ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ใน Word

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกการสนับสนุนของ Office

Word 2016 จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ของเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด จากนั้นกด F7 คุณยังสามารถใช้คำสั่ง Ribbon กด Alt+R เพื่อเปิดแท็บรีวิว แล้วกด S สำหรับการสะกดและไวยากรณ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในประโยคหรือย่อหน้าในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วกด F7

 2. เมื่อคุณได้ยิน "บานหน้าต่างการพิสูจน์อักษร" และคำที่สะกดผิดคำแรกและคำแนะนำการสะกด หรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ข้อผิดพลาดแรกและการตรวจแก้ที่แนะนำ แล้วกดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังคำแนะนำ ความหมายของคำ หรือคำอธิบายไวยากรณ์ การฟังสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้

  • ถ้ามีการสะกดคำที่แนะนำมากกว่าหนึ่ง ให้กดแป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินการสะกดที่คุณต้องการใช้

  • ถ้ามีข้อผิดพลาดในการสะกด Word 2016 อาจมีความหมายของคำให้ด้วย เมื่อต้องการฟังความหมาย ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อความเป็นเสียงพูด” แล้วกด Spacebar

  • ถ้ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ Word 2016 อาจใส่คำอธิบายเกี่ยวกับกฎไวยากรณ์ลงไปด้วย ถ้ามี คุณจะได้ยิน “เหตุผลที่ข้อความตัวเลือกถูกสร้างขึ้น” จากนั้นจะได้ยินคำอธิบาย เมื่อต้องการปิดหน้าต่าง เหตุผลที่ข้อความตัวเลือกถูกสร้างขึ้น และกลับไปที่บานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร ให้กด Esc

  • ถ้ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ Word 2016 อาจมีคำหรือวลีอื่นให้เลือก เมื่อต้องการฟัง ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ข้อความเป็นเสียงพูด” แล้วกด Spacebar

 3. เมื่อต้องการตอบกลับข้อผิดพลาดที่ Word 2016 ระบุ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำสั่งที่คุณต้องการ เช่น ละเว้น กด Enter หรือแป้นพิมพ์ลัดที่คุณได้ยินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดที่จะใช้ ให้ดูที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับบานหน้าต่างการพิสูจน์อักษร ในหัวข้อนี้

 4. หลังจากที่คุณแก้ไข ละเว้น หรือข้ามข้อผิดพลาด Word 2016 จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป ทำซ้ำกระบวนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 5. เมื่อ Word 2016 ตรวจทานเอกสารเสร็จแล้ว คุณจะได้ยิน "กล่องโต้ตอบ Microsoft Word, ปุ่มตกลง" เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Spacebar ถ้าคุณตรวจสอบเฉพาะข้อความที่เลือก ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มใช่” ในกล่องโต้ตอบ แล้วกด Spacebar

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับบานหน้าต่างการพิสูจน์อักษร

ตารางต่อไปนี้สรุปแป้นพิมพ์ลัดสำหรับบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

ละเว้นคำนี้เพียงครั้งเดียว แต่ให้ตรวจสอบอีกครั้ง

I

ละเว้นคำที่ตรวจพบตลอดทั้งเอกสาร

G

เพิ่มคำที่ตรวจพบในพจนานุกรมของโปรแกรม

A

เลิกทำการเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำสำหรับแก้ไขก่อนหน้า

Ctrl+Z

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก เพื่อเลือกวิธีที่โปรแกรมแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์สำหรับเอกสารทั้งหมด

Alt+F, T แล้วกดแป้นลูกศรลงเพื่อย้ายไปยังบานหน้าต่าง การพิสูจน์อักษร

ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ละเว้นไปก่อนหน้านี้ซํ้าอีกครั้ง

 1. ในเอกสาร Word 2016 ที่คุณต้องการตรวจสอบ ให้กด Alt+F เพื่อเปิดเมนู ไฟล์ แล้วกด T สำหรับ ตัวเลือกของ WordWord 2016 จะวางโฟกัสในกล่องรายการประเภทของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ การพิสูจน์อักษร ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Word  ให้กด P จากนั้นกดแป้น Tab แล้ว กล่องโต้ตอบ การพิสูจน์อักษร จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสไปที่ปุ่ม ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ Microsoft Wor ให้กด Alt+K เมื่อคุณถูกขอให้ยืนยัน ให้กด Enter สำหรับ ใช่ ถ้าคุณไม่ต้องการตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง ให้กดแป้นลูกศรขวาเพื่อย้ายไปที่ ไม่ แล้วกด Enter

แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปของแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดในเอกสาร Word 2016 ของคุณ

