ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูที่ หน้าแรกการสนับสนุนของ Office

ใช้Word ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยายและ JAWS แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะเรียนรู้วิธีได้อย่างรวดเร็วข้อความกึ่งกลาง จัดชิดกับระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาแม้ คุณยังจะเรียนรู้วิธีการจัดแนวหน้าในแนวตั้ง

วิธีการจัดแนวไว้ลงในเอกสารWord สามารถแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้อ่านหน้าจอ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่า verbosity ของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการได้ยินเสียงคำอธิบายของการจัดแนวข้อความของคุณใน JAWS กด Insert + F ในโปรแกรมผู้บรรยาย กด Narrator คีย์ + 0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเอกสารของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

จัดแนวข้อความชิดซ้าย

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl + L ได้อีกด้วย

จัดแนวข้อความชิดขวา

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl + R

จัดข้อความกึ่งกลาง

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl + E.

จัดข้อความชิดขอบ

หมายเหตุ: จัดข้อความอาจเป็นเรื่องยากการอ่านสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพอ่าน เช่น dyslexia เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงที่เป็นไปได้ เลือกสไตล์การจัดแนวที่แตกต่างกัน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+ J

ในหน้าจัดแนวตามแนวตั้ง

คุณสามารถจัดชิดหน้าตามแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างใบปะหน้า จัดแนวตามแนวตั้งจัดตำแหน่งข้อความที่เลือกสัมพัทธ์กับระยะขอบด้านบนและล่าง

 1. วางจุดใดก็ได้ในข้อความที่คุณต้องการจัดแนวตามแนวตั้ง

 2. เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้กด Alt + P, S แป้น p

 3. กด Shift + Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงของแท็บที่เลือกในปัจจุบัน เช่น "ที่เลือก แท็บระยะขอบ"

 4. กดแป้นลูกศรขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "ที่เลือก แท็บเค้าโครง"

 5. กด Alt + V ได้อีกด้วย ย้ายโฟกัสไปยังรายการตัวเลือกการจัดแนวตามแนวตั้ง

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด Enter

 7. เมื่อต้องการจัดแนวตามแนวตั้งนำไปใช้กับเอกสารของคุณ กด Enter

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านซ้าน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กด Alt+P จากนั้นกด I, L

 3. ในพื้นที่ การเยื้อง ในกล่อง ซ้าย ให้พิมพ์จำนวนนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกแบบเพิ่มหรือลดทีละ 1/10 นิ้ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุหน่วยอื่นนอกจากนิ้ว ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยหน่วยการวัด เช่น 12 pt สำหรับ 12 จุด 1 cm สำหรับ 1 เซนติเมตร หรือ 15 px สำหรับ 15 พิกเซล

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Enter

การเยื้องจากระยะขอบด้านขวา

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กด Alt+P จากนั้นกด I, R

 3. ในพื้นที่ การเยื้อง ในกล่อง ขวา ให้พิมพ์จำนวนนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกแบบเพิ่มหรือลดทีละ 1/10 นิ้ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุหน่วยอื่นนอกจากนิ้ว ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยหน่วยการวัด เช่น 12 pt สำหรับ 12 จุด 1 cm สำหรับ 1 เซนติเมตร หรือ 15 px สำหรับ 15 พิกเซล

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Enter

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัดหรือต้องการทราบเกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ลองใช้กล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกจากผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์การจัดแนวข้อความสำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องเช่นปุ่มจัดชิดขวา ผลลัพธ์บางอย่างอาจย่อย ด้วยตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word บน Windows

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Mac ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและสถานี ที่อยู่แล้วภายใน Mac OS โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความ Word for Mac จัดแนวข้อความตามแนวนอนบนระยะขอบซ้าย และปล่อยให้ระยะขอบขวาไม่ตรงกันโดยทั่วไป คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่ คุณยังสามารถจัดแนวหน้าในแนวตั้ง

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารให้อยู่ในการจัดแนวที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังเมนู การจัดแนว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกในเมนู การจัดแนว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

  ข้อควรระวัง: จัดข้อความอาจเป็นเรื่องยากการอ่านสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพอ่าน เช่น dyslexia เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเป็น เลือกสไตล์การจัดแนวที่แตกต่างกัน

