ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Outlook กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดการสะกดและไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายและขากรรไกรแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในอีเมล

 1. ในอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด ให้กด F7 เมื่อต้องการใช้คำสั่ง Ribbon ให้กด Alt+V, S หน้าต่าง การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น

  ตัวตรวจสอบการสะกดจะย้ายไปยังคำที่สะกดผิดคำแระและการสะกดที่แนะนำ หรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์แรกที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไขที่แนะนำ ถ้ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ คุณจะได้ยินเหตุผลว่าทำไมส่วนนี้จึงไม่ถูกต้อง เช่น “ให้ใช้ภาษาที่กระชับ” หรือ “เอาช่องว่างระหว่างคำที่ไม่จำเป็นออก”

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในประโยคหรือย่อหน้าในอีเมลของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วกด F7

 2. เมื่อต้องการย้ายรายการแรกในรายการ ข้อเสนอแนะ ให้กดแป้น Tab

 3. เมื่อต้องการฟังข้อเสนอแนะ ในรายการ ข้อเสนอแนะ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินการสะกดหรือวลีทดแทนที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการตอบโต้กับข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบได้ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น “เปลี่ยน” จากนั้นกด Enter

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่ควรใช้ ให้ดู แป้นพิมพ์ลัดสำหรับหน้าต่างการสะกดและไวยากรณ์

 5. หลังจากที่คุณแก้ไขหรือละเว้นข้อผิดพลาด โฟกัสจะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 6. เมื่อ Outlook เสร็จสิ้นการตรวจสอบอีเมล คุณจะได้ยิน: "กล่องโต้ตอบ Microsoft Outlook, ปุ่มตกลง" เมื่อต้องการกลับไปยังอีเมลของคุณ ให้กด Spacebar

  ถ้าคุณตรวจสอบเฉพาะข้อความส่วนที่เลือกและต้องการย้อนกลับไปยังอีเมล ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มไม่” จากนั้นกด Spacebar เมื่อต้องการตรวจสอบอีเมลที่เหลือ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใช่” จากนั้นกด Enter

แป้นพิมพ์ลัดในหน้าต่างการสะกดและไวยากรณ์

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ลัดในหน้าต่าง การสะกดและไวยากรณ์

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ละเว้นคำนี้เพียงครั้งเดียว แต่ให้ตรวจสอบอีกครั้ง

Alt+I

ละเว้นคำที่ตรวจจับได้ทั้งอีเมล

Alt+G

เพิ่มคำที่ตรวจพบในพจนานุกรมของโปรแกรม

Alt+A

เปลี่ยนคำที่ตรวจพบเป็นคำที่แนะนำในรายการ ข้อเสนอแนะ

Alt+C

เปลี่ยนอินสแตนซ์ของคำที่ตรวจพบทั้งหมดเป็นคำที่แนะนำ

Alt+L

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เพื่อเลือกวิธีที่โปรแกรมแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์สำหรับอีเมลทั้งหมด

Alt+O

เปิดใช้งาน การแก้ไขอัตโนมัติ

Alt+R

เลือกหรือยกเลิกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์

Alt+K

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในอีเมลอีกครั้ง

เมื่อต้องการตรวจสอบคำและไวยากรณ์ที่คุณเลือกที่ละละทิ้งก่อนหน้าอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

 1. ในอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบ ให้กด Alt+F, T โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ จดหมาย ในหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ" จากนั้น กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างตัวเลือกตัวแก้ไข, การพิสูจน์อักษร”

 3. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มตรวจสอบอีเมลใหม่" จากนั้น กด Spacebar

 4. กล่องโต้ตอบการยืนยันจะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่บนปุ่ม ใช่ เมื่อต้องการรีเซ็ตตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ ให้กด Enter

 5. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ตัวเลือกตัวแก้ไข ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook

 6. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังอีเมล

 7. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง ทำตามคำแนะนำใน ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ของอีเมล

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการตั้งค่าการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

ใช้แป้นพิมพ์ลัดในตารางด้านล่างเพื่อเข้าถึงและเปลี่นแปลงการตั้งค่าไวยากรณ์และตัวตรวจสอบการสะกดบางอย่าง

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

จากอีเมล ให้เปิดแท็บ จดหมาย ในหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook

Alt+F, T จากนั้นกดแป้น Tab

ในแท็บ จดหมาย ให้ย้ายไปยังปุ่ม การสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ

Alt+S

เลือกปุ่ม การสะกดและแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเปิดแท็บ การพิสูจน์อักษร ในหน้าต่าง ตัวเลือกตัวแก้ไข

