ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับคำแนะนำใน To-Do

ใช้ To-Do สำหรับ iPhone ด้วย VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน iOS เพื่อทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มไปยัง วันของฉัน และเรียกใช้งานที่แนะนำเพิ่มเติม มุมมอง ข้อเสนอแนะ จะแสดงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แก่คุณ เช่น เกินกำหนด หรือครบกำหนดวันนี้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

เปิดคำแนะนำ

 1. ในมุมมอง วันของฉัน ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “คำแนะนำ, ปุ่ม”

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดมุมมอง คำแนะนำ

ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศรายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 2. ปัดไปทางขวาอีกครั้ง VoiceOver จะประกาศ: “รายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น, ปุ่ม”

 3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงใน วันของฉัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการ และเปิดมุมมอง รายละเอียด

 3. ปัดไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: “เพิ่มรายการสิ่งที่ต้องทำลงในวันของฉัน, ปุ่ม”

 4. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก และเพิ่มรายการไปยัง วันของฉัน

โหลดคำแนะนำเพิ่มเติม

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "เพิ่มเติม, ปุ่ม"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือกปุ่ม และโหลดรายการเพิ่มเติม

ปิดคำแนะนำ

 1. ขณะที่อยู่บนรายการในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่า VoiceOver จะประกาศ: "เสร็จสิ้น, ปุ่ม"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปุ่ม และปิดมุมมอง คำแนะนำ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Android ด้วย TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Android เพื่อทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มไปยัง วันของฉัน และเรียกใช้งานที่แนะนำเพิ่มเติม มุมมอง ข้อเสนอแนะ จะแสดงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แก่คุณ เช่น เกินกำหนด หรือครบกำหนดวันนี้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

เปิดคำแนะนำ

 1. ในมุมมอง วันของฉัน ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะประกาศ: "คำแนะนำ"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดมุมมอง คำแนะนำ

ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะประกาศรายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 2. ปัดไปทางขวาสองครั้ง TalkBack จะประกาศ: “สิ่งที่ต้องทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น”

 3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ TalkBack จะประกาศ: “สิ่งที่ต้องทำเสร็จสมบูรณ์”

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะประกาศรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงใน วันของฉัน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่า TalkBack จะประกาศ: “ปุ่มเพิ่มสิ่งที่ต้องทำลงในวันของฉัน”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก และเพิ่มรายการไปยัง วันของฉัน

ปิดคำแนะนำ

 1. ขณะที่อยู่บนรายการในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่า TalkBack จะประกาศ: "ปุ่มย้อนกลับ"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปุ่ม และปิดมุมมอง คำแนะนำ มุมมอง วันของฉัน จะเปิดขึ้น และ TalkBack จะประกาศ: “วันของฉัน”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Windows 10 ด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มไปยัง วันของฉัน และเรียกใช้งานที่แนะนำเพิ่มเติม มุมมอง ข้อเสนอแนะ จะแสดงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แก่คุณ เช่น เกินกำหนด หรือครบกำหนดวันนี้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

เปิดคำแนะนำ

 1. ในมุมมอง วันของฉัน ใน To-Do ให้ปัดไปทางซ้ายซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มคำแนะนำ”

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสำรวจรายการบนหน้าจอ เมื่อต้องการสำรวจ ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ และค่อยๆ ลากไปรอบๆ เมื่อคุณค้นหารายการ โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ ตัวอย่าง เมื่อต้องการนำทางไปยังปุ่ม คำแนะนำ ในมุมมอง วันของฉัน ให้วางนิ้วของคุณบนหน้าจอ และลากไปยังมุมบนขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มคำแนะนำ” เมื่อต้องการหยุดการสำรวจ เพียงยกนิ้วของคุณ และโฟกัสจะอยู่ตรงจุดที่คุณทิ้งไว้

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเปิดมุมมอง คำแนะนำ

ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 2. ปัดไปทางขวาอีกครั้ง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "กล่องการเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ที่ไม่ได้เลือก"

 3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงใน วันของฉัน

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “เพิ่มลงในวันของฉัน”

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก และเพิ่มลงใน วันของฉัน

โหลดคำแนะนำเพิ่มเติม

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "โหลดคำแนะนำเพิ่มเติม, ไฮเปอร์ลิงก์"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อเลือก และโหลดรายการเพิ่มเติม

ปิดคำแนะนำ

 1. ขณะที่อยู่บนรายการในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้ปัดไปทางซ้ายจนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "ปุ่มเสร็จสิ้น"

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อปุ่ม และปิดมุมมอง คำแนะนำ มุมมอง วันของฉัน จะเปิดขึ้น และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “วันของฉัน”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ To-Do สำหรับ Web ด้วยคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อทำเครื่องหมายงานเป็นเสร็จสมบูรณ์ เพิ่มไปยัง วันของฉัน และเรียกใช้งานที่แนะนำเพิ่มเติม มุมมอง ข้อเสนอแนะ จะแสดงงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แก่คุณ เช่น เกินกำหนด หรือครบกำหนดวันนี้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ To-Do สำหรับ Web เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก To-Do สำหรับ Web ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl + F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ To-Do สำหรับ Web

ในหัวข้อนี้

เปิดคำแนะนำ

 1. ในมุมมอง วันของฉัน ใน To-Do ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "เข้าถึงสิ่งที่ต้องทำที่แนะนำผ่านปุ่มคำแนะนำ"

 2. กด Enter เพื่อเลือกปุ่ม และเปิดมุมมอง คำแนะนำ

ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์

 2. กด Tab อีกครั้ง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: "ไม่ได้เลือก, กล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์"

 3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการเป็นเสร็จสมบูรณ์ ให้กด Enter

เพิ่มงานลงในวันของฉัน

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงใน วันของฉัน

 2. โฟกัสจะอยู่บนรายการ เมื่อต้องการย้ายไปยังปุ่ม เพิ่มลงในวันของฉัน ให้กด Tab อีกสองครั้ง โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “เพิ่มลงในวันของฉัน”

 3. กด Enter เพื่อเลือก และเพิ่มรายการลงใน วันของฉัน

โหลดคำแนะนำเพิ่มเติม

 1. ในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Do ให้กด Tab ซ้ำๆ จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มเพิ่มเติม”

 2. กด Enter เพื่อเลือก และโหลดรายการเพิ่มเติม

ปิดคำแนะนำ

 1. ขณะที่อยู่บนรายการในมุมมอง คำแนะนำ ใน To-Doให้กด Shift+Tab จนกว่าโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “ปุ่มซ่อนสิ่งที่ต้องทำที่แนะนำ เสร็จสิ้น”

 2. กด Enter เพื่อเลือกปุ่ม และปิดมุมมอง คำแนะนำ มุมมอง วันของฉัน จะเปิดขึ้น และโปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศ: “เข้าถึงสิ่งที่ต้องทำที่แนะนำผ่านปุ่มคำแนะนำ”

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับงานใน To-Do

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อทำงานกับรายการใน To-Do

เรียนรู้วิธีนำทางใน To-Do โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×