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word

Alt+F, T

เปิดแท็บ การพิสูจน์อักษร ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Word

P แล้วกดแป้น Tab

เปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

Alt+A

เปิดกล่องโต้ตอบ ข้อยกเว้นของการแก้ไขอัตโนมัติ ในแท็บ แก้ไขอัตโนมัติ

Alt+E

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในแท็บ การพิสูจน์อักษร อีกครั้ง

Alt+K

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

Alt+P

ย้ายไปที่กล่องกาเครื่องหมาย ตรวจไวยากรณ์และการสะกด ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

Alt+H, Alt+H

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนการสะกดผิดในเอกสารนี้เท่านั้น ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

Alt+S

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในเอกสารนี้เท่านั้น ในแท็บ การพิสูจน์อักษร

Alt+D

เปิดหรือปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์สอบอัตโนมัติ จากนั้นตรวจสอบเอกสารของคุณหลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วได้ การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดในเอกสารของคุณพร้อมกันมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการพิสูจน์อักษรข้อความของคุณอย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสาร Word 2016 ที่เปิดอยู่ ให้กด Alt+F, T Word จะวางโฟกัสในรายการประเภทของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word

 2. เมื่อต้องการเปิดแท็บ การพิสูจน์อักษร ให้กด P จากนั้นกดแป้น Tab แล้ว กล่องโต้ตอบ การพิสูจน์อักษร จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสไปที่ปุ่ม ตัวเลือกแก้ไขอัตโนมัติ

 3. ถ้าต้องการล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจการสะกดขณะพิมพ์ ให้กด Alt+P

 4. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายข้อผิดพลาดไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Alt+M จากนั้นกด Alt+M อีกครั้ง เมื่อต้องการล้างหรือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word แล้วย้อนกลับไปที่เอกสารของคุณ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน ปุ่มตกลง” แล้วกด Enter

คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการให้ Word 2016 แก้ไขอัตโนมัติขณะที่คุณพิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Word บนแท็บ การพิสูจน์อักษร ให้กด Alt+A ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกตัวเลือก เช่น การแทนที่ข้อความขณะที่คุณพิมพ์ การแก้ไขตัวพิมพ์ใหญ่โดยไม่ตั้งใจ และการแก้ไขเครื่องหมายการอ้างอิงได้

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอในการติดตามและตรวจดูการเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

Word 2016 for Mac จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Mac OS เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์ในเอกสาร

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด จากนั้นกด Option+Command+L

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ในประโยคหรือย่อหน้าในเอกสารของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วกด Option+Command+L เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งส่วน ให้กด Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์

 2. กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น คุณจะได้ยิน: “การสะกดและไวยากรณ” และภาษาการพิสูจน์อักษร โฟกัสอยู่บนเขตข้อมูลข้อความที่คุณสามารถแก้ไขคำที่สะกดผิดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด กล่องโต้ตอบยังแสดงการสะกดที่แนะนำ หรือการตรวจทานไวยากรณ์ที่แนะนำ กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “คำแนะนำ, ตาราง” การฟังสิ่งเหล่านี้จะช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองต่อข้อผิดพลาดได้

 3. เมื่อต้องการตอบสนองต่อปัญหาที่ Word ระบุ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยินคำสั่งที่คุณต้องการเลือกแล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการข้ามข้อความที่เลือกในปัจจุบันแล้วย้ายไปยังรายการถัดไป ให้เลือก ละเว้น

  • เมื่อต้องการข้ามทุกรายการของข้อความที่เลือกแล้วย้ายไปยังรายการถัดไป ให้เลือก ละเว้นทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเพิ่มคำที่เลือกในปัจจุบันไปยังพจนานุกรม เพื่อไม่ให้ Word ระบุคำเป็นข้อผิดพลาดในอนาคต ให้เลือก เพิ่ม สามารถทำเช่นนี้ใช้ได้กับคำที่สะกดผิดเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มไวยากรณ์แบบกำหนดเองลงในพจนานุกรม

  • เมื่อต้องการข้ามรายการข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์แล้วย้ายไปยังรายการถัดไป ให้เลือก ประโยคถัดไป

  • เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้เลือกหนึ่งในคำแนะนำการสะกดในตาราง คำที่แนะนำ เมื่อต้องการเรียกดูคำแนะนำการสะกด ให้กดแป้นลูกศรขึ้นหรือลง โปรแกรม VoiceOver จะประกาศคำแนะนำเมื่อคุณเลื่อน เมื่ออยู่บนคำแนะนำ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เปลี่ยน” หรือ “เปลี่ยนทั้งหมด” (เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้กับข้อความทุกรายการ) แล้วกด Control+Option+Spacebar