Spacebar จากนั้นกดแป้น Tab

ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

ย้ายและเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์

Alt+P

ย้ายและเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์

Alt+M สองครั้ง จากนั้น Spacebar

ย้ายและเลือกหรือล้างกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยการสะกด

Alt+H สองครั้ง จากนั้น Spacebar

ย้ายไปยังปุ่ม ตรวจสอบอีเมลอีกครั้ง

Alt+K

ย้ายไปยังปุ่ม ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ แล้วเปิดหน้าต่าง แก้ไขอัตโนมัติในอีเมล

Alt+A

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์สอบอัตโนมัติ จากนั้นตรวจสอบอีเมลของคุณหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในอีเมลของคุณพร้อมกันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการพิสูจน์อักษรข้อความของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในอีเมล ให้กด Alt+F, T โฟกัสจะย้ายไปยังแท็บ จดหมาย ในหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติ" จากนั้น กด Spacebar คุณจะได้ยิน: “หน้าต่างตัวเลือกตัวแก้ไข, การพิสูจน์อักษร”

 3. กด Alt+P เพื่อย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดเมื่อคุณพิมพ์ แล้วเลือกหรือล้างตัวเลือกนี้

 4. กด Alt+M สองครั้ง คุณจะได้ยิน: “กล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์” กด Spacebar เพื่อเลือกหรือล้างตัวเลือกนี้

 5. กด Alt+H สองครั้ง คุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบไวยากรณ์ด้วยการสะกด กล่องกาเครื่องหมาย” กด Spacebar เพื่อเลือกหรือล้างตัวเลือกนี้

 6. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ตัวเลือกตัวแก้ไข ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook

 7. เมื่อต้องการออกจากหน้าต่าง ตัวเลือก Outlook ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มตกลง” จากนั้นกด Enter โฟกัสจะย้อนกลับไปยังอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

Outlook for Mac จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้คีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในอีเมล

 1. ในอีเมล ให้กด Option+Command+L

  กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “การสะกดและไวยากรณ์” ภาษาการพิสูจน์อักษร และวลีที่มีคำที่สะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความที่คุณสามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในประโยคหรือย่อหน้า ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วกด Option+Command+L

 2. เมื่อต้องกาย้ายและฟังข้อเสนอแนะการแก้ไขแรก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อเสนอแนะ, คอลัมน์, ตาราง, <แถวปัจจุบันในตารางและจำนวนข้อเสนอแนะ>”

 3. ถ้ามีข้อเสนอแนะหลายข้อ ในตาราง ข้อเสนอแนะ ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ยินการสะกดหรือวลีทดแทนที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ เมื่ออยู่บนข้อเสนอแนะ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยน” หรือ “เปลี่ยนทั้งหมด” (เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับข้อความทุกรายการ) จากนั้นกด Control+Option+Spacebar

  เมื่อต้องการเลือกการโต้ตอบอื่นๆ ให้กับข้อผิดพลาดที่ตรวจสอบได้ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น “ละเว้น” จากนั้นกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. หลังจากที่คุณแก้ไขหรือข้ามข้อผิดพลาด โฟกัสจะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป ทำซ้ำกระบวนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 6. เมื่อการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้ยิน: “การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว” ถ้าคุณตรวจดูเฉพาะข้อความที่เลือก คุณจะได้ยิน: “Word ตรวจสอบส่วนที่เลือกเส็รจแล้ว”

 7. เมื่อต้องการกลับไปยังอีเมลของคุณ ให้กด Spacebar

  หมายเหตุ: เมื่อ VoiceOver อ่านข้อความ ถ้า Outlook ตรวจพบการสะกดที่อาจจะผิด คุณอาจจะได้ยินว่า “สะกดผิด” ก่อนจะได้ยินคำนั้น

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในอีเมลอีกครั้ง

เมื่อต้องการตรวจสอบคำและไวยากรณ์ที่คุณเลือกที่ละละทิ้งก่อนหน้าอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องรีเซ็ตตัวตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น รายการจะล้างเฉพาะอีเมลที่เปิดในปัจจุบันเท่านั้น ปัญหาการสะกดหรือไวยากรณ์ใดๆ ที่คุณข้ามในอีเมลอื่นๆ ใน Outlook จะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. เมื่อต้องการไปยังแถบเมนู ในอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบอีกครั้ง ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แก้ไข” แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกดและไวยากรณ์, เมนูย่อย” เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย การสะกดและไวยากรณ์ ให้กดแป้นลูกศรขวา

 3. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่เคยละเว้น” แล้วกด Spacebar

