ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อซิงค์ OneDrive for Business ใน Windows

คุณสามารถใช้ตัวอ่านหน้าจอและแป้นพิมพ์ลัดเพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์ OneDrive for Business ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ การซิงโครไนซ์ช่วยให้คุณทำงานกับไฟล์ OneDrive for Business โดยตรงใน File Explorer และเข้าถึงไฟล์แม้ในขณะออฟไลน์ ทุกครั้งที่คุณออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นทำจะซิงค์กัน

หากคุณเป็นผู้ใช้ OneDrive for Business รายใหม่ ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานตัวอ่านหน้าจอกับ OneDrive for Business ใน Windows

หมายเหตุ: หัวข้อนี้ถือว่าผู้ใช้ JAWS ได้ปิดฟีเจอร์เมนู Ribbon เสมือนแล้ว

ในหัวข้อนี้

ซิงค์ไฟล์ OneDrive for Business กับคอมพิวเตอร์

เมื่อต้องการซิงค์ OneDrive for Business กับคอมพิวเตอร์ คุณต้องใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive for Business สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive for Business ให้ดูที่ ไคลเอ็นต์การซิงค์ของ OneDrive ใดที่ฉันใช้อยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 หรือเว็บไซต์ SharePoint ขององค์กรของคุณด้วยบัญชีที่ทำงานหรือบัญชีที่โรงเรียนของคุณ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ให้ดูที่ ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ที่ใด

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ตัวเปิดใช้แอป" จากนั้นกด Enter

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "OneDrive" จากนั้นกด Enter

 4. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “สร้างใหม่”

 5. กดแป้นลูกศรขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ซิงค์" (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน "ซิงค์ รายการเมนู") จากนั้น กด Enter กล่องโต้ตอบ ซิงค์ จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ซิงค์ไลบรารีนี้กับอุปกรณ์ของคุณให้การเข้าถึงที่ง่ายดาย"

 6. หากต้องการเริ่ม ให้กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ซิงค์ตอนนี้" จากนั้นกด Enter เปิดกล่องโต้ตอบความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต แล้วคุณจะได้ยิน "คุณต้องการอนุญาตให้เว็บไซต์นี้เปิดโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่"

 7. ในกล่องโต้ตอบความปลอดภัย หากต้องการให้สิทธิ์ ให้กด Alt + A หรือ Tab จนกว่าคุณได้ยิน "อนุญาต" จากนั้นกด Enter

 8. กล่องโต้ตอบ OneDrive for Business จะเปิดขึ้นพร้อมกับปุ่ม แสดงไฟล์ของฉัน ที่เลือกอยู่ และคุณจะได้ยิน " Microsoft OneDrive for Business แสดงปุ่มไฟล์ของฉัน" กล่องโต้ตอบมีที่อยู่เว็บของ OneDrive for Business ของคุณและตำแหน่งในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ไลบรารีจะได้รับการบันทึก

  ในขั้นตอนนี้ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยอาจเปิดขึ้น ถ้าคุณจำเป็นต้องพิมพ์ที่อยู่อีเมลลงของบัญชี Office 365 ของคุณลงในกล่องโต้ตอบนี้ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้

  1. พิมพ์อยู่อีเมลของบัญชีของคุณ กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม ถัดไป แล้วกด Enter

  2. หน้าต่าง ลงชื่อเข้าใช้ จะเปิดขึ้นพร้อมด้วยเขตข้อมูลแก้ไข รหัสผ่าน ที่เลือกอยู่ พิมพ์รหัสผ่านของคุณ

  3. กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ แล้วกด Enter หน้าต่าง ลงชื่อเข้าใช้ จะปิด และกล่องโต้ตอบ OneDrive for Business จะปรากฏขึ้นอีกครั้งพร้อมปุ่ม แสดงไฟล์ของฉัน ที่เลือกอยู่

 9. เมื่อต้องการแสดงไฟล์ของคุณขณะที่ซิงค์อยู่ ให้กด Spacebar File Explorer จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสในรายการเอกสารในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ และคุณจะได้ยิน “OneDrive for Business มุมมองรายการ” และชื่อของรายการแรกในรายการ (ในโปรแกรมผู้บรรยาย คุณจะได้ยิน “หน้าต่าง OneDrive for Business มุมมองรายการตาราง” และชื่อของรายการแรก)