 4. หลังจากที่คุณแก้ไขหรือข้ามข้อผิดพลาด Word จะย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป แล้วทำซ้ำกระบวนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 5. เมื่อการตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้ยิน: “การตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว” ถ้าคุณตรวจดูเฉพาะข้อความที่เลือก คุณจะได้ยิน: “Word ตรวจสอบส่วนที่เลือกเส็รจแล้ว”

 6. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Spacebar

  หมายเหตุ: เมื่อ VoiceOver อ่านข้อความ ถ้า Word ตรวจพบการสะกดที่อาจจะผิด คุณอาจจะได้ยินว่า “สะกดผิด” ก่อนจะได้ยินคำนั้น

ตรวจคำและไวยากรณ์ที่คุณได้ละเว้นไปก่อนหน้านี้ซํ้าอีกครั้ง

คุณสามารถล้างหรือรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้นเพื่อให้ Word ตรวจปัญหาการสะกดและไวยากรณ์ที่คุณเคยข้าม

หมายเหตุ: เมื่อคุณรีเซ็ตรายการคำและไวยากรณ์ที่ละเว้น รายการจะถูกล้างสำหรับเอกสารที่เปิดอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ปัญหาการสะกดหรือไวยากรณ์ใดๆ ที่คุณข้ามในเอกสาร Word อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบ

 1. เมื่อต้องการไปยังแถบเมนู ในเอกสาร Word ที่คุณต้องการตรวจสอบอีกครั้ง ให้กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู Apple”

 2. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เครื่องมือ” แล้วกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกดและไวยากรณ์ เมนูย่อย” เมื่อต้องการขยายเมนูย่อย การสะกดและไวยากรณ์ ให้กด Control+Option+Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รีเซ็ตคำและไวยากรณ์ที่เคยละเว้น” แล้วกด Spacebar

 4. หน้าต่างการแจ้งเตือนจะเปิดขึ้น เมื่อต้องการยืนยันการรีเซ็ต ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ใช่, ปุ่มเริ่มต้น” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก

 5. เมื่อต้องการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อีกครั้ง ให้กด Option+Command+L

แป้นพิมพ์ลัดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกด

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลสรุปของแป้นพิมพ์ลัดที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบไวยากรณ์และการสะกดในเอกสาร Word ของคุณ

หมายเหตุ: Word 2016 for Mac ใช้แป้นฟังก์ชันสำหรับคำสั่งทั่วไป ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการใช้แป้นฟังก์ชันในคำสั่ง VoiceOver คุณจะต้องกดแป้น Fn เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แป้นฟังก์ชันใน Word 2016 for Mac ให้ดู ใช้แป้นพิมพ์ลัดฟังก์ชัน ใน แป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 for Mac

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

กด

เปิด การกำหนดลักษณะ ของ Word

Command+เครื่องหมายจุลภาค (,)

เปิดกล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์

Option+Command+L

ค้นหาการสะกดผิดหรือข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ถัดไป

Fn+Option+F7

ค้นหาคำที่เลือกในบานหน้าต่างงาน อรรถาภิธาน

Fn+Shift+F7

ค้นหาข้อความที่เลือกในอินเทอร์เน็ต

Command+Shift+L

เปิดและปิดการตรวจการสะกดและไวยากรณ์อัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์โดยอัตโนมัติในเอกสาร Word ได้และเปิดใหม่ในภายหลัง

 1. เมื่อต้องการเปิด การกำหนดลักษณะ ให้กด Command+เครื่องหมายจุลภาค (,) คุณจะได้ยิน: “การกำหนดลักษณะคำ”

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกดและไวยากรณ์, ปุ่ม” แล้วกด Spacebar เพื่อเลือก กล่องโต้ตอบ การสะกดและไวยากรณ์ จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน: “ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์, กล่องกาเครื่องหมาย” คุณจะได้ยินว่ากล่องกาเครื่องหมายถูก “เลือกอยู่” หรือ “ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบการสะกดขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Spacebar

 4. เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการตรวจสอบไวยากรณ์อัตโนมัติ ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์, กล่องกาเครื่องหมาย” คุณจะได้ยินว่ากล่องกาเครื่องหมายถูก “เลือกอยู่” หรือ “ไม่ได้เลือก” เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ตรวจสอบไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์ ให้กด Spacebar

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Esc

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อติดตามและตรวจทานความเปลี่ยนแปลงในเอกสารใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word 2016 for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

Word for iOS จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน iOS เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ให้ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ iPhone การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับ iPad

