ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ To-Do สำหรับ iOS ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการเฉพาะ ไทม์ไลน์ หรือกิจวัตร คุณยังสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงการออกแบบ และจัดระเบียบรายการได้ คุณสามารถลบรายการได้ในภายหลังเมื่อคุณไม่ต้องการแล้ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น วันหรือโครงการเฉพาะ

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปยังมุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบข้าง” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มรายการใหม่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก สร้างรายการใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 3. เมื่อต้องการแก้ไขชื่อรายการใหม่ ให้พิมพ์ชื่อโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปที่คีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "Q."

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. หลังจากพิมพ์ชื่อ เมื่อต้องการบันทึกรายการใหม่ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก บันทึกรายการใหม่แล้ว

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการ ค้นหา ในมุมมอง แถบข้าง เพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปยังมุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบข้าง” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการค้นหางาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มค้นหา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ค้นหา จะเปิดขึ้น แล้วโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหา

 3. พิมพ์คำค้นหาโดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q" หลังจากพิมพ์คำ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “การค้นหา” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย VoiceOver จะประกาศรายการสิ่งที่ต้องทำ สถานะ (เสร็จสมบูรณ์ หรือ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์) และรายการที่อยู่เมื่อคุณย้าย

 5. เมื่อต้องการเข้าสู่มุมมอง รายการงาน ของรายการ ให้นำทางไปยังรายการจากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อรายการ

ใช้เมนู ตัวเลือกรายการ เพื่อเปลี่ยนชื่อรายการที่คุณสร้าง

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปยังมุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบข้าง” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ VoiceOver จะประกาศรายการที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลื่อน เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมอง รายการงาน จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มเปลี่ยนชื่อรายการ”

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อแก้ไขชื่อรายการ เมื่อต้องการไปที่คีย์บอร์ด ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ จนกว่าคุณจะได้ยินรายการคีย์บอร์ด

 5. หลังจากพิมพ์ชื่อรายการใหม่ เมื่อต้องการบันทึกแล้วปิดคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

ธีมรายการ

เปลี่ยนธีมของรายการและสีพื้นหลังเพื่อให้เหมาะกับการออกแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนธีมไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ของรายการที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ตัวเลือกรายการ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูย่อย เปลี่ยนธีม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเปลี่ยนธีม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ธีม จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเลือกสีพื้นหลัง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินสีที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศสีเมื่อคุณย้าย สีที่เลือกในปัจจุบันจะถูกกำหนดเป็น “เลือกแล้ว”

 4. เมื่อต้องการเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาต่อจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ VoiceOver จะประกาศธีมเมื่อคุณเลื่อน ธีมที่เลือกในปัจจุบันจะถูกกำหนดเป็น “เลือกแล้ว”

 5. หลังจากเลือกสีพื้นหลังหรือธีมใหม่แล้ว เมื่อต้องการบันทึกและปิดเมนู ธีม ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงบนรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ของรายการ To-Do ที่คุณต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 2. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อนปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมอง รายการงาน

 4. เมื่อต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ซ่อนอยู่ ในเมนู ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดงปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ของรายการที่คุณต้องการจัดเรียง เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ตัวเลือกรายการ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการไปที่เมนูย่อย จัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มจัดเรียง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู จัดเรียง จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก VoiceOver จะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

 4. หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนู จัดเรียง จะเปิด และโฟกัสจะย้ายไปบนมุมมอง รายการงาน

 5. เมื่อต้องการนำการจัดเรียงออกจากรายการ ในมุมมอง รายการงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาการเรียงออก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ของรายการที่คุณต้องการลบ เมื่อต้องการเปิด ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก เมนู ตัวเลือกรายการ จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบรายการ” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. หน้าต่างยืนยันจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: คุณแน่ใจหรือไม่ว่า ต้องการลบรายการนี้อย่างถาวรใช่ไหม เมื่อต้องการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการเฉพาะ ไทม์ไลน์หรือกิจวัตร คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบรายการและจัดเรียงรายการของคุณในแบบที่คุณต้องการได้ คุณสามารถลบรายการในภายหลังเมื่อคุณไม่ต้องการแล้วได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น วันหรือโครงการเฉพาะ

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบข้าง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการใหม่, ไม่มีรายการ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สร้างรายการใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อรายการของคุณ

 4. ปัดลงจากนั้นซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลสำหรับใส่ชื่อของงานแรกในมุมมองรายการ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มงาน ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการค้นหาในมุมมองแถบข้างเพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบข้าง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เพื่อค้นหางาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มใส่การค้นหา" แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง เมนูค้นหาจะเปิดขึ้น แล้วโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหา

 3. พิมพ์คำค้นหา เพียงแค่คำเริ่มต้นก็พอ

 4. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะเริ่มด้วยคำว่า “สิ่งที่ต้องทำ” แล้วตามด้วยชื่อ เมื่อต้องการย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

 5. เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานที่เลือกปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์ของคุณมากขึ้นได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการ วันของฉัน และ สิ่งที่ต้องทำ เป็นค่าเริ่มต้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. เมื่อต้องการไปที่มุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแถบข้าง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองรายการจะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "เปลี่ยนชื่อรายการ" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ

 5. ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 6. ปัดลงจากนั้นซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 7. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

ธีมรายการ

เปลี่ยนธีมรายการเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนธีมไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยนธีม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดลงจากนั้นซ้ายเพื่อปิดเมนู

แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงในรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จแล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ซ่อนสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ซ่อนอยู่ ในเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดงสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดเรียง” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนูจัดเรียงจะปิด และโฟกัสจะกลับไปยังมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการเอาการจัดเรียงออกจากรายการ ขณะที่กำลังดูรายการ ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเอาการจัดเรียงออก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “ขยายเมนู”

 2. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบรายการ” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มใช่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างป็อปอัพการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิก” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

หลังจากลบรายการ โฟกัสจะย้ายกลับไปยังรายการ วันของฉัน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภาย Windows เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการเฉพาะ ไทม์ไลน์หรือกิจวัตร คุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบรายการและจัดเรียงรายการของคุณในแบบที่คุณต้องการได้ คุณสามารถลบรายการในภายหลังเมื่อคุณไม่ต้องการแล้วได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น วันหรือโครงการเฉพาะ

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการนำทาง ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการใหม่ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ สร้างรายการใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 3. พิมพ์ชื่อรายการของคุณ

 4. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการค้นหาในมุมมองแถบข้างเพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการนำทาง, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการค้นหางาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มค้นหางานของคุณ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูค้นหาจะเปิดขึ้น แล้วโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหา

 3. พิมพ์คำค้นหา เพียงแค่คำเริ่มต้นก็พอ

 4. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 5. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะขึ้นต้นด้วย “สิ่งที่ต้องทำ” แล้วตามด้วยชื่อ และตำแหน่งบนรายการ เช่น “1 จาก 2” เมื่อต้องการย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้าย

 6. เมื่อต้องการเปิดมุมมองรายละเอียดของงานที่เลือกปัจจุบัน ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่อรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อรายการเพื่อให้เหมาะกับจุดประสงค์ของคุณมากขึ้นได้

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการ วันของฉัน และ สิ่งที่ต้องทำ เป็นค่าเริ่มต้น และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. เมื่อต้องการไปยังมุมมองแถบข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มการนำทาง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองรายการจะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไข” แล้วตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 5. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

ธีมรายการ

เปลี่ยนธีมรายการเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนธีมไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. เมื่อต้องการค้นหาตัวเลือก ธีม ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ธีม”

 3. เมื่อต้องการเลือกธีม ให้ปัดไปทางขวาต่อจนกว่าคุณจะได้ยินธีมที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ ธีมที่เลือกในปัจจุบันจะถูกระบุเป็น “เลือกอยู่” ขณะที่ส่วนที่เหลือจะเป็น “ไม่ได้เลือก”

 4. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “กำหนดเอง, ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดเมนู

แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงบนรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จแล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จแล้ว ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ซ่อนสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว รายการเมนู แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมองรายการ

 4. เมื่อต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ซ่อนอยู่ ในเมนู ตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แสดงสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว รายการเมนู แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มจัดเรียง, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนูจัดเรียงจะปิด และโฟกัสจะกลับไปยังมุมมองรายการ

 3. เมื่อต้องการนำการจัดเรียงออกจากรายการ ขณะที่กำลังดูรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาการจัดเรียงออก, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ขณะที่กำลังดูรายการ เมื่อต้องการเปิดเมนูตัวเลือกรายการ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “แก้ไข ตามด้วยตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ของรายการ” แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างป็อปอัพ เปลี่ยนชื่อรายการ รายการเมนู”

 2. เมื่อต้องการลบรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ลบรายการ รายการเมนู แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างป็อปอัพการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิก, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Web ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับโครงการเฉพาะ ไทม์ไลน์ หรือกิจวัตร คุณยังสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงการออกแบบ และจัดระเบียบรายการได้ คุณสามารถลบรายการได้ในภายหลังเมื่อคุณไม่ต้องการแล้ว

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ To-Do สำหรับ Web เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก To-Do สำหรับ Web ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ To-Do สำหรับ Web

ในหัวข้อนี้

การสร้างรายการ

สร้างรายการที่ต้องทำสำหรับงานที่คุณต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น วันหรือโครงการเฉพาะ

