ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ To-Do สำหรับ iOS กับ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อจัดระเบียบวันของคุณ เพิ่มงาน ใส่วันครบกำหนดและตั้งตัวเตือน และให้แจ้งเตือนซ้ำๆ ถ้ามีบางอย่างที่คุณต้องการจำบ่อยๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

สร้างงาน

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใหม่ในหนึ่งในรายการของคุณ

 1. ใน To-Do ให้ไปที่มุมมอง แถบข้าง ให้ปัดไปทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "แถบด้านข้าง" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

 2. เมื่อต้องการไปยังรายการ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยินรายการที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลื่อน VoiceOver จะประกาศชื่อรายการ ตามด้วยจำนวนของงานบนรายการ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมอง รายการงาน จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการสร้างงาน ใน รายการงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก โฟกัสจะย้ายไปยังเขตข้อมูลชื่องาน

 4. พิมพ์ชื่องานใหม่โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปที่คีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน "Q."

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาคีย์บอร์ดโดยสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วบนหน้าจอแล้วลากไปรอบๆ VoiceOver จะประกาศรายการเมื่อคุณอยู่บนสไลด์ เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้ยกนิ้วแล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. หลังจากพิมพ์ชื่องานแล้ว ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “เพิ่มปุ่มรายการสิ่งที่ต้องทำ” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก งานจะถูกเพิ่มลงในรายการของคุณ

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณทำงานของคุณเสร็จแล้ว ให้ทำเครื่องหมายสิ่งที่ต้องทำในรายการของคุณเป็นเสร็จสมบูรณ์

 1. ในมุมมอง แถบด้านข้าง ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินรายการที่มีงานที่คุณทำเสร็จแล้ว แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดมุมมอง รายการงาน

 2. ในมุมมอง รายการงาน เมื่อต้องการนำทางงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงาน VoiceOver จะประกาศชื่องานและสถานะ (เสร็จสมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์) เมื่อคุณย้าย

 3. เมื่ออยู่ที่งานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: “รายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: 

 • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วเป็นยังไม่เสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการสิ่งที่ต้องทำที่เสร็จแล้วที่เลือก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แสดงอยู่ในรายการ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการแสดงหรือซ่อนงานที่เสร็จแล้วในรายการ ให้ดู แสดง/ซ่อนงานที่เสร็จแล้ว

เปิดมุมมองรายละเอียด

มุมมองรายละเอียดจะทำให้คุณสามารถแก้ไขงาน เพิ่มตัวเตือน และอื่นๆ

 1. ในมุมมอง รายการงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่มีรายละเอียดที่คุณต้องการเข้าถึง VoiceOver จะประกาศชื่องานและสถานะ (เสร็จสมบูรณ์หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์) เมื่อคุณย้าย

 2. เมื่ออยู่ในงานที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ มุมมองรายละเอียดของงานจะเปิดขึ้น และคุณสามารถแก้ไขหรือลบงานได้ คุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิกมุมมองรายละเอียด”

 3. เมื่อต้องการปิดมุมมองรายละเอียด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิกมุมมองรายละเอียด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

คุณสามารถย้ายงานจากรายการอื่นๆ ไปยัง วันของฉัน ซึ่งเป็นรายการเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้แล้วเมื่อคุณทำงานกับ To-Do

 • ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำลงในวันของฉัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 • เมื่อต้องการนำงานออกจาก วันของฉัน ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “นำรายการสิ่งที่ต้องทำออกจากวันของฉัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่องาน

ใช้มุมมองรายละเอียดเพื่อเปลี่ยนชื่องานอย่างรวดเร็ว

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงาน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ในเขตข้อมู,ชื่องาน ให้ลบชื่องานก่อนหน้าแล้วพิมพ์ชื่อใหม่โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังคีย์บอร์ด ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "Q"

 3. หลังจากพิมพ์ชื่องาน เมื่อต้องการบันทึกและปิดแป้นพิมพ์ ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน: "เสร็จสิ้น" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก งานถูกเปลี่ยนชื่อแล้ว

เพิ่มตัวเตือน

ใช้ตัวเตือนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ลืมทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณให้เสร็จ

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มตัวเตือน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ตัวเตือน จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกตัวเตือน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ภายหลังในวันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่และเวลา เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. หลังจากเลือกตัวเลือกตัวเตือน เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเตือนแล้วปิดเมนู ตัวเตือน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการนำตัวเตือนออก ในเมนู ตัวเตือน ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ ตัวเตือนจะถูกเอาออกและเมนูจะถูกปิด

