ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word 2016

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อจัดเรียงข้อความและย่อหน้าใน Word 2016

อ่านสัญลักษณ์ออกเสียงด้วยป้ายชื่อเนื้อหาโปรแกรมอ่านหน้าจอ หัวข้อนี้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Office

บทความนี้สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอร่วมกับผลิตภัณฑ์ Office และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเนื้อหาการเข้าถึง Office สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดูหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ Office

ใช้ Word 2016 กับแป้นพิมพ์และโปรแกรมผู้บรรยาย ซึ่งเป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่แล้วภายใน Windows เพื่อเปลี่ยนการวางแนวข้อความในเอกสารของคุณ คุณสามารถจัดกึ่งกลางข้อความ จัดชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดชิดขอบเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างคำในย่อหน้าเพื่อให้ขอบด้านซ้ายหรือขวาเท่ากันได้อย่างรวดเร็ว

Word 2016 จะอธิบายการจัดแนวแตกต่างกันไปตามโปรแกรมอ่านหน้าจอ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าการใช้คำฟุ่มเฟือยของโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณ เช่น เมื่อต้องการฟังคำอธิบายของการจัดแนวข้อความของคุณใน JAWS ให้กด Insert+F ในโปรแกรมผู้บรรยาย และกด Caps Lock+0 โปรดดูเอกสารประกอบโปรแกรมอ่านหน้าจอของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

จัดแนวข้อความชิดซ้าย

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+L หรือกด Alt+H จากนั้นกด A, L

จัดแนวข้อความชิดขวา

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+R หรือกด Alt+H จากนั้นกด A, R

จัดข้อความกึ่งกลาง

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+ E หรือกด Alt+H จากนั้นกด A, C

จัดข้อความชิดขอบ

ข้อควรระวัง: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวที่ต่างกัน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. กด Ctrl+ J

กำหนดการจัดแนวย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านซ้าน

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กด Alt+P จากนั้นกด I, L

 3. ในพื้นที่ การเยื้อง ในกล่อง ซ้าย ให้พิมพ์จำนวนนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกแบบเพิ่มหรือลดทีละ 1/10 นิ้ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุหน่วยอื่นนอกจากนิ้ว ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยหน่วยการวัด เช่น 12 pt สำหรับ 12 จุด 1 cm สำหรับ 1 เซนติเมตร หรือ 15 px สำหรับ 15 พิกเซล

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Enter

เมื่อต้องการจัดแนวข้อความของคุณในตำแหน่งเฉพาะ คุณสามารถเยื้องย่อหน้าด่วนจากระยะขอบด้านซ้ายหรือขวาของหน้าได้

การเยื้องจากระยะขอบด้านขวา

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. กด Alt+P จากนั้นกด I, R

 3. ในพื้นที่ การเยื้อง ในกล่อง ขวา ให้พิมพ์จำนวนนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกแบบเพิ่มหรือลดทีละ 1/10 นิ้ว

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการระบุหน่วยอื่นนอกจากนิ้ว ให้พิมพ์ตัวเลขตามด้วยหน่วยการวัด เช่น 12 pt สำหรับ 12 จุด 1 cm สำหรับ 1 เซนติเมตร หรือ 15 px สำหรับ 15 พิกเซล

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ ให้กด Enter

จัดแนวข้อความโดยใช้ บอกฉัน

เมื่อคุณไม่ทราบแป้นพิมพ์ลัดหรือต้องการทราบเกี่ยวกับตัวเลือกเพิ่มเติม ให้ลองใช้กล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร

 1. วางจุดแทรกที่ใดก็ได้ในย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

 2. เมื่อต้องการย้ายไปยังกล่อง โปรดบอกเราว่าคุณต้องการทำอะไร ให้กด Alt+Q

 3. พิมพ์คำสำคัญหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ จากนั้นกดแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกจากผลการค้นหา เช่น พิมพ์ จัดแนวข้อความ สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น ปุ่ม จัดแนวชิดขวา ผลลัพธ์บางรายการอาจเป็นเมนูย่อยที่มีตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อเพิ่มหรือแก้ไขข้อความในเอกสารใน Word 2016

ใช้ตัวอ่านหน้าจอเพื่อตั้งค่าช่องว่างระหว่างย่อหน้าและการเยื้องใน Word 2016

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 for Windows

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอใน Word 2016

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ใช้ Word for Mac กับคีย์บอร์ดของคุณและ VoiceOver ที่เป็นโปรแกรมอ่านหน้าจอที่มีอยู่ภายใน Mac OS เพื่อเปลี่ยนการจัดแนวของข้อความ โดยทั่วไปแล้ว Word for Mac จะจัดแนวข้อความตามแนวนอนจากระยะขอบด้านซ้ายและปล่อยให้ระยะขอบด้านขวาไม่เท่ากัน คุณสามารถจัดกลึ่งกลาง จัดชิดขวาหรือซ้าย หรือจัดข้อความชิดขอบเพื่อปรับเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคำในย่อหน้า เพื่อให้ขอบด้านซ้ายและขวาเท่ากันได้