 4. หน้าต่างการแจ้งเตือนจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการยืนยันการรีเซ็ต ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช่, ปุ่มเริ่มต้น” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง ให้กด Option+Command+L

แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปของแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดในอีเมล Outlook ของคุณ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด Outlookการกำหนดลักษณะ

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

Option+Command+L

ในอีเมล ให้ค้นหาข้อความที่เลือกในอินเทอร์เน็ต

Command+Shift+L

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติในอีเมลและเปิดใหม่ในภายหลัง

 1. เมื่อต้องการเปิด การกำหนดลักษณะ ให้กด Command+เครื่องหมายจุลภาค (,) คุณจะได้ยิน: “การกำหนดลักษณะ Outlook”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกดและไวยากรณ์, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์, กล่องกาเครื่องหมาย” คุณจะได้ยินว่ากล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกอยู่หรือไม่ได้เลือก เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์, กล่องกาเครื่องหมาย” คุณจะได้ยินว่ากล่องกาเครื่องหมายถูก “เลือกอยู่” หรือ “ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังอีเมลของคุณ ให้กด Command+W

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปถ่ายหรือรูปภาพใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

Outlook สำหรับ iOS จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

ตรวจการสะกด

ตรวจสอบอีเมลของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. ในอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกด ให้ปัดลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: “<คำที่สะกดผิด>, สะกดผิด”

  เคล็ดลับ: VoiceOver จะประกาศข้อผิดพลาดการสะกดเมื่อคุณพิมพ์ด้วย คุณจะได้ยิน: “<คำที่สะกดผิด>, สะกดผิด”

 2. เมื่อต้องการแก้ไขคำที่สะกดผิด ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอเพื่อลบคำที่สะกดผิดแล้วพิมพ์คำที่ถูกต้อง

  เมื่อต้องการละเว้นคำประกาศของ VoiceOver เกี่ยวกับข้อผิดพลาดการสะกด ให้พิมพ์ต่อโดยไม่ต้องทำการแก้ไขใดๆ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกรูปหรือภาพใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App กับคีย์บอร์ดของคุณและโปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดการสะกดและไวยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น เราได้ทดสอบด้วยโปรแกรมผู้บรรยายแล้วแต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่นๆตราบใดที่พวกเขาติดตามมาตรฐานและเทคนิคการช่วยสำหรับการเข้าถึงทั่วไป

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • ขณะนี้เรากำลังอัปเดต Outlook.office.com (Outlook บนเว็บ) บางคนกำลังใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว และสำหรับคนอื่นๆ เวอร์ชันคลาสสิกจะเป็นประสบการณ์ใช้งานเริ่มต้นจนกว่าเราจะอัปเดตโดยสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ รับความช่วยเหลือกับ Outlook บนเว็บรุ่นใหม่ เนื่องจากคำแนะนำในหัวข้อนี้ใช้กับประสบการณ์ใช้งานใหม่ เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนจากประสบการณ์ใช้งานแบบดั้งเดิมไปเป็น Outlook รุ่นใหม่ หากต้องการเปลี่ยนเป็น Outlook ใหม่ ให้กด Ctrl+F6 จนกว่าคุณจะได้ยิน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แล้วกด Enter หากคุณได้ยิน "แถบเครื่องมือคำสั่ง" แทน "คำสั่ง ลองใช้ Outlook ใหม่" แสดงว่าคุณใช้ Outlook ใหม่อยู่แล้ว

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ตรวจการสะกด

 1. ในขณะที่กำลังเขียนอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดการสะกดให้กด Ctrl + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่ออ่านผ่านข้อความครั้งละหนึ่งคำ

 2. เมื่อโปรแกรมผู้ยรรยายประกาศคำที่สะกดผิด ให้กด Shift+F10 เมนูบริบทที่มีการสะกดที่แนะนำจะเปิดขึ้น โฟกัสจะอยู่บนข้อเสนอแนะและคุณจะได้ยินข้อเสนอแนะ

 3. ถ้ามีการสะกดคำที่แนะนำมากกว่าหนึ่ง ให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินการสะกดที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนคำ เมื่ออยู่บนข้อเสนอแนะ ให้กด Spacebar

  เมื่อต้องการละเว้นข้อผิดพลาดในการสะกดให้กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน "ละเว้น" แล้วกด Spacebar

 5. หลังจากแก้ไขหรือละเว้นข้อผิดพลาด ให้กดแป้น Ctrl+ลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำที่สะกดผิดถัดไป

 6. ทำซ้ำขั้นตอนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะตรวจทานทั้งอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บและ Outlook.com

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจและนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×