ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความใน Outlook 2016 จัดกึ่งกลางข้อความอย่างรวดเร็ว จัดแนวชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อจัดแนวระยะขอบทั้งสองด้าน

ขึ้นอยู่กับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่คุณใช้ คุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้คำพูดเพื่อฟังโปรแกรมอ่านหน้าจออธิบายวิธีการจัดแนวข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

จัดข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้วางโฟกัสที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เลือกตัวเลือกการจัดแนว:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, L

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดขวา ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, R

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, C

  • เมื่อต้องการจัดข้อความชิดขอบ ให้กด Alt+O จากนั้นกด A, J

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ จะอ่านข้อความที่จัดชิดขอบได้ยาก ดังนั้นให้พิจารณาใช้ตัวเลือกการวางแนวอื่นๆ

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลในย่อหน้าจากระยะขอบด้านซ้ายของหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องด้านซ้าย ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, O

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องด้านขวา ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, I

เคล็ดลับ: ในOutlook 2016 นอกจากนี้คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบย่อหน้าเพื่อ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนขนาดระยะห่าง ระหว่างบรรทัดของข้อความ หรือย่อหน้า เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเส้นและระยะห่างย่อหน้า อ้างอิงไปใช้ในโปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้องและระยะห่างระหว่างตัวเลือกใน Outlook

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัดหรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ลองใช้กล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร

 1. วางโฟกัสที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกจากผลการค้นหา เช่น พิมพ์ จัดแนวข้อความ สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ่ม จัดแนวชิดขวา

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการเยื้องและระยะห่างใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้ Outlook 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อปรับเปลี่ยนการวางแนวข้อความและย่อหน้า คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างคำในย่อหน้าเพื่อให้ขอบด้านซ้ายหรือขวาเท่ากัน

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

 • หัวข้อนี้ถือว่าคุณกำลังใช้ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมการอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Mac OS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ VoiceOver ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งาน VoiceOver

ในหัวข้อนี้

จัดข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งส่วน ให้กด Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์

 2. กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู, Apple”

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดรูปแบบ” จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "การจัดแนวเมนูย่อย"

 4. กดแป้นลูกศรขวา คุณได้ยินเสียง: "การจัดแนวย่อยเมนู"

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ จะอ่านข้อความที่จัดชิดขอบได้ยาก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดแนวข้อความที่เลือกชิดขวา ซ้าย หรือจัดกึ่งกลางได้อย่างรวดเร็ว

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ให้กด Command+วงเล็บปีกกาซ้าย ({)

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดขวา ให้กด Command+วงเล็บปีกกาขวา (})

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ให้กด Command+แถบแนวตั้ง (|)

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลในย่อหน้าจากระยะขอบด้านซ้ายของหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Command+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Command+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การปรับเปลี่ยนการจัดแนวข้อความและย่อหน้า คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดขวา หรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้าเพื่อให้กับขอบซ้าย และขวาจะคู่

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยโทรศัพท์ที่ใช้ Windows การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับแท็บเล็ตหรือพีซี

ในหัวข้อนี้

จัดข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกย่อหน้า ในเนื้อหาข้อความ ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยิน "ย่อหน้า ปัดไปทางซ้าย หรือขวาเพื่อเรียกดูไปยังย่อหน้าที่คุณต้องการเลือก แล้ว กสามคแตะหน้าจอ หลังจากเลือกย่อหน้า ปัดขึ้น หรือลงบนหน้าจอด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "รายการ"

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพื่อจัดแนวข้อความที่ด้านซ้าย ขวาปัดจนกว่าคุณฟัง "จัดชิดปุ่มซ้าย" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เพื่อจัดแนวข้อความที่ด้านขวา ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "จัดชิดปุ่มขวา" และ แตะสองครั้งหน้าจอ

  • เมื่อต้องจัดข้อความ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "จัดกึ่งกลางปุ่ม" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการจัดข้อความ ปัดขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มจัดชิดขอบ" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  หมายเหตุ: ในเมนูรูปแบบ ถ้าคุณได้ยิน "บน" แล้วตาม ด้วยตัวเลือกการจัดแนว ตัวเลือกนั้นถูกเลือกอยู่แล้ว