เพิ่มวันครบกำหนด

เพิ่มวันครบกำหนดเพื่อช่วยให้คุณทำงานตามวันครบกำหนดในงานที่สำคัญที่สุดของคุณ

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มวันครบกำหนด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู วันครบกำหนด จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่และเวลา เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. หลังจากเลือกตัวเลือกวันครบกำหนด เมื่อต้องการตั้งค่าวันที่แล้วปิดเมนู วันครบกำหนด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเสร็จสิ้น” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 4. เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดออก ในเมนู วันครบกำหนด ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ วันครบกำหนดจะถูกเอาออกและเมนูจะถูกปิด

เพิ่มวันครบกำหนดซ้ำๆ

ถ้าคุณมีงานที่ต้องทำให้เสร็จเป็นกิจวัตร คุณสามารถตั้งวันครบกำหนดซ้ำๆ ได้

หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มวันครบกำหนดก่อนที่คุณจะสามารถตั้งให้เป็นแบบซ้ำๆ ได้

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มทำซ้ำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนู ทำซ้ำ จะเปิดขึ้น

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ รายวันวันทำงานรายสัปดาห์รายเดือน และ รายปี แต่คุณยังสามารถเลือก กำหนดเอง เมื่ออยู่บนตัวเลือกที่คุณต้องการ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดที่ซ้ำกันออก บนเมนู ทำซ้ำ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มเอาออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ วันครบกำหนดที่ซ้ำกันจะถูกเอาออกและเมนูจะถูกปิด

เพิ่มบันทึกย่อ

บันทึกย่อจะมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและทำให้ชื่องานสั้น ตัวอย่างเช่น ถ้างานของคุณคือ ซื้อของขำ คุณสามารถใส่รายการสิ่งที่จะซื้อภายในบันทึกย่อ

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “สิ่งที่แนบมากับบันทึกย่อ เพิ่มบันทึกย่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. พิมพ์บันทึกย่อของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อต้องการไปยังแป้นพิมพ์ดังกล่าว ให้ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "Q"

 3. เมื่อต้องการบันทึกบันทึกย่อ ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มบันทึก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก บันทึกบันทึกย่อแล้ว

ลบงาน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบงาน เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องติดตามงานนั้น

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มลบงาน” จากนั้น แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. หน้าต่างการยืนยันจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน: "คุณแน่ใจหรือไม่ว่า คุณต้องการลบสิ่งที่ต้องทำนี้อย่างถาวร" เมื่อต้องการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวา คุณจะได้ยิน: "ปุ่มลบ" แตะหน้าจอสองครั้งเพื่อเลือก

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการยกเลิกการลบ ในหน้าต่างการยืนยัน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มยกเลิก” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก

 3. งานจะถูกลบ และโฟกัสจะย้ายไปยังมุมมอง รายการงาน

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Android กับ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อจัดระเบียบวันของคุณ เพิ่มงาน ใส่วันครบกำหนดและตั้งตัวเตือน และให้แจ้งเตือนซ้ำๆ ถ้ามีบางอย่างที่คุณต้องการจำบ่อยๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

สร้างงาน

 1. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบด้านข้าง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงรายการสิ่งที่ต้องการทำของคุณ คุณจะได้ยินชื่อของรายการ ตามด้วยจำนวนของงานในรายการ ถ้ารายการแรกไม่ใช่รายการที่คุณต้องการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบรายการที่ต้องการ หรือไปถึง สิ่งที่ต้องทำ ที่เป็นรายการที่มีงานทั้งหมด

  แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ปุ่มเพิ่มเป็นสิ่งที่ต้องทำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. พิมพ์ข้อความของงานของคุณ ตัวอย่างเช่น “ซื้อของชำ”

 5. เลื่อนนิ้วของคุณบริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น” ยกนิ้วของคุณเพื่อสร้างงานให้เสร็จสิ้น

 6. ปัดลงแล้วลากไปทางซ้ายเพื่อปิดคีย์บอร์ด

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบด้านข้าง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงรายการสิ่งที่ต้องการทำของคุณ คุณจะได้ยินชื่อของรายการ ตามด้วยจำนวนของงานที่มี ถ้ารายการแรกไม่ใช่รายการที่คุณต้องการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบรายการที่ต้องการ หรือไปถึง สิ่งที่ต้องทำ ที่เป็นรายการที่มีงานทั้งหมด

  แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 4. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “สิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วเป็นยังไม่เสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนจนกว่าคุณจะได้ยิน “สิ่งที่ต้องทำที่เสร็จแล้ว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดมุมมองรายละเอียด

มุมมองรายละเอียดจะทำให้คุณสามารถแก้ไขงาน เพิ่มตัวเตือน และอื่นๆ

 1. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “ปุ่มแถบด้านข้าง แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะไปถึงรายการสิ่งที่ต้องการทำของคุณ คุณจะได้ยินชื่อของรายการ ตามด้วยจำนวนของงานที่มี ถ้ารายการแรกไม่ใช่รายการที่คุณต้องการ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะพบรายการที่ต้องการ หรือไปถึง สิ่งที่ต้องทำ ที่เป็นรายการที่มีงานทั้งหมด

  แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่มีรายละเอียดที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “รายละเอียดสำหรับสิ่งที่ต้องทำ” ตามด้วยชื่อของงาน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดมุมมองรายละเอียด ให้ปัดลงแล้วลากไปทางซ้าย

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

คุณสามารถย้ายงานจากรายการอื่นๆ ไปยัง วันของฉัน ซึ่งเป็นรายการเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้แล้วเมื่อคุณทำงานกับ To-Do

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มลงในวันของฉัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำงานออกจาก วันของฉัน ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มลงในวันของฉัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่องาน

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของงาน แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 3. เลื่อนนิ้วของคุณบริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “เสร็จสิ้น” ยกนิ้วของคุณเพื่อเปลี่ยนชื่องานให้เสร็จสิ้น

เพิ่มตัวเตือน

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เตือนฉัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกตัวเตือน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ภายหลังในวันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่และเวลา

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำตัวเตือนออก ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำตัวออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มวันครบกำหนด

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มวันครบกำหนด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดออก ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำวันครบกำหนดออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มวันครบกำหนดซ้ำๆ

ถ้าคุณมีงานที่ต้องทำให้เสร็จเป็นกิจวัตร คุณสามารถตั้งวันครบกำหนดซ้ำๆ ได้

หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มวันครบกำหนดก่อนที่คุณจะสามารถตั้งให้เป็นแบบซ้ำๆ ได้

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ทำซ้ำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ รายวันวันทำงานรายสัปดาห์รายเดือน และ รายปี แต่คุณยังสามารถเลือก กำหนดเอง

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดที่ซ้ำกันออก ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มล้างกิจวัตร” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มบันทึกย่อ

บันทึกย่อจะมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและทำให้ชื่องานสั้น ตัวอย่างเช่น ถ้างานของคุณคือ ซื้อของขำ คุณสามารถใส่รายการสิ่งที่จะซื้อภายในบันทึกย่อ

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มบันทึกย่อ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. พิมพ์ข้อความของบันทึกย่อของคุณ

 3. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “บันทึก” แล้วแตะบนหน้าจอสองครั้ง

ลบงาน

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบสิ่งที่ต้องทำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า "ปุ่มใช่" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do กับโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อจัดระเบียบวันของคุณ เพิ่มงาน ใส่วันครบกำหนดและตั้งตัวเตือน และให้แจ้งเตือนซ้ำๆ ถ้ามีบางอย่างที่คุณต้องการจำบ่อยๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

สร้างงาน

 1. ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มการนำทาง" ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. คุณจะได้ยินชื่อของรายการที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ ตามด้วยจำนวนของงานในรายการ หรือจนกว่าคุณจะไปถึง สิ่งที่ต้องทำ ที่มีงานทั้งหมด

  แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มสิ่งที่ต้องทำใน” ตามด้วยชื่อของรายการ แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. พิมพ์ข้อความงานของคุณ เช่น “ซื้อของชำ”

 5. เลื่อนนิ้วของคุณบริเวณมุมขวาล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “Enter” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการสร้างงานให้เสร็จสมบูรณ์

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มการนำทาง" ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. คุณจะได้ยินชื่อของรายการที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ ตามด้วยจำนวนของงานในรายการ หรือจนกว่าคุณจะไปถึง สิ่งที่ต้องทำ ที่มีงานทั้งหมด

  แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 4. ปัดไปทางขวาหนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “กล่องกาเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ที่ไม่ได้เลือก แตะสองครั้งเพื่อเปิด” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

สิ่งแทนภาพจะยืนยันว่าคุณทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วเป็นยังไม่เสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ไม่ได้เลือก แตะสองครั้งเพื่อเปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดมุมมองรายละเอียด

มุมมองรายละเอียดจะทำให้คุณสามารถแก้ไขงาน เพิ่มตัวเตือน และอื่นๆ

 1. ปัดไปทางขวาหรือทางซ้ายจนกระทั่งคุณได้ยิน: "ปุ่มการนำทาง" ให้แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน" แตะหน้าจอสองครั้ง

 2. คุณจะได้ยินชื่อของรายการที่เลือกปัจจุบัน ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ ตามด้วยจำนวนของงานในรายการ หรือจนกว่าคุณจะไปถึง สิ่งที่ต้องทำ ที่มีงานทั้งหมด

  แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินงานที่มีรายละเอียดที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “สิ่งที่ต้องทำ” ตามด้วยชื่อของงาน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดมุมมองรายละเอียด ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มออกจากมุมมองรายละเอียด” จากนั้นแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

คุณสามารถย้ายงานจากรายการอื่นๆ ไปยัง วันของฉัน ซึ่งเป็นรายการเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้แล้วเมื่อคุณทำงานกับ To-Do

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่มสิ่งที่ต้องทำลงในวันของฉัน แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำงานออกจาก วันของฉัน ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำสิ่งที่ต้องทำออกจากวันของฉัน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปลี่ยนชื่องาน

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความที่สามารถแก้ไขได้” ตามด้วยชื่อของงาน แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 3. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “กำหนดเอง, ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อทำการเปลี่ยนชื่องานให้เสร็จสมบูรณ์

เพิ่มตัวเตือน

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่มตัวเตือน แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกตัวเตือน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ภายหลังในวันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่และเวลา

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำตัวเตือนออก ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำตัวออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มวันครบกำหนด

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่มวันครบกำหนด แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดออก ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำวันครบกำหนดออก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มวันครบกำหนดซ้ำๆ

ถ้าคุณมีงานที่ต้องทำให้เสร็จเป็นกิจวัตร คุณสามารถตั้งวันครบกำหนดซ้ำๆ ได้

หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มวันครบกำหนดก่อนที่คุณจะสามารถตั้งให้เป็นแบบซ้ำๆ ได้

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มทำซ้ำ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. ปัดไปทางขวาและซ้ายเพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ รายวันวันทำงานรายสัปดาห์รายเดือน และ รายปี แต่คุณยังสามารถเลือก กำหนดเอง

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดที่ซ้ำกันออก ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไม่ทำซ้ำ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มบันทึกย่อ

บันทึกย่อจะมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและทำให้ชื่องานสั้น ตัวอย่างเช่น ถ้างานของคุณคือ ซื้อของขำ คุณสามารถใส่รายการสิ่งที่จะซื้อภายในบันทึกย่อ

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มบันทึกย่อ ข้อความที่สามารถแก้ไขได้ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. พิมพ์ข้อความของบันทึกย่อของคุณ

 3. เลื่อนนิ้วของคุณไปรอบๆ ขอบด้านล่างของหน้าจอ จนกว่าคุณจะได้ยิน: “กำหนดเอง, ย้อนกลับ, ปุ่มยุบอยู่” แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปิดคีย์บอร์ด

 4. ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ปุ่มบันทึก แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ลบงาน

 1. ในมุมมองรายละเอียดของงาน ให้ปัดไปทางขวาหรือซ้ายจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบสิ่งที่ต้องทำ แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 2. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบ, แตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งาน” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Web ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อจัดระเบียบวันของคุณ เพิ่มงาน ใส่วันครบกำหนดและตั้งตัวเตือน และให้แจ้งเตือนซ้ำๆ ถ้ามีบางอย่างที่คุณต้องการจำบ่อยๆ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ To-Do สำหรับ Web เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก To-Do สำหรับ Web ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ To-Do สำหรับ Web

ในหัวข้อนี้

สร้างงาน

 1. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “วันของฉัน” ตามด้วยตำแหน่งในรายการของคุณ ตัวอย่างเช่น “1 จาก 4” ถ้าคุณกำลังมองหารายการอื่นๆ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ

 2. กด Enter เพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เพิ่มสิ่งที่ต้องทำ แก้ไข”

 4. พิมพ์ข้อความของงานของคุณ ตัวอย่างเช่น “ซื้อของชำ” แล้วกด Enter เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “วันของฉัน” ตามด้วยตำแหน่งในรายการของคุณ ตัวอย่างเช่น “1 จาก 4” ถ้าคุณกำลังมองหารายการอื่นๆ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ

 2. กด Enter เพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินงานที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ งานจะถูกประกาศเป็น “สิ่งที่ต้องทำ” ตามด้วยชื่อและตำแหน่งในรายการ ตัวอย่างเช่น “1 จาก 3”