หมายเหตุ: 

ในหัวข้อนี้

การเปลี่ยนแปลงการจัดแนวตามแนวนอนของข้อความ

การจัดแนวจะกำหนดลักษณะและการวางแนวของขอบต่างๆ ของย่อหน้า: จัดข้อความชิดซ้าย จัดข้อความชิดขวา จัดกึ่งกลาง หรือจัดชิดขอบ คุณสามารถจัดรูปแบบย่อหน้าในเอกสารให้อยู่ในการจัดแนวที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการจัดแนว

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกข้อความหนึ่งชิ้น ให้กด Shift ค้างไว้แล้วย้ายเคอร์เซอร์โดยใช้แป้นลูกศร

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้นพร้อมกับโฟกัสที่แท็บ การเยื้องและระยะห่าง

 3. เมื่อต้องการนำทางไปยังเมนู การจัดแนว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา เมื่อต้องการขยายเมนู ให้กด Control+Option+Shift+M เมื่อต้องการเรียกดูตัวเลือกในเมนู การจัดแนว ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขึ้นหรือลง ตัวเลือกจะถูกประกาศเมื่อคุณย้าย

  ตารางต่อไปนี้จะสรุปตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดรูปแบบการวางแนวย่อหน้าได้

  เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

  เลือก

  จัดแนวข้อความไปทางซ้าย

  ซ้าย

  จัดแนวข้อความไปทางขวา

  ขวา

  การจัดกึ่งกลางข้อความ

  จัดตรงกลาง

  จัดชิดขอบข้อความ

  จัดชิดขอบ

  เมื่อต้องการเลือกตัวเลือก ให้กด Control+Option+Spacebar

  ข้อควรระวัง: ข้อความที่ถูกจัดชิดขอบอาจสร้างความยากลำบากในการอ่านเป็นอย่างมากต่อบุคคลที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน เช่น ผู้ที่บกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้ เมื่อต้องการทำให้เอกสารของคุณสามารถเข้าถึงได้ ให้เลือกสไตล์การจัดแนวอื่น

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

กำหนดการเยื้องของย่อหน้าด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเยื้อข้อความตามจำนวนเฉพาะ คุณสามารถเพิ่มการเยื้องจากระยะขอบด้าซ้ายหรือขวาของหน้าได้

 1. ในเอกสารของคุณ ให้เลือกย่อหน้าที่คุณต้องการเยื้อง

 2. เมื่อต้องการจัดรูปแบบย่อหน้า ให้กด Option+Command+M กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า จะเปิดขึ้น

 3. ใช้ตัวเลือกในกลุ่ม การเยื้อง เพื่อทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางซ้าย ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: "ก่อนหน้าข้อความ"

  • เมื่อต้องการเพิ่มการเยื้องไปทางขวา ให้กด Control+Option+แป้นลูกศรขวา จนกว่าคุณจะได้ยิน: "หลังข้อความ"

  เมื่อต้องการตั้งค่าขนาดการเยื้อง ให้พิมพ์ตัวเลขเป็นนิ้วหรือใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อปรับเปลี่ยนการเยื้องโดยการเพิ่มทีละ 1/10 นิ้ว ประกาศขนาดการเยื้อง

 4. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้แล้วกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้กด Enter

ดูเพิ่มเติม

ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเพื่อแทรกและเปลี่ยนข้อความใน Word

แป้นพิมพ์ลัดใน Word for Mac

งานพื้นฐานที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอกับ Word

ตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณให้ทำงานกับการช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Office 365

เรียนรู้วิธีนำทางใน Word โดยใช้ฟีเจอร์ที่สามารถเข้าถึงได้

ความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับลูกค้าผู้ทุพพลภาพ

Microsoft ต้องการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ถ้าคุณมีความพิการหรือมีคำถามเกี่ยวกับการช่วยสำหรับการเข้าถึง โปรดติดต่อ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค ทีมสนับสนุน Disability Answer Desk ได้รับการฝึกฝนให้ใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ได้รับความนิยมมากมาย และสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นภาษามือแบบอังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และภาษามืออเมริกัน โปรดไปที่ไซต์ Microsoft Disability Answer Desk เพื่อค้นหารายละเอียดที่ติดต่อสำหรับภูมิภาคของคุณ

ถ้าคุณเป็นหน่วยงานรัฐ พาณิชย์ หรือผู้ใช้ในองค์กร โปรดติดต่อDisability Answer Desk สำหรับองค์กร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×