File Explorer จะแสดงโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณในบางหน้าต่างการนำทางในแบบ OneDrive – CompanyName หรือ OneDrive @ CompanyName อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลังจากเอกสารของคุณได้รับการซิงค์กับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว คุณสามารถบันทึกไฟล์ Microsoft Office ลงในโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณได้โดยตรง ในไฟล์ที่คุณต้องการบันทึก ให้กด Alt + F, A จากนั้น A ในรายการ บันทึกเป็น ให้กดลูกศรขึ้น หรือลูกศรลงเพื่อเลือกโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณจากนั้นกด Enter

หยุดการซิงค์โฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ

 1. ด้วยโฟกัสบนเดสก์ท็อป ให้กด F6 เพื่อย้ายไปยังปุ่ม เริ่ม

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเครื่องหมายบั้งแสดงการแจ้งให้ทราบ" จากนั้นกด Spacebar บานหน้าต่างการแจ้งให้ทราบที่ยาวเกินจะเปิดขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรขึ้น จากนั้นกดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องมือ OneDrive for Business"

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ”

 5. เมื่อต้องการหยุดการซิงค์โฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ ให้กด T กล่องโต้ตอบ OneDrive for Business จะเปิดขึ้น พร้อมกับโฟลเดอร์ OneDrive for Business ที่เลือกอยู่และโฟกัสบนปุ่ม หยุดการซิงค์ เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์อื่น ให้กดแป้นลูกศรลง หลังจากที่คุณได้ทำการเลือกของคุณแล้ว ให้กด Enter

ซิงค์โฟลเดอร์ด้วยตนเอง

 1. ด้วยโฟกัสบนเดสก์ท็อป ให้กด F6 เพื่อย้ายไปยังปุ่ม เริ่ม

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเครื่องหมายบั้งแสดงการแจ้งให้ทราบ" จากนั้นกด Spacebar บานหน้าต่างการแจ้งให้ทราบที่ยาวเกินจะเปิดขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรขึ้น จากนั้นกดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องมือ OneDrive for Business"

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ”

 5. เมื่อต้องการซิงค์โฟลเดอร์ด้วยตนเองโดยใช้ปุ่ม ซิงค์เดี๋ยวนี้ ให้กด N เมื่อคุณอยู่บนเครือข่ายของคุณ OneDrive for Business จะซิงค์โฟลเดอร์กับไลบรารี SharePoint โดยอัตโนมัติทุกๆ 10 นาที

ดูและแก้ไขปัญหาการซิงค์

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์กับ OneDrive for Business ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูและแก้ไขปัญหา

 1. ด้วยโฟกัสบนเดสก์ท็อป ให้กด F6 เพื่อย้ายไปยังปุ่ม เริ่ม

 2. กดแป้น Tab จนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเครื่องหมายบั้งแสดงการแจ้งให้ทราบ" จากนั้นกด Spacebar บานหน้าต่างการแจ้งให้ทราบที่ยาวเกินจะเปิดขึ้น

 3. กดแป้นลูกศรขึ้น จากนั้นกดแป้นลูกศรจนกว่าคุณจะได้ยิน "เครื่องมือ OneDrive for Business"

 4. เมื่อต้องการเปิดเมนูบริบท ให้กด Shift+F10 เมนูบริบทจะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "เมนูบริบท เปิดโฟลเดอร์ OneDrive for Business ของคุณ”

 5. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการดูปัญหาการซิงค์ ให้กด V กล่องโต้ตอบ OneDrive for Business จะเปิดขึ้น และคุณจะได้ยิน "ออกจากเมนู File Explorer มุมมองรายการ กล่องโต้ตอบ OneDrive for Business [X] รายการไม่สามารถซิงค์กับ OneDrive for Business" และชื่อของไฟล์แรก

   เมื่อต้องการเลื่อนผ่านรายการไฟล์ ให้กดแป้นลูกศรลง เลือกไฟล์ที่คุณต้องการเปิด กดแป้น Tab เพื่อย้ายไปยังปุ่ม เปิดรายการ แล้วกด Enter ในไฟล์ที่เปิด ให้แก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุของปัญหาการซิงค์ แล้วบันทึกไฟล์

  • ตัวเลือกนี้จะซ่อมแซมไลบรารีที่ไม่ซิงค์ และจะซิงค์ไลบรารีเวอร์ชั่นเซิร์ฟเวอร์กับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วสำรองข้อมูลภายในใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ซิงค์

   เมื่อต้องการเปิด ซ่อมแซม ให้กด E กล่องโต้ตอบ OneDrive for Business จะเปิดขึ้น พร้อมกับโฟกัสบนปุ่ม ซ่อมแซม เมื่อต้องการซ่อมแซม ให้กด Enter

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×