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ กดส่งกลับ

ในหน้าจัดแนวตามแนวตั้ง

คุณสามารถจัดชิดหน้าตามแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างใบปะหน้า จัดแนวตามแนวตั้งจัดตำแหน่งข้อความที่เลือกสัมพัทธ์กับระยะขอบด้านบนและล่าง

 1. วางจุดใดก็ได้ในข้อความที่คุณต้องการจัดแนวตามแนวตั้ง

 2. กดตัวควบคุม + เลือก + M ย้ายโฟกัสไปแถบเมนู Apple กดแป้น Tab จน กระทั่งคุณได้ยิน "Format" แล้ว กด Spacebar

 3. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ลงจน กระทั่งคุณได้ยิน "เอกสาร" แล้ว กด Spacebar คุณได้ยินเสียง: "ระยะขอบ แท็บ"

 4. กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาครั้งเดียว คุณได้ยินเสียง: "แท็บเค้าโครง" กด Spacebar เพื่อเลือก

 5. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "จัดตำแหน่งแนวตั้ง" โฟกัสอยู่บนเมนูจัดแนวตามแนวตั้ง

 6. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณได้ยินเสียงตัว เลือกที่คุณต้อง แล้ว กด Spacebar เพื่อเลือก

 7. เมื่อต้องการจัดแนวตามแนวตั้งนำไปใช้กับเอกสารของคุณ กดส่งกลับ

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเยื้อข้อความตามจำนวนเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบด้าซ้ายหรือขวาของหน้าได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ให้กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ก่อนข้อความ"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางขวา ให้กดแป้นลูกศรควบคุม + เลือก + ขวาจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "หลังข้อความ"

  เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับเปลี่ยนการเยื้องโดยการเพิ่มทีละ 1/10 นิ้ว ประกาศขนาดการเยื้อง

 4. เมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ และกลับไปยังเอกสารของคุณ กดส่งกลับ

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for iOS ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความ Word for iOS จัดแนวข้อความตามแนวนอนบนระยะขอบซ้าย และปล่อยให้ระยะขอบขวาไม่ตรงกันโดยทั่วไป คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่ เมื่อต้องการจัดชิดหน้าในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น สร้างใบปะหน้า สลับไปยังWord เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับความสามารถของระบบสัมผัสใน Word for iOS ให้ไปที่ คู่มือระบบสัมผัสของ Word for iPhone

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน iOS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน VoiceOver ดูที่ การช่วยสำหรับการเข้าถึงของ Apple

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เราขอแนะนำให้คุณอ่านและแก้ไขเอกสารใน มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ VoiceOver อาจไม่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโหมดมุมมองอื่น

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

จัดแนวกำหนดลักษณะที่ปรากฏและการวางแนวของขอบของย่อหน้า: ข้อความ ชิดซ้าย จัด ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือจัดเต็มแนว คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารของคุณเพื่อจัดตำแหน่งที่คุณต้องใช้อย่างรวดเร็ว

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่งสถานีอ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ถ้าจำเป็น เพื่อปิดคีย์บอร์ด แล้วไปยัง ribbon ปัดนิ้วไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "แสดง ribbon ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางซ้าย ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "จัดชิดปุ่ม left แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางขวา ปัดขวาจนกว่าคุณฟัง "จัดชิดปุ่ม right แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความกึ่งกลาง ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดเต็มแนวข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ข้อความชิดขอบ ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

   หมายเหตุ: จัดแนวที่เลือกในปัจจุบันถูกประกาศเป็น "เลือก <จัดแนว > ปุ่ม"

   หมายเหตุ: จัดข้อความอาจเป็นเรื่องยากการอ่านสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพอ่าน เช่น dyslexia เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเป็น เลือกสไตล์การจัดแนวที่แตกต่างกัน

 4. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดไปทางซ้ายจนกว่าคุณได้ยิน "ซ่อน ribbon ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบซ้าย หรือขวาของหน้า