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เนื้อหาหน้าหนึ่ง, <เนื้อหาบนหน้า>, เขตข้อมูลข้อความ” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “หน้าหนึ่ง, เขตข้อมูลข้อความ, กำลังแก้ไข”

 3. เปลี่ยนโรเตอร์เป็น “คำ”

 4. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะได้ยิน VoiceOver ประกาศคำที่สะกดผิด โฟกัสจะอยู่บนคำ

 5. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 6. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “เลือก” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอด้วยนิ้วเดียว คำที่สะกดผิดจะถูกเลือก

 7. แตะหน้าจอสองครั้งด้วยสองนิ้ว เมนูบริบทจะเปิดขึ้น

 8. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รายการเมนู” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ รายการของคำแนะนำการแก้ไขจะปี่กฎขึ้น

 9. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำที่คุณต้องการยอมรับ แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

เปิดหรือปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติ

คุณสามารถปิดการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติได้เมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเปิดการตรวจสอบอัตโนมัติอีกครั้ง และตรวจสอบการสะกดในทั้งเอกสาร

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แสดง Ribbon ปุ่ม” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มเครื่องมือการพิสูจน์อักษร” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกด, เปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติปิดอยู่

 6. เมื่อต้องการเปิดการตรวจสอบอัตโนมัติอีกครั้ง ให้นำทางไปยังปุ่ม เครื่องมือการพิสูจน์อักษร ตามที่แนะนำทางด้านบน ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกด ปิด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

Word for Android จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Android เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for Android ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for Android

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณใช้ TalkBack ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอในตัวของ Android เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน TalkBack ให้ไปที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Android

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ระบบ Android การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ต Android

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก ขยาย สวิตช์” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>”

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการสะกด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การตรวจสอบการสะกดถูกเปิดใช้งานแล้ว TalkBack จะประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดแรกที่พบ ตัวอย่างเช่น : “<คำที่สะกดผิด>, เลือกอยู่”

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคำแนะนำการแก้ไขพร้อมใช้งานสำหรับคำที่สะกดผิดหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำ เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการละเว้นคำแนะนำสำหรับข้อผิดพลาดนี้แล้วไปยังข้อผิดพลาดในการสะกดถัดไป ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มข้อผิดพลาดถัดไป” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เมื่อต้องการละเว้นคำแนะนำทั้งหมดและสิ้นสุดการตรวจสอบการสะกด ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มละเว้นทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: "การตรวจสอบการสะกดเสร็จสมบูรณ์แล้ว เท่านี้คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว”

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

คุณสามารถซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรเพื่อไม่ให้ TalkBack ประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดเมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย แล้วตรวจสอบการสะกดด้วย TalkBack

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, สวิตช์ขยาย” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ เมนูแท็บจะปรากฎขึ้น โฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เลือกอยู่, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “แท็บรีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เมนูการพิสูจน์อักษรและภาษา” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรสำหรับเฉพาะบางส่วนของข้อความ ก่อนอื่น ให้เลือกข้อความในเอกสาร แล้วนำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิศูจน์อักษรในข้อความที่เลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย ให้นำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำไว้ทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

Word Mobile จะตรวจหาข้อผิดพลาดในการสะกดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ และคุณสามารถใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อไปยังข้อผิดพลาดและทำการแก้ไข

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดในการสะกด แล้วตัดสินใจว่าคุณเห็นด้วยกับตัวตรวจสอบการสะกดหรือไม่

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด

 2. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 3. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนู, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 4. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “การสะกด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ การตรวจสอบการสะกดถูกเปิดใช้งานแล้ว โปรแกรมผู้บรรยายจะประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดแรกที่พบ แล้วจะเลือกคำในเอกสาร

 6. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคำแนะนำการแก้ไขพร้อมใช้งานสำหรับคำที่สะกดผิดหรือไม่ ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินคำแนะนำ เมื่อต้องการเลือก ให้แตะสองครั้งบนหน้าจอ

 7. เมื่อต้องการละเว้นคำแนะนำ ให้ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ละเว้นทั้งหมด, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

คุณสามารถซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรเพื่อไม่ให้โปรแกรมผู้บรรยายประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดเมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย แล้วตรวจสอบการสะกดด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยินว่า “ตัวเลือกเพิ่มเติม, ปุ่มยุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ Ribbon จะเปิดขึ้น และโฟกัสจะอยู่ชื่อแท็บปัจจุบัน

 2. แตะสองครั้งบนหน้าจอ คุณจะได้ยิน: “เมนู, <ชื่อของแท็บปัจจุบัน>, เลือกอยู่”

