม่แล้ว

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการ ค้นหา ในมุมมอง แถบข้าง เพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปยังมุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบข้าง” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการค้นหางาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มค้นหา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ค้นหา จะเปิดขึ้น แล้วโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหา

 3. พิมพ์คำค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q" หลังจากพิมพ์คำ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “การค้นหา” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย VoiceOver จะประกาศรายการสิ่งที่ต้องทำ สถานะ (เสร็จสมบูรณ์ หรือ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์) และรายการที่อยู่เมื่อคุณย้าย

 5. เมื่อต้องการเข้าสู่มุมมอง รายการงาน ของรายการ ให้นำทางไปยังรายการจากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อรายการ

ใช้เมนู ตัวเลือกรายการ เพื่อเปลี่ยนชื่อรายการที่คุณสร้าง

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปยังมุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบข้าง” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ VoiceOver จะประกาศรายการที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมอง รายการงาน จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มเปลี่ยนชื่อรายการ”

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อแก้ไขชื่อรายการ เมื่อต้องการไปที่คีย์บอร์ด ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ จนกว่าคุณจะได้ยินรายการคีย์บอร์ด

 5. หลังจากพิมพ์ชื่อรายการใหม่ เมื่อต้องการบันทึกแล้วปิดคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

ธีมรายการ

เปลี่ยนธีมของรายการและสีพื้นหลังเพื่อให้เหมาะกับการออกแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนธีมไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ของรายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ตัวเลือกรายการ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูย่อย เปลี่ยนธีม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเปลี่ยนธีม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ธีม จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเลือกสีพื้นหลัง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสีที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศสีเมื่อคุณย้าย สีที่เลือกในปัจจุบันจะถูกกำหนดเป็น “เลือกแล้ว”

 4. เมื่อต้องการเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาต่อจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศธีมเมื่อคุณเลื่อน ธีมที่เลือกในปัจจุบันจะถูกกำหนดเป็น “เลือกแล้ว”

 5. หลังจากเลือกสีพื้นหลังหรือธีมใหม่แล้ว เมื่อต้องการบันทึกและปิดเมนู ธีม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงบนรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ของรายการ To-Do ที่คุณต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 2. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อนปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมอง รายการงาน

 4. เมื่อต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ซ่อนอยู่ ในเมนู ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดงปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ของรายการที่คุณต้องการจัดเรียง เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ตัวเลือกรายการ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูย่อย จัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มจัดเรียง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู จัดเรียง จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 4. หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนู จัดเรียง จะเปิด และโฟกัสจะย้ายไปบนมุมมอง รายการงาน

 5. เมื่อต้องการนำการจัดเรียงออกจากรายการ ในมุมมอง รายการงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาการเรียงออก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ของรายการที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ตัวเลือกรายการ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบรายการ” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบรายการนี้อย่างถาวรใช่ไหม เมื่อต้องการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการเฉพาะ ไทม์ไลน์หรือกิจวัตร คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบรายการและจัดเรียงรายการของคุณในแบบที่คุณต้องการได้ คุณสามารถลบรายการในภายหลังเมื่อคุณไม่ต้องการแล้วได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายในของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น วันหรือโครงการเฉพาะ

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบข้าง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการใหม่, ไม่มีรายการ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สร้างรายการใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อรายการของคุณ

 4. ปัดลงจากนั้นซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลสำหรับใส่ชื่อของงานแรกในมุมมองรายการ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มงาน ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการค้นหาในมุมมองแถบข้างเพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบข้าง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เพื่อค้นหางาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มใส่การค้นหา" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง เมนูค้นหาจะเปิดขึ้น แล้วโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหา

 3. พิมพ์คำค้นหา เพียงแค่คำเริ่มต้นก็พอ

 4. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะเริ่มด้วยคำว่า “สิ่งที่ต้องทำ” แล้วตามด้วยชื่อ เมื่อต้องการย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