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการสร้างรายการใหม่ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มรายการใหม่” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก สร้างรายการใหม่ที่ไม่มีชื่อ และโฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่อรายการ

 2. พิมพ์ชื่อรายการ แล้วกด Enter

ค้นหางาน

ใช้ตัวเลือกการ ค้นหา ใน แถบข้าง เพื่อค้นหางานอย่างรวดเร็วในรายการสิ่งที่ต้องทำ

 1. ใน To-Doแถบข้าง เมื่อต้องการเลือกงาน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มค้นหา” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูล ค้นหา

 2. พิมพ์คำค้นหาที่คุณต้องการ To-Do จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาตามที่คุณพิมพ์โดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังรายการผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินผลลัพธ์ เมื่อต้องการย้ายไปยังผลลัพธ์การค้นหา ให้กด Tab หรือ Shift+Tab เมื่อคุณย้าย โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการสิ่งที่ต้องทำเป็น “สิ่งที่ต้องทำ <ชื่อรายการสิ่งที่ต้องทำ>” งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกประกาศเป็น “สิ่งที่ต้องทำ <ชื่อรายการสิ่งที่ต้องทำ> เสร็จสมบูรณ์แล้ว”

 4. เมื่อต้องการใส่รายละเอียดมุมมองงาน เมื่ออยู่ในงาน ให้กด Spacebar

เปลี่ยนชื่อรายการ

ใช้เมนู ตัวเลือกรายการ เพื่อเปลี่ยนชื่อรายการที่คุณสร้าง

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

 1. ใน To-Do เมื่อต้องการไปที่รายการใน แถบข้าง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่คุณต้องการ

 2. เมื่อต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้กด Spacebar มุมมอง รายการงาน จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดเมนู ตัวเลือกรายการ ให้กด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ”

 4. กด Spacebar เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อรายการ ให้กด Tab คุณจะได้ยิน: “ปุ่มเปลี่ยนชื่อรายการ”

 6. กด Spacebar โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลรายการ

 7. พิมพ์ชื่อรายการใหม่ แล้วกด Enter เปลี่ยนชื่อรายการแล้ว

แสดงหรือซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งงานที่เสร็จแล้วและยังที่ไม่เสร็จจะแสดงบนรายการของคุณ เพื่อช่วยจัดระเบียบรายการของคุณ คุณสามารถซ่อนงานที่เสร็จแล้วได้

หมายเหตุ: การซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจากรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ของรายการ To-Do ที่คุณต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ”

 2. กด Spacebar เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 3. เมื่อต้องการซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มซ่อนสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” จากนั้นกด Spacebar

 4. เมนู ตัวเลือกรายการ จะปิด และเฉพาะงานที่ยังไม่เสร็จเท่านั้นที่จะแสดงในมุมมอง รายการงาน

 5. เมื่อต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่ซ่อนอยู่ ในเมนู รายการตัวเลือก ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแสดงสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

เรียงลำดับงาน

การเรียงรายการสามารถช่วยในการจัดระเบียบและค้นหารายการที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: การเรียงลำดับรายการไม่พร้อมใช้งานสำหรับรายการเริ่มต้น วันของฉัน

 1. ในมุมมอง รายการงาน ของรายการที่คุณต้องการจัดเรียง ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มจัดเรียงสิ่งที่ต้องทำ” จากนั้นกด Spacebar เมนู จัดเรียง จะเปิดขึ้น

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกการจัดเรียง ให้กด Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศตัวเลือกเมื่อคุณเลื่อน

  หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดเรียง เมนู จัดเรียง จะเปิด และโฟกัสจะย้ายไปบนมุมมอง รายการงาน

 3. เมื่อต้องการเอาการจัดเรียงออกจากรายการ ในมุมมอง รายการงาน ให้กด Tab หรือ Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มปิดตัวเลือกลำดับการจัดเรียง” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

การลบรายการ

เมื่อคุณไม่ต้องการรายการที่คุณสร้างแล้ว คุณสามารถลบรายการได้อย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การลบรายการสามารถใช้ได้สำหรับรายการที่คุณสร้างเท่านั้น รายการเริ่มต้น วันของฉัน และ ที่ต้องทำ ไม่สามารถลบได้

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้กด Shift+F10 คุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเลือกรายการ”

 2. กด Spacebar เปิดเมนู ตัวเลือกรายการ

 3. เมื่อต้องการลบรายการ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบรายการ” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. กล่องโต้ตอบการยืนยันจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้แตะ Tab สองครั้ง คุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบรายการ” กด Spacebar เพื่อเลือก

  ถ้าคุณไม่ต้องการลบรายการ ในหน้าต่างการยืนยัน ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มยกเลิก” จากนั้นกด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×