ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดแนวข้อความและย่อหน้าใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้คีย์บอร์ดและโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Windows เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความใน Outlook 2016 จัดกึ่งกลางข้อความอย่างรวดเร็ว จัดแนวชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อจัดแนวระยะขอบทั้งสองด้าน

ขึ้นอยู่กับโปรแกรมอ่านหน้าจอที่คุณใช้ คุณอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้คำพูดเพื่อฟังโปรแกรมอ่านหน้าจออธิบายวิธีการจัดแนวข้อความ

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Office 365 ใหม่จะทยอยวางจำหน่ายให้ผู้สมัครใช้งาน Office 365 ดังนั้น แอปของคุณอาจยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีให้คุณได้รับฟีเจอร์ใหม่เร็วขึ้น ให้ดู ฉันจะรับฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดใน Office 2016 สำหรับ Office 365 ได้เมื่อใด

 • สำหรับแป้นพิมพ์ลัด ให้ไปที่ แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

 • หัวข้อนี้ถือว่า คุณกำลังใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วใน Windows เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมผู้บรรยาย ให้ไปที่ เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมผู้บรรยาย

 • หัวข้อนี้รวมไปถึงหมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งาน JAWS เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวไับ JAWS สำหรับ Windows ให้ไปที่ คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน JAWS สำหรับ Windows

 • หัวข้อนี้จะถือว่าคุณใช้แอปนี้ด้วยพีซี การนำทางและรูปแบบการสัมผัสบางอย่างอาจแตกต่างกันสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ใช้ Windows

ในหัวข้อนี้

จัดข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้วางโฟกัสที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เลือกตัวเลือกการจัดแนว:

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, L

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดขวา ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, R

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, C

  • เมื่อต้องการจัดข้อความชิดขอบ ให้กด Alt+O จากนั้นกด A, J

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ จะอ่านข้อความที่จัดชิดขอบได้ยาก ดังนั้นให้พิจารณาใช้ตัวเลือกการวางแนวอื่นๆ

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลในย่อหน้าจากระยะขอบด้านซ้ายของหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องด้านซ้าย ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, O

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องด้านขวา ให้กด Alt+H จากนั้นกด A, I

เคล็ดลับ: ใน Outlook 2016 คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบย่อหน้าเพื่อ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความหรือระหว่างย่อหน้าได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างย่อหน้า ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อกำหนดระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าใน Outlook

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัดหรือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ลองใช้กล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร

 1. วางโฟกัสที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกจากผลการค้นหา เช่น พิมพ์ จัดแนวข้อความ สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ่ม จัดแนวชิดขวา

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อกำหนดระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดรูปแบบข้อความในอีเมลของคุณใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับอีเมลใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Outlook 2016 for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อปรับเปลี่ยนการวางแนวข้อความและย่อหน้า คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างคำในย่อหน้าเพื่อให้ขอบด้านซ้ายหรือขวาเท่ากัน

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

จัดข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ

 1. ขณะเขียนอีเมล ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งส่วน ให้กด Shift ค้างไว้แล้วกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายเคอร์เซอร์

 2. กด Control+Option+M คุณจะได้ยิน: “แถบเมนู, Apple”

 3. กดแป้น Tab จนกว่าคุณจะได้ยิน “จัดรูปแบบ” จากนั้นกดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยิน: "การจัดแนวเมนูย่อย"

 4. กดแป้นลูกศรขวา คุณได้ยินเสียง: "การจัดแนวย่อยเมนู"

 5. กดแป้นลูกศรลงจนกว่าคุณจะได้ยินตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ จะอ่านข้อความที่จัดชิดขอบได้ยาก

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อจัดแนวข้อความที่เลือกชิดขวา ซ้าย หรือจัดกึ่งกลางได้อย่างรวดเร็ว

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดซ้าย ให้กด Command+วงเล็บปีกกาซ้าย ({)

  • เมื่อต้องการจัดแนวข้อความชิดขวา ให้กด Command+วงเล็บปีกกาขวา (})

  • เมื่อต้องการจัดกึ่งกลางข้อความ ให้กด Command+แถบแนวตั้ง (|)

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลในย่อหน้าจากระยะขอบด้านซ้ายของหน้า

 1. ขณะเขียนข้อความ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Command+วงเล็บเหลี่ยมขวา (])

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Command+วงเล็บเหลี่ยมซ้าย ([)

เคล็ดลับ: ใน Outlook 2016 for Mac คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบย่อหน้าเพื่อ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนระยะห่างระหว่างบรรทัดของข้อความหรือระหว่างย่อหน้าได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างย่อหน้า ให้ดูที่ ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อกำหนดระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าใน Outlook

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อกำหนดระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าใน Outlook

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อสร้างรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขใน Outlook

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Outlook for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับปฏิทินใน Outlook

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Outlook โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×