 5. เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานที่เลือกปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์ของคุณมากขึ้นได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการ วันของฉัน และ สิ่งที่ต้องทำ เป็นค่าเริ่มต้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบข้าง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองรายการจะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เปลี่ยนชื่อรายการ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ

 5. ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 6. ปัดลงจากนั้นซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

ธีมรายการ

เปลี่ยนธีมรายการเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนธีมไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนธีม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดลงจากนั้นซ้ายเพื่อปิดเมนู

แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงในรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จแล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ซ่อนสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ซ่อนอยู่ ในเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดเรียง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนูจัดเรียงจะปิด และโฟกัสจะกลับไปยังมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการเอาการจัดเรียงออกจากรายการ ขณะที่กำลังดูรายการ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเอาการจัดเรียงออก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบรายการ” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มใช่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างป็อปอัพการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หลังจากลบรายการ โฟกัสจะย้ายกลับไปยังรายการ วันของฉัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภาย Windows เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการเฉพาะ ไทม์ไลน์หรือกิจวัตร คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบรายการและจัดเรียงรายการของคุณในแบบที่คุณต้องการได้ คุณสามารถลบรายการในภายหลังเมื่อคุณไม่ต้องการแล้วได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการของงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับ เช่น วันที่เฉพาะเจาะจงหรือโครงการ

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองแถบด้านข้าง ปัดไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มรายการใหม่" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ รายการที่ไม่มีชื่อใหม่จะถูกสร้างขึ้น และย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อรายการของคุณ

 4. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการค้นหาในมุมมองแถบข้างเพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองแถบด้านข้าง ปัดไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มนำทาง" และแตะสองครั้งแล้วหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการค้นหางาน ปัดไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มงานของคุณค้นหา" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดเมนูค้นหา และย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหา

 3. พิมพ์คำค้นหา เพียงแค่คำเริ่มต้นก็พอ

 4. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 5. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยินผลลัพธ์ ผลลัพธ์เริ่มต้น ด้วย "งาน ตาม ด้วยชื่อ และตำแหน่งบนรายการนั้นเป็นของ ตัวอย่างเช่น "1 ของ 2" เมื่อต้องการย้ายในรายการผลลัพธ์การค้นหา ปัดขวา หรือซ้าย

 6. เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานที่เลือกปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์ของคุณมากขึ้นได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการ วันของฉัน และ สิ่งที่ต้องทำ เป็นค่าเริ่มต้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองแถบด้านข้าง ปัดไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มนำทาง" แล้วแตะสองครั้งหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองรายการจะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไข” แล้วตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 5. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

ธีมรายการ

เปลี่ยนธีมรายการเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนธีมไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือก ธีม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ธีม”

 3. เมื่อต้องการเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาต่อจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ ธีมที่เลือกในปัจจุบันจะถูกระบุเป็น “เลือกอยู่” ขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็น “ไม่ได้เลือก”

 4. ภาพนิ่งนิ้วของคุณรอบขอบล่างของหน้าจอจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "กลับ ปุ่มยุบ" แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อปิดเมนู

แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงบนรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จแล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "งานซ่อนเสร็จสมบูรณ์ รายการเมนู แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการแสดงซ่อนงานเสร็จสมบูรณ์ ในเมนูตัวเลือกรายการ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "งานนำเสนอเสร็จสมบูรณ์ รายการเมนู แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "การเรียงลำดับ" แล้วแตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนูจัดเรียงจะปิด และโฟกัสจะกลับไปยังมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการเอาออกจากรายการ การเรียงลำดับในขณะที่ดูรายการ ปัดไปทางขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "เอาปุ่มเรียง" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. เมื่อต้องการลบรายการ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ลบรายการ รายการเมนู แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มลบ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างป็อปอัพการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้To-Do สำหรับ Web ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการของสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจง ไทม์ไลน์ หรือชุดคำสั่ง เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย JAWS และ NVDA แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค นอกจากนี้คุณยังจะเรียนรู้วิธีการแก้ไข เปลี่ยนการออกแบบ และจัดระเบียบรายการ แม้แต่คุณสามารถลบรายการเมื่อคุณไม่จำเป็นเหล่านั้น