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่งสถานีอ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลดตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางขวา ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มตำแหน่งการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word for Android ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและ TalkBack โปรแกรมอ่านหน้าจอ Android อยู่แล้วภายใน เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความ Word for Android จัดแนวข้อความตามแนวนอนบนระยะขอบซ้าย และปล่อยให้ระยะขอบขวาไม่ตรงกันโดยทั่วไป คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่  เมื่อต้องการจัดชิดหน้าในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น สร้างใบปะหน้า สลับไปยังWord เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

จัดแนวกำหนดลักษณะที่ปรากฏและการวางแนวของขอบของย่อหน้า: ข้อความ ชิดซ้าย จัด ชิดซ้าย กึ่งกลาง หรือจัดเต็มแนว คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารของคุณเพื่อจัดตำแหน่งที่คุณต้องใช้อย่างรวดเร็ว

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่ง TalkBack อ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการจัดแนว แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ เมื่อต้องการปิดคีย์บอร์ด และไปที่แท็บหน้าแรก ปัดนิ้วไปทางขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ไม่ได้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สลับ" ทางจากนั้น แตะสองครั้งหน้าจอ เปิดแท็บหน้าแรก และคุณได้ยินเสียง: "แท็บเมนู เลือกหน้าแรก"

 3. ในแท็บหน้าแรก เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความให้ปัดนิ้วซ้าย ขวาจน กว่าคุณได้ยิน "จัดชิดสลับ left แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความให้ปัดนิ้ว right ขวาจน กว่าคุณได้ยิน "จัดชิดสลับ right แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ศูนย์ สวิตช์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดเต็มแนวข้อความ ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ชิดขอบ สวิตช์ แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  หมายเหตุ: จัดแนวที่เลือกในปัจจุบันถูกประกาศเป็น "ถูกเลือก <จัดแนว > สลับ"

  หมายเหตุ: จัดข้อความอาจเป็นเรื่องยากการอ่านสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพอ่าน เช่น dyslexia เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเป็น เลือกสไตล์การจัดแนวที่แตกต่างกัน

 4. เมื่อต้องการปิด ribbon แล้วสลับไปยังคีย์บอร์ด ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยินเสียง "ถูกเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม สวิตช์ ทาง แตะหน้าจอสองครั้ง

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบซ้าย หรือขวาของหน้า

 1. ในขณะที่กำลังแก้ไขเอกสารของคุณ ลากนิ้วของคุณไปรอบ ๆ พื้นที่สำหรับเขียนจนกระทั่ง TalkBack อ่านบรรทัดของย่อหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยนการเยื้อง แตะสองครั้งหน้าจอเพื่อย้ายเคอร์เซอร์มี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ลดการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางขวา ปัดไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "เพิ่มการเยื้อง ปุ่ม และ แตะสองครั้งหน้าจอ

 3. หลังจากที่คุณเลือกตัวเลือก เยื้องจะถูกเพิ่มลงในย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนแปลงข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Mobile ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความในเอกสารของคุณ ตามแนวนอนข้อความที่จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดกับระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบข้อความเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะแม้ เมื่อต้องการจัดชิดหน้าในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น สร้างใบปะหน้า สลับไปยังWord เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความ left ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงปุ่มจัดชิดซ้าย""ปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความ ขวา ปัดขวาจนกว่าคุณฟังปุ่มจัดชิดขวา""ปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องจัดข้อความ ปัดขวาจน กว่าคุณได้ยินเสียงปุ่มกึ่งกลาง""ปิด แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

จัดข้อความชิดขอบ

หมายเหตุ: จัดข้อความอาจเป็นเรื่องยากการอ่านสำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพอ่านเช่น dyslexia เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงที่เป็นไปได้ เลือกสไตล์การจัดแนวที่แตกต่างกัน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. ปัดนิ้วขึ้น หรือลง ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 3. ปัดนิ้วไปทางขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่ม แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ

 4. ปัดนิ้วขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปิด จัดเต็มแนว ปุ่ม" นั้นแล้วแตะสองครั้งหน้าจอเพื่อจัดแนวย่อหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ใช้Word Online ด้วยแป้นพิมพ์ของคุณและตัวอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนการจัดแนวข้อความตามแนวนอนในเอกสารของคุณ เราจะทดสอบ ด้วยผู้บรรยาย แต่อาจทำงานกับโปรแกรมอ่านหน้าจออื่น ๆ ตราบใดที่พวกเขาทำตามมาตรฐานการช่วยสำหรับการเข้าร่วมและเทคนิค คุณจะเรียนรู้วิธีได้อย่างรวดเร็วข้อความกึ่งกลาง จัดชิดกับระยะขอบซ้าย หรือขวา หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะแม้ เมื่อต้องการจัดชิดหน้าในแนวตั้ง ตัวอย่างเช่น สร้างใบปะหน้า สลับไปยังWord เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณใช้ผู้บรรยายกับ Windows 10 Fall Creators Update คุณต้องปิดโหมดการสแกนเพื่อแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอด้วย Office Online สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ปิดโหมดเสมือนหรือโหมดเรียกดูในโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Windows 10 Fall Creators Update

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้สมาชิก Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับฟีเจอร์ใหม่ได้รวดเร็วขึ้น เข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ให้ไปที่ วิธีการที่โปรแกรมอ่านหน้าจอทำงานกับ Microsoft Office

 • เมื่อคุณใช้ Word Online เราขอแนะนำให้คุณใช้ Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจาก Word Online ใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดนี้แตกต่างจากแป้นพิมพ์ลัดในโปรแกรมสำหรับเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้ Ctrl+F6 แทน F6 ในการเรียกใช้และออกจากคำสั่ง นอกจากนี้ ทางลัดทั่วไป เช่น F1 (วิธีใช้) และ Ctrl+O (เปิด) จะนำไปใช้กับเว็บเบราว์เซอร์ – ไม่ได้ใช้กับ Word Online

ในหัวข้อนี้

เปลี่ยนการจัดแนวข้อความ

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้า เอกสาร หรือตารางที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความเหลืออยู่เลย กด Ctrl + L

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดขวา กด Ctrl + R

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ กด Ctrl + E

จัดข้อความชิดขอบ

หมายเหตุ: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวอื่น

 1. วางจุดใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดชิดขอบ

 2. กด Ctrl + J เพื่อจัดเต็มแนวข้อความเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาคู่

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านซ้าน

 1. วางจุดใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows จากนั้น กด P ฉัน ประเภททั่วไป เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องด้านซ้าย ของพื้นที่ที่เยื้อง

 3. พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว และกด Enter หรือใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนการเยื้องในคราวละของ 1/10 นิ้วโดยประมาณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุการเยื้องในหน่วยเซนติเมตร พิมพ์ตัวเลขตาม ด้วย "เซนติเมตร"

การเยื้องจากระยะขอบด้านขวา

 1. วางจุดใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กดแป้นโลโก้ Alt + Windows จากนั้น กด P ฉัน R. เปลี่ยนโฟกัสไปยังกล่องด้านขวา ของพื้นที่ที่เยื้อง

 3. พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้ว และกด Enter หรือใช้ขึ้น และลูกศรลงเพื่อเปลี่ยนการเยื้องในคราวละของ 1/10 นิ้วโดยประมาณ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุการเยื้องในหน่วยเซนติเมตร พิมพ์ตัวเลขตาม ด้วย "เซนติเมตร"

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัด หรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ลองใช้กล่องบอกสิ่งที่คุณต้องการทำ

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่องบอกสิ่งที่คุณต้องการทำ กดแป้นโลโก้ Alt + Windows นั้นแล้ว กด Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรลงเพื่อเรียกดูผลลัพธ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "จัดแนวข้อความ" สำหรับการกระทำที่เกี่ยวข้องเช่นปุ่มจัดชิดขวา ผลลัพธ์บางอย่างอาจย่อย ด้วยตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เลือกระหว่างผลลัพธ์การค้นหา ด้วยขึ้น และแป้นลูกศรลง และเลือกตัวเลือก ด้วยการกด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าระยะห่างบรรทัดและการเยื้องใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word Online

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อสำรวจ และนำทางใน Word

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความบกพร่องทางร่างกายหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และอเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×