ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์ของคุณและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเปลี่ยนระยะห่างและการเยื้องย่อหน้า และทำให้เอกสารของคุณดูสวยงาม

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าระยะห่าง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร ให้กด Ctrl+A

 2. กด Alt + H, P, G. Word 2016 วางโฟกัสบนแท็บเยื้อง และระยะห่าง ของกล่องโต้ตอบย่อหน้า คุณจะได้ยินชื่อของกล่องโต้ตอบ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างก่อนย่อหน้า ให้กด Alt+B ในกล่อง ก่อนหน้า ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินค่าของจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (เช่น 6 หรือ 18) (ค่าจุดที่น้อยกว่าหมายถึงขนาดของระยะห่างที่น้อยกว่า)

  หมายเหตุ: โปรแกรมผู้บรรยายอาจออกเสียง “ปุุ่มที่ไม่รู้จัก” เมื่อคุณใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเรียกดูค่าจุด

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างหลังย่อหน้า กด Alt + F ในกล่องหลัง ใช้ลูกศรขึ้น และแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณได้ยินเลือกจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุด คุณต้อง (เช่น 6 หรือ 18)

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Spacebar โฟกัสจะกลับไปที่เอกสารของคุณ

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับระยะห่าง

 • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างของย่อหน้าเป็นระยะห่างเริ่มต้น ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. หลังจากคุณได้เลือกระยะห่างในแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ให้กด ALT+D

  2. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Word ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกระหว่าง เอกสารนี้เท่านั้น หรือ เอกสารทั้งหมด กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

 • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดด่วนสำหรับย่อหน้าที่เลือกใน Word ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. ในแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ให้กด Alt+N

  2. ในรายการ ระยะห่างระหว่างบรรทัด ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลง เพื่อเลือกจากรายการขนาดระยะห่างระหว่างบรรทัดที่ใช้บ่อย

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

 1. เปิดเอกสาร จากนั้นเลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าการเยื้อง ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าสำหรับทั้งเอกสาร ให้กด Ctrl+A

 2. กด Alt+H, P+G Word จะวางโฟกัสบนแท็บ การเยื้องและระยะห่าง ของกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Alt+L ในกล่อง ซ้าย เมื่อต้องการตั้งค่าที่คุณต้องการ ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงหรือพิมพ์ค่า (เช่น .25 หรือ .5)

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของการเยื้องขวา กด Alt + R ในกล่องด้านขวา การตั้งค่าคุณต้อง ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลง หรือพิมพ์ค่า (ตัวอย่าง .25 หรือ.5).

 5. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า ให้กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Spacebar

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการตั้งค่าการเยื้อง

 • เมื่อต้องการตั้งค่าการเยื้องใดๆ ที่คุณเลือกเป็นการเยื้องเริ่มต้น ให้ทำตามต่อไปนี้:

  1. หลังจากคุณได้ทำการเลือกในกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า แล้ว ให้กด Alt+D

  2. ในกล่องโต้ตอบ Microsoft Word ให้ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกระหว่าง เอกสารนี้เท่านั้น หรือ เอกสารทั้งหมด กดแป้น Tab หลายๆ ครั้งเพื่อไปที่ปุ่ม ตกลง จากนั้นกด Enter

 • สำหรับสมุดรายชื่อสไตล์การพิมพ์ ใช้ฟีเจอร์เยื้องสะท้อน ที่เยื้องซ้ายและขวาเหมือนกัน กับเยื้องหนึ่งที่ระบุเป็นภายใน และการเยื้องอื่น ๆ ที่ระบุเป็นภายนอก หลังจากที่คุณได้ทำการเลือกการเยื้องบนแท็บการเยื้องและระยะห่าง กด Alt + M เพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเยื้องสะท้อน

 • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องในบรรทัดแรกให้กับย่อหน้าหนึ่งอย่างรวดเร็ว ให้ย้ายโฟกัสไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดแรกของย่อหน้า จากนั้นกดแป้น Tab เมื่อใช้การเยื้องบรรทัดแรก บรรทัดแรกของย่อหน้าจะเยื้องมากกว่าบรรทัดอื่นๆ ในย่อหน้า

แป้นพิมพ์ลัดเพื่อตั้งค่าระยะห่างและการเยื้องย่อหน้า

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ลัดที่มีประโยชน์เพื่อใช้เมื่อทำการตั้งค่าระยะห่างและการเยื้องสำหรับย่อหน้า