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ To-Do สำหรับ Web เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก To-Do สำหรับ Web ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ To-Do สำหรับ Web

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการถามคุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์สำหรับ เช่น วันที่เฉพาะเจาะจง หรือโครงการ

 1. ในTo-Do เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มรายการใหม่" แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก รายการที่ไม่มีชื่อใหม่จะถูกสร้างขึ้น และย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 2. พิมพ์ชื่อรายการ แล้วกด Enter

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการ ค้นหา ใน แถบข้าง เพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. ในแถบด้านข้าง เมื่อต้องการค้นหางาน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มค้นหา" จากนั้น กด Spacebar เพื่อเลือก ย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูลการค้นหา

 2. พิมพ์คำค้นหาที่คุณต้องการ To-Do จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาตามที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินผลลัพธ์แรก เมื่อต้องการย้ายในรายการผลลัพธ์การค้นหา กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab เมื่อคุณย้าย โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณทราบงานเหล่านั้นได้เป็น "งาน ตาม ด้วยชื่องาน งานที่เสร็จสมบูรณ์จะประกาศเป็น "เสร็จสมบูรณ์งาน ตาม ด้วยชื่องาน

 4. เมื่อต้องการใส่รายละเอียดมุมมองงาน เมื่ออยู่ในงาน ให้กด Spacebar

เปลี่ยนชื่อรายการ

ใช้เมนู ตัวเลือกรายการ เพื่อเปลี่ยนชื่อรายการที่คุณสร้าง

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. ในTo-Do เพื่อไปยังรายการในแถบด้านข้าง กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของรายการคุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้กด Spacebar มุมมอง รายการงาน จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกรายการ"

 4. กด Spacebar เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรายการ กดแป้น Tab คุณได้ยินเสียง: "การเปลี่ยนชื่อรายการปุ่ม"

 6. กด Spacebar โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ

 7. พิมพ์ชื่อรายการใหม่ แล้วกด Enter เปลี่ยนชื่อรายการแล้ว

แสดงหรือซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงบนรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมองรายการงาน ของรายการTo-Do ที่คุณต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ ให้กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกรายการ"

 2. กด Spacebar เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 3. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "งานซ่อนเสร็จสมบูรณ์" แล้วกด Spacebar

 4. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมอง รายการงาน

 5. เมื่อต้องการแสดงซ่อน งานที่เสร็จสมบูรณ์ ในเมนูตัวเลือกรายการ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "งานนำเสนอเสร็จสมบูรณ์" แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

เรียงลำดับงาน

เรียงลำดับรายการสามารถช่วยคุณจัดระเบียบ และค้นหางานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมองรายการงาน ของรายการที่คุณต้องการเรียงลำดับ กดแป้น Tab จน กว่าคุณได้ยิน "เรียงลำดับงานปุ่ม" แล้ว กด Spacebar เมนูการเรียงลำดับ เปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับ กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้น กด Spacebar เพื่อเลือก โปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณทราบตัวเลือก ตามที่คุณย้าย

  หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนู จัดเรียง จะเปิด และโฟกัสจะย้ายไปบนมุมมอง รายการงาน

 3. เมื่อต้องการเอาการเรียงลำดับจากรายการ ในมุมมองรายการงาน กดแป้น Tab หรือ Shift + Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปิดเรียงลำดับปุ่มตัวเลือกใบสั่งซื้อ" แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ในมุมมองรายการงาน ให้กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกรายการ"

 2. กด Spacebar เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 3. เมื่อต้องการลบรายการ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลบรายการปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar เพื่อเลือก

 4. กล่องโต้ตอบยืนยันเปิดขึ้น เมื่อต้องการยืนยันการลบ กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ลบรายการปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar เพื่อเลือก

  ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการ ในหน้าต่างการยืนยัน กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ยกเลิกปุ่ม" จากนั้น กด Spacebar เพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×