 3. ปัดไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “รีวิว” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 4. ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ปุ่มการพิสูจน์อักษรและภาษายุบอยู่” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 5. เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรสำหรับเฉพาะบางส่วนของข้อความ ก่อนอื่น ให้เลือกข้อความในเอกสาร แล้วนำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน: "ไม่ได้เลือก, ซ่อนเครื่องหมายการพิศูจน์อักษรในข้อความที่เลือก" แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

 6. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย ให้นำทางไปยังเมนู การพิสูจน์อักษรและภาษา ตามที่แนะนำไว้ทางด้านบน ในเมนู ให้ปัดไปทางขวาจนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรทั้งหมด” แล้วแตะสองครั้งบนหน้าจอ

ดูเพิ่มเติมที่

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสาร Word Online จากนั้น Word Onlineจะตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกดที่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์ ข้อผิดพลาดในการสะกดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นหยักสีแดง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้โปรแกรมผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • เนื่องจาก Word Online ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจึงแตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 สำหรับเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ แป้นพิมพ์ลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) ก็ใช้ได้กับเว็บเบราว์เซอร์ แต่ใช้ไม่ได้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

ตรวจสอบการสะกดของเอกสาร

 1. ในเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสะกด เมื่อต้องการไปยังคำสั่ง การสะกด บน Ribbon ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด R และ S คุณจะได้ยิน: “รายการเมนูการสะกด”

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบการสะกด ให้กด Enter โฟกัสจะย้ายไปยังคำที่สะกดผิดแรกในเอกสาร แล้วเมนูบริบทจะเปิดขึ้น ถ้ามีการสะกดที่แนะนำ คุณจะได้ยินคำแนะนำ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้ามีการสะกดคำที่แนะนำมากกว่าหนึ่ง ให้ใช้แป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินการสะกดที่คุณต้องการใช้ เมื่อต้องการเปลี่ยนคำ เมื่ออยู่บนคำแนะนำ ให้กด Spacebar

  • ถ้าคุณต้องการละเว้นข้อผิดพลาดในการสะกดที่ Word พบ ให้กดแป้นลูกศรล่างจนกว่าคุณจะได้ยิน “ละเว้นทั้งหมด” แล้วกด Spacebar

 4. หลังจากที่คุณแก้ไขหรือละเว้นข้อผิดพลาด เมื่อต้องการย้ายไปยังข้อผิดพลาดถัดไป ให้กด Spacebar ทำซ้ำกระบวนการตรวจทานสำหรับแต่ละข้อผิดพลาด

 5. เมื่อต้องตรวจทานข้อผิดพลาดทั้งหมดแล้ว คุณจะได้ยิน “กล่องโต้ตอบโฟกัสบนปุ่มตกลง” เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Spacebar

หมายเหตุ: Word Online จะไม่ตรวจสอบไวยากรณ์ แต่ถ้าคุณมีแอปสำหรับเดสก์ท็อป คุณสามารถเปิดเอกสารได้อย่างรวดเร็วและตรวจสอบไวยากรณ์ ใน Word Online เมื่อต้องการเปิดเอกสารในแอปสำหรับเดสก์ท็อป ให้กดแป้น Alt+โลโก้ Windows แล้วกด O เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบไวยากรณ์ในแอปสำหรับเดสก์ท็อป ให้ดู ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตรวจสอบการสะกดในเอกสารใน Word

ซ่อนและยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

คุณสามารถซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรเพื่อไม่ให้โปรแกรมผู้บรรยายประกาศข้อผิดพลาดในการสะกดเมื่อคุณทำงานบนเอกสาร เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถยกเลิกการซ่อนเครื่องหมาย แล้วตรวจสอบการสะกดด้วยโปรแกรมผู้บรรยาย

 1. วางเคอร์เซอร์บนคำที่มีเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร

 2. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 แล้วกดแป้นลูกศรลง จนกว่าคุณจะได้ยิน: “รายการเมนูตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษร” เมื่อต้องการเลือก ให้กด Spacebar กล่องโต้ตอบ ภาษา จะเปิดขึ้น

 3. เมื่อต้องการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษร ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “ไม่ได้เลือก,ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายการสะกด” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “เลือกแล้ว”

 4. เมื่อต้องการยกเลิกการซ่อนเครื่องหมายการพิสูจน์อักษรจากข้อผิดพลาดในการสะกด ในกล่องโต้ตอบ ภาษา ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “เลือกอยู่, ไม่ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายการสะกด” แล้วกด Spacebar คุณจะได้ยิน: “ยกเลิกการเลือกแล้ว”

 5. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบและย้ายโฟกัสไปยังเอกสาร ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน ปุ่มตกลง” แล้วกด Spacebar

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแชร์เอกสารใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×