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กดแป้นนี้

เปิดแท็บการเยื้องและระยะห่าง ในกล่องโต้ตอบย่อหน้า

Alt+H, P+G

ตั้งค่าระยะห่างก่อน

Alt+B

ตั้งค่าระยะห่างหลัง

Alt+F

ตั้งค่าการเยื้องซ้าย

Alt+L

ตั้งค่าการเยื้องขวา

Alt+R

ตั้งค่าระยะห่างหรือการเยื้องที่เลือกเป็นค่าเริ่มต้น

Alt+D

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

Alt+N

เลือกการเยื้องแบบสะท้อน

Alt+M

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดและ VoiceOver ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อทำให้เอกสารของคุณมีลักษณะสวยงามโดยการทำให้ย่อหน้าเป็นแบบที่คุณต้องการ

คุณสามารถตั้งค่าจำนวนระยะห่างก่อนและหลังแต่ละย่อหน้าและขนาดของการเยื้องได้ คุณยังสามารถส้รางการเยื้องในบรรทัดแรกของย่อหน้าเท่านั้น หรือสร้างการกั้นหน้าลอย ซึ่งบรรทัดแรกของย่อหน้าจะไม่เยื้อง แต่จะเยื้องบรรทัดที่ตามมา

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการตั้งค่าระยะห่าง

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ระยะห่าง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างก่อนย่อหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดระยะห่างปัจจุบันและ “ก่อน แก้ไขข้อความ”

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างหลังย่อหน้า ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยินขนาดระยะห่างปัจจุบันและ “หลัง แก้ไขข้อความ”

  ในเขตข้อมูล ก่อน หรือ หลัง ให้พิมพ์ค่าจุด ตัวอย่างเช่น 6 หรือ 18 (ค่าจุดน้อยกว่าหมายถึงระยะห่างที่น้อยกว่า)

 4. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า และย้อนกลับไปยังเอกสาร ให้กด Enter

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างบรรทัดของย่อหน้า ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วกด Option+Command+M เพื่อเิดกล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 2. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือกระยะห่างบรรทัด ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ระยะห่างบรรทัด” ตามด้วยตัวเลือกระยะห่างบรรทัด กด Control+Option+Spacebar เพื่อเปิดรายการตัวเลือก แล้วกดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 3. ถ้าคุณเลือกตัวเลือกที่กำหนดค่าได้ เช่น หลายรายการ เพื่อตั้งค่าขนาดระยะห่าง ให้กด Tab คุณจะได้ยินขนาดระยะห่างปัจจุบันและ “ที่” แล้วพิมพ์ค่า

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องบรรทัดแรกของย่อหน้า

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการเยื่องบรรทัดแรกของย่อหน้า ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง กด Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “พิเศษ, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “บรรทัดแรก” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้องของบรรทัดแรก ให้กด Tab คุณจะได้ยินขนาดการเยื้องปัจจุบันและ “โดย” แล้วพิมพ์ค่าเป็นนิ้ว เช่น 0.5

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

หมายเหตุ: ย่อหน้าที่ตามมาทั้งหมดที่คุณพิมพ์จะถูกเยื้อง

เยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้องทั้งหมดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า (การกั้นหน้าลอย)

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการสร้างการกั้นหน้าลอย ให้ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง กด Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “พิเศษ, ปุ่มป็อปอัพ” เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ลอย” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้กด Tab คุณจะได้ยินขนาดการเยื้องปัจจุบันและ “โดย” แล้วพิมพ์ค่าเป็นนิ้ว เช่น 0.5

 5. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

เพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเพิ่มหรือลดการเยื้องซ้ายหรือขวา

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเยื้องจากขอบด้านซ้าย ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “ก่อนข้อความ”

  • เมื่อต้องการเยื้องจากขอบด้านขวา ให้กดแป้น Control+Option+ลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: “หลังข้อความ”

  เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว ประกาศขนาดการเยื้อง

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for iOS กับสถานี โปรแกรมอ่านหน้าจอ iOS อยู่แล้วภายใน การเปลี่ยนระยะห่างของย่อหน้าและบรรทัด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ ใช้แป้นพิมพ์ลัดใน Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างที่คุณต้องการตั้งค่า

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" และ แตะหน้าจอสองครั้ง คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเอาระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เอาระยะห่างก่อนย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเอาช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เอาพื้นที่ออกหลังย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเฉพาะสลับช่องว่างก่อน และ หลังย่อหน้าเปิด หรือ ปิด เพื่อให้ตัวเลือกในการเพิ่มช่องว่างจะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้ามีไม่มีระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าได้และตัวเลือกการเอาช่องว่างจะพร้อมใช้งานถ้าไม่มีอยู่ในปัจจุบันช่องว่างก่อน หรือ หลังย่อหน้านั้น

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการตั้งค่า

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" และ แตะหน้าจอสองครั้ง คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มระยะห่างบรรทัด" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ทำให้ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงค่าระยะห่างบรรทัดที่พร้อมใช้งาน: 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 และ3.0 เมื่อคุณได้ยินเสียงของ ค่าที่ต้อง คู่แตะหน้าจอการตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าคุณต้องการเยื้อง

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" และ แตะหน้าจอสองครั้ง คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เยื้องพิเศษปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "บรรทัดปุ่มแรก" แตะหน้าจอสองครั้ง

เยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าคุณต้องการเยื้อง

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" และ แตะหน้าจอสองครั้ง คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เยื้องพิเศษปุ่ม" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลอยปุ่ม" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

เพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าคุณต้องการเยื้อง

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon" และ แตะหน้าจอสองครั้ง คุณได้ยินเสียงชื่อของแท็บ ribbon ปัจจุบัน

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บ Ribbon หน้าแรก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บหน้าแรก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง ขวาปัดจน กว่าคุณได้ยิน "ตำแหน่งการเยื้องขึ้น" แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการลดการเยื้อง ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ตำแหน่งการเยื้องลด" แตะสองครั้งหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word for Android กับ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน การเปลี่ยนระยะห่างของย่อหน้าและบรรทัด

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมสลับ" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บหน้าแรก แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บ้านแท็บ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เมนูจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเอาระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เอาระยะห่างก่อนย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเอาช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เอาพื้นที่ออกหลังย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเฉพาะสลับช่องว่างก่อน และ หลังย่อหน้าเปิด หรือ ปิด เพื่อให้ตัวเลือกในการเพิ่มช่องว่างจะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้ามีไม่มีระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าได้และตัวเลือกการเอาช่องว่างจะพร้อมใช้งานถ้าไม่มีอยู่ในปัจจุบันช่องว่างก่อน หรือ หลังย่อหน้านั้น

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมสลับ" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บหน้าแรก แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บ้านแท็บ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เมนูจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "บรรทัดกล่องคำสั่งผสมระยะห่าง" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ทำให้ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงค่าระยะห่างบรรทัดที่พร้อมใช้งาน: 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 และ3.0 เมื่อคุณได้ยินเสียงของ ค่าที่ต้อง คู่แตะหน้าจอการตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

เยื้องเฉพาะบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมสลับ" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บหน้าแรก แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บ้านแท็บ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เมนูจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เยื้องพิเศษเมนู" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "บรรทัดแรก ไม่เลือก สวิตช์ และ แตะสองครั้งหน้าจอ

เยื้องทุกบรรทัดยกเว้นบรรทัดแรกของย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าที่มีระยะห่างที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. เมื่อต้องการไปยัง ribbon ปัดขวา หรือซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติมสลับ" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. เมื่อต้องการเลือกแท็บหน้าแรก แตะสองครั้งหน้าจอ ปัดไปทางซ้าย หรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "บ้านแท็บ" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เมนูจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "เยื้องพิเศษเมนู" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "กั้นหน้า ไม่เลือก สวิตช์ และ แตะสองครั้งหน้าจอ

เพิ่มหรือลดการเยื้องของทั้งย่อหน้า

 1. ในเอกสารของคุณ เลือกย่อหน้าคุณต้องการเยื้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้อง ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เพื่อลดการเยื้อง ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มลดการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างของย่อหน้าและบรรทัด

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าระยะห่างย่อหน้า

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่มีระยะห่างที่คุณต้องการตั้งค่า

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. E Swip ขวาจน กว่าคุณได้ยิน "คำสั่งชุดแบบสี ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มระยะห่างก่อนย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เพิ่มช่องว่างหลังย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเอาระยะห่างก่อนย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เอาระยะห่างก่อนย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเอาช่องว่างหลังย่อหน้า ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "เอาพื้นที่ออกหลังย่อหน้าปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

หมายเหตุ: คุณสามารถเฉพาะสลับช่องว่างก่อน และ หลังย่อหน้าเปิด หรือ ปิด เพื่อให้ตัวเลือกในการเพิ่มช่องว่างจะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้ามีไม่มีระยะห่างก่อน หรือ หลังย่อหน้าได้และตัวเลือกการเอาช่องว่างจะพร้อมใช้งานถ้าไม่มีอยู่ในปัจจุบันช่องว่างก่อน หรือ หลังย่อหน้านั้น

ตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

 1. วางจุดแทรกที่จุดใดก็ได้ในย่อหน้าระยะห่างบรรทัดที่คุณต้องการตั้งค่า

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. E Swip ขวาจน กว่าคุณได้ยิน "คำสั่งชุดแบบสี ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แตะหน้าจอสองครั้ง

 4. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มการจัดรูปแบบย่อหน้า" แตะหน้าจอสองครั้ง

 5. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "ปุ่มระยะห่างบรรทัด" แตะหน้าจอสองครั้ง

 6. ทำให้ปัดนิ้วไปทางขวาเพื่อไปถึงค่าระยะห่างบรรทัดที่พร้อมใช้งาน: 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5 และ3.0 เมื่อคุณได้ยินเสียงของ ค่าที่ต้อง คู่แตะหน้าจอการตั้งค่าระยะห่างบรรทัด

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยคีย์บอร์ดภายนอกใน Word Mobile สำหรับ Windows 10

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้Word Online ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างและการเยื้องของย่อหน้า และทำให้เอกสารของคุณมีลักษณะที่ปรากฏสวยงาม

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

ตั้งค่าย่อหน้าและระยะห่างบรรทัด

 1. เปิดเอกสาร แล้ว เลือกย่อหน้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างสำหรับ ด้วยการย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าและกด Ctrl + Shift + ลูกศร ถ้าคุณต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งหมด กด Ctrl + A ได้อีกด้วย

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows แล้ว กด H, P, G. Word Online วางโฟกัสบนกล่องโต้ตอบย่อหน้า คุณได้ยินเสียงชื่อของกล่องโต้ตอบ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างก่อนย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ระยะห่างก่อน" ใช้ลูกศรขึ้น และลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินค่าจุดคุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (เช่น 6 หรือ 18) (จุดค่าน้อยกว่าบ่งบอกถึงช่องว่างน้อยกว่า)

  หมายเหตุ: โปรแกรมผู้บรรยายอาจเสียง "คีย์ที่ไม่รู้จัก" เมื่อคุณใช้ขึ้น หรือลูกศรลงเพื่อเรียกดูค่าจุด

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างหลังย่อหน้า ให้กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ระยะห่างหลัง" ใช้ลูกศรขึ้น และลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเลือกจุดที่คุณต้องการ หรือพิมพ์ค่าจุดที่คุณต้องการ (ตัวอย่าง6หรือ18)

 5. เมื่อต้องการตั้งค่าระยะห่างย่อหน้าเลือกไว้สำหรับรายการ กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ระยะห่างบรรทัด" ใช้ลูกศรขึ้น และลูกศรลงเพื่อเลือกจากรายการของขนาดระยะห่างบรรทัดที่ใช้บ่อย

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบย่อหน้า กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Spacebar โฟกัสส่งกลับลงในเอกสารของคุณ

ตั้งค่าการเยื้องย่อหน้า

 1. เปิดเอกสาร แล้ว เลือกย่อหน้าคุณต้องการตั้งค่าการเยื้องสำหรับ ด้วยการย้ายจุดแทรกไปยังจุดเริ่มต้นของย่อหน้าและกด Ctrl + Shift + ลูกศร ถ้าคุณต้องการตั้งค่าการเยื้องย่อหน้าสำหรับเอกสารทั้งหมด กด Ctrl + A ได้อีกด้วย

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows แล้ว กด H, P, G. Word Online วางโฟกัสบนกล่องโต้ตอบย่อหน้า คุณได้ยินเสียงชื่อของกล่องโต้ตอบ

 3. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของการเยื้องซ้าย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การเยื้องก่อนข้อความ" เมื่อต้องการตั้งค่าคุณต้อง ใช้ลูกศรขึ้น และลูกศรลง หรือพิมพ์ค่า (ตัวอย่าง.25หรือ.5)

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดของการเยื้องขวา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยินเสียง: "การเยื้องหลังข้อความ" เมื่อต้องการตั้งค่าคุณต้อง ใช้ลูกศรขึ้น และลูกศรลง หรือพิมพ์ค่า (ตัวอย่าง.25หรือ.5)

 5. เมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบย่อหน้า กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตกลง" แล้ว กด Spacebar

 6. เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องบรรทัดแรกไปย่อหน้า ย้ายโฟกัสไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดแรกของย่อหน้า นั้นแล้ว กดแป้น Tab ด้วยการเยื้องบรรทัดแรก บรรทัดแรกของย่อหน้าจะเยื้องมากกว่าบรรทัดในย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×