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ จะอ่านข้อความที่จัดชิดขอบได้ยาก

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องในย่อหน้าจากระยะขอบซ้าย หรือขวาของหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. ปัดนิ้วขวา ด้วยนิ้วหนึ่งจนกว่าคุณได้ยินเสียง: "ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มยุบ แตะสองครั้งเพื่อขยายออก" แตะสองครั้งหน้าจอ ขยายเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม คุณได้ยินเสียง: "ละทิ้ง ปุ่ม"

 3. ปัดนิ้วขวาจน กว่าคุณได้ยิน "Format" แล้ว แตะสองครั้งหน้าจอ เมนูรูปแบบ เปิดขึ้น

 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย ขวาปัดจนกว่าคุณฟัง "ปุ่มลดการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา ปัดขวาจนกระทั่งคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" และ แตะหน้าจอสองครั้ง

เคล็ดลับ: ในOutlook นอกจากนี้คุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบย่อหน้าเพื่อ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนขนาดระยะห่าง ระหว่างบรรทัดของข้อความ หรือย่อหน้า เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิเส้นและระยะห่างย่อหน้า อ้างอิงไปใช้ในโปรแกรมอ่านหน้าจอเมื่อต้องการเปลี่ยนการเยื้องและระยะห่างระหว่างตัวเลือกใน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกการเยื้องและระยะห่างใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ใช้Outlook Web App ด้วยผู้บรรยาย ที่อยู่แล้วภายใน Windows โปรแกรมอ่านหน้าจอ การปรับเปลี่ยนการจัดแนวข้อความและย่อหน้า คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ หรือจัดชิดขวา หรือซ้ายขณะเขียนข้อความที่มีข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้นแอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับคุณลักษณะใหม่ได้รวดเร็วขึ้นเข้าร่วมโปรแกรม Office Insider

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ คู่มือใช้งานโปรแกรมผู้บรรยายฉบับสมบูรณ์

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณปิด บานหน้าต่างการอ่าน

 • เมื่อคุณใช้ Outlook Web App เราขอแนะนำให้ใช้Microsoft Edge เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพราะ Outlook Web App ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ แป้นพิมพ์ลัดจะต่างจากในโปรแกรมเดสก์ท็อป ตัวอย่างเช่น คุณใช้ Ctrl+F6 แทน F6 เพื่อเข้าและออกจากการสั่งงาน อีกทั้งแป้นพิมพ์ลัด F1 (ช่วยเหลือ) และ Ctrl+O (เปิด) จะเป็นการสั่งงานเว็บเบราว์เซอร์ ไม่ใช่สั่งงาน Outlook Web App

ในหัวข้อนี้

จัดข้อความ

จัดแนวกำหนดลักษณะที่ปรากฏและการวางแนวของขอบของย่อหน้า: ข้อความ ชิดซ้าย จัด ชิดซ้าย หรือจัดกึ่งกลาง

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "รูปแบบ <เลือกตัวเลือก >"

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางซ้าย กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มจัดชิดซ้าย" แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความไปทางขวา กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มจัดชิดขวา" แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "จัดกึ่งกลางปุ่ม" แล้วกด Spacebar

 4. หลังจากเลือกตัวเลือกการจัดแนว โฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มการเยื้องในย่อหน้าจากระยะขอบซ้าย หรือขวาของหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กดแป้น Tab จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง: "รูปแบบ <เลือกตัวเลือก >"

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องซ้าย กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "Decease ปุ่มเยื้อง" แล้วกด Spacebar

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องขวา กดแป้นลูกศรซ้ายหรือขวาจนกว่าคุณได้ยิน "ปุ่มเพิ่มการเยื้อง" แล้วกด Spacebar

 4. โฟกัสย้ายลงในเนื้อความของข้อความอีเมล

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดใน Outlook บนเว็บ

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอแบบสำรวจ และนำทางจดหมาย Outlook

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×