 4. กด Tab หนึ่งครั้ง คุณจะได้ยิน: “ไม่ได้เลือก ทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ กล่องกาเครื่องหมาย” กด Enter เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วเป็นยังไม่เสร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนด้านบนจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือก ทำเครื่องหมายเป็นยังไม่เสร็จ กล่องกาเครื่องหมาย” แล้วกด Enter

เปิดมุมมองรายละเอียด

ในมุมมอง รายละเอียด คุณสามารถแก้ไขงาน เพิ่มตัวเตือน และอื่นๆ

 1. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “วันของฉัน” ตามด้วยตำแหน่งในรายการของคุณ ตัวอย่างเช่น “1 จาก 4” ถ้าคุณกำลังมองหารายการอื่นๆ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินชื่อของรายการที่คุณต้องการ

 2. กด Enter เพื่อเปิดรายการที่เลือกในปัจจุบัน

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยินงานที่มีรายละเอียดที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วกด Enter มุมมอง รายละเอียด จะเปิดขึ้นถัดจากรายการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการปิดมุมมองรายละเอียด ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มซ่อนมุมมองรายละเอียด” แล้วกด Enter

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

คุณสามารถย้ายงานจากรายการอื่นๆ ไปยัง วันของฉัน ซึ่งเป็นรายการเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้แล้วเมื่อคุณทำงานกับ To-Do

 1. หลังจากเปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่มลงในวันของฉัน” แล้วกด Enter

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำงานออกจาก วันของฉัน หลังจากเปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเอาออกจากวันของฉัน” แล้วกด Enter

เปลี่ยนชื่องาน

 1. ในมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไข <ชื่อของงาน>” แล้วกด Enter

 2. ลบชื่อก่อนหน้าโดยใช้คีย์บอร์ด จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

 3. กด Enter เพื่อเปลี่ยนชื่องานให้เสร็จสิ้น

เพิ่มตัวเตือน

 1. ในมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเตือนฉัน” แล้วกด Enter

 2. กด Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกตัวเตือน ตัวเลือกเริ่มต้นคือ ภายหลังในวันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่และเวลา

 3. กด Enter เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำตัวเตือนออก ให้เปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่ม” แล้วกด Enter

เพิ่มวันครบกำหนด

 1. ในมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเพิ่มวันครบกำหนด” แล้วกด Enter

 2. กด Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ วันนี้พรุ่งนี้ และ สัปดาห์ถัดไป แต่คุณยังสามารถเลือก เลือกวันที่

 3. กด Enter เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดออก ให้เปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มนำวันครบกำหนดออก” แล้วกด Enter

เพิ่มวันครบกำหนดซ้ำๆ

ถ้าคุณมีงานที่ต้องทำให้เสร็จเป็นกิจวัตร คุณสามารถตั้งวันครบกำหนดซ้ำๆ ได้

หมายเหตุ: คุณต้องเพิ่มวันครบกำหนดก่อนที่คุณจะสามารถตั้งให้เป็นแบบซ้ำๆ ได้

 1. ในมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มทำซ้ำ” แล้วกด Enter

 2. กด Tab เพื่อเรียกดูตัวเลือกวันครบกำหนด ตัวเลือกเริ่มต้นคือ รายวันวันทำงานรายสัปดาห์รายเดือน และ รายปี แต่คุณยังสามารถเลือก กำหนดเอง

 3. กด Enter เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบัน

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำวันครบกำหนดที่ซ้ำกันออก ให้เปิดมุมมอง รายละเอียด ของงาน กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบกิตวัตร” แล้วกด Enter

เพิ่มบันทึกย่อ

บันทึกย่อจะมีประโยชน์ถ้าคุณจำเป็นต้องเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและทำให้ชื่องานสั้น ตัวอย่างเช่น ถ้างานของคุณคือ ซื้อของขำ คุณสามารถใส่รายการสิ่งที่จะซื้อภายในบันทึกย่อ

 1. ในมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มแก้ไขบันทึกย่อ” แล้วกด Enter

 2. พิมพ์ข้อความของบันทึกย่อของคุณ

 3. กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มบันทึก” แล้วกด Enter

ลบงาน

 1. ในมุมมอง รายละเอียด ของงาน ให้กด Shift+Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบสิ่งที่ต้องทำ” แล้วกด Enter

 2. เมื่อต้องการยืนยันการลบ ให้กด Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มลบสิ่งที่ต้องทำ